Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Страните в Африка на юг от Сахара

България има дългогодишни отношения на приятелство и сътрудничество с държавите в Африка на юг от Сахара. Понастоящем България цели да развива отношенията със страните от Африка, основата на които е закрепена със здрави традиции през миналите десетилетия. Независимо от ограничения финансов ресурс, Република България полага усилия и търси възможности за разширяване на присъствието си, надграждане и развитие на политическия диалог, задълбочаване на двустранните търговско-икономически отношения и насърчаване на сътрудничеството в сектори с висока научна и иновационна интензивност с партньори от Африка на юг от Сахара

През годините голям брой граждани на африкански страни са завършили български университети и сега заемат уважавани позиции в своите общества. Хиляди български специалисти са допринесли за развитието на Африка през предишните десетилетия. Мнозина от тях продължават да работят там и да споделят своя опит. Всички те представляват солиден мост на приятелство между България и Африка.

През последните две десетилетия Африка демонстрира впечатляващ икономически и социален напредък. Окуражаващите тенденции обаче често са крехки и все още не са достатъчно приобщаващи и устойчиви, за да предложат по-добри перспективи за голяма част от населението и особено за нарастващия брой млади хора в Африка.

Демографската динамика ще бъде една от най-значимите структурни промени в света през XXI век. До 2050 г. населението на Африка ще бъде 2,4 милиарда, състоящо се предимно от млади хора. Начинът, по който тези промени ще бъдат управлявани политически и икономически ще дефинира бъдещето на континента.

Европа и Африка са тясно свързани и взаимно зависими. Неслучайно 2017 г. беше определена като годината на партньорството между ЕС и Африка. Като член на Европейската общност Република България участва активно при формирането на  политиката на ЕС по отношение на страните от Африка – политика, която е насочена към активизиране на отношенията, постигане на трайно умиротворяване, преодоляване на етническите конфликти и хуманитарните кризи, спазване на човешките права, демократично и устойчиво развитие, борбата с нелегалната миграция, с организираната престъпност, тероризма, пиратството, а също с глобалните предизвикателства като климатичните промени. Партньорството между ЕС и Африка е от ключово значение за постигане на тези цели.

Общата политика на ЕС по отношение на Африка е формулирана в Съвместната стратегия ЕС–Африка, която беше приета от европейските и африканските лидери на втората среща на високо равнище между ЕС и Африка в Лисабон през декември 2007 г.

България се стреми да участва активно в засилването на партньорството между ЕС и Африканския съюз (АС) на базата на общите приоритети, залегнали в „Съвместната визия за 2030 г“, приета на Срещата на върха ЕС-АС от 17-18.02.2022 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация