Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Шри Ланка

Последна актуализация 08 Ноември 2023Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 3: Повишено ниво на риск (препоръка да не се пътува в определени райони на страната освен при необходимост)

3

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: необходима е виза

Дипломатически паспорт: необходима е виза

Служебен паспорт: необходима е виза

Демократическа социалистическа република Шри Ланка

Република България няма функциониращо посолство в Шри Ланка. Обслужващо посолство за Шри Ланка е в Ню Делхи, Република Индия

Посолство на Република България в Ню Делхи, Република Индия
Embassy of the Republic of Bulgaria in India
Адрес: 16/17 Chandragupta Marg, Chanakyapuri, New Delhi – 110021
Тел.: +91 11 26115549; +91 11 26115551
Факс: +91 11 26876190
Тел. за спешни случаи: +91 9910999498
E-mail: [email protected]
Website: www.mfa.bg/embassies/india

Консулска служба:
Телефон за консулски въпроси: +91 966 776 5100
Работно време: 09:00 ч. до 18:00 ч. (местно време)
Приемно време за граждани:
От понеделник до четвъртък от 10:00 ч. до 15:00 ч. (местно време) – приемане на заявления за визи и консулски услуги; вторник, сряда и петък от 12:00 ч. до 13:00 ч. (местно време) – връчване на издадени визи и документи по консулски услуги.
Записване на часове става по е-mail.
E-mail: [email protected]

Почетен консул на Република България в Демократична социалистическа република Шри Ланка:
г-н Андре Милес Еристус Фернандо (Mr. Andre Miles Eristius Fernando)
Седалище: гр. Коломбо
Консулски окръг: цялата територия на Шри Ланка
Адрес: 66/3 Ward Place, Colombo 7, Sri Lanka
Тел. +94 7722 60809; +94 7777 37155
Email: [email protected]; [email protected]

За Република България е акредитирано посолството на Шри Ланка във Варшава, Република Полша.

Посолство на Демократична социалистическа република Шри Ланка във Варшава
Адрес: Ulc. Niedzwiedzia 2C, 02-737 Warsaw, Poland
Тел.: +48 22 853 88 96/7
Факс: +48 22 843 53 48
E-mail: [email protected]
Website: http://www.srilankaembassy.com.pl/

Почетен консул на Демократична социалистическа република Шри Ланка в Република България
г-н Борислав Сарандев
Седалище: гр. София
Консулски окръг: цялата територия на България
Адрес: 1142 София, бул. „Васил Левски” № 41,
Тел.: + 359 888 704 210
E-mail: [email protected]

Обща информация

Ниво на сигурност:

Обстановката в страната е сравнително спокойна. По улиците има засилено присъствие на въоръжени патрули, чиито разпореждания следва да бъдат изпълнявани.
Следва да се избягват струпвания на хора. Нивото на престъпността по отношение на туристите е ниско, но има регистрирани случаи на джебчийство и грабежи, както и отделни случаи на отвличане на чужденци. Възможни са измами с кредитни карти.

Здравеопазване:

Изисква се документ за ваксинация против жълта треска за лица, пристигащи от държави, в които това заболяване е разпространено.
Маларията е широко разпространено заболяване в цялата страна. Препоръчва се нощуване в климатизирани или добре изолирани помещения, както и използване на мрежи против комари.
Други широко разпространени заболявания са денге-треска, лептоспироза, морбили, птичи грип.
Препоръчително е да се направи медицинска застраховка с по-високо покритие.

По време на престоя в Шри Ланка следва да се консумира само фабрично бутилирана вода или преварена вода, както и лед от такава вода. Плодовете и зеленчуците следва да се измиват старателно и да се подсушават преди консумация. Не се препоръчва консумацията на храна, която не е преминала през термична обработка. Следва да се избягват нехигиенични ресторанти и хранителни павилиони на улицата.

Митнически изисквания:

Митнически изисквания за Шри Ланка можете да изтеглите от ТУК.

Движенията по пътищата:

Движението на автомобилите е в лявата пътна лента.

Практически съвети:

Необходимо е винаги да се носи документ за самоличност със снимка и да се спазват разпорежданията на силите за сигурност и на полицията.
Препоръчително е да не се снимат военни, правителствени или VIP сгради и превозни средства, тъй като това може да доведе до арест.
Притежанието, употребата и разпространяването на наркотични вещества подлежат на сурови наказания.
Облеклото следва да е съобразено с местните обичаи и религиозни особености.
Храмовете се посещават само с покрити крака и рамене и не се допуска снимане на изображенията на божествата; обувките се свалят при влизане.
Трябва да се избягва приемането на местни медикаменти, при участие в курсове по традиционна медицина – аюрведа или йога.

Местна валута:

Шриланкийска рупия (LKR)

Климатични особености:

Климатът е тропичен и топъл, поради умереното въздействие на океанските ветрове. Средните температури варират от 17 °C в централните възвишения, където са възможни замръзвания за няколко дни през зимата, до 33 °C в ниските райони. Средногодишните температури варират от 28 °C до 31 °C. Денонощните температури могат да имат колебания от 14 – 18 °C.

Дъждовете се влияят от мусонните ветрове от Индийския океан и Бенгалския залив. Наветрените склонове на централните възвишения приемат до 2500 mm валежи годишно. През по-голямата част от годината източните, югоизточните и северните области на Шри Ланка са сухи и получават 1200 и 1900 mm дъжд годишно. Възможни са внезапни бури.

Документи за пътуване и визов режим

Българските граждани се нуждаят от виза, за да посетят Шри Ланка. Виза може да се получи при пристигане в страната (туристическа виза с право на престой 30 дни) или от посолство на Шри Ланка. Паспортът трябва да има минимум 6 месеца валидност, считано от датата на влизане в Шри Ланка.
За България е акредитирано посолството на Шри Ланка във Варшава.

Считано от 1 януари 2012 г. гражданите на всички държави, с които Шри Ланка има визов режим, в т.ч. България, планиращи краткосрочно пътуване до Шри Ланка с цел бизнес или туризъм,трябва предварително да се регистрират в електронна система за пътуване (Electronic Travel Authorization System-ETA) на следния официален сайт: http://eta.gov.lk/slvisa/

Информация: https://www.srilanka-onlinevisa.com/visa-information.
Полученото по електронен път положително становище на шриланкийските власти по регистрацията следва да бъде представено на имиграционните власти на Шри Ланка при пристигане в страната, за да бъде положена виза. В случай на получено отрицателно становище след регистрацията в ETA гражданите следва да не предприемат пътуване и да се свържат с консулския служител в най-близкото посолство на Шри Ланка.
Електронната система за пътуване позволява заплащането на таксата за виза посредством електронно банкиране. Таксата може да бъде заплатена и при пристигане в Шри Ланка.
При пристигането си в Шри Ланка всички притежатели на ETA ще трябва да представят:
Двупосочен билет (само при пътуване със самолет)
Доказателство за достатъчно средства за покриване на разходите по престоя в Шри Ланка.

За всички останали типове визи за Шри Ланка (за дългосрочни визи, за официални пътувания на притежатели на дипломатически и служебни паспорти и др.) българските граждани следва да кандидатстват в някое от посолствата на страната.

Консулски услуги

Какво могат да направят за Вас консулските служители:
- защита на правата и интересите на българските граждани, на българските юридически лица и на лицата от български произход в Индия и в другите държави на акредитация – Бангладеш, Непал и Шри Ланка, в съответствие с българското законодателство и международните договори, които са в сила за Република България, в границите, допустими от международното право и обичаи, както и законодателството на Индия и на другите държави на акредитация;
- консултиране на физически и юридически лица по въпроси от областта на консулската дейност или от значим обществен интерес, или на български граждани, изпаднали в беда;
- консултиране на български физически и юридически лица относно представителството на техните интереси в следствени и съдебни дела, при наложени ограничения за влизане на територията на Индия, Бангладеш, Непал и Шри Ланка, при издирване на наследства/ наследници и др. на територията на държавите на акредитация;
- приемане, обработване и изпращане на компетентните български институции на заявления за издаване на български документи за самоличност (паспорт, лична карта и СУМПС);
- приемане и обработване на декларации за обявяване за невалидни на български документи за самоличност; приемане на невалидни български документи за самоличност с последващо информиране на компетентните български институции;
- приемане и обработване на молби за издаване на временни паспорти на български граждани с изгубени или откраднати документи, и на удостоверения за завръщане в България на чужденец; издаване на заместващите документи за пътуване след получаване на съответното разрешение от компетентните български институции;
- съставяне на Актове за установени административни нарушения по Закона за българските документи за самоличност;
- изготвяне на удостоверения, служебни бележки и др. в рамките на компетенциите на посолството;
- приемане и обработване на молби за установяване на българско гражданство и ЕГН, за вписване на ЕГН в НБД „Население” и за избор/ промяна на постоянен и настоящ адрес в Република България;
- приемане и обработване на молби за приемане или възстановяване на българско гражданство или за освобождаване от българско гражданство;
- приемане и обработване на съобщения по гражданско състояние и на документи за сключване на граждански брак в посолството;
- извършване на преводи и заверки на подписа на преводача на документи по гражданско състояние и заверки на подписа на преводача на други документи и книжа съгласно разписаните компетенции;
- нотариални удостоверявания на подписи и на преписи / копия;
- приемане и обработка на молби за издаване на български визи;
- предоставяне на информация за реда и условията за издаване на визи;
- приемане на искания и съдействие за оказване на помощ на български граждани и чужденци, изпаднали в беда на територията на Индия, Бангладеш, Непал и Шри Ланка;
- защита на интересите на български физически и юридически лица при извънредни обстоятелства (природни бедствия, терористични атентати и др.) и на правата на български граждани-жертви на трафик, с цел сексуална или друга форма на експлоатация, и др.;
- предоставяне на информация за български граждани, задържани и/или изтърпяващи присъди „лишаване от свобода” на територията на държавите на акредитация;
- представляване на интересите на малолетни и непълнолетни лица и лица с ограничена дееспособност, недееспособни лица в рамките на международните обичаи и законодателството на Индия, Бангладеш, Непал и Шри Ланка;
- издирване на български граждани или на лица от български произход на територията на Индия, Бангладеш, Непал и Шри Ланка по молба на български физически или юридически лица при наличие на законен интерес и в рамките на международните обичаи и законодателството на тези държави;
- оказване на помощ на екипажите на морски и речни кораби, плаващи под знамето на Република България и на въздухоплавателни средства, регистрирани в Република България, в рамките на международните обичаи и законодателството на приемащите държави; при необходимост – приемане на декларации за пътуване на кораби, оформяне на корабни документи и разрешаване на спорове между капитана, командния състав, моряците и пътниците, доколкото това се предвижда от законодателството на Република България;
- предоставяне на информация за пострадали, задържани, починали или загинали български граждани на територията на Индия, Бангладеш, Непал и Шри Ланка;
- предоставяне на информация за процедурите и необходимите документи и оказване на съдействие за репатриране в България или за извършване на погребение/ служебно погребение в тези държави в случай на смърт на български гражданин;
- в случаите на арест – посещение на консулското длъжностно лице при задържания български гражданин; предоставяне на информация и съдействие на близките на задържаното лице да го посетят в затвора; усилия за гарантиране на същото отношение към задържания български гражданин както към гражданите на приемащата страна;
- предоставяне на актуална информация при пътуване към и от държавите на акредитация;
- приемане на искания за достъп до обществена информация и предоставяне на информация по въпроси, свързани с българските документи за самоличност (паспорт, лична карта и СУМПС), с възможностите за възстановяване или придобиване на българско гражданство, с гражданското състояние, по въпроси на гражданството, апостили, легализации, извършването на преводи на документи и на заверки на подписа на преводач и др. нотариални дейности в съответствие с разписаните компетенции;
- в извънредни случаи при изпаднали в беда български граждани и след като техни близки внесат необходимата сума в касата на МВнР, посолството ще изплати на лицето съответната сума.

Европейски временен паспорт:
При спешни случаи (изгубен паспорт) българските граждани могат да потърсят на място съдействие от дипломатическо представителство на всяка една държава-членка на ЕС за издаване на документ за пътуване.

Заверки и легализации:
За да бъдат валидни в България и да могат да послужат пред българските институции, всички издадени от властите в Шри Ланка документи на български граждани, следва да имат поставен щемпел на Министерството на външните работи. След това е необходимо да бъдат заверени от посолството на Шри Ланка в Ню Делхи, Индия. Подписът и заверките на посолството на Шри Ланка в Ню Делхи се заверяват от консулската служба при посолството на България в индийската столица.
Така оформени, документите трябва да бъдат преведени на български език от оторизирана фирма в България и заверени в отдел „Заверки и легализации” на Министерството на външните работи на Република България.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация