Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

История на МВнР

1878 г. Към администрацията на Временното руско управление при княз Александър Дондуков-Корсаков се създава Канцелария за общи дела и дипломатически отношения, която след приемането на Търновската конституция е преименувана в Отдел за външни работи.

25 май 1879 г. Канцеларията по общи дела и дипломатически отношения‘‘ е преименувана на Отдел по външните работи.

1 юли 1879 г. Откриват се първите дипломатически агентства в съседните балкански държави.

5 юли 1879 г.  С Указ 1 за министър на външните работи и изповеданията е назначен Марко Балабанов.

7 юли 1879 г. Сред дипломатическите представители пръв получава аудиенция при княз Александър Батенберг руският дипломатически агент и генерален консул Александър Давидов. 

17 юли 1879 г. На основание на чл. 161 от Търновската конституция е създадено Министерство на външните работи и изповеданията (МВРИ, с Указ № 23) като централна държавна институция за организиране, ръководство и провеждане на външната политика на България чрез дипломатически представителства в чужбина (агентства, консулства, легации).

19 юли 1879 г. Издаден е указ на княз Александър Батенберг, с който се назначават първите български дипломатически представители в чужбина.  Драган Цанков, Евлоги Георгиев и Димитър Кирович са изпратени да представляват страната ни в Цариград, Букурещ и Белград. От 1999 г. насам тази дата се отбелязва като професионален празник на българската дипломатическа служба.

31 декември 1897 г. Публикуван е първият ,,Правилник за организацията на Министерството на външните работи и на изповеданията‘‘,утвърден с княжески указ от  14 декември 1897г.  Правилникът определя организацията и разграничава функциите както на министерството, така и на дипломатическите и търговските агентствана Княжеството в другите страни.

1903 г.  Откриват се първите дипломатически агентства в Лондон (Димитър Цанков),  Берлин (ген. Н. П. Никифоров) и в Рим (Димитър Минчович).

19 декември 1907 г. Приет е Законът за устройството и службата, съгласно които се оформят следните структурни звена: кабинет на министъра на външните работи, политически отдел, архив и библиотека, консулски отдел, отдел на изповеданията, Българска телеграфна агенция и счетоводство.

4 декември 1947 г. Длъжността на министъра е преименувана (от наименованието отпада частта и изповеданията) и съответно предишното министерство се преобразува в Министерство на външните работи (МВнР). От създаването на министерството структурата му се базира на неговите основни функции по организиране, ръководство и провеждане на външната политика на България.

1948 – 1989 г.  Народна Република България  подписва договори за приятелство сътрудничество и взаимопомощ със СССР и други социалистически държави, и договори за дружба и сътрудничество с редица държави от Азия и Африка.

14 декември 1955 г.  НР България е приета за член на ООН.

Към 1 януари 1989 г. България е поддържала дипломатически отношения със 120 държави: 27 от Европа, 30 от Азия, 18 от Америка, 45 от Африка и Австралия.

Края на 1989 г.  В София имат седалища на дипломатически представители на 51 страни, а на 23 мисии, акредитирани у нас, седалището е в Москва, 14 в Белград, 10 в Букурещ, на 2 в Атина и по едно в Берлин, Анкара и Атина.

Към 1989 г. България е имала дипломатически представителства в 79 страни, в 7 държави на ниво дипломатически канцеларии, ръководени от временно управляващ, а в 35 българските посланици са били назначавани по съвместителство, т.е. имат седалище в някоя от съседните страни.

Септември 2003 г. С постановление на Министерския съвет е създаден Дипломатическият институт към министъра на външните работи.

13 септември 2007 г. Народното събрание приема Закона за Дипломатическата служба, който урежда принципите, организацията и дейността на дипломатическата служба, както и правилата за професионалното развитие на дипломатическите служители.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация