Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Отчетност

2021 г.

Месечни отчети на МВнР към 31.08.2021 г.

Доклад за изпълнението на прграмния отчет на МВнР за първо полугодие на 2021

Месечни отчети на МВнР към 31.07.2021 г.

Програмен отчет на МВнР към 30.06.2021 г.

Тримесечен отчет на МВнР към 30.06.2021 г.

Месечни отчети на МВнР към 31.05.2021 г.

Месечни отчети на МВнР към 30.04.2021 г.

Програмен отчет на МВнР към 31.03.2021 г.

Тримесечен отчет на МВнР към 31.03.2021 г.

Месечни отчети към 31.03.2021 г.

Месечни отчети към 28.02.2021 г.

Месечни отчети към 31.01.2021 г.

2020 г.

Годишен финансов отчет на МВнР към 31.12.2020 г. -заверен

Тримесечен отчет и баланс на МВнР към 31.12.2020.zip

Доклад за изпълнението на програмния отчет към 31.12.2020.zip

Програмен отчет на МВнР към 31.12.2020 г.

Тримесечен отчет на МВнР към 30.09.2020 г.

Програмен отчет на МВнР към 30.09.2020

Програмен отчет на МВнР към 30.06.2020

Доклад за изпълнението на програмния отчет на МВнР към полугодието на 2020 година

Отчет на разходи за COVID-19 към 31.07.2020

Тримесечен отчет на МВнР към 30.06.2020 - Бюджет

Тримесечен отчет на МВнР към 30.06.2020 - Чужди средства

Тримесечен отчет на МВнР към 30.06.2020 СЕС-ДЕС

Тримесечен отчет на МВнР към 330.06.2020 СЕС-КСФ

Отчет за приходите и разходите на МВнР към 30.06.2020

Програмен отчет на МВнР към 31.03.2020

Отчет на разходи в МВнР за COVID_19 към 30.04.2020 г.

Обяснителна записка за отчетени р-ди в МВнР COVID 19 към 30.04.2020

Месечен отчет на МВнР към 30.04.2020 - Бюджет

Тримесечен отчет на МВнР към 31.03.2020-Бюджет.

Тримесечен отчет на МВнР към 31.03.2020 Чужди средства

Тримесечен отчет на МВнР към 31.03.2020 СЕС-ДЕС

2019 г.

Одитен доклад за извършен финансов одиг на ГФО на МВнР към 31.12.2019 г..pdf

Програмен отчет 31.12.2019.zip

Програмен отчет на МВнР към 30.09.2019 г.

Доклад зи изпълнението на програмния бюджет на МВнР към полугодието на 2019 година

Програмен отчет на МВнР към 30.06.2019

Тримесечен отчет на МВнР към 30.06.2019 - СЕС-КСФ

Тримесечен отчет на МВнР към 30.06.2019 - Чужди средства

Тримесечен отчет на МВнР към 30.06.2019 - Бюджет

Месечен отчет на МВнР "Бюджет" към 30.04.2019

Месечен отчет на МВнР "Чужди средства" към 30.04.2019

Месечен отчет на МВнР "СЕС - КСФ" към 30.04.2019

Тримесечен отчет "Бюджет" на МВнР към 31.03.2019

Програмен отчет на МВнР към 31.03.2019

Тримесечен отчет на МВнР "Чужди средства"към 31.03.2019

Тримесечен отчет на МВнР "СЕС-КСФ" към 31.03.2019

Отчет за приходите и разходите кна МВнР към 31.03.2019

Баланс на МВнР към 31.03.2019

Месечен отчет на МВнР "Бюджет" към 28.02.2019

Месечен отчет на МВнР "Чужди средства" към 28.02.2019

Месечен отчет на МВнР "СЕС-КСФ" към 28.02.2019

2018 г.

Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на МВнР към 31.12.2018

Годишен финансов отчет на МВнР към 31.12.2018.pdf

Отчет за степента на изпълнението на утвърдените политики и програми на МВнР за 2018 г.

Отчет за изпълнение на Програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС от компетенциите на Министерството на външните работи

Отчет за месец януари 2018 -КСФ

Отчет за месец януари 2018 - чужди средства

Отчет за месец януари 2018 - бюджет

Тримесечен отчет на МВнР - 31.03.2018 - бюджет

Тримесечен отчет на МВнР - 31.03.2018 -чужди средства

Тримесечен отчет на МВнР - 31.03.2018 - КСФ

Тримесечен отчет на МВнР - 31.03.2018 - ДЕС

Програмен отчет на МВнР - 31.03.2018

Баланс към 31.03.2018 - МВнР

Отчет за приходите и разходите към 31.03.2018 - МВнР

Тримесечен отчет на МВнР към 30.06.2018

Баланс и ОПР на МВнР към 30.06.2018

Програмен отчет на МВнР - 30.06.2018

Отчет за изпълнението на програмния бюджет на МВнР за първото полугодие на 2018 г.

Тримесечен отчет на МВнР - 30.09.2018

Баланс и ОПР на МВнР към 30.09.2018

Програмен отчет на МВнР - 30.09.2018

2017 г.

Отчет за степента на изпълнението на утвърдените политики и програми на МВнР за 2017 г.

Годишен  финансов отчет на МВнР за 2017 г.

Разшифровка на разходите по програми на МВнР за 2017 г.

Програмен отчет на МВнР към 31.12.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МВнР към 30.11.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МВнР към 31.10.2017 г.

Тримесечен отчет на МВнР към 30.09.2017 г. - касов, финансов, програмен.

Отчет за степента на изпълнението на утвърдените политики и програми на МВнР за първото полугодие на 2017 г.

Програмен отчет на МВнР към 30.06.2017 г.

Баланс на МВнР към 30.06.2017г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на МВнР към 30.06.2017 г

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МВнР към 31.05.2017 г

Отчет за касовото изпълнение на сметката за чужди средства на МВнР към 31.05.2017г

Отчет за касовото изпълнение на сметките за  средствата от ЕС на МВнР към 31.05.2017г

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МВнР към 30.04.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметката за чужди средства на МВнР към 30.04.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за  средствата от ЕС на МВнР към 30.04.2017 г.

Тримесечен отчет по програми на МВнР към 31.03.2017 г.

Отчет за дейността на МВнР в рамките на мандата на служебното правителство (януари - април 2017 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2017

Баланс на МВнР към 31.03.2017 г.

Отчет за приходите и разходите на МВнР към 31.03 2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС на МВнР към 31.03.2017 г

Отчет за касовото изпълнение на сметката за чужди средства на МВнР към 31.03.2017 г

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МВнР към 31.03.2017 г

Отчет за касовото изпълнение на сметките за  средствата от ЕС на МВнР към 28.02.2017 г

Отчет за касовото изпълнение на сметката за чужди средства на МВнР към 28.02.2017 г

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МВнР към 28.02.2017 г

Отчет за касовото изпълнение на сметките за  средствата от ЕС на МВнР към 31.01.2017 г

Отчет за касовото изпълнение на сметката за чужди средства на МВнР към 31.01.2017 г

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МВнР към 31.01.2017 г

2016 г.

Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на МВнР за 2016 г.

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на външните работи за 2016 г.

Отчет за дейността на Министерството на външните работи за периода от началото на мандата на правителството за стабилно развитие на Република България, ноември 2014 г. – ноември 2016 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МВнР към 31.12.2016 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на сметката за средствата от ЕС – СЕС на МВнР към 31.12.2016 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на сметката за средствата от ЕС – ДЕС на МВнР към 31.12.2016 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на сметката за чужди средства на МВнР към 31.12.2016 г.

Месечни отчети на МВнР към 30.11.2016 г.

Месечни отчети на МВнР към 31.10.2016 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МВнР към 30.09 2016 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на сметката за средствата от ЕС-ДЕС на МВнР към 30.09.2016 г.

Месечни отчети на МВнР към 31.08.2016 г.

Месечен отчет на МВнР към 31.07.2016 г.

Програмен отчет на МВнР към 30.06.2016 г.

Месечни отчети на МВнР към 31.05.2016 г.

Месечни отчети на МВнР към 30.04.2016 г.

Програмен отчет на МВнР към 31.03.2016 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МВнР към 29.02.2016 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на сметката за чужди средства на МВнР към 29.02.2016 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МВнР към 31.01.2016 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на сметката за чужди средства на МВнР към 31.01.2016 г.

Отчет на МВнР към 31.01.2016 г.

2015 г.

Годишен Финансов отчет на МВнР за 2015 г. и одитния доклад на Сметна палата към него

Годишен финансов отчет на МВнР за 2015 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от ЕС и чуждите средства за 2015 г.

Месечен касов отчет за изпълнение на Бюджета на МВнР към 31.01.2015 г.

Месечен касов отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз на МВнР към 31.01.2015 г.

Месечен касов отчет за изпълнение на сметките за чужди средства на МВнР към 31.01.2015 г.

Месечен касов отчет за изпълнение на Бюджета на МВнР към 31.03.2015 г.

Месечен касов отчет за изпълнение на сметките за чужди средства на МВнР към 31.03.2015 г.

Месечен касов отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз на МВнР към 31.03.2015 г. - ДЕС

Месечен касов отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз на МВнР към 31.03.2015 г. - СЕС

Месечен касов отчет за изпълнение на Бюджета на МВнР към 30.04.2015 г.

Месечен касов отчет за изпълнение на сметките за чужди средства на МВнР към 30.04.2015 г.

Месечен касов отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз на МВнР към 30.04.2015 г. - ДЕС

Месечен касов отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз на МВнР към 30.04.2015 г. - СЕС

Отчет на МВнР към 31.05.2015 г.

Отчет на МВнР към 30.06.2015 г.

Отчет на МВнР към 31.07.2015 г.

Отчет на МВнР към 31.08.2015 г.

Отчет на МВнР към 30.09.2015 г.

Отчет на МВнР към  31.10.2015 г.

Oтчет на МВнР към 30.11.2015 г.

Отчет на МВнР към 31.12.2015 г.

2014 г.

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на външните работи за  2014 г.

Отчет за дейността на МВнР в периода на управление на служебното правителство (август – октомври 2014 г.)

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на външните работи за  първото полугодие на 2014 г.

Основни дейности на МВнР в периода юни 2013 г. – август 2014 г.

Месечен касов отчет за изпълнение на сметките за чужди средства на МВнР към 31.01.2014 г.

Месечен касов отчет за изпълнение на Бюджета на МВнР към 31.01.2014 г.

Месечен касов отчет за изпълнение на сметките за чужди средства на МВнР към 28.02.2014 г.

Месечен касов отчет за изпълнение на Бюджета на МВнР към 28.02.2014 г.

Месечен касов отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз на МВнР към 31.03.2014 г.

Месечен касов отчет за изпълнение на сметките за чужди средства на МВнР към 31.03.2014 г.

Месечен касов отчет за изпълнение на Бюджета на МВнР към 31.03.2014 г.

Месечен касов отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз на МВнР към 30.04.2014 г.

Месечен касов отчет за изпълнение на сметките за чужди средства на МВнР към 30.04.2014 г.

Месечен касов отчет за изпълнение на Бюджета на МВнР към 30.04.2014 г.

Месечен касов отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз на МВнР към 31.05.2014 г.

Месечен касов отчет за изпълнение на сметките за чужди средства на МВнР към 31.05.2014 г.

Месечен касов отчет за изпълнение на Бюджета на МВнР към 31.05.2014 г.

Месечен касов отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз на МВнР към 30.06.2014 г.

Месечен касов отчет за изпълнение на сметките за чужди средства на МВнР към 30.06.2014 г.

Месечен касов отчет за изпълнение на Бюджета на МВнР към 30.06.2014 г.

Месечен касов отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз на МВнР към 31.07.2014 г.

Месечен касов отчет за изпълнение на сметките за чужди средства на МВнР към 31.07.2014 г.

Месечен касов отчет за изпълнение на Бюджета на МВнР към 31.07.2014 г.

Месечен касов отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз на МВнР към 31.08.2014 г.

Месечен касов отчет за изпълнение на сметките за чужди средства на МВнР към 31.08.2014 г.

Месечен касов отчет за изпълнение на Бюджета на МВнР към 31.08.2014 г.

Месечен касов отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз на МВнР към 30.09.2014 г.

Месечен касов отчет за изпълнение на сметките за чужди средства на МВнР към 30.09.2014 г.

Месечен касов отчет за изпълнение на Бюджета на МВнР към 30.09.2014 г.

Месечен касов отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз на МВнР към 31.10.2014 г.

Месечен касов отчет за изпълнение на сметките за чужди средства на МВнР към 31.10.2014 г.

Месечен касов отчет за изпълнение на Бюджета на МВнР към 31.10.2014 г.

Месечен касов отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз на МВнР към 30.11.2014 г.

Месечен касов отчет за изпълнение на сметките за чужди средства на МВнР към 30.11.2014 г.

Месечен касов отчет за изпълнение на Бюджета на МВнР към 30.11.2014 г.

Месечен касов отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз на МВнР към 31.12.2014 г.

Месечен касов отчет за изпълнение на сметките за чужди средства на МВнР към 31.12.2014 г.

Месечен касов отчет за изпълнение на Бюджета на МВнР към 31.12.2014 г.

2012 г.

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на  Министерство на външните работи за 2012 година.

Отчет за изпълнението на бюджета на Министерството на външните работи за 2011 г. по политики и програми.

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на външните работи за първото полугодие на 2012 г.

Одитен доклад на МВнР за 2011 г.

Одитен доклад на МВнР за 2012 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация