Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Великобритания

Последна актуализация 26 Януари 2023Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 2: Повишено внимание (осведомете се подробно за актуалната обстановка в страната)

2

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: не е необходима виза

Дипломатически паспорт: не е необходима виза

Служебен паспорт: не е необходима виза

 

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

Посолство на Република България в Обединеното Кралство

Адрес: 186-188 Queen’s Gate, London SW7 5HL, UK
Тел.: +44 20 7581 3144; +44 0 20 7584 9400;
Факс: +44 20 7584 4948
Дежурни телефони в извънработно време: + 44 20 7 5813144; + 44 20 7 5849400
E-mail: [email protected]
Web site: www.Bulgarianembassy-london.org ; www.mfa.bg/embassies/uk
Консулска служба
Тел.:+44 20 7581 3144; +44 0 20 7584 9400 ;+44 020 75893763;
Приемно време: 09:30 - 13:30 /за всички консулски услуги/
E-mail: [email protected]


Почетно консулство на Република България в Белфаст

Honorary Consulate of the Republic of Bulgaria in Belfast

Пол Мартин, командор на Ордена на Британската империя (Mr. Paul Martin CBE)

Адрес: NI-CO, Landmark House

Cromac Quay, Belfast, UK

Е-mail:[email protected]


Посолство на Нейно Британско Величество в София
Адрес: София, ул.”Московска” № 9
Телефон: +359 933 92 22
Факс: +359 933 92 50
Консулски отдел
Телефон: +359 933 92 22
Факс: +359 933 92 50
Работно време: Пон – Пт, 09.00 - 17.00 ч.; обедна почивка - 12.30 - 13.30ч
E-mail: [email protected]


Британски съвет
Адрес: ул.”Кракра” № 7
Тел: +359 2 942 43 44
Факс: +359 2 942 42 22
E-mail: [email protected]

Обща информация

 

 

Местна валута

Британска лира/паунд (GBP)

Престъпност и сигурност

Във връзка с терористичните атаки през 2017 г. и 2019 г., атаките с използване на химическо оръжие през 2018 г. и оценката на опасността от терористично нападение на територията на Великобритания, властите в Обединеното кралство определят нивото на заплаха от терористично нападение в страната на „значително“ (терористични атаки са възможни). Министерството на външните работи препоръчва на българските граждани, пътуващи до Обединеното кралство подробно да се осведомяват за актуалната обстановка в страната и да следват стриктно инструкциите на местните власти.

Митнически изисквания

Не се декларират и не подлежат на обмитяване вещи и принадлежности за лична употреба, ако са в рамките на нормалното количество.

Повече информация можете да откриете ТУК и ТУК.

Митнически изисквания за Великобритания можете да изтеглите от ТУК

Достъп до пазара на труда на Обединеното кралство за граждани на България
При спазване на Договора за присъединяване на България към ЕС, Обединеното кралство бе една от държавите-членки, които наложиха пълния възможен 7-годишен ограничителен период за достъп до местния пазар на труда. Всички прилагани ограничения в тази насока отпаднаха на 31.12.2013 г. и от 01.01.2014 г. българските граждани имат пълен достъп до британския пазар на труда.

Регистрация за започване на работа
За да работят в Обединеното кралство, гражданите следва да получат Национален осигурителен номер (National Insurance Number). Той представлява индивидуален референтен номер, осигуряващ информация за вноски в социално осигурителната система на страната.
За да получат Национален осигурителен номер, гражданите следва да заявят и проведат среща (National Insurance number interview) в най-близкото бюро по труда (Jobcentre Plus) на единен национален номер за цялата страна:
Телефонен номер на Jobcentre Plus: 0345 600 0643 (с работно време: понеделник – петък от 8.30 до 18 ч.).
По време на първоначалния телефонен разговор, в зависимост от представените факти за кандидата и членовете на неговото семейство, ще бъдат определени и документите, които следва да бъдат представени по време на интервюто (напр. паспорт/лична карта, брачно свидетелство и други). Датата, часът и мястото на интервюто се изпраща на предоставения от кандидата адрес в Обединеното кралство. Решението за издаване или отказ на     Национален осигурителен номер се взима след самото интервю, въз основа на предоставените факти и документи.
Повече информация може да се получи на следните интернет страници:
https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number
https://www.gov.uk/national-insurance/your-national-insurance-number
Всички граждани имат право да стартират дейност, отговаряща на условията за самонаeти работници в Обединеното кралство, като към момента на явяване на интервюто за получаване на национален осигурителен номер следва да представят информация, която да доказва, че извършват действителна и ефективна дейност (вкл. договор със счетоводител, препоръки от клиенти, извлечения от банкови сметки, фактури от различни клиенти за извършени услуги и др.). След получаване на Национален осигурителен номер гражданите следва да извършат регистрация в данъчната служба HM Revenue and Customs (HMRC) за заплащане на данъци и осигуровки. Вие автоматично ще получите UTR номер, когато се регистрирате като самостоятелно заето лице или когато регистрирате ваша компания (limited company).
https://www.gov.uk/topic/business-tax/self-employed
https://www.gov.uk/log-in-file-self-assessment-tax-return/register-if-youre-self-employed
https://www.gov.uk/find-lost-utr-number
Веднъж издаден Националният осигурителен номер не се прекратява, ако работникът приключи заетостта си и напусне страната (например работници при сезонна работа в селското стопанство; студенти, работили по време на обучение, и други). Ако гражданин на друга държава-членка е имал издаден осигурителен номер, но е загубил данните за него, следва да се свърже с данъчната служба (HMRC), която ще му изпрати данните по писмен път.
https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number
     За упражняване на професии в сектор „Медицина” е необходима и предварителна регистрация в съответните регулаторни органи в Обединеното кралство:
•    За лекари – английски лекарски съюз: http://www.gmc-uk.org ,
•    За зъболекари – английски зъболекарски съюз: http://www.gdc-uk.org ,
•    За медицински сестри и акушерки – съюз на медицинските сестри и акушерки https://www.nmc.org.uk/
Всеки служител следва да получава най-малко нормативно установеното минимално възнаграждение за всеки отработен час: https://www.gov.uk/national-minimum-wage

Заетост
Основното разграничение между работещите в Обединеното кралство по отношение на техните права, задължения, дължими вноски за данъци и осигуровки се прави между наети и самонаети граждани.
Като цяло може да се приеме, че ако гражданите могат да отговорят с „Да” на следните въпроси по отношение на извършвана дейност, то те най-вероятно попадат в категорията на наети работници/служители:
•    Сами ли следва да извършват задачите?
•    Може ли някои във всеки един момент да им посочва какво да правят; къде, кога и как да извършват дейността?
•    Работят ли за фиксиран брой часове?
•    Има ли право друг човек да ги пренасочва от изпълнение от една задача към друга?
•    Заплащането е почасово, на седмица или на месец?
•    Имат ли право на заплащане за извънреден труд и на бонуси?
•    Като цяло може да се приеме, че ако гражданите могат да отговорят с „Да” на следните въпроси по отношение на извършвана дейност, то те най-вероятно попадат в категорията на самонаетите:
•    Могат ли да наемат някои друг за изпълнение на работата за тяхна сметка?
•    Вложили ли са собствени средства?
•    Осигуряват ли сами основните инструменти и техника, необходими за извършване на работата?
•    Споразумяват ли се за извършване на определена работа за фиксирана цена, независимо колко време ще отнеме нейното изпълнение?
•    Могат ли да решават каква работа да извършват, как и кога да я извършват и къде да предоставят услуги?
•    Регулярно ли работят за няколко различни клиенти?
•    Тяхно задължение ли е да отстраняват незадоволително за клиента изпълнение, за тяхна сметка и време?
     Ако гражданинът работи като самонает работник, то задължението да бъде надлежно регистриран за заплащане на осигурителни вноски и данъци е негово. Ако обаче работи като самонает работник, но инструментът показва, че по същество е нает, то следва да се свърже с данъчната служба – това може да е злоупотреба от страна на работодателите, тъй като по този начин те спестяват редица защитени плащания на лицата (вкл. заплащане на минимална работна заплата, осигуряване на годишен платен отпуск и др.).
Данъчната служба (HMRC) е разработила интернет-базиран инструмент за проверка на статута на заетостта, който е достъпен на адрес: https://www.gov.uk/guidance/check-employment-status-for-tax
Съгласно действащото законодателство на всички граждани, заети повече от един месец, трябва да бъде представен договор или писмени условия на заетост – „written statement of employment particulars“ (най-късно до втория месец от започване на заетостта), като в него се съдържа:
•    Име на работника;
•    Име на работодателя;
•    Дейности, които ще бъдат извършвани;
•    Дата за започване на заетостта;
•    Място на осъществяване на заетостта;
•    Размер и честота на заплащане (седмично, месечно);
•    Работно време;
•    Платен годишен отпуск;
•    Права на отпуск по болест;
•    Процедури при дисциплинарни нарушения, оплаквания и за уволнение;
•    Срокове на предварително известие при напускане (от страна на работника и работодателя).

https://www.gov.uk/employment-contracts-and-conditions/written-statement-of-employment-particulars
Заетите граждани имат защита и определени права съгласно националното законодателство, включително:
•    Заплащане най-малко в размер на минималната работна заплата;
•    Защита срещу незаконни удръжки от заплатата;
•    Гарантиран минимален размер на платен отпуск;
•    Гарантирана минимална продължителност на почивките;
•    Право да не работят повече от средно 48 часа седмично или да се откажат от правата в тази насока;
•    Защита срещу незаконна дискриминация;
•    Защита при разгласяване на нарушения на работното място (т.нар. whistleblowers, уличаващи пред обществеността дадена фирма, провокирани от знанието за нарушените от нея морални, граждански, етнически, човешки права);
•    Защита от по-неблагоприятно третиране, в случай че работят на непълен работен ден;
•    Гарантирано изплащане на обезщетение поради временна неработоспособност;
•    Заплащане и отпуск при майчинство, бащинство и осиновяване;
•    Минимален период на уведомяване преди освобождаване от работа (уволнение);
•    Защита срещу незаконно уволнение;
•    Право да бъде поискано гъвкаво работно време;
•    Право на отсъствие от работа при извънредни случаи;
•    Задължителни плащания при напускане на работа.

Трафик на хора с цел трудова експлоатация и нарушения на трудовото законодателство

Ако едно или повече от изброените по-долу нарушения са възникнали в условията на заетост, в която гражданинът е попаднал, то следва да се потърси помощ от съответните компетентни институции:
•    Заплаща такса за намиране на работа;
•    Няма възможност да организира самостоятелно пътуването до Обединеното кралство и не е запознато с маршрута от началната точка до крайната дестинация;
•    Извършва работа, която не иска да извършва;
•    Условията на труд се различават драстично от тези, които първоначално са били договорени;
•    Работи без трудов договор или е подписал договор на език, който не разбира и условията на труд са неустановени;
•    Работи, без да му бъде заплащано;
•    Не знае колко точно е неговата заплата и какви законни отчисления могат да се правят от нея;
•    Получава по-малко от националната минимална работна заплата;
•    Плащанията са нередовни или често закъсняват;
•    Натрупва неоснователен финансов дълг към лицето, което осигурява заетостта за предоставени услуги като назначаване на работа, транспорт, храна и други;
•    Работи много над допустимите работни часове на ден;
•    Живее в квартира, осигурена от работодателя, при условия, които не контролира;
•    Няма свобода за излизане от квартирата и свобода на придвижване;
•    Нощува там, където работи; средата е нездравословна, без елементарни санитарни условия и възможност за самостоятелност;
•    Не може да посочи своето местоположение и адрес;
•    Няма достъп до средства за комуникация или работодателят упражнява контрол върху контактите на лицето с други хора;
•    Документът за самоличност (паспорт/личната карта), билет за връщане и други документи са взети от работодателя и не са получени обратно при поискване. Работодателят има право да изиска документ за самоличност, за да направи копие, но трябва да върне документа незабавно;
•    Предоставяне на информация за банковата сметка, която би позволила на други лица да я управляват (вкл. допускане банковите извлечения да се изпращат на адрес, на който лицето не живее);
Всяка заетост, при която работодателят отправя заплахи към лицето или членове на неговото семейство.
Търсещите работа граждани никога не трябва да подписват договори и други документи, в чието съдържание не са сигурни. Препоръчително е консултиране с трети лица и институции, например Службата за съвет, консултация и арбитраж (ACAS), Citizens Advice Bureau и други.
Ако гражданинът работи в селското стопанство, преработващата промишленост, пакетирането на храни и напитки и има съмнение за нарушения, злоупотреба или експлоатация, то следва да се свърже с регулативния орган за фирмите, осигуряващи работна сила в селското стопанство и сектора на преработка и пакетиране на храни и напитки (Gangmasters Licensing Authority – GLA):
•    Конфиденциална безплатна телефонна линия за подаване на сигнали: 0800 432 0804;
•    Телефон на отдела, разследващ сигнали – 0115 959 7052;
•    Електронен адрес: [email protected], като е желателно да се предостави колкото може повече информация за нарушението;
•    Сигнал може да се подаде и в електронна форма, достъпна онлайн: http://gla.gov.uk/report-issues/bulgarian-report-form/
При заетост в други сектори извън тези, в които съдействие може да окаже GLA и ако има непосредствена опасност за лицето, следва да се търси контакт с полицията на телефон 101 (спешни случай – 999).
Сигнал за престъпление, който в последствие ще бъде разследван от компетентните органи, може да се подаде анонимно и към неправителствената организация Crimestoppers:
•    https://crimestoppers-uk.org/give-information/give-information-online/
•    телефонен номер: 0800 555 111.
 
Сигнали за нарушения, в зависимост от обстоятелствата по конкретните случаи, могат да бъдат оправяни и пред български институции:
Национална комисия за борба с трафика на хора:
http://www.antitraffic.government.bg
https://www.facebook.com/NCCTHB/
гр. София, тел. +359 2 807 80 50
(работно време: от понеделник до петък, от 9:00 до 17:30 ч.); e-mail: [email protected]
 
Местни комисии за борба с трафика на хора в градовете:
гр. София, тел. +359 2 807 80 50
http://www.antitraffic.government.bg
Повече информация по отношение трафика на хора може да намерите на следните адреси:
Благоевград, тел.: +359 73 86 77 77; e-mail: [email protected]
Варна, тел.: +359 52 820 677; e-mail: [email protected]
Монтана, тел.: +359 96305 471; e-mail: [email protected]
Пловдив, +359 32 622 136; e-mail: [email protected]
Сливен, тел.: +359 44 61 11 02; e-mail: [email protected]
Русе, тел.: +359 82 841 918; e-mail: [email protected]
Пазарджик, тел.: +359 34 402 241; e-mail: [email protected]
Велико Търново, тел.: +359 62 619 222; e-mail: [email protected]
Бургас, тел.: +359 56 814 218; e-mail: [email protected]
 
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” – гореща телефонна линия – 0700 17 670


При проблеми по отношение на заетостта
Работници, които имат съмнения, че не им е изплатена минималната почасова ставка следва да се свържат със Службата за съвети, помирение и арбитраж (ACAS) на телефон 0300 123 1100.
При проблеми на работното място, първо следва да се потърси решение в диалог с работодателя. Ако това не даде резултат, следва да се стартира процедурата за оплаквания (grievance procedure), която всеки работодател следва да има. В рамките на процедурата следва да се:
•    изпрати писмено заявление до работодателя, в което се описват съществуващите проблеми и се дава съответно време за отговор;
•    осъществи среща с работодателя и да се обсъди оплакването;
•    обжалва решението на работодателя, ако то не предлага решаване на възникналия проблем.
В случаи на проблеми със заетостта свързани с агенции за временна заетост, сигнал може да се подаде към Инспектората на посредническите агенции (Employment Agency Standards Inspectorate) на електронна поща: [email protected], да се обади на телефон 0207 215 5000 или да пише до Инспектората на посреднически агенции към Департамент на бизнеса, енергетиката и промишлената политика на следния адрес: 1 Victoria Street, London, SW1H 0ET.
В случай на проблеми със заетостта в сферата на селското стопанство и сектора на преработка и пакетиране на храни и напитки, можете да подадете сигнал към Регулаторния орган (Gangmasters Licensing Authority) на следния адрес: http://gla.gov.uk/report-issues/bulgarian-report-form/
Информация и съвети по отношение правата на заетите граждани, консултиране при конфликти и предприети дисциплинарни действия от страна на работодателя на работното място може да получите от Службата за съвети, помирение и арбитраж (ACAS)
http://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=1461
https://www.gov.uk/pay-and-work-rights
Консултация по изключително широк кръг от трудови, социални, здравни, семейни въпроси може да получите от мрежата на информационните и консултантски бюра – Citizens Advice Bureau
https://www.citizensadvice.org.uk/
https://www.citizensadvice.org.uk/work/
В случай на инцидент на работното място, може да подадете сигнал на следната електронна страница:
http://www.hse.gov.uk/riddor/index.htm
Ако след изпълнение на тези действия няма задоволително решение, може да се заведе дело в Трибунала по заетостта. Повече информация може да бъде получена тук:
https://www.gov.uk/employment-tribunals
https://www.employmenttribunals.service.gov.uk/employment-tribunals
При неизплатени заплати, служителите биха могли да се обърнат към Small claims court: https://www.gov.uk/make-court-claim-for-money

Здравеопазване
Достъпът до здравната система във Великобритания е обвързан с това едно лице да бъде постоянно живеещо в Обединеното кралство. Това понятие обаче не е дефинирано в нормативен акт, а има насоки и тълкуване, като окончателното решение се взима от съответното здравно заведение.
Важно е възможно най-скоро след пристигането да се регистрирате при общопрактикуващ лекар. Информация за практиките, в района, в който ще живеете можете да намерите тук:
http://www.nhs.uk/Service-Search/GP/LocationSearch/4


На практика за граждани на ЕС, при които поне единият член на семейството работи легално на територията на Обединеното кралство не би следвало да има проблеми с достъп до здравни услуги, но следва да проверите предварително, предвид необходимостта да бъдете обхваната от системата възможно най-скоро след Вашето пристигане.
Европейската здравна карта, издадена от НЗОК, може да бъде използвана за достъп до здравни услуги, вкл. по отношение на бременност и раждане, но това ще бъде свързано и с проверки на това дали здравноосигурителните Ви права в България са непрекъснати.
Списък на институциите, които предоставят информация, съвети и съдействие 

Изключително подробна информация по множество въпроси на британската система – заетост, социална система, защита на правата, пенсии и др., може да бъде намерена на интернет портала на британското правителство:
www.gov.uk
https://www.gov.uk/browse/working
https://www.gov.uk/browse/business
https://www.gov.uk/browse/benefits
https://www.gov.uk/browse/working/state-pension
Служба за съвети, помирение и арбитраж (Advisory, Conciliation and Arbitration Services) – предоставя информация и съвети по отношение правата на заетите граждани, консултиране при конфликти и предприети дисциплинарни действия от страна на работодателя на работното място и възможности за помирение и арбитраж:
www.acas.org.uk
Tел.: 0300 123 1100

Citizens Advice Bureau – национална мрежа от информационни и консултантски бюра, предоставящи съвети по изключително широк кръг от трудови, социални, здравни, семейни въпроси.
https://www.citizensadvice.org.uk/work/
https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/how-we-provide-advice/advice/Get-advice/
Work Rights Centre – регистрирана благотворителна организация, която предоставя безплатна и поверителна информация на различни европейски езици и може да ви помогне да разберете и получите достъп до трудовите си права, както и да подобрите възможностите си за намиране на работа.
http://www.workrightscentre.org/
[email protected]
Eastern European Resource Centre – неправителствена организация предоставяща безплатни консултации, включително на български език, относно Вашите трудови и социални права.
http://www.eerc.org.uk/contact-2/
Служба по въпросите на здравето и безопасността при работа (Health and Safety Executive) – подаване на сигнал при нарушения по отношение на безопасността и здравните условия на труд на работното място:
http://www.hse.gov.uk/
http://webcommunities.hse.gov.uk/connect.ti/concernsform/answerQuestionnaire?qid=594147
Подаване на сигнал за трудови злополуки: 0345 300 9923
http://www.hse.gov.uk/riddor/report.htm
Телефонна линия за въпроси относно трудовите съдилища (Employment Tribunal Service Enquiry)
https://www.gov.uk/courts-tribunals/employment-tribunal
Тел.: 0300 123 1024 (Англия и Уелс)
Тел. 0141 354 8574 (Шотландия)
 
Пенсионни въпроси
Международен пенсионен център – за граждани на други държави-членки, имащи стаж и в Обединеното кралство (International Pension Centre)
https://www.gov.uk/international-pension-centre
Телефон: +44 (0) 191 218 7777
Адрес за писмена кореспонденция:
The Pension Service 11
Mail Handling Site A
Wolverhampton
WV98 1LW
United Kingdom
 
Служба по пенсионни въпроси (Pension Service):
Подаване на заявление за получаване на пенсия при наличие на стаж в Обединеното кралство: телефон 0800 731 7898;
За информация и информиране за промени по получавана пенсия (напр. промяна на адреса или на банковата сметка) – 0345 606 0265
Информация за достигане на пенсионната възраст в Обединеното кралство, въз основа на въведена персонална информация:
https://www.gov.uk/state-pension-age
 
Данъчна служба – съвети за гражданите, стартирали дейност като самонаети работници (HMRC’sNewly Self-Employed Help line)
Тел.: 0300 200 3500
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs/contact/national-insurance-enquiries-for-the-self-employed
 Европейски портал за професионална мобилност (European Job Mobility Portal – EURES)
http://ec.europa.eu/eures/
Интерактивен инструмент за определяне на възможност за получаване на определени помощи (Benefits Аdviser)
https://www.gov.uk/benefits-calculators

 

Документи за пътуване и визов режим

Считано от 01.01.2021 г. гражданите на Република България ще могат да влизат и пребивават без виза в Обединеното кралство краткосрочно за престой до 6 месеца. В този период ще могат да влизат многократно  за туризъм, участие в срещи и конференции, кратки курсове, но не и да живеят постоянно, да работят или да имат достъп до обществени фондове.
Съгласно новите правила за влизане във Великобритания, публикувани на сайта на Home Office,  от 1 октомври 2021 г. за гражданите на ЕС, ЕИП и Швейцария ще се изисква паспорт за пътуване до Обединеното кралство.
Българските граждани, получили Статут на уседналост или временен статут за уседналост, ще имат право да влизат на територията на Обединеното кралство само с лична карта, най-малко до 31 декември 2025г.  Националните лични карти ще могат да се използват за влизане на територията на Великобритания от тези категории лица и след  датата 31 декември 2025г., ако картите отговарят на стандартите за сигурност, определени от Международната организация за гражданска авиация.
Допълнителна информация, включително митнически разпоредби (като  режим на внасяне на валута, цигари и алкохол),  застраховки и управление на МПС, внос и износ на растения, пътуване с домашни любимци, здравеопазване и друга важна информация за пътуващите , може да получите на:
 
https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-from-1-january-2021
 
Тези, които възнамеряват да пребивават дългосрочно с цел работа, обучение или да сe установят да живеят в ОК, ще трябва да кандидатстват за виза. Кандидатстването за виза е през правителствения сайт на ОК:
 https://www.gov.uk/browse/visas-immigration
 
Притежателите на биометрични паспорти /българските паспорти са биометрични/ ще могат да попълват молбата за виза чрез смартфон приложение. Ако не успеят или не е възможно разчитането на паспорт, ще трябва да посетят Визов Център Visa Application Centre.
Успешните кандидати  ще получават защитен достъп до своя имиграционен статут вместо физически документ.
 
Обръщаме внимание, че освен дължимата такса за обработка на заявлението за виза
https://www.gov.uk/government/publications/visa-regulations-revised-table/fees-5-october
кандидатите за визи  ( без определени професии които са освободени) , кандидатите следва да заплатят и такса за здравеопазване, което ще им осигури достъп до здравна помощ чрез Националната здравна служба https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application/how-much-pay.
 
За български граждани са открити следните имиграционни маршрути:
Квалифицирани работници Skilled worker route
Квалифицирани работници – Здравни грижи Skilled work- Health and Care visa
Високо квалифицирани работници – Световен талант Highly skilled workers – Global talent route
Студенти Student routе
Предприемачи в сферата на иновациите Innovative entrepreneurs
Специални професии Specialist occupations
За повече информация:
 
https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-after-brexit

Практически съвети

Помнете, че в че в чужбина следва да се съобразяватес местните закони и обичаи. По време на престоя Ви там Вие попадате под тяхната юрисдикция. Препоръчваме предварително да се информирате за тях и да ги спазвате. Наказанията за нарушаване на закона могат да бъдат много по-строги от тези в България за същите нарушения.

Обърнете специално внимание и спазвайте местните правила за притежание и консумация на алкохолни напитки и психотропни вещества. Поставете всички лекарства в оригиналните им опаковки и проверете дали някои от тях не се считат за незаконни наркотични средства във Великобритания. Ако ползвате такива вещества, носете копие на лекарско предписание, потвърждаващо този факт.

Избягвайте да пренасяте вещи на трети лица при преминаване на граница.

Ако по някаква причина бъдете задържан от местните власти, изисквайте да Ви бъде осигурен контакт с дипломатическото представителство на Република България. Консулският служител ще установи във възможно най-кратък срок връзка с Вас.

Съветваме Ви предварително да сключите договор за здравна, туристическа, пътна или друга застраховка.

В случай на кражба на личните ви документи, парични средства, билети за пътуване и пр. незабавно известете лично и писмено най-близката полицейска служба и поискайте копие от протокола за установяване на събитието. Свържете се с посолството в Лондон, за да направите постъпки за получаване на необходимите документи за продължаване на пътуването Ви или за завръщането Ви в Република България.

Посолството не разполага с помещения за настаняване и не предоставя средства за прехрана и завръщане в Република България. В случаите, когато български граждани останат без парични средства в Обединеното кралство, Посолството на Република България в Лондон може да окаже съдействие на такива лица за превеждане на определени парични суми от техни роднини, познати и приятели чрез Министерството на външните работи в София до посолството, които суми се изплащат незабавно от посолството на нуждаещите се. Сумата следва да бъде внесена на името на нуждаещото се лице в Министерството на външните работи, Дирекция „Финанси и управление на собствеността”, адрес: София 1113, ул. „Александър Жендов” № 2, тел: +359 2 948 2743;  +359 2 948 2731; +359 2 971 7577; +359 2 870 3184.

Преди да отпътувате от Република България, запишете адресите и телефоните на българското дипломатическо представителство в Лондон. Администрацията на хотелите, в които отсядате, туроператорите, уреждащи Ви, и органите на местната полиция при необходимост е уместно да разполагат с тези данни. За ваше улеснение адрес, телефон и факс на дирекция „Консулски отношения” на Министерството на външните работи в София за евентуални справки и информация може да намерите на Интернет-страницата на МВнР.

Подробна информация и съвети за пътуващите със самолет, както и новите изисквания за сигурност в тази връзка, можете да прочетете от страницата на Летище София ТУК.

Консулски услуги

Заверки и легализации

Британските публични документи се заверяват с „апостил” в Легализационната служба на Министерството на външните работи и въпросите на Британската общност (Legalisation Office of the Foreign and Commonwealth Office).
Изготвяне на лични документи
Заявления за нови лични документи – лична карта и паспорт, както и за временни паспорти на територията на Великобритания се приемат единствено в Консулската служба на Посолството в Лондон.
В Консулската служба на Посолството на Република България в Лондон се приемат заявления за изготвяне на лични документи.  
Запазването на час се осъществява по електронен път на:
•    Интернет - сайт www.bgpassport.co.uk (за дата и час по избор)  - като се следват инструкциите на сайта;
•    http://bulgarianembassy-london.org/consular-services/bld/
Документите за извършване на паспортни услуги се подават лично в приемното време на Консулската служба 9.00 – 13.30 в предварително запазения час. Заявлението за издаване на паспорт и /или лична карта се подава лично.
Заплащането на всички услуги в консулската служба на Посолството  е препоръчително да се извършва по банков път.
Всеки български гражданин, пребиваващ в чужбина, може да подаде заявление за издаване на паспорт и лична карта в консулската служба на Посолството на Република България във Великобритания.

Гражданско състояние
Консулската служба в Посолството на Република България в Лондон извършва следните услуги по гражданско състояние:
Регистриране на гражданското събитие „раждане”, в Република България, на деца с родител/и български гражданин/и, родени в чужбина, въз основа на документи, издадени от чуждестранни местни органи
•    Новороденото дете трябва да бъде регистрирано в България в рамките на 6 месеца след раждането си в общината по местоживеене на майката, ако тя е българска гражданка. В случай, че само бащата е български гражданин, детето се регистрира на адреса по местоживеене в България на бащата.
•    Необходимият документ за регистрация е Удостоверението за раждане /Birth Certificate/, издадено от британския орган, като задължително се използва формата, която съдържа имената на родителите. Документът следва да има положен Апостил. Информация относно Апостилът ще откриете на нашия сайт в секция Легализация на документи /Апостил/
•    След легализацията е необходимо документът да бъде преведен на български език, което може да бъде направено в България от лицензирана за това фирма или от някой от заклетите преводачи, регистрирани към Посолството на България в Лондон. Ако преводът е направен от заклет преводач към Посолството в Лондон, подписът на преводача трябва да се завери в Консулската служба на Посолството в Лондон.
•    Готовите документи се депозират от родителите пред общината по местоживеене на майката в България, където детето се регистрира и получава  българско удостоверение за раждане с ЕГН. Английският документ за раждане се задържа от общинските власти.
•    Регистрацията на детето в България може да бъде направена и чрез упълномощено от родителите лице, като пълномощното се заверява от Консулска служба на Посолството.
•    Регистрацията може да се извърши и посредством Консулската служба на Посолството.
Регистриране в България на смърт на български гражданин, настъпила в чужбина

•    При смъртен случай близките на починалия български гражданин следва да установят контакт с погребално бюро/агенция във Великобритания, където да се запознаят с обслужването и транспортирането на починалия зад граница.
•    Посолството не финансира и не извършва дейностите по обслужване и транспортиране на починалия.
•    Посолството може да предостави информация относно погребални бюра на територията на Великобритания.
•    Смъртен случай с български гражданин, настъпил в чужбина, се регистрира в общината по постоянния адрес на починалото лицето в Република България.
•    За целта, смъртния акт – Death Certificate, издаден от местен орган по гражданско състояние, с поставен Апостил, и преведен по съответния ред на български език се депозира пред общинските власти по постоянният адрес на починалия в България. Информация относно Апостилът ще откриете на нашия сайт в секция Легализация на документи /Апостил/.
Регистриране в България на брак, сключен във Великобритания
•    При сключване на брак извън пределите на Република България, за българските граждани е задължително да регистрират брака си в Република България, в рамките на 6 месеца от датата на сключване на брака
•    Регистрирането на брака се извършва в общината по местоживеене на един от съпрузите в България.
•    Необходимият за регистрация документ е оригиналното удостоверение за сключен граждански брак в чужбина. Документът следва дa се завери предварително с Апостил. Информация относно Апостилът ще откриете на нашия сайт в секция Легализация на документи /Апостил/.
•    След получаването на Апостил върху оригиналното брачно свидетелство, то трябва да бъде преведено на български език. Преводът може да бъде направен в България от лицензирана за това фирма или в Лондон от заклетите преводачи, регистрирани към Посолството. Когато преводът е направен от заклет преводач в Лондон, същият се заверява в Консулската служба на посолството в Лондон.
Нотариални заверки
     Удостоверяване на дата, съдържание и подпис на частен документ :
Съгласно член 84 на Закона за нотариусите и нотариалната дейност българските дипломатически и консулски представителства в чужбина могат да удостоверяват датата, съдържанието и подписите на частни документи, които не подлежат на вписване.
В консулската служба не могат да се съставят нотариални актове или да се заверяват други частни документи, подлежащи на вписване (например искови молби или договори за прехвърляне на МПС).
Съобразно изискванията на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, Консулската служба извършва заверка на датата, съдържанието и подписите на частни документи, само когато те са представени от български граждани, представящи валиден извън територията на Република България български документ за самоличност (паспорт или лична карта). Подписите на чужди граждани се заверяват само ако документът е предназначен да произведе действието си в България.
Не се допуска представянето на българско свидетелство за управление на МПС. Недопустимо е и представянето от български гражданин на документ за самоличност на чужда държава. В такива случаи извършването на заверка ще бъде отказвано.
Заверка от английски нотариус – в случай, че желаете да се свържете с английски нотариус, който ползва български език, можете да използвате следния линк:
https://www.thenotariessociety.org.uk/
като изберете “Bulgarian” от списъка в полето “Language”
 
Заверка на декларация-съгласие от родител за пътуване на дете извън границите на България без придружител или придружавани от единия родител
От Национална служба “Гранична полиция” напомнят на всички граждани, че напускане на територията на Република България от деца не може да бъде разрешено без нотариално заверено съгласие на двамата родители. (Когато детето пътува с единия от родителите, е необходим документ със съгласието на другия родител). За родители, които са в чужбина, нотариалната заверката се извършва от компетентно длъжностно лице в съответното българско посолство или консулство.
Декларацията-съгласие се заверява пред нотариус в България или пред Консулско длъжностно лице в Посолство на Република България в Лондон. Подписът на родителите се поставя лично, на място в консулската служба. Родителите задължително представят оригинал на акта за раждане на детето.
Придружителите на деца, които напускат границите на Република България задължително трябва да притежават нотариално заверено пълномощно от двамата родители.
Подробна информация, относно режима на напускане на Република България на ненавършили пълнолетие лица, можете да откриете на сайта на МВР – Главна дирекция „Гранична Полиция“, на следния линк :
Актуална информация за пътуване в страните членки на ЕС и за пътуващите през територията на Р България
Заверка на верността на препис от оригинала.
В Консулската служба се извършват заверки на верността на преписи и извлечения от документи, представени от български граждани. Документите, които се заверяват, следва да бъдат съставени от българска служба. За извършване на заверката е необходимо да се представят оригинала и копие на документа.
Заверка на подпис на преводача
Посолството на Република България не разполага с щатни преводачи от английски на български език и обратно. Могат да бъдат заверявани подписите на преводачи с подходяща квалификация, които са получили разрешение от Посолството да бъдат негови заклети преводачи. Техните имена, адреси и телефони са на разположение в Консулската служба на Посолството, както и в Интернет страницата на Посолството. Не се допуска заверка на превод, който не е извършен от някои от заклетите преводачи.
Цени на нотариалните заверки

При заверяване на подпис върху частен документ се събира и административна такса от 1 английска лира на всеки 1-10 страници за фотокопиране на документа, в случай че съответното лице не представя фотокопие на документа.
 Легализация на документи /Апостил/
За да бъдат валидни в България и да могат да послужат пред българските институции,издадените от Обединеното кралство документи на български граждани следва да бъдат допълнително оформени с Апостил.
Апостил се поставя в Легализационната служба на Министерството на външните работи и въпросите на Британската общност (Legalisation Office of the Foreign and Commonwealth Office):
Информация за това как да получите Апостил ще откриете на следния линк : https://www.gov.uk/get-document-legalised
Сключване на бракове

Във връзка с изискванията на местното законодателство, в Посолството не се сключват бракове. Такива се сключват единствено в общините и определени религиозни институции, притежаващи необходимите разрешителни и при спазване на съответната процедура за предварително уведомяване на общината. За подробна информация, моля вижте на :
 https://www.gov.uk/marriages-civil-partnerships

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация