Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Проект по договор за БФП № 812108-116/13.10.2015 г

   ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“   

Министерството на външните работи изпълнява договор № 812108-116/13.10.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект с наименование Поддръжка и обновяване на програмното и техническо осигуряване за Националната визова система и на визовата дейност в консулските служби на Р България, финансиран в рамките на Националната програма (НП) за подпомагане от фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС), по линия на инструмента за финансово подпомагане подпомагане за външните граници и визите.

Проектът се изпълнява в рамките на Специфична цел 3 „Оперативна подкрепа“, Национална цел 1 „Оперативно подпомагане в областта на визовата политика“ от НП по ФВС 2014-2020.

В проекта са заложени една обща и една специфична цел, както следва:

 • Обща цел: допринасяне за развитието на общата политика по осигуряването на високо равнище на сигурност в Съюза, като същевременно се улесни законното пътуване чрез еднакво и високо равнище на контрол на външните граници и ефективно обработване на шенгенски визи в съответствие с ангажимента на Съюза във връзка с основните свободи и правата на човека, съгласно Регламент (ЕС) №515/2014 на Европейския парламент и на Съвета;
 • Специфична цел: обезпечаване на непрекъснато и безпроблемно функциониране на Националната визова система (Основният и Резервният визов център) в режим 24/7.

Целевата група на проекта са служители на МВнР-ЦУ и служители в консулските служби на задграничните представителства, обучавани служители, граждани, подаващи заявление за получаване на виза и преминаващи през външните граници на Р България, граждани на Р България и ЕС

Дейностите на проекта включват:

 1. Управление на проекта и
 2. Поддръжка и обновяване на програмното и техническо осигуряване за Националната визова система и на визовата дейност в консулските служби на Р България.

В хода на изпълнение на проекта са сключени два броя договори за обществена поръчка по линия на дейност 2 от проекта, както следва:

 • договор за обществена поръчка № 56/ОП-И от 25.08.2016 г. с ДЗЗД „Ай Би Ес Индекс”, с предмет: „Поддръжка и осъвременяване на техническото осигуряване и инфраструктурата на НВИС“. Към настоящия момента по цитирания договор е извършена доставка, инсталация и пускане в експлоатация на оборудване за осъвременяване на НВИС и одитен доклад от първоначален анализ на текущата инфраструктура на НВИС. Изпълнителят организира 5 обучения за 4 служители на НВЦ. Изпълнителят извършва регулярно поддръжка и oбезпечаване на непрекъснато и безпроблемно функциониране на Националната визова система в Основния и Резервния визов център и интерфейсите за връзка с ВИС на ЕС в режим 24/7.
 • договор за обществена поръчка № 57/ОП-И/25.08.2016 г. с ДЗЗД „ВИС 2020” с предмет: „Надграждане и обновяване на НВИС и на визовата дейност в консулските служби“. В обхвата на договора са включени дейности по надграждане на Националната визова информационна система чрез разработване на уеб-базирано приложение, което ще се използва от всички български граждани, от клиенти и доставчици на НВИС. Договорът е приключил успешно, като е извършен анализ на текущите бизнес процеси, изготвена е функционална и техническа спецификация, извършено е обучение на ключови клиенти на НВИС и е приключена работата по фаза „Внедряване”, като е осигурена също гаранционна поддръжка за срок от 12 месеца от датата на приемане на осъвременената информационна система.

Резултатите, които е планирано да бъдат постигнати в рамките на проекта, са:

 • Законосъобразно и целесъобразно изпълнение на основните цели на проект „Поддръжка и обновяване на програмното и техническо осигуряване за Националната визова система и на визовата дейност в консулските служби на Р България”;
 • Поправка и замяна на повредени компоненти от оборудването на Националния визов център, Резервния визов център и консулските центрове;
 • Поетапно обновяване на съществуващия хардуер и по-нататъшното развитие на програмното осигуряване на НВИС;
 • Ефективни операции и оптимизирано обслужване на кандидатите за визи;
 • Използване на ВИС за издаване на шенгенски визи на границите и подготовка за въвеждане на проверка на пръстови отпечатъци на границите;
 • Обезпечаване на непрекъснато и безпроблемно функциониране на Националната визова система (Основният и Резервният визов център) в режим 24/7.

Проектът е на стойност 3 964 000 евро, със срок на изпълнение 51 месеца.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация