Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

ОССЕ

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (до 1994 г. – Съвещание за сигурност и сътрудничество в Европа) води началото си от подписването на Заключителния акт от Хелзинки през 1975 г., който съдържа политически обвързващи принципи и ангажименти за сигурността на европейския континент.

Днес ОССЕ е най-голямата регионална организация,  която разглежда обширен спектър от въпроси на сигурността в три измерения: политико-военно измерение; икономическо и екологично измерение; човешко измерение. Основни характеристики на ОССЕ са всеобхватният подход към проблемите на сигурността, включително в областта на транснационалните заплахи и борбата с трафика на хора, както и широкият географски обхват от 57 държави, участващи на равноправна основа.

ОССЕ   представлява платформа за редовен политически диалог по голям спектър от проблеми на сигурността. Ключовата роля на Организацията е в диалога за формирането и развитието на европейската архитектура за сигурност, давайки възможност за взаимодействие между държавите членки на ЕС, САЩ, Русия, Турция.

Основните органи за приемане на решения са: Срещи на върха между държавните и правителствените ръководители на държавите участнички; Съвет на министрите на външните работи; Постоянен съвет на ниво постоянни представители към ОССЕ; Форум за сътрудничество в областта на сигурността. Решенията (политически решения и декларации) се приемат с консенсус.

За период от една календарна година Действащото председателство на ОССЕ се поема от една държава участничка. То има решаваща роля за формулиране на политическия дневен ред на Организацията и генериране на водещи насоки за нейното ръководство. Действащото председателство, заедно с отминалото и бъдещето председателство, формира т.нар. „Тройка“ на председателствата, която осигурява приемственост, задава основните политически насоки и набелязва стратегическите приоритети за организацията в т.ч. за изпълнителните структури.

Основната изпълнителна структура на ОССЕ е Секретариатът със седалище във Виена, който се ръководи от Генерален секретар с административни и представителни функции.

ОССЕ има с полеви мисии в Западните Балкани, Източна Европа, Южен Кавказ и Централна Азия, които предоставят възможност за дългосрочно присъствие на терен. Те са важен инструмент за предотвратяване на конфликти и кризисни ситуации, като оказват съдействие за провеждане на реформи, изграждане на стабилност, сигурност и насърчаване на демократичните процеси и ценности. Една от тях е Специалната наблюдателна мисия в контекста на възникналата през 2014 г. криза в и около Украйна, която следи за спазването на Минските споразумения.

Ключова е ролята и на трите независими институции на ОССЕ: Бюрото за демократични институции и права на човека, Върховният комисар на ОССЕ по националните малцинства и Представителят на ОССЕ по свободата на медиите.  

Република България е една от държавите подписали Заключителния акт от Хелзинки през 1975 г. Страната ни води последователна политика на защита на достиженията на ОССЕ при стриктно спазване на основополагащите принципи, документи и поетите ангажименти в трите измерения на сигурността и в тясна координация с държавите членки на ЕС и НАТО.

През 2004 г. България бе в ролята на Действащо председателство на ОССЕ за период от една година. Това съдейства българската страна да продължи успешно да утвърждава образа си на отговорен участник в евро-атлантическата система за сигурност.

Сред основните актуални приоритети за българската страна в рамките на ОССЕ са:

  • Съдействие за намиране на политическо решение на кризата в и около Украйна;
  • Възстановяване на доверието и пълноценния диалог между държавите участнички в ОССЕ, особено наложително в условията на сериозна криза на Европейската архитектура за сигурност;
  • Подкрепа за дейностите на полевите мисии, включително в региона на Западните Балкани.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация