Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Азербайджан

Последна актуализация 02 Октомври 2023Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 3: Повишено ниво на риск (препоръка да не се пътува в определени райони на страната освен при необходимост)

3

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: необходима е виза

Дипломатически паспорт: не е необходима виза

Служебен паспорт: не е необходима виза

Република Азербайджан
 
Посолство на Република България в Република Азербайджан
Адрес: AZ 1073, Azerbaijan, Baku, 13, Huseyn Javid prospekti
Телефон: +99 412 538 69 71; +99 412 538 69 72
Дежурен телефон в извънработно време: +994 50 289 18 14
Факс: +99 412 538 09 85
Работно време: 09.30 ч – 17.30 ч
Е-mail: [email protected]
Website: www.mfa.bg/embassies/azerbaidzan
Консулска служба
Приемно време: понеделник – петък: 10.00 – 13.00 ч.
Прием на заявления за визи, документи за самоличност, заверки и легализации, консултации и др.
Понеделник – петък: 15.00 – 16.00 ч.
Получаване на готови визи и документи.
Приемът на български и азербайджански и други граждани, независимо от заявената услуга, се извършва само след предварително записан час.

За записване на часове и други въпроси, моля свържете се на:
Телефон: +994 51 225 74 71
Е-mail: [email protected]

Посолство на Република Азербайджан в Република България
Адрес: ул. „Чарлз Дарвин” № 6, ж.к. „Изток”, 1113 София
Тел.: +359 2 817 00 70
Факс: +359 2 817 00 77
E-mail: [email protected]
Website: http://sofia.mfa.gov.az/en

Обща информация

Влизането на територията на Република Азербайджан следва да става само през официалните гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП).

Ниво на сигурност:
Процентът на тежките престъпления в Азербайджан е нисък. По-голямата част от криминалните инциденти са от битов характер и засягат местното население. Дребни кражби (джебчийство) и нападения срещу чужди граждани се случват рядко в Баку. Риск за чужденците би могъл да съществува на места или събития с големи тълпи от хора или в много изолирани райони.

Здравеопазване:
Голяма част от медицински клиники и центрове в Баку са много добре оборудвани и достъпни. Лекарите и медицинския персонал често говорят руски или английски език.
Не се препоръчва за пиене водата от централната водопреносна мрежа - най-вече поради изключително високата ѝ варовитост.

До 2 януари 2024 г. в страната е в сила специален карантинен режим, чиято основна рестрикция е забраната за пресичане на сухопътните граници.

Митнически изисквания:
Митническата служба има офиси на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на Република Азербайджан (летища, морски пристанища, пътни и железопътни контролно-пропускателни пунктове). Митничарите имат специални униформи и отличителни знаци (вкл. знаме и идентификационни знаци на митническите органи). Митническите служители в Азербайджан прилагат разпоредбите относно временния внос или износ от Азербайджан на артикули, като алкохол, тютюн, бижута, религиозни материали, произведения на изкуството, антики и бизнес оборудване. Лекарства за лична употреба могат да се внасят без разрешение от Министерството на здравеопазването. Въпреки, че няма ограничение за количеството внесена валута, ако внесената сума не е декларирана при напускане на страната, може да бъде поискано да се докаже произхода на средствата, които се изнасят. Същото важи и ако изнасяната сума е повече от внесената. Износът на валута на стойност от и над 10 000 щ. д. задължително се декларира.
Според митническите правила на Азербайджан физическо лице има право да носи със себе си до 2 стоки от един и същи вид за лична употреба (например мобилни телефони, фотоапарати, преносими компютри и т.н.). Ако се установи, че едно лице има 3 или повече броя техника от един и същи вид / марка, те се изземват от митнически служители. В случай че едно лице възнамерява да внесе повече от 2 единици от едно и също оборудване, то трябва да го декларира и да плати мито, тъй като вносът се счита за търговски.
Без мито могат да бъдат внесени не повече от 1.5 литра алкохол, 200 бр. цигари, 20 грама злато или бижута от него, до 30 кг. хранителни продукти (веднъж месечно), 5 кг. есетрови риби, 125 грама хайвер от есетра и др.
Забранен е износът на повече от 600 грама хайвер от есетра, живи животни (с изключение на котки и кучета), ценни дървесни видове, оръжие, наркотици, скъпоценни камъни, редки растения.
Изнасянето на антични монети, ръкописи, скъпоценни камъни, произведения на изкуството, килими и предмети, попадащи в определението за културно наследство съгласно Закона за културата се допуска само с писмено разрешение на Министерството на културата или съответната друга институция.
Подробна информация относно митническите ограничения и формалности може да бъде намерена на сайта на Азербайджанския митнически комитет (https://www.customs.gov.az/en/).

Движение по пътищата:
Водачите на МПС трябва да притежават свидетелство за управление на МПС или документ / справка, заместваща свидетелството за управление на МПС, ако същото е било отнето по установен ред от съответните органи на Република Азербайджан. Ако водачът не е собственик на личното МПС, трябва да има заверено пълномощно или сертификат за собственост, регистрационен талон на управляваното МПС, застрахователна полица, удостоверяваща задължителната застраховка ГО („гражданска отговорност“), съгласно законодателството на Република Азербайджан, специално разрешително и документи, удостоверяващи превозвания товар (за превозни средства за търговски цели).
Междуградската пътна мрежа е добре развита между големите градове. При пътуване с автомобил от Република България се минава през територията на Република Турция и Грузия. Между столиците на Грузия и Азербайджан има добър скоростен път. Съществува и модернизирана железопътна връзка между Баку и Тбилиси, като пътническият влак се движи през нощта.
В Баку общественият транспорт е добре развит (метро, автобуси, таксита). При пътуване с метро и с автобус се препоръчва използването на електронна карта, която може да се закупи от гишета и от автомати на входа на метростанциите. Цената на еднопосочен билет за автобус и метро е ниска (еквивалент на 1.5 евро цента към м. ноември 2021 г.).
От летището (намиращо се на около 30 км от центъра на Баку) до центъра има редовна 24-часова автобусна линия, като автобусите са на всеки 30 минути през деня и на всеки час през нощта. За пътуване с този автобус следва да се закупи карта (цена около 1 евро), която след това важи за градската пътна мрежа.
Цените на таксиметровия транспорт са напълно достъпни, като лицензирани таксита могат да бъдат поръчвани и през различни мобилни приложения, които дават предварително цена за пътуването. Препоръчва се да се избягва ползването на случайни и необозначени таксиметрови автомобили.

Практически съвети:
Чуждестранните граждани и лица без гражданство, планиращи престой в Република Азербайджан по-дълъг от две седмици, са задължени да се регистрират в срок не по-късно от 15 дни след деня на пристигането си в централния офис на Държавна служба „Миграция“ на Република Азербайджан или в регионалните офиси на службата. Регистрацията може да бъде направена и онлайн на адрес: https://e-regv2.migration.gov.az/security/signin?ReturnUrl=%2fMain%2fIndex

Лице, притежаващо разрешение за пребиваване в Азербайджан и имащо постоянен адрес по местоживеене в страната, следва да се регистрира на горната връзка в интернет и след като регистрацията му бъде одобрена (процедурата отнема обикновено няколко часа), може да регистрира други чуждестранни граждани, които ще пребивават на неговия адрес повече от 15 дни в Азербайджан. По време на регистрацията следва да бъдат качени в системата сканирани копия на паспорта и визата на кандидата, да бъдат попълнени необходимите лични данни и адреса, на който ще пребивава лицето. Когато чужденецът е отседнал в хотел, регистрацията се извършва от служителите на хотела.
След като регистрацията бъде одобрена, системата изпраща на посочения e-mail потвърждение и регистрационен номер. Статусът на подаденото заявление може да се проверява и в онлайн портала. При неуспешна регистрация или неспазване на сроковете, на пребиваващото в Азербайджан се налагат глоби от 300 до 400 маната, като напускането на страната без заплащането им е невъзможно.
Чужденци, които планират престой в Азербайджан над 30 дни и възнамеряват да използват SIM карта от местен мобилен оператор, следва да регистрират неговия IMEI код в най-близкия пощенски офис и да заплатят такса. След изтичане на 30 дневния срок телефони, които не са преминали регистрация, се блокират и не могат да бъдат използвани докато не бъде изпълнена законовата процедура.

Сключете възможно най-добрата медицинска застраховка за пътуване, която можете да си позволите, преди да напуснете Република България. Това би ви помогнало да избегнете големи разходи, като например такива за хоспитализация или медицинска евакуация.

Регистрирайте се в консулската служба при Посолството, за да можем да се свържем с Вас при спешни случаи, като земетресение или граждански вълнения, както и да получавате актуална информация за обстановката в държавата.

Поддържайте валиден българския си задграничен паспорт за целия срок на пътуването, включително за всички членове на семейството, пътуващи с Вас.
Пазете документите си за самоличност и незабавно уведомете Посолството, ако бъдат загубени или откраднати.
Ако пътувате с дете или деца под 18 години без поне единия родител, носете писмо за съгласие от единия или двамата родители

Снабдете се с контактните данни на българското посолство в Баку.

Уважавайте и спазвайте местните закони, вероизповедание и култура на страната.
Предвиждайте допълнителни финансови средства за неочаквани разходи, които могат да възникнат.

Местна валута:
Азербайджански манат (AZN). Обменният курс на маната спрямо щатския долар е стабилен, като един долар се разменя за 1.7 маната. Обменният курс спрямо еврото варира в границите между 1.85 до 2.05 маната за 1 евро.
Банковата система в страната е добре развита, като валута може да бъде обменяна както в банковите клонове, така и в обменни бюра. Плащанията в търговската мрежа се извършват само в манати.

Климатични особености:
Климатът в Азербайджан е умереноконтинентален, със сравнително студена зима и горещо лято. Столицата Баку е разположена на брега на Каспийско море, 28 метра под морското равнище. Лятото в Баку е много горещо и влажно, а през зимата температурите падат под нулата предимно през нощта. Снеговалежите в столицата са редки, като снежната покривка обикновено е малка и се задържа само няколко дни. В същото време, столицата Баку е известна с характерните си силни ветрове.
На територията на Азербайджан няма зони с повишена опасност от природни бедствия, но в случаи на наводнения, земетресения и др., ако се нуждаете от съдействие, можете да се свържете с консулската служба в посолството в Баку.

Документи за пътуване и визов режим

За притежателите на обикновени паспорти:
Входни визи за Азербайджан се издават в съответствие с установените процедури. От 10 януари 2017 г. е активна електронна услуга за кандидатстване за краткосрочни визи за Азербайджан - ASAN Visa. Услугата е достъпна на електронния портал https://evisa.gov.az. Тя предоставя възможност на чуждестранни граждани, желаещи да получат краткосрочна, еднократна виза за Азербайджан (с валидност 30 дни) да подадат документите си онлайн, не по–късно от три работни дни преди деня, в който планират да влязат на територията на страната. В случай на одобрение, в тридневен срок кандидатът получава своята виза на посочената от него електронна поща и може да я разпечата на обикновен принтер. Разпечатаната виза се представя заедно със задграничния паспорт на пътуващия при влизане на територията на Република Азербайджан. Задграничният паспорт на кандидатите трябва да бъде валиден поне 3 месеца след изтичане на валидността на визата. Таксата за визата е в размер на 23 щ. д.
Българските граждани, които желаят да им бъде издадена многократна краткосрочна или дългосрочна входна виза за Азербайджан, следва да се обръщат към Посолството на Република Азербайджанв София https://sofia.mfa.gov.az/en.

Между Европейския съюз и Азербайджанската република е в сила споразумение за улесняване на издаването на визи, което урежда издаването на визи на гражданите на EС и Азербайджан за планиран престой за срок от не повече от 90 дни в рамките на период от 180 дни.

Съгласно чл. 6, ал. 2 от Споразумението от заплащане на такса за виза са освободени участници в международни спортни мероприятия, близки роднини на граждани на ЕС, лица, участващи в научни, културни и художествени дейности, пенсионери, деца под 12 годишна възраст и др.

Споразумението определя основанията и въвежда облекчени процедури за кандидатстване за многократни визи.

Необходими документи за виза:
-попълнена анкета;
-оригинал на паспорта;
-две снимки (паспортен формат);
-медицинска застраховка;
-други документи в зависимост от основанието за кандидатстване.

За притежатели на дипломатически и служебни паспорти:
Съгласно Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан за облекчен визов режим, влязла в сила от 17.02.2006 г., за притежателите на дипломатически и служебни паспорти не се изискват визи. Същите могат да влизат, напускат, преминават транзит и временно да пребивават на територията на страната без визи за срок до 90 (деветдесет) дни в рамките на 6 (шест) месеца, считано от датата на първото влизане.
В паспорта Ви трябва да има поне една цяла свободна страница, за да може върху нея да бъде положена входната виза за страната. На гърба на тази страница не следва да има друга положена по-рано виза, освен печати от граничен контрол.

Практически съвети

Консулски услуги

Приемът за подаване на заявления за издаване на лични карти, паспорти и временни паспорти и за извършване на нотариални удостоверявания в „Консулската служба“ към Посолството на Република България в Баку, се извършва с предварително запазени дата и час.

Получаването на издадени документи за самоличност се извършва без предварително запазени дата и час, в утвърденото приемно време, при стриктно спазване на санитарно-епидемиологичните изисквания и на изискванията за сигурност.
Приемно време на „Консулската служба“: в работни дни от 09:30 ч. до 13:00 ч.
Дата и час за прием могат да бъдат запазени на тел: + 994 51 225 74 71.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация