Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Малдиви

Последна актуализация 09 Август 2023Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 3: Повишено ниво на риск (препоръка да не се пътува в определени райони на страната освен при необходимост)

3

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: не е необходима виза

Дипломатически паспорт: не е необходима виза

Служебен паспорт: не е необходима виза

Без виза до 30 дни.

Република Малдивски острови

Република България няма посолство на Малдивските острови. Обслужващо посолство за Малдивите е посолството на Република България в Делхи, Индия.

Посолство на Република България в Делхи,Индия
Адрес: 16/17 Chandragupta Marg, Chanakyapuri, New Delhi – 110021
Тел.: +91 11 26115549; +91 11 26115551
Факс: +91 11 26876190
Мобилен номер (за спешни случаи): +91 9910999498
E-mail: [email protected]
Website: www.mfa.bg/embassies/india

Консулска служба:
Телефон за консулски въпроси: +911126115549
Работно време: 09:00 ч. до 18:00 ч. (местно време)
Приемно време за граждани:
понеделник и четвъртък от 09:30 ч. до 12:30 ч. (местно време) – приемане на заявления за визи и консулски услуги; вторник, сряда и петък от 09:30 ч. до 12:30 ч. (местно време) – приемане на заявления за визи за групи; от понеделник до петък от 12:00 ч. до 13:00 ч. (местно време) – връчване на издадени визи и документи по консулски услуги
E-mail: [email protected]

Почетен консул на Република Малдиви в София
Христо Чепишев
Канцелария: 1616 София, ул. “Кумата” № 25
Тел.: +359 875 304 934; +359 888 50 80 50
E-mail: [email protected]; [email protected] 
Работно време: 09:00 – 17:00 ч. /понеделник-петък/Обща информация

Ниво на сигурност:

Преди да отпътувате за Малдивите, препоръчително е да се осведомите за актуалната обстановка в страната и да продължавате да я следите по време на целия си престой там. При посещения извън туристическите курорти спазвайте мюсюлманските традиции.

Особености на местното законодателството:

Еднополовите контакти на Малдивите са забранени от местното законодателство. Посещаващите страната туристи следва да се съобразяват с местните традиции и чувствителността на обществото в това отношение, като не допускат провокиращо поведение.

Митнически изисквания:

Внасянето на местна и чужда валута е без ограничение. Препоръчва се носенето на щатски долари в брой. Внасянето на предмети за лична употреба е безмитно.

Забранява се вносът на свинско месо, алкохол и порнографски материали. Трафикът на наркотици се наказва с доживотен затвор.

Забранява се износът на черни корали, както и на плочки или части от бронята на земноводни.

Забранява се вносът на свинско месо, алкохол и порнографски материали.Трафикът на наркотици се наказва с доживотен затвор.

Забранява се износът на черни корали, както и на плочки или части от бронята на земноводни.

Движенията по пътищата:

Островите са свързани по въздух и вода.

Практически съвети:

През горещите дни е препоръчително приемането на достатъчно количество течности. Препоръчва се употребата на лека храна и висока степен на лична хигиена. Препоръчва се употребата на бутилирана минерална вода. Бъдете предпазливи при консумацията на пресни плодове и салати. Препоръчва се да се носят лекарства от първа необходимост.

Местна валута:

Местната валута е руфия - Rufiyaa (Rf)

Климатични особености:

В Малдивите няма ясно обособени сезони. Редува се сух и дъждовен период. Периодът на тропическите мусони е от май до октомври. По-подробна информация за Малдивите можете да намерите ТУК.

 

Документи за пътуване и визов режим

Миграционните власти на Малдивите издават безплатна туристическа виза при пристигане в страната за срок до 30 дни За целта е нужно пътуващият да представи паспорт с валидност от минимум 6 месеца от датата на влизане в страната, самолетен билет за отпътуване от страната, резервация за хотел, 150 щ.д. на ден на човек.
Миграция Малдивите: http://www.immigration.gov.mv/pages/entry.html

Консулски услуги

Какво могат да направят за Вас консулските служители:
• Защита на правата и интересите на българските граждани, на българските юридически лица и на лицата от български произход в Индия и в другите държави на акредитация – Бангладеш, Непал, Малдивите и Шри Ланка, в съответствие с българското законодателство и международните договори, които са в сила за Република България, в границите, допустими от международното право и обичаи, както и законодателството на Индия и на другите държави на акредитация;
• Консултиране на физически и юридически лица по въпроси от областта на консулската дейност или от значим обществен интерес, или на български граждани, изпаднали в беда;
• Консултиране на български физически и юридически лица относно представителството на техните интереси в следствени и съдебни дела, при наложени ограничения за влизане на територията на Индия, Бангладеш, Непал, Малдивите и Шри Ланка, при издирване на наследства/наследници и др. на територията на държавите на акредитация;
• Приемане, обработване и изпращане на компетентните български институции на заявления за издаване на български документи за самоличност (паспорт, лична карта и СУМПС);
• Приемане и обработване на декларации за обявяване за невалидни на български документи за самоличност; приемане на невалидни български документи за самоличност с последващо информиране на компетентните български институции;
• Приемане и обработване на молби за издаване на временни паспорти на български граждани с изгубени или откраднати документи и на удостоверения за завръщане в България на чужденец; издаване на заместващите документи за пътуване след получаване на съответното разрешение от компетентните български институции;
• Съставяне на Актове за установени административни нарушения по Закона за българските документи за самоличност;
• Изготвяне на удостоверения, служебни бележки и др. в рамките на компетенциите на посолството;
• Приемане и обработване на молби за установяване на българско гражданство и ЕГН, за вписване на ЕГН в НБД „Население” и за избор/промяна на постоянен и настоящ адрес в Република България;
• Приемане и обработване на молби за приемане или възстановяване на българско гражданство или за освобождаване от българско гражданство;
• Приемане и обработване на съобщения по гражданско състояние и на документи за сключване на граждански брак в посолството;
• Извършване на преводи и заверки на подписа на преводача на документи по гражданско състояние и заверки на подписа на преводача на други документи и книжа съгласно разписаните компетенции;
• Нотариални удостоверявания на подписи и на преписи/копия;
• Приемане и обработка на молби за издаване на български визи;
• Предоставяне на информация за реда и условията за издаване на визи;
• Приемане на искания и съдействие за оказване на помощ на български граждани и чужденци, изпаднали в беда на територията на Индия, Бангладеш, Непал, Малдивите и Шри Ланка;
• Защита на интересите на български физически и юридически лица при извънредни обстоятелства (природни бедствия, терористични атентати и др.) и на правата на български граждани – жертви на трафик, с цел сексуална или друга форма на експлоатация и др.;
• Предоставяне на информация за български граждани, които са задържани и/или изтърпяващи присъди „лишаване от свобода” на територията на държавите на акредитация;
• Представляване на интересите на малолетни и непълнолетни лица и лица с ограничена дееспособност, недееспособни лица в рамките на международните обичаи и законодателството на Индия, Бангладеш, Непал, Малдивите и Шри Ланка;
• Издирване на български граждани или на лица от български произход на територията на Индия, Бангладеш, Непал, Малдивите и Шри Ланка по молба на български физически или юридически лица при наличие на законен интерес и в рамките на международните обичаи и законодателството на тези държави;
• Оказване на помощ на екипажите на морски и речни кораби, плаващи под знамето на Република България и на въздухоплавателни средства, регистрирани в Република България, в рамките на международните обичаи и законодателството на приемащите държави; при необходимост – приемане на декларации за пътуване на кораби, оформяне на корабни документи и разрешаване на спорове между капитана, командния състав, моряците и пътниците, доколкото това се предвижда от законодателството на Република България;
• Предоставяне на информация за пострадали, задържани, починали или загинали български граждани на територията на Индия, Бангладеш, Непал, Малдивите и Шри Ланка;
• Предоставяне на информация за процедурите и необходимите документи и оказване на съдействие за репатриране в България или за извършване на погребение/служебно погребение в тези държави в случай на смърт на български гражданин;
• В случаите на арест – посещение на консулското длъжностно лице при задържания български гражданин; предоставяне на информация и съдействие на близките на задържаното лице да го посетят в затвора; усилия за гарантиране на същото отношение към задържания български гражданин, както към гражданите на приемащата страна;
• Предоставяне на актуална информация при пътуване към и от държавите на акредитация;
• Приемане на искания за достъп до обществена информация и предоставяне на информация по въпроси, свързани с българските документи за самоличност (паспорт, лична карта и СУМПС), с възможностите за възстановяване или придобиване на българско гражданство, с гражданското състояние, по въпроси на гражданството, апостили, легализации, извършването на преводи на документи и на заверки на подписа на преводач и др. нотариални дейности в съответствие с разписаните компетенции;
• В извънредни случаи при изпаднали в беда български граждани и след като техни близки внесат необходимата сума в касата на МВнР, посолството ще изплати на лицето съответната сума.

Европейски временен паспорт:

При спешни случаи (изгубен паспорт) българските граждани могат да потърсят на място съдействие от дипломатическо представителство на всяка една държава-членка на ЕС за издаване на документ за пътуване.

Легализации и заверки:

За да бъдат валидни в България и да могат да послужат пред българските институции, всички издадени от властите в Малдивите документи на български граждани следва да имат поставен щемпел на Министерството на външните работи. След това е необходимо да бъдат заверени от посолството на Малдивите в Делхи, Индия. Подписът и заверките на посолството се заверяват от консулската служба при посолството на България в индийската столица.
Така оформени, документите трябва да бъдат преведени на български език от оторизирана фирма в България и заверени в отдел „Заверки и легализации” на Министерството на външните работи на Република България.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация