Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Бангладеш

Последна актуализация 01 Февруари 2023Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 3: Повишено ниво на риск (препоръка да не се пътува в определени райони на страната освен при необходимост)

3

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: необходима е виза

Дипломатически паспорт: необходима е виза

Служебен паспорт: необходима е виза

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

Народна република Бангладеш

Република България няма функциониращо посолство в Бангладеш. Акредитирано посолство за Бангладеш е в Ню Делхи, Индия.

Посолство на Република България в Индия
Адрес: 16/17 Chandragupta Marg, Chanakyapuri, New Delhi – 110021
Тел.: +91 11 261 15549; + 91 11 261 15551
Факс: +91 11 268 76190
Мобилен тел. за спешни случаи: +91 991 0999498
E-mail: [email protected]
Website: www.mfa.bg/embassies/india

Консулска служба:
Телефон за консулски въпроси: +911126115549
Телефон за директна връзка с Консулска служба: +911124121054
Работно време: 09:00 ч. до 18:00 ч. (местно време)
Работно време с граждани:
понеделник, сряда и четвъртък от 09:30 ч. до 12:30 ч. (местно време) – приемане на заявления за визи и консулски услуги; вторник и петък от 09:30 ч. до 12:30 ч. (местно време) – приемане на заявления за визи за групи; от понеделник до петък от 12:00 ч. до 13:00 ч. (местно време) – връчване на издадени визи и документи по консулски услуги
E-mail: [email protected]


Български почетен консул в страната
Г-н Танвир Имам
(Mr. Tanveer Imam)
гр. Дака и консулски окръг територията на Бангладеш
Адрес: IMEX Bangladesh, House No. 14, Road No. 50 (1st Floor), Gulshan-2, Dhaka -1212, Bangladesh
Тел.: +880 2 986 16 86, +880 2 986 16 06
Факс: +880 2 988 64 33
E-mail: [email protected]

За България е акредитирано посолството на Бангладеш в Анкара.

Посолство на Народна република Бангладеш в Анкара
Адрес: Birlik Mah. 391. Cad. No: 16, Ankara, Turkey
Тел.: +90 312 4952709
Факс: +90 312 4952744
E-mail: [email protected]
Website: http://www.bangladootankara.org.tr/

Почетен консул на Бангладеш в България

Г-н Георги ИВАНОВ

Канцелария: 1700 София, кв.Витоша, ул. “Яна Язова” № 7, ап. 1

Тел: +359 2 862 90 36

Е-mail: [email protected]

 

Обща информация

Местна валута

Бангладешка така (BDT)

Престъпност и сигурност

Като цяло обстановката в страната е относително спокойна, но е налице обща заплаха от тероризъм.

В Бангладеш демонстрациите са многолюдни и често прерастват в сблъсъци; блокират се улици, квартали и цели области. Има случаи на въоръжени грабежи и джебчийство.

Митнически изисквания

Митнически изисквания за Бангладеш можете да изтеглите от ТУК.

Особености на законодателството

Притежанието, употребата и разпространението на наркотични вещества подлежат на тежки наказания в Бангладеш, включително доживотен затвор или смърт.

Движение по пътищата

Движението на автомобилите е в лявата лента на пътното платно.

Здравеопазване

Възможно е на летището в Дака на пристигащите да бъде направен тест за грип от типа H1N1.

Разпространени заболявания са денге-треска, малария, японски енцефалит, антракс, туберкулоза.

През настоящата година в страните на Индийския полуостров се наблюдава увеличение на случаите на заразени от болестта денге. Най-засегнати през последните седмици са гражданите на Бангладеш.

По данни на официалните власти в страната от началото на годината е отбелязано рязко увеличение на броя на заразените от болестта денге, която се предава след ухапване на комари. Общо докладвани случаи на заразени от болестта денге от 1 януари 2019 г. до момента са 10528, 373 от пациентите са извън столицата Дака. Регистрирани са и 8 смъртни случаи.

Част от основните симптоми на денге са висока температура, световъртеж, повръщане, обрив и отпадналост. При усложнения, особено при деца, започва да тече кръв от носа, наблюдава се постоянно повръщане, зачервени очи, уриниране на кръв и психически отклонения. При наличие на тези симптоми следва незабавно да бъде потърсена лекарска помощ.

С цел избягване на възможно заразяване с болестта, българските граждани, пътуващи в района, следва да предприемат всички възможни мерки, с цел предпазване от ухапвания от комари, като например носенето на покриващи тялото дрехи, използване на препарати и мрежи против комари, избягване на местата с повишена опасност от заразяване с болестта.

В големите градове в страната функционират частни болници, които поддържат добри стандарти на обслужване. 

По време на престоя в Бангладеш следва да се консумира само фабрично бутилирана вода или преварена вода, както и лед от такава вода. Плодовете и зеленчуците следва да се измиват старателно и да се подсушават преди консумация. Не се препоръчва консумацията на храна, която не е преминала през термична обработка. Следва да се избягват нехигиенични ресторанти и хранителни павилиони на улицата.

Документи за пътуване и визов режим

За да пътуват в Бангладеш, българските граждани се нуждаят от предварително издадена виза.  

Внимание!
Паспортът трябва да има минимум 3 месеца валидност, считано от датата на влизане в Бангладеш. В паспорта Ви трябва  да има поне три свободни страници, за да може да бъде положена входната виза за страната. На гърба на тази страница не следва да има друга положена по-рано виза, освен печати от граничен контрол.

 

Практически съвети

Населението на Бангладеш е предимно мюсюлманско и местното законодателство отразява тази особеност. Към традициите, законите и религията в страната трябва да се подхожда с уважение. Поведението трябва да е съобразено с културните и религиозни убеждения на местното население, особено по време на свещения месец Рамадан и при посещение на религиозни места.

При посещение на храмове и джамии следва да се носи прилично облекло, покриващо рамената и краката; обувките се събуват преди влизане. В повечето случаи не е допустимо да се заснемат религиозни обекти.

Жените трябва да прикриват раменете си и да носят дълги поли или панталони.

Не е прието двойките да се държат за ръце на публични места. 

Следва да се избягват местата на публични протести.

Препоръчва се копия на документите за самоличност да се съхраняват на сигурно място.

Препоръчително е да не се носят големи суми пари и бижута на улицата.

Не се препоръчва използването на обществен транспорт и на велорикши.

Консулски услуги

Какво могат да направят за Вас консулските служители:

 • защита на правата и интересите на българските граждани, на българските юридически лица и на лицата от български произход в Индия и в другите държави на акредитация – Бангладеш, Непал и Шри Ланка, в съответствие с българското законодателство и международните договори, които са в сила за Република България, в границите, допустими от международното право и обичаи, както и законодателството на Индия и на другите държави на акредитация;
 • консултиране на физически и юридически лица по въпроси от областта на консулската дейност или от значим обществен интерес, или на български граждани, изпаднали в беда;
 • консултиране на български физически и юридически лица относно представителството на техните интереси в следствени и съдебни дела, при наложени ограничения за влизане на територията на Индия, Бангладеш, Непал и Шри Ланка, при издирване на наследства / наследници и др. на територията на държавите на акредитация;
 • приемане, обработване и изпращане на компетентните български институции на заявления за издаване на български документи за самоличност (паспорт, лична карта и СУМПС);
 • приемане и обработване на декларации за обявяване за невалидни на български документи за самоличност; приемане на невалидни български документи за самоличност с последващо информиране на компетентните български институции;
 • приемане и обработване на молби за издаване на временни паспорти на български граждани с изгубени или откраднати документи и на удостоверения за завръщане в България на чужденец; издаване на заместващите документи за пътуване след получаване на съответното разрешение от компетентните български институции;
 • съставяне на Актове за установени административни нарушения по Закона за българските документи за самоличност;
 • изготвяне на удостоверения, служебни бележки и др. в рамките на компетенциите на посолството;
 • приемане и обработване на молби за установяване на българско гражданство и ЕГН, за вписване на ЕГН в НБД „Население” и за избор / промяна на постоянен и настоящ адрес в Република България;
 • приемане и обработване на молби за приемане или възстановяване на българско гражданство или за освобождаване от българско гражданство;
 • приемане и обработване на съобщения по гражданско състояние и на документи за сключване на граждански брак в посолството;
 • извършване на преводи и заверки на подписа на преводача на документи по гражданско състояние и заверки на подписа на преводача на други документи и книжа съгласно разписаните компетенции;
 • нотариални удостоверявания на подписи и на преписи/копия;
 • приемане и обработка на молби за издаване на български визи;
 • предоставяне на информация за реда и условията за издаване на визи;
 • приемане на искания и съдействие за оказване на помощ на български граждани и чужденци, изпаднали в беда на територията на Индия, Бангладеш, Непал и Шри Ланка;
 • защита на интересите на български физически и юридически лица при извънредни обстоятелства (природни бедствия, терористични атентати и др.) и на правата на български граждани – жертви на трафик, с цел сексуална или друга форма на експлоатация, и др.;
 • предоставяне на информация за български граждани, задържани и/или изтърпяващи присъди „лишаване от свобода” на територията на държавите на акредитация;
 • представляване на интересите на малолетни и непълнолетни лица и лица с ограничена дееспособност, недееспособни лица в рамките на международните обичаи и законодателството на Индия, Бангладеш, Непал и Шри Ланка;
 • издирване на български граждани или на лица от български произход на територията на Индия, Бангладеш, Непал и Шри Ланка по молба на български физически или юридически лица при наличие на законен интерес и в рамките на международните обичаи и законодателството на тези държави;
 • оказване на помощ на екипажите на морски и речни кораби, плаващи под знамето на Република България и на въздухоплавателни средства, регистрирани в Република България, в рамките на международните обичаи и законодателството на приемащите държави; при необходимост – приемане на декларации за пътуване на кораби, оформяне на корабни документи и разрешаване на спорове между капитана, командния състав, моряците и пътниците, доколкото това се предвижда от законодателството на Република България;
 • предоставяне на информация за пострадали, задържани, починали или загинали български граждани на територията на Индия, Бангладеш, Непал и Шри Ланка;
 • предоставяне на информация за процедурите и необходимите документи и оказване на съдействие за репатриране в България или за извършване на погребение / служебно погребение в тези държави в случай на смърт на български гражданин;
 • в случаите на арест – посещение на консулското длъжностно лице при задържания български гражданин; предоставяне на информация и съдействие на близките на задържаното лице да го посетят в затвора; усилия за гарантиране на същото отношение към задържания български гражданин както към гражданите на приемащата страна;
 • предоставяне на актуална информация при пътуване към и от държавите на акредитация;
 • приемане на искания за достъп до обществена информация и предоставяне на информация по въпроси, свързани с българските документи за самоличност (паспорт, лична карта и СУМПС), с възможностите за възстановяване или придобиване на българско гражданство, с гражданското състояние, по въпроси на гражданството, апостили, легализации, извършването на преводи на документи и на заверки на подписа на преводач и др. нотариални дейности в съответствие с разписаните компетенции;
 • в извънредни случаи при изпаднали в беда български граждани и след като техни близки внесат необходимата сума в касата на МВнР, посолството ще изплати на лицето съответната сума.

 

Заверки и легализации

За да бъдат валидни в България и да могат да послужат пред българските институции, всички издадени от властите на Бангладеш  документи на български граждани, следва да имат поставен щемпел на неговото Министерство на външните работи. След това е необходимо да бъдат заверени от посолството на Бангладеш в Индия. Подписът и заверките на посолството на Бангладеш в Индия се заверяват от консулската служба при посолството на България в индийската столица.

Така оформени, документите трябва да бъдат преведени на български език от оторизирана фирма в България и заверени в отдел „Заверки и легализации” на Министерството на външните работи на Република България.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация