Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Ограничителни мерки на ЕС

В рамките на Общата външна политика и политиката на сигурност (ОВППС) Европейският съюз прилага ограничителни мерки в изпълнение на конкретните цели на тази политика, изложени в Договора за Европейския съюз (чл. 21).

Европейският съюз често налага санкции (ограничителни мерки) или самостоятелно, или в изпълнение на задължителни резолюции на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (СС на ООН). Санкциите са инструмент с дипломатически или икономически характер, който се стреми да предизвика промяна в дейности или политики, като нарушаване на международното право или човешките права, или в политики, които не съблюдават върховенството на закона или демократичните принципи.

Ограничителните мерки, налагани от ЕС, могат да бъдат насочени към правителства на трети страни или към недържавни образувания и физически лица (като терористични групировки и терористи). Те могат да включват оръжейно ембарго, други конкретни или общи търговски ограничения (забрани за внос и износ), финансови ограничения, ограничения за достъп (визи или забрани за пътуване) или други подходящи мерки.

Правни актове на ЕС, налагащи ограничителни мерки

Актуална информация за ограничителните мерки на ЕС срещу трети държави, образувания и лица може да откриете в Електронната карта на ограничителните мерки на ЕС. Информацията в електронната карта се актуализира след влизане в сила на всяко изменение в някои от съществуващите санкционни режими или при налагане на нов режим. Спрямо някои държави са наложени повече от един санкционни режими, защото налагането на ограничителни мерки по отношение на дадена страна преследва различни цели. Например, във връзка с тероризма са наложени санкции на Ал-Кайда, ИДИЛ и Даеш по един режим (първоначално от Съвета за сигурност на ООН и впоследствие допълнен от Съвета на ЕС), и санкции за справяне с финансирането на тероризма по друг (от Съвета на ЕС).

Информация за даден режим в страницата може да откриете като кликнете върху някоя от държавите на картата или в списъка под нея. Страницата показва наложените ограничителни мерки, съдържа препратка към актуалните правни актове и насоки, ако са публикувани такива. За да проверите дали физическо или юридическо лице е сред санкционираните субекти на ЕС, в полето „search изписвате неговото име.

Електронната карта на ограничителните мерки на ЕС препраща към няколко свързани страници, една от които е TARIC database. Това е многоезична база данни на Европейската комисия на всички мерки, свързани с митническите тарифи на ЕС, търговското и селскостопанското законодателство. В нея може да направите справка за прилаганите ограничения по отношение на вноса и износа на различни стоки. Търсенето се извършва чрез тарифния код на стоката или чрез нейното описание. Базата данни се обновява ежедневно от Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ (TAXUD) към Европейската комисия. Консултационният модул на България може да откриете на https://ecustoms.bg/tariccm/tariccm/main_BG .

Актуалните правни актове на ЕС (решения и регламенти), с които се налагат ограничителните мерки на ЕС срещу трети държави, образувания и лица, може да откриете на официалната интернет-страница за достъп до правото на ЕС EUR-Lex. Платформата EUR-Lex предоставя достъп до санкционните правни актове на ЕС и на български език (например, Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/833/2022-12-04 ). За запознаване с актуалния текст на търсения акт, използвайте бутона "Последна консолидирана версия".

Насоки относно прилагането и оценката на ограничителните мерки (санкциите) в рамките на общата външна политика и политика на сигурност на ЕС

Най-добри практики на ЕС за ефективно прилагане на ограничителни мерки

Информация относно политиката на санкции на ЕС (на английски език)

Често задавани въпроси относно ограничителните мерки на ЕС

Изпълнение и контрол

Координационна група по прилагането на ограничителните мерки на ЕС

1. Състав на Координационната група и национален координатор  Координационната група по прилагането на ограничителните мерки на ЕС  е създадена  с Решение № 789 на Министерския съвет от 20 октомври 2022 г.

Поименният състав на Координационната група  се определя със заповед на министър –председателя на Република България.  Председател на Координационната група е заместник министър на финансите, който е  и  национален координатор по прилагането на ограничителните мерки на ЕС.

2. Функции на Координационната група по прилагането на ограничителните мерки на ЕС Координационната група по прилагането на ограничителните мерки на Европейския съюз е създадена за осигуряване на правилното и единно прилагане на ограничителните мерки  на Европейския съюз, чрез национална координация и взаимодействие между националните компетентни органи и за изпълнение на следните функции

1. разглеждане на въпроси, свързани с установяването на обхвата, съдържанието, действието и позицията на страната по ограничителните мерки;
 
2. обсъждане въпроси, свързани с идентифицирането на компетентните национални институции по прилагането на ограничителните мерки и дерогациит е от тях;
3. обсъждане и решава въпроси от координационен характер, които са от компетентността на повече от една институция

 

Компетентни ведомства в България по прилагането на  ограничителни мерки спрямо трети страни са:

 

Министерство на финансите

ул. "Г. С. Раковски" 102

1040 София

Тел.: +359 2 9859 1

Факс: +359 2 980 68 63

https://www.minfin.bg/

 

 

Относно доставка и продажба на стоки с двойна употреба, въоръжение и военни  материали

 

Министерство на икономиката и индустрията

Междуведомствена комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за  масово унищожаване

Ул. „Славянска” No 8, 1052 София

Тел. : (+359) 2 9407771 (7681)

Факс : (+359) 2 9880727)

https://exportcontrol.mi.government.bg/Modulbg.php?id=1555

 

Относно финансови санкции (по ЗМФТ), ограничения за достъп при пътувания, контрапролиферация

 

Държавна агенция „Национална сигурност”

Бул.„Черни връх”No 45

1407 София

Тел.: (+35

9 2) 814 7109

Факс: (+359 2) 9632188

http://www.dans.bg/

 

Относно ограничения за достъп при пътувания

 

Министерство на външните работи на Република България

Ул. "Александър Жендов" No 21040 София

Национален визов център

Тел.: (+359 2) 948 23 65

Факс: (+359 2) 971 28 42

[email protected]

 

Относно митнически контрол

 

Министерство на финансите

Агенция „Митници”

Ул. „Г. С. Раковски” No 47

1202 София

Тел.: (+359) 2 9859 4210;

2 9859 4213)

http://www.customs.bg/

 

Ограничителни мерки в областта на транспорта  –морски и въздушен и железопътен  транспорт

 

Министерство на транспорта и съобщенията

Изпълнителна агенция „Морска администрация”

Ул. „Дякон Игнатий” No 91000, София

Тел.: (+ 359 2) 930 03 10

Факс: (+ 359 2) 930 03 20

www.marad.bg

 

Министерство на транспорта и съобщенията

ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация”

Ул. „Дякон Игнатий” No 9 1000, София

Тел.: (+ 359 2) 930 10 47

Факс: (+ 359 2) 980 53 37

www.caa.bg

 

Министерство на транспорта и съобщенията

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”

Ул. „Ген. Йосиф Гурко“ No 51000, София

Тел.: (+ 359 2) 9409 428

Факс: (+ 359 2) 987 67 69

www.iaja.bg

 

Други ведомства в рамките на определените им компетентности.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация