Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Непал

Последна актуализация 08 Май 2024Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 3: Повишено ниво на риск (препоръка да не се пътува в определени райони на страната освен при необходимост)

3

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: необходима е виза

Дипломатически паспорт: необходима е виза

Служебен паспорт: необходима е виза

Визата може да се получи на границата.

Непал

Република България няма функциониращо посолство в Непал. Посолството на Република България в Ню Делхи, Индия e акредитирано за Непал.

Посолство на Република България в Индия
Embassy of the Republic of Bulgaria in India
Адрес: 16/17 Chandragupta Marg, Chanakyapuri, New Delhi – 110021
Тел.: +91 11 26115549; +91 11 26115551
Факс: +91 11 26876190
Мобилен тел. за спешни случаи: +91 9910999498
E-mail: [email protected]
Website: www.mfa.bg/embassies/india

Консулска служба:
Телефон за консулски въпроси: +91 966 776 5100
Работно време: 09:00 ч. до 18:00 ч. (местно време)
Приемно време за граждани:
От понеделник до четвъртък от 10:00 ч. до 15:00 ч. (местно време) – приемане на заявления за визи и консулски услуги; вторник, сряда и петък от 12:00 ч. до 13:00 ч. (местно време) – връчване на издадени визи и документи по консулски услуги.
Записване на часове става по е-mail.
E-mail: [email protected]

Почетен консул на Република България в Непал
г-н Бхола Бикрам Тхапа (Mr. Bhola Bikram Thapa)
Седалище: гр. Катманду
Консулски окръг: гр. Катманду
Адрес: President Group of Companies, Yak & Yeti Marg, Durbar Marg, Ward No. 1, Kathmandu, Nepal, P.O. Box – 1307
Тел.: +977 1 4229335; +977 1 4220245
Факс: +977 1 4221180
Е-mail: [email protected]

За Република България е акредитирано посолството на Непал в Берлин, Федерална република Германия

Посолство на Непал в Берлин, Федерална република Германия
Адрес: Guerickestraße 27, Berlin, D-10587
Тел.: Тел.: +49 30 343 599 20
Fax: +49 30 343 599 06
Email: [email protected]
Website: http://de.nepalembassy.gov.np

Обща информация

Ниво на сигурност:

Като цяло обстановката в страната е относително спокойна.
В столицата могат да се срещнат отделни случаи на джебчийство, особено в туристическите райони, летищата, автобусите и хотелските стаи.

Здравеопазване:

Медицинското обслужване в частните клиники в Непал е на добро ниво, но при това е сравнително скъпо.
Здравеопазването извън района на Катманду не е на задоволително ниво. Трудно се осигурява евакуация при заболяване или инцидент в отдалечен район на страната.
Срещат се следните заболявания: денге-треска, холера, малария, японски енцефалит.
Контактите с бездомни животни и особено маймуни могат да бъдат опасни. В случай на ухапване или одраскване следва незабавно да бъде потърсена медицинска помощ.
По време на престоя в Непал следва да се консумира само фабрично бутилирана вода или преварена вода, както и лед от такава вода. Плодовете и зеленчуците следва да се измиват старателно и да се подсушават преди консумация. Не се препоръчва консумацията на храна, която не е преминала през термична обработка. Следва да се избягват нехигиенични ресторанти и хранителни павилиони на улицата.

Митнически изисквания:

Митнически изисквания за Непал можете да изтеглите от ТУК.

Движенията по пътищата:

Движението на автомобилите е в лявата пътна лента.

Практически съвети:

Следва да се избягват места на публични протести, ако има такива.
Храмовете се посещават само с покрити крака и рамене и не се допуска фотографиране на изображенията на божествата; обувките се свалят при влизане.
Необходимо е да бъде направена медицинска застраховка с по-високо покритие.

Местна валута:

Непалска рупия (NPR)

Климатични особености:

Плановете за пътуване следва да бъдат съобразени с климатичните особености на страната. През зимните месеци, които са от ноември до януари полетите, особено във високопланинските райони, често се отменят поради лоши атмосферни условия.
В сезона на мусоните (юни-септември) по много пътища извън долината Катманду се образуват свлачища, които блокират за дълго време движението.

Документи за пътуване и визов режим

Паспортът трябва да има минимум 6 месеца валидност, считано от датата на влизане в Непал.

Българските граждани се нуждаят от виза, за да посетят Непал. Виза може да се получи на място при пристигане в страната или в посолство на Непал. В България е акредитирано посолството на Непал в Берлин. Българските граждани следва да се свържат с дипламатическо представителство на Непал преди пътуване за уточняване на изисквания за всеки конкретен случай.

Консулски услуги

Европейски временен паспорт:

При спешни случаи (изгубен паспорт) българските граждани могат да потърсят на място съдействие от дипломатическо представителство на всяка една държава-членка на ЕС за издаване на документ за пътуване.

Заверки и легализации:

За да бъдат валидни в България и да могат да послужат пред българските институции, всички издадени от властите на Непал документи на български граждани, следва да имат поставен щемпел на Министерството на външните работи на Непал. След това е необходимо да бъдат заверени от посолството на Непал в Индия. Подписът и заверките на непалското посолство в Индия се заверяват от консулската служба при посолството на България в индийската столица.

Осъществяват се следните услуги:
• защита на правата и интересите на българските граждани, на българските юридически лица и на лицата от български произход в Индия и в другите държави на акредитация – Бангладеш, Непал и Шри Ланка, в съответствие с българското законодателство и международните договори, които са в сила за Република България, в границите, допустими от международното право и обичаи, както и законодателството на Индия и на другите държави на акредитация;
• консултиране на физически и юридически лица по въпроси от областта на консулската дейност или от значим обществен интерес, или на български граждани, изпаднали в беда;
• консултиране на български физически и юридически лица относно представителството на техните интереси в следствени и съдебни дела, при наложени ограничения за влизане на територията на Индия, Бангладеш, Непал и Шри Ланка, при издирване на наследства/ наследници и др. на територията на държавите на акредитация;
• приемане, обработване и изпращане на компетентните български институции на заявления за издаване на български документи за самоличност (паспорт, лична карта и СУМПС);
• приемане и обработване на декларации за обявяване за невалидни на български документи за самоличност; приемане на невалидни български документи за самоличност с последващо информиране на компетентните български институции;
• приемане и обработване на молби за издаване на временни паспорти на български граждани с изгубени или откраднати документи, и на удостоверения за завръщане в България на чужденец; издаване на заместващите документи за пътуване след получаване на съответното разрешение от компетентните български институции;
• съставяне на Актове за установени административни нарушения по Закона за българските документи за самоличност;
• изготвяне на удостоверения, служебни бележки и др. в рамките на компетенциите на посолството;
• приемане и обработване на молби за установяване на българско гражданство и ЕГН, за вписване на ЕГН в НБД „Население” и за избор/ промяна на постоянен и настоящ адрес в Република България;
• приемане и обработване на молби за приемане или възстановяване на българско гражданство или за освобождаване от българско гражданство;
• приемане и обработване на съобщения по гражданско състояние и на документи за сключване на граждански брак в посолството;
• извършване на преводи и заверки на подписа на преводача на документи по гражданско състояние и заверки на подписа на преводача на други документи и книжа съгласно разписаните компетенции;
• нотариални удостоверявания на подписи и на преписи / копия;
• приемане и обработка на молби за издаване на български визи;
• предоставяне на информация за реда и условията за издаване на визи;
• приемане на искания и съдействие за оказване на помощ на български граждани и чужденци, изпаднали в беда на територията на Индия, Бангладеш, Непал и Шри Ланка;
• защита на интересите на български физически и юридически лица при извънредни обстоятелства (природни бедствия, терористични атентати и др.) и на правата на български граждани – жертви на трафик, с цел сексуална или друга форма на експлоатация, и др.;
• предоставяне на информация за български граждани, задържани и/или изтърпяващи присъди „лишаване от свобода” на територията на държавите на акредитация;
• представляване на интересите на малолетни и непълнолетни лица и лица с ограничена дееспособност, недееспособни лица в рамките на международните обичаи и законодателството на Индия, Бангладеш, Непал и Шри Ланка;
• издирване на български граждани или на лица от български произход на територията на Индия, Бангладеш, Непал и Шри Ланка по молба на български физически или юридически лица при наличие на законен интерес и в рамките на международните обичаи и законодателството на тези държави;
• оказване на помощ на екипажите на морски и речни кораби, плаващи под знамето на Република България и на въздухоплавателни средства, регистрирани в Република България, в рамките на международните обичаи и законодателството на приемащите държави; при необходимост – приемане на декларации за пътуване на кораби, оформяне на корабни документи и разрешаване на спорове между капитана, командния състав, моряците и пътниците, доколкото това се предвижда от законодателството на Република България;
• предоставяне на информация за пострадали, задържани, починали или загинали български граждани на територията на Индия, Бангладеш, Непал и Шри Ланка;
• предоставяне на информация за процедурите и необходимите документи и оказване на съдействие за репатриране в България или за извършване на погребение/ служебно погребение в тези държави в случай на смърт на български гражданин;
• в случаите на арест – посещение на консулското длъжностно лице при задържания български гражданин; предоставяне на информация и съдействие на близките на задържаното лице да го посетят в затвора; усилия за гарантиране на същото отношение към задържания български гражданин както към гражданите на приемащата страна;
• предоставяне на актуална информация при пътуване към и от държавите на акредитация;
• приемане на искания за достъп до обществена информация и предоставяне на информация по въпроси, свързани с българските документи за самоличност (паспорт, лична карта и СУМПС), с възможностите за възстановяване или придобиване на българско гражданство, с гражданското състояние, по въпроси на гражданството, апостили, легализации, извършването на преводи на документи и на заверки на подписа на преводач и др. нотариални дейности в съответствие с разписаните компетенции;
• в извънредни случаи при изпаднали в беда български граждани и след като техни близки внесат необходимата сума в касата на МВнР, посолството ще изплати на лицето съответната сума.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация