Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Издаване на временен паспорт

ИЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕНЕН ПАСПОРТ

 

І. Обща информация

 

Съгласно чл.39, ал.1 от Закона за българските лични документи (ЗБЛД), временен паспорт се издава от дипломатическите и консулските представителства на Република България, както следва:

а) със срок на валидност до 12 месеца - на български граждани, които пребивават в чужбина и не притежават редовен паспорт;

б) със срок на валидност до 3 месеца, съобразен с необходимото време за завръщане в Република България по обичаен маршрут - на български граждани, на които не са издавани български документи за самоличност след 1 септември 1999 г.; при наложена принудителна административна мярка в случаите по чл. 77; в случаите по чл. 30 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест; при трансфер на български граждани, изтърпяващи наказание "лишаване от свобода" в чужбина, когато е получено разпореждане на Върховната касационна прокуратура; или по молба на компетентните местни власти с цел извеждане и връщане на българския гражданин;

 

ІІ. Необходими документи за издаване на:

 

 • Временен паспорт на лице до 18 години
  • лично присъствие на двамата родители и детето 

 

Важно: Присъствието само на единия родител е възможно, когато:

 1. Бъде представено в оригинал изрично нотариално заверено пълномощно от отсъстващия родител за издаване на паспорта;
 2. Другият родител е лишен от родителски права, удостоверено със съдебно решение;
 3. Бъде представено съдебно решение, в което изрично е записано, че родителят може да подаде документи за издаване на паспорт на детето без съгласието на другия родител;
 4. Документ, удостоверяващ, че вторият родител е починал;
 5. Акт на български или на чуждестранен съд, потвърден от български съд, че другият родител е в неизвестност;
 6. Ако бащата е неизвестен.

 

Подава се от родителите на детето.

 • Изтекъл паспорт и/или изтекла или валидна лична карта на детето, ако има издавани такива – в оригинал. В случаите на изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ, е необходимо да се подаде декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи и да се представи удостоверителен документ за тези обстоятелства (ако има такъв), издаден от компетентните полицейски органи;
 • Когато заявителят не притежава някой от горепосочените документи, с който да удостовери самоличността си, както и когато заявителят е лице под 18-годишна възраст с родител, за когото липсват данни в Националния автоматизиран информационен фонд за българските лични документи - "Национален регистър на българските лични документи", се представя удостоверителен документ за раждане – в оригинал и фотокопие;

 

 

 • Временен паспорт на лице над 18 години
  • лично присъствие на заявителя;
  • Изтекъл паспорт и/или изтекли или валидни лична карта/СУМПС, ако има издавани такива – в оригинал. В случаите на изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ,  е необходимо да се подаде декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи и да се представи удостоверителен документ за тези обстоятелства (ако има такъв), издаден от компетентните полицейски органи;
 • Когато заявителят не притежава някой от горепосочените документи, с който да удостовери самоличността си, както и когато заявителят е лице под 18-годишна възраст с родител, за когото липсват данни в Националния автоматизиран информационен фонд за българските лични документи - "Национален регистър на българските лични документи", се представя удостоверителен документ за раждане – в оригинал и фотокопие;

 

 

ІII. Срокове и такси за издаване на временния паспорт

 

Съгласно Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по закона за държавните такси (нар. Тарифата), цената за издаване на временен паспорт е в размер на 50 евро.

 

Съгласно чл. 5 от Тарифата, при заявяване на бърза услуга, в срок до 8 работни часа от момента на подаване на заявлението, цената на временния паспорт възлиза на 75 евро.

При заявяване на експресна услуга, която се извършва в срок до 4 работни часа от момента на подаване на заявлението, цената възлиза на 100 евро.

 

 1. I Получаване на временния паспорт

 

Временният паспорт се получава лично в консулската служба, а по изключение – от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните за което са вписани при подаване на заявлението.

Временният паспорт на деца до 18-годишна възраст се получават лично от единия родител, задължително български гражданин, удостоверяващ своята самоличност с паспорт или лична карта. Същият следва да покаже и удостоверението за раждане на детето в оригинал. Неговите имена и данни се записват.


ВНИМАНИЕ!

Временният паспорт следва да бъде върнат в съответното РПУ в България или в съответната консулска служба при подаване на документи за издаване на лична карта или паспорт, но не по-късно от 3 месеца след изтичане на срока на неговата валидност.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация