Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Ограничителни мерки на ЕС

В рамките на Общата външна политика и политиката на сигурност (ОВППС) Европейският съюз прилага ограничителни мерки в изпълнение на конкретните цели на тази политика, изложени в Договора за Европейския съюз (чл. 21).

Европейският съюз често налага санкции (ограничителни мерки) или самостоятелно, или в изпълнение на задължителни резолюции на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (СС на ООН). Санкциите са инструмент с дипломатически или икономически характер, който се стреми да предизвика промяна в дейности или политики, като нарушаване на международното право или човешките права, или в политики, които не съблюдават върховенството на закона или демократичните принципи.

Ограничителните мерки, налагани от ЕС, могат да бъдат насочени към правителства на трети страни или към недържавни образувания и физически лица (като терористични групировки и терористи). Те могат да включват оръжейно ембарго, други конкретни или общи търговски ограничения (забрани за внос и износ), финансови ограничения, ограничения за достъп (визи или забрани за пътуване) или други подходящи мерки.

Правни актове на ЕС, налагащи ограничителни мерки

За допълнителни справки посетете Електронната карта на ограничителните мерки на ЕС, както и официалната интернет страница за достъп до правото на ЕС EUR-Lex. Платформата EUR-Lex предоставя достъп до санкционните правни актове на ЕС и на български език. За запознаване с актуалния текст на търсения акт, ползвайте бутона "Последна консолидирана версия" след извеждане на резултатите от търсенето.

Насоки относно прилагането и оценката на ограничителните мерки (санкциите) в рамките на общата външна политика и политика на сигурност на ЕС

Най-добри практики на ЕС за ефективно прилагане на ограничителни мерки

Информация относно политиката на санкции на ЕС (на английски език)

Често задавани въпроси относно ограничителните мерки на ЕС

Изпълнение и контрол

По принцип санкциите следва да бъдат адекватно съставени, за да отговарят на конкретната ситуация на страната или съответно на лицето, които са техен обект. Ефективното изпълнение на дадена ограничителна мярка се определя от нейното правилно приложение, както и от контрола по прилагането й. В зависимост от природата на конкретния режим на санкции, за държавите-членки на ЕС, както и за Европейската комисия, произтичат определени ангажименти. Най-често компетентните национални органи по санкциите в държавите-членки са отговорни за:

  • определянето на наказания за нарушаване на ограничителните мерки;
  • даването на възможност за изключения;
  • получаването на информация от и сътрудничество с икономически субекти (включително финансови и кредитни институции);
  • отчитане на изпълнението на мерките пред Комисията;
  • при санкциите на ООН – за връзката с Комитета по санкции към Съвета за сигурност, ако е необходимо, по отношение на конкретни изключения и искания за изваждане от списъка.

Компетентни ведомства в България по прилагането на ограничителни мерки спрямо трети страни са:

Относно доставка и продажба на стоки с двойна употреба, въоръжение и военни материали

Министерство на икономиката
Междуведомствена комисия за експортен контрол и неразпространение наоръжията за масово унищожаване
Ул. „Славянска” № 8, 1052 София
Тел. : (+359) 2 9407771 (7681)
Факс : (+359) 2 9880727)
http://www.exportcontrol.bg/indexbg.php
 

Относно финансови санкции (по ЗМФТ), ограничения за достъп при пътувания, контрапролиферация

Държавна агенция „Национална сигурност”
Бул.„Черни връх”№ 45
1407 София
Тел.: (+359 2) 814 7109
Факс: (+359 2) 9632188
http://www.dans.bg/

Относно ограничения за достъп при пътувания

Министерство на външните работи на Република България
Ул. "Александър Жендов" № 2
1040 София
Национален визов център
Тел.: (+359 2) 948 23 65
Факс: (+359 2) 971 28 42
[email protected]

Относно митнически контрол

Министерство на финансите
Агенция „Митници”
Ул. „Г. С. Раковски” № 47
1202 София
Тел.: (+359) 2 9859 4210;  2 9859 4213)
http://www.customs.bg/

Ограничителни мерки в областта на транспорта – морски и въздушен транспорт

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Изпълнителна агенция „Морска администрация”
Ул. „Дякон Игнатий” № 9
1000, София
Тел.: (+ 359 2) 930 03 10
Факс: (+ 359 2) 930 03 20
www.marad.bg

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация”
Ул. „Дякон Игнатий” № 9
1000, София
Тел.: (+ 359 2) 930 10 47
Факс: (+ 359 2) 980 53 37
www.caa.bg

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация