Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Структура

 

Организационна структура на Министерството на външните работи

 

Постоянен секретар

Светлан Стоев

Тел. +359 2 948 2961

 

Главен секретар

Георги Георгиев

Тел: +359 2 948 30 49

 

Дирекция „Вътрешен одит“

Директор: Ваня Милтенова
Тел.: +359 2 948 2506
Е-mail: [email protected] 

 

Инспекторат

Ръководител: Любомир Тодоров
Тел.: +359 2 948 2961
Е-mail: [email protected]

 

 

Специализирана администрация

 

Генерална дирекция „Европейски въпроси“

Ръководител: Йордан Първанов, генерален директор

Тел.: +359 2 948 29 80
E-mail: [email protected]

 

Генерална дирекция „Политически въпроси“

Ръководител: Гергана Караджова, генерален директор

Тел.: +359 2 948 27 61
E-mail: [email protected]

 

Генерална дирекция „Двустранни отношения“

Ръководител: Драгомир Заков, и.д. генерален директор

Тел.: +359 2 948 2106
E-mail: [email protected]

 

Генерална дирекция „Глобални въпроси“

Ръководител: Генка Георгиева

Тел.: +359 2 948 2713

 

Дирекция „Азия, Австралия и Океания“

Директор: Наталия Мишева

Тел: +359 2 948 22 36,
Факс: +359 2 948 30 89
Е-mail: [email protected]

Структура

 • отдел „Източна Азия, Австралия и Океания”;
 • отдел „Южна и Югоизточна Азия".

 

Дирекция „Америка"

Директор: Десислава Атанасова

Тел: +359 2 948 24 05
Факс: +359 2 948 30 88

Е-mail: [email protected]

Структура

 • отдел „САЩ и Канада”;
 • отдел „Латинска Америка".

 

Дирекция „Близък изток и Африка“

Директор: Румен Петров

Тел.: +359 2 948 23 91
Факс: +359 2 948 25 30
E-mail: [email protected]

Структура

 • отдел „Близък Изток и Северна Африка”
 • отдел „Африка"

 

Дирекция „ООН и глобални въпроси“

Директор: Иван Господинов

Тел.: +359 2 948 23 68
Факс: +359 2 948 30 66
E-mail: [email protected]

Структура

 • отдел „Политически въпроси на ООН”;
 • отдел „Икономически, финансови и административни въпроси на ООН”;

 

Дирекция „Права на човека“

Директор: Ангел Банджов

Тел.: +359 2 948 22 16
Факс: +359 2 948 3090
E-mail: [email protected]

Структура

 • отдел „Права на човека”;
 • отдел „Международни хуманитарни организации”;
 • отдел "ЮНЕСКО".

 

Дирекция „Политики и институции на Европейския съюз“

Директор: Селвер Халил

Тел.: +359 2 948 23 77
Е-mail: [email protected]

Структура

 • отдел „Политически и институционални въпроси на ЕС”;
 • отдел „Икономически и финансови въпроси на ЕС“;
 • отдел „Координация на секторните политики на ЕС”.

 

Дирекция „Двустранно европейско сътрудничество“

Директор: Стела Димитрова

Тел.: +359 2 948 22 28
Е-mail: [email protected]

Структура

 • отдел „Европа I”;
 • отдел „Европа II”.
 • отдел „Европа III”.

 

Дирекция „Югоизточна Европа“

Директор: Момчил Райчевски

Тел.: +359 2 948 23 25
E-mail: [email protected]

Структура

 • отдел „Западни Балкани, Хърватия и Словения”;
 • отдел ,,Съседни страни";
 • отдел „Регионално сътрудничество”.

 

Дирекция „Обща външна политика и политика за сигурност на ЕС“

Директор: Елизабет Върбанова

Тел.: +359 2 948 24 42
E-mail: [email protected]

Структура

 • отдел "ОВППС - Отношения на ЕС с трети страни";
 • отдел "Обща политика за сигурност и отбрана";
 • отдел "ОВППС – Хоризонтални досиета".

 

Дирекция „Политика за сигурност“

Директор: Ася Давидова

Тел.: +359 2 948 22 44
E-mail : [email protected]

Структура

 • отдел „НАТО”;
 • отдел „ОССЕ и регионална сигурност”;
 • отдел „Контрол на въоръженията и неразпространение”.

 

Дирекция „Източна Европа и Централна Азия“

Директор: Иван Павлов

Тел.: +359 2 948 23 11
E-mail: [email protected]

Структура

 • отдел „Източна Европа”;
 • отдел „Кавказ и Централна Азия”.

 

Дирекция „Международно право“

Директор: Данаил Чакъров

Тел.: +359 2 948 28 31
E-mail: [email protected]

Структура

 • Отдел „Международно публично право“
 • Отдел „Юридически въпроси и договори“

 

Дирекция "Правна"

Директор: Светлана Стоянова

Тел.: +359 2 948 23 81

E-mail:[email protected]

Структура

 • отдел „Правно-нормативен”;
 • отдел „Процесуално представителство”.

 

Дирекция „Консулски отношения“

Директор: Георги Воденски 

Тел.: +359 2 948 23 65
E-mail: [email protected]

Структура

 • отдел „Двустранни консулски отношения и консулска защита”;
 • отдел „Консулско-правни въпроси, ЕС и Шенген”;
 • отдел „Национален визов център”;
 • отдел "Административно обслужване на гражданите"

 

Дирекция „Външнополитическо планиране, информация и координация“

Директор: Емил Ялнъзов

Тел.: +359 2 948 27 00
Факс: +359 2 948 2487
E-mail: [email protected]

Структура

 • отдел „Планиране, отчетност и проекти”;
 • отдел „Информация, позиции и изказвания”.

 

Дирекция „Външноикономически отношения и сътрудничество за развитие“

Директор: Искра Ангелова

Тел.: +359 2 948  20 12
E-mail: [email protected]

 • отдел „Външноикономически отношения”;
 • отдел „Сътрудничество и развитие”.

 

Дирекция „Стратегически комуникации и публична дипломация“

Директор: Елеонора Димитрова

Структура

 • отдел „Стратегически комуникации”;
 • отдел „Публична дипломация”.

Тел.: +359 2 948 22 18
E-mail: [email protected]

 

Дирекция „Ситуационен център“

Директор: Таня Димитрова

Тел.: +359 2 948 30 48

E-mail: [email protected]

Структура

 • отдел „Управление на кризи”;
 • отдел „Оперативно дежурство”.

 

Дирекция „Държавен протокол“

Директор: Боряна Симеонова

Тел.: +359 2 948 22 52
Факс: +359 2 971 30 95
E-mail: [email protected]

Структура

 • отдел „Дипломатически протокол”;
 • отдел „Държавен церемониал”.

 

Обща администрация

 

Дирекция „Бюджет и финанси“

Директор: Анна Георгиева

Тел.: +359 2 948 27 31
Факс.: +359 2 948 3076
E-mail: [email protected]

Структура

 • отдел „Дипломатически представителства”;
 • отдел „Бюджет”;
 • отдел „Счетоводство”;

 

Дирекция „Управление на собствеността“

Тел.: +359 2 948 2170

E-mail: [email protected]

Структура

 • отдел „Управление на държавни имоти“;
 • отдел „Планиране, контрол и анализ на строителните дейности“;
 • отдел „Материално техническо и транспортно осигуряване“.

 

Дирекция „Обществени поръчки в дипломатическата служба и управление на проекти“

Директор: Станислава Костова

Тел: +359 2 948 2910

E-mail: [email protected]

Структура

 • отдел „Планиране и организиране на обществени поръчки";
 • отдел ,,Програмна подготовка и управление на международни програми и проекти".

 

Дирекция „Информационни и комуникационни системи"

Директор: инж. Боряна Стойнова

Тел.: +359 2 948 2004

E-mail: [email protected]

Структура

 • отдел „Киберсигурост и електронно управление”;
 • отдел „Информационно-комуникационни технологии и системи”;
  • сектор „Информационно-комуникационни инфраструктури“
  • сектор „Поддръжка на националната визова информационна система“

 

Дирекция „Сигурност“

Директор: Димитър Иванов

Тел.: +359 2 948 2515

E-mail: [email protected]

Структура

 • отдел „Защита на информацията“;
 • отдел „Защита на дейността“;
  • сектор „Техническа сигурност“;
  • сектор „Ведомствена охрана“.

 

Дирекция „Човешки ресурси"

Директор: Елена Начева-Гелева

Тел.: +359 2 948 26 02
E-mail: [email protected]

Структура

 • отдел „Кариерно планиране и развитие”;
  • сектор „Конкурси, обучение, международни служители“;
  • сектор „Дипломатически представителства“
 • отдел „Управление на човешките ресурси”;
  • сектор „Работна заплата и безопасни условия на труд“
  • сектор „Личен състав“

 

Дирекция „Деловодство и архив“

Директор: Владина Петкова

Тел.: 02 948 2621

E-mail: [email protected]

Структура

 • Отдел „Управление на документооборота“
 • Отдел „Дипломатически архив“

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация