Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Малдиви

Последна актуализация 08 Декември 2023Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 3: Повишено ниво на риск (препоръка да не се пътува в определени райони на страната освен при необходимост)

3

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: не е необходима виза

Дипломатически паспорт: не е необходима виза

Служебен паспорт: не е необходима виза

Без виза до 30 дни.

Република Малдивски острови

Република България няма посолство в Република Малдивски острови. Обслужващо посолство за Малдивите е посолството на Република България в Делхи, Република Индия.

Посолство на Република България в Делхи, Република Индия
Адрес: 16/17 Chandragupta Marg, Chanakyapuri, New Delhi – 110021
Тел.: +91 11 26115549; +91 11 26115551
Факс: +91 11 26876190
Мобилен номер (за спешни случаи): +91 9910999498
E-mail: [email protected]
Website: www.mfa.bg/embassies/india

Консулска служба:
Телефон за консулски въпроси: +91 966 776 5100
Работно време: 09:00 ч. до 18:00 ч. (местно време)
Приемно време за граждани:
От понеделник до четвъртък от 10:00 ч. до 15:00 ч. (местно време) – приемане на заявления за визи и консулски услуги; вторник, сряда и петък от 12:00 ч. до 13:00 ч. (местно време) – връчване на издадени визи и документи по консулски услуги.
Записване на часове става по е-mail.
E-mail: [email protected]

Почетен консул на Малдиви в София:
г-н Христо Чепишев
Седалище: гр. София
Консулски окръг: цялата територия на България
Адрес: 1616 София, ул. “Кумата” № 25
Работно време: 09:00 – 17:00 ч. /понеделник-петък/
Тел.: +359 875 304 934; +359 888 50 80 50
E-mail: [email protected]; [email protected]  

Обща информация

Ниво на сигурност:
Преди да отпътувате за Малдивите, препоръчително е да се осведомите за актуалната обстановка в страната и да продължавате да я следите по време на целия си престой там. При посещения извън туристическите курорти спазвайте мюсюлманските традиции.

Особености на местното законодателство:
Еднополовите контакти на Малдивите са забранени от местното законодателство. Посещаващите страната туристи следва да се съобразяват с местните традиции и чувствителността на обществото в това отношение, като не допускат провокиращо поведение.

Митнически изисквания:
Внасянето на местна и чужда валута е без ограничение. Препоръчва се носенето на щатски долари в брой. Внасянето на предмети за лична употреба е безмитно.
*Забранява се вносът на свинско месо, алкохол и порнографски материали. Трафикът на наркотици се наказва с доживотен затвор.
*Забранява се износът на черни корали, както и на плочки или части от бронята на земноводни.
*Забранява се вносът на свинско месо, алкохол и порнографски материали.Трафикът на наркотици се наказва с доживотен затвор.
*Забранява се износът на черни корали, както и на плочки или части от бронята на земноводни.

Движенията по пътищата:
Островите са свързани по въздух и вода.

Практически съвети:
През горещите дни е препоръчително приемането на достатъчно количество течности. Препоръчва се употребата на лека храна и висока степен на лична хигиена. Препоръчва се употребата на бутилирана минерална вода. Бъдете предпазливи при консумацията на пресни плодове и салати. Препоръчва се да се носят лекарства от първа необходимост.

Местна валута:
Местната валута е руфия - Rufiyaa (Rf).

Климатични особености:
В Малдивите няма ясно обособени сезони. Редува се сух и дъждовен период. Периодът на тропическите мусони е от май до октомври. По-подробна информация за Малдивите можете да намерите ТУК.

Документи за пътуване и визов режим

Туристическа виза

Туристическа виза се издава за пътуващи от всички националности при пристигане на Малдивите. За чужденец пътуващ до Малдивите, като турист се не изисква предварително одобрение за виза. Лицето обаче трябва да отговаря на основните изисквания за влизане, за да получи разрешение при пристигането си.

Основните изисквания за влизане са както следва:
Паспорт или документ за пътуване с машинночетаема зона (MRZ) с валидност минимум 6 месеца. (Пътниците с удължена валидност в паспортите нямат право да влизат.)

Пълен маршрут на пътуване, включително потвърдени билети за двупосочно пътуване, с предплатена потвърдена хотелска резервация в регистриран хотел и предоставяне на доказателство за финансови средства за достатъчно суми за поддържане на престоя на Малдивите /минимум 150 щ.д. на ден на човек/ или притежаване на предварително одобрено спонсорство за виза, одобрено от Maldives Immigration.

Изисквания за влизане в техните последващи дестинации; например валидността на визата и паспорта.

Попълва се декларация.

Декларацията на пътника трябва да бъде попълнена и изпратена от всички пътници, пътуващи до и от Малдивите, в рамките на 96 часа преди часа на полета. Формулярът трябва да бъде подаден по електронен път чрез IMUGA https://imuga.immigration.gov.mv/.

Декларация
https://www.immigration.gov.mv/immigration-introduces-electronic-traveller-health-declaration/

Сертификат за ваксинация срещу жълта треска, ако е приложимо. Деца под 1 година са освободени от ваксинация срещу жълта треска. Проверете страните, за които трябва ваксинация за жълтата треска страни на https://www.immigration.gov.mv/.

Децата/непълнолетните трябва да имат собствен паспорт, за да влязат на Малдивите.

Транзитните пътници се определят като тези, които пътуват до друга държава през Малдивите, без да преминат имиграционния контрол при пристигането на Малдивите.

Пълен маршрут на пътуване (потвърдени билети за отиване и връщане, предплатена потвърдена хотелска резервация в регистриран хотел и предоставяне на доказателство за финансови средства за достатъчно суми за поддържане на престоя на Малдивите) не гарантира влизане в Малдивите. Влизането ще бъде разрешено на входния пункт след определяне на допустимостта от имиграционните служители, в съответствие с раздели 7 и 8 от Закона за имиграцията на Малдивите от 2007 г.

Виж Имиграция Малдивите:  https://www.immigration.gov.mv/.

Консулски услуги

Какво могат да направят за Вас консулските служители:
• Защита на правата и интересите на българските граждани, на българските юридически лица и на лицата от български произход в Индия и в другите държави на акредитация – Бангладеш, Непал, Малдивите и Шри Ланка, в съответствие с българското законодателство и международните договори, които са в сила за Република България, в границите, допустими от международното право и обичаи, както и законодателството на Индия и на другите държави на акредитация;
• Консултиране на физически и юридически лица по въпроси от областта на консулската дейност или от значим обществен интерес, или на български граждани, изпаднали в беда;
• Консултиране на български физически и юридически лица относно представителството на техните интереси в следствени и съдебни дела, при наложени ограничения за влизане на територията на Индия, Бангладеш, Непал, Малдивите и Шри Ланка, при издирване на наследства/наследници и др. на територията на държавите на акредитация;
• Приемане, обработване и изпращане на компетентните български институции на заявления за издаване на български документи за самоличност (паспорт, лична карта и СУМПС);
• Приемане и обработване на декларации за обявяване за невалидни на български документи за самоличност; приемане на невалидни български документи за самоличност с последващо информиране на компетентните български институции;
• Приемане и обработване на молби за издаване на временни паспорти на български граждани с изгубени или откраднати документи и на удостоверения за завръщане в България на чужденец; издаване на заместващите документи за пътуване след получаване на съответното разрешение от компетентните български институции;
• Съставяне на Актове за установени административни нарушения по Закона за българските документи за самоличност;
• Изготвяне на удостоверения, служебни бележки и др. в рамките на компетенциите на посолството;
• Приемане и обработване на молби за установяване на българско гражданство и ЕГН, за вписване на ЕГН в НБД „Население” и за избор/промяна на постоянен и настоящ адрес в Република България;
• Приемане и обработване на молби за приемане или възстановяване на българско гражданство или за освобождаване от българско гражданство;
• Приемане и обработване на съобщения по гражданско състояние и на документи за сключване на граждански брак в посолството;
• Извършване на преводи и заверки на подписа на преводача на документи по гражданско състояние и заверки на подписа на преводача на други документи и книжа съгласно разписаните компетенции;
• Нотариални удостоверявания на подписи и на преписи/копия;
• Приемане и обработка на молби за издаване на български визи;
• Предоставяне на информация за реда и условията за издаване на визи;
• Приемане на искания и съдействие за оказване на помощ на български граждани и чужденци, изпаднали в беда на територията на Индия, Бангладеш, Непал, Малдивите и Шри Ланка;
• Защита на интересите на български физически и юридически лица при извънредни обстоятелства (природни бедствия, терористични атентати и др.) и на правата на български граждани – жертви на трафик, с цел сексуална или друга форма на експлоатация и др.;
• Предоставяне на информация за български граждани, които са задържани и/или изтърпяващи присъди „лишаване от свобода” на територията на държавите на акредитация;
• Представляване на интересите на малолетни и непълнолетни лица и лица с ограничена дееспособност, недееспособни лица в рамките на международните обичаи и законодателството на Индия, Бангладеш, Непал, Малдивите и Шри Ланка;
• Издирване на български граждани или на лица от български произход на територията на Индия, Бангладеш, Непал, Малдивите и Шри Ланка по молба на български физически или юридически лица при наличие на законен интерес и в рамките на международните обичаи и законодателството на тези държави;
• Оказване на помощ на екипажите на морски и речни кораби, плаващи под знамето на Република България и на въздухоплавателни средства, регистрирани в Република България, в рамките на международните обичаи и законодателството на приемащите държави; при необходимост – приемане на декларации за пътуване на кораби, оформяне на корабни документи и разрешаване на спорове между капитана, командния състав, моряците и пътниците, доколкото това се предвижда от законодателството на Република България;
• Предоставяне на информация за пострадали, задържани, починали или загинали български граждани на територията на Индия, Бангладеш, Непал, Малдивите и Шри Ланка;
• Предоставяне на информация за процедурите и необходимите документи и оказване на съдействие за репатриране в България или за извършване на погребение/служебно погребение в тези държави в случай на смърт на български гражданин;
• В случаите на арест – посещение на консулското длъжностно лице при задържания български гражданин; предоставяне на информация и съдействие на близките на задържаното лице да го посетят в затвора; усилия за гарантиране на същото отношение към задържания български гражданин, както към гражданите на приемащата страна;
• Предоставяне на актуална информация при пътуване към и от държавите на акредитация;
• Приемане на искания за достъп до обществена информация и предоставяне на информация по въпроси, свързани с българските документи за самоличност (паспорт, лична карта и СУМПС), с възможностите за възстановяване или придобиване на българско гражданство, с гражданското състояние, по въпроси на гражданството, апостили, легализации, извършването на преводи на документи и на заверки на подписа на преводач и др. нотариални дейности в съответствие с разписаните компетенции;
• В извънредни случаи при изпаднали в беда български граждани и след като техни близки внесат необходимата сума в касата на МВнР, посолството ще изплати на лицето съответната сума.

Европейски временен паспорт:
При спешни случаи (изгубен паспорт) българските граждани могат да потърсят на място съдействие от дипломатическо представителство на всяка една държава-членка на ЕС за издаване на документ за пътуване.

Легализации и заверки:
За да бъдат валидни в България и да могат да послужат пред българските институции, всички издадени от властите в Малдивите документи на български граждани следва да имат поставен щемпел на Министерството на външните работи. След това е необходимо да бъдат заверени от посолството на Малдивите в Делхи, Индия. Подписът и заверките на посолството се заверяват от консулската служба при посолството на България в индийската столица.
Така оформени, документите трябва да бъдат преведени на български език от оторизирана фирма в България и заверени в отдел „Заверки и легализации” на Министерството на външните работи на Република България.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация