Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Декларация за достъпност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ
РАЗДЕЛ 1
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Министерство на външните работи се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закона за електронно управление (доп. ДВ. бр. 102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и чл. 39а от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистри и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.).

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:

Уебсайт на адрес: https://www.mfa.bg

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

I. Статус на съответствие

Напълно съответства на посочения стандарт – всички изисквания на стандарта са изцяло изпълнени без изключения

II. Недостъпно съдържание

Описание и посочване на несъответствието Възможности за избор:
Неприложимо Неприложимо

Дата на първоначално изготвяне на декларацията:

30.7.2021

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:

1 август

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта:

Неприложимо

Метод, използван за изготвяне на декларацията:

Резултати от извършена проверка за достъпност на съдържанието на интернет страницата е съответствие с приложимите стандарти съгласно чл. 58а от Закона за електронно управление (писмо с входящ номер 12-00-64/7.4.2021 и самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта.

Обратна информация и данни за контакт

Адрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на този сайт:

За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да използвате следния адрес: [email protected]

Връзка към форма за заявление за обратна връзка:

Неприложимо

Данни за контакт с длъжностно лице, отговарящо за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация:

[email protected]

Процедура по прилагане

  1. В съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 година, на основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ и съобразно утвърдени вътрешни правила в Министерството на външните работи, е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:
  • Сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ) за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на МВнР, се подават на адрес [email protected] .
  • Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.
  • Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.
  1. Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. 1, се подават до председателя на Държавна агенция "Електронно управление" чрез деловодството на ДАЕУ на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000; по електронен път на [email protected] (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“) или чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София-1000.
  2. Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция "Електронно управление".

Раздел 2
Препоръчително съдържание

Министерството на външните работи, се стреми да осигури съвместимост с наличните стандарти за достъпност. Ако срещате затруднения докато работите с www.mfa.bg или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема – това ще ни помогне да поддържаме сайта във възможно най-добро състояние и подобряваме достъпността му непрекъснато.

Министерството на външните работи се ангажира да осигури по-висока степен на достъпност, да отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на интернет страницата си и да осигурява постоянно високо ниво на достъпност на публикуваната информация.

Дата на публикуване на уебсайта:

25.07.2017 г.

Дата на последната актуализация на уебсайта и/или мобилното приложение вследствие на съществено преработване на тяхното съдържание:

25.07.2017 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация