Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Публична дипломация

Публичната дипломация е средство за генериране на благоприятна вътрешна и външна среда за изпълнение на външнополитическата програма и заложените в нея водещи цели и приоритети. Тя спомага за:

  • По-добро позициониране на страната ни във външната среда;
  • Повишаване на степента на доверие към дипломатическата служба и изграждане на отношения на диалог между нея и гражданското общество, формиращо в значителна степен публичните нагласи към провежданата външна политика;
  • Насърчаване на публичната дискусия по актуални външнополитически теми и приобщаване на българското общество и гражданските институции към външнополитическите позиции и действия на България;
  • Популяризиране на външнополитическия опит на България, изграждане образа и доверието към страната ни, като основен партньор в процеса на подготовката на държавите от Югоизточна Европа за членство в ЕС;
  • Осигуряване на професионално и експертно управление чрез надграждане на знанията, уменията и квалификацията на служителите от държавната администрация, подготовката им за пълноценно участие в процеса на вземане на решения в ЕС и НАТО и ефективно изпълнение на ангажиментите на страната ни, произтичащи от членството ѝ в ЕС и НАТО;
  • Повишаване на специализираните знания и умения на представителите на дипломатическата служба и държавната администрация, чиято дейност е свързана с планиране и провеждане на външната политика на Република България;
  • Разширяване на международното и национално сътрудничество чрез обмен и популяризиране на експертиза, реализиране на изследователски и аналитични проекти по важни външнополитически въпроси за България и региона;
  • Поддържане на постоянен публичен диалог (чрез издания, публикации, конференции, дискусионни клубове, електронната платформа) между институциите, генериращи и реализиращи външната политика на България.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация