Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Проект по договор за БФП № 812108-102/13.10.2016 г.

   ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“   

Министерството на външните работи изпълнява договор № 812108-102/13.10.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект с наименование “Изграждане на защитени  и надеждни комуникационни връзки за нуждите на МВнР на Р България”, финансиран в рамките на Националната програма (НП) за подпомагане от фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС), по линия на инструмента за финансово подпомагане подпомагане за външните граници и визите.

Проектът се изпълнява в рамките на Специфична цел 1 „Подкрепа за обща визова политика“, Национална цел 1 „Национален капацитет“ от НП по ФВС 2014-2020.

В проекта са заложени една специфична и една оперативна цел, както следва:

 • Специфична цел: подпомагане на обща визова политика с цел улесняване на законното пътуване, предоставяне на висококачествено обслужване на кандидатите за виза, осигуряване на равно третиране на гражданите на трети държави и справяне с незаконната имиграция.
 • Оперативна цел: създаване и привеждане в действие на информационни системи, тяхната комуникационна инфраструктура и оборудване, подпомагащи общата визова политика, системите за контрол и наблюдение на външните граници и спазване в пълна степен на правото в областта на защитата на личните данни.

Целевата група на проекта са служители на МВнР-ЦУ и служители в консулските служби на задграничните представителства, обучавани служители, граждани, подаващи заявление за получаване на виза и преминаващи през външните граници на Р България, граждани на Р България и ЕС

Дейностите на проекта включват:

 1. Управление на проекта;
 2. Изграждане на независима алтернативна сателитна комуникационна мрежа, осигуряваща свързаност между НВЦ и Консулските служби в рискови държави;
 3. Изграждане на защитена комуникационна свързаност на консулските служби с НВЦ;
 4. Информация и публичност.

В рамките на проекта се предвижда да бъдат проведени три обществени, както следва:

 • обществена поръчка с предмет: „Изграждане на независима сателитна комуникационна мрежа, осигуряваща свързаност между НВЦ и Консулските служби в рискови държави“;
 • обществена поръчка с предмет: „Изграждане на независима сателитна комуникационна мрежа, осигуряваща свързаност между НВЦ и Консулските служби в рискови държави“ и
 • обществена поръчка с предмет: „Изработване на обозначителни табели и стикери“;

Резултатите, които е планирано да бъдат постигнати в рамките на проекта, са:

 • Законосъобразно и целесъобразно изпълнение на основните цели на проект "Изграждане на защитени и надеждни комуникационни връзки за нуждите на МВнР на Р България"
 • Изградени независими алтернативни сателитни връзки на Националния визов център с консулските служби и дипломатическите представителства в рискови държави и/или държави с ниско качество на предоставяната свързаност, а така също и държавите, където са ограничени или липсват възможности за изграждане на защитени канали чрез публичните или общодостъпни комуникационни услуги.
 • Постигнато високо ниво на надеждност на връзката на консулските служби с МВнР;
 • Осигурена и надеждна свързаност, която ще даде възможност за интеграция на информационните системи по инструмента Шенген, НВИС, както и на други важни информационни системи.

 

Проектът е на стойност 1 000 000 евро, със срок на изпълнение 36 месеца.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация