Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Мерки срещу финансирането на тероризма

Последни новини относно санкциите на ООН по отношение борбата с финансирането на тероризма и разпространението на оръжия за масово унищожение

Противодействие на финансирането на тероризма

Борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма продължава да е от изключително значение за сигурността и просперитета на Република България. Изпирането на пари и финансирането на тероризма пораждат значително безпокойство за финансовата система на страната и сигурността на нейните граждани, като в същото време са и глобални явления. Борбата срещу изпирането на пари е основно направление, а понякога и единствено възможен механизъм за противодействие срещу тежката организирана престъпност и корупцията, както и други предикатни престъпления. В съвременния контекст борбата с тероризма е поставена и на икономическа основа, а прекъсването на финансовите потоци към терористите и терористичните организации трябва да се разглежда като най-важният елемент от борбата с това явление.

Финансиране на тероризма – национална и международна правна рамка

Национална правна рамка

Международна правна рамка

Комитет по санкциите съгласно резолюция 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) относно ИДИЛ, Ал-Кайда и свързаните лица и организации

Комитет по санкциите съгласно резолюция 1988 (2011) относно международния тероризъм и заплахата от талибаните и свързаните с тях лица и организации

Консолидиран списък с лица, групи и организации, обект на финансови санкции от страна на Европейския съюз

Консолидиран списък с лица, групи и организации, обект на финансови санкции от страна на Съвета за сигурност на ООН

Заличаване от санкционния списък на резолюции на ООН. Омбудсман на ООН

Физически лица, юридически лица, групи и организации, които са включени в санкционния списък на резолюции 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) на ООН и на последващите ги резолюции могат да подадат молба до офиса на омбудсмана по съответната резолюция на ООН за изключването си от този списък (т.е. за т. нар. заличаване).

Контактите на офиса на омбудсмана са следните:
Office of the Ombudsperson
Room DC2-2206
United Nations New York, NY 10017
United States of America
Tel. +1 212 963 8226
E-mail: [email protected]

Молбата за заличаване от санкционния списък на ООН се подават на следния електронен адрес:
https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson/application.

Повече информация за офиса на омбудсмана на ООН може да се намери на интернет страницата на ООН:
https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson.

Омбудсманът на ООН има мандата да събира информация и да си  взаимодейства с жалбоподателя, съответните страни и организации във връзка с молбата за изключване от санкционния списък на ООН. В установения срок омбудсманът представя подробен доклад до Комитета по санкциите, свързани с ИДИЛ и Ал-Кайда, в който на базата на анализ на цялата налична информация и наблюденията на омбудсмана се излагат основните аргументи по всяка отделна молба за заличаване от списъците. Докладът също така ще съдържа препоръка на омбудсмана към Комитета по молбата, която може да бъде отхвърлена при определени обстоятелства (до този момент такова нещо не се е случвало). Решението на Комитета ще бъде предоставено на жалбоподателя чрез омбудсмана. Пълно описание на процедурата е налично на следния електронен адрес:
https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson/procedure.

Молби за заличаване на лица и организации от санкционния списък на резолюция 1988 (2011) на ООН (санкции срещу талибаните), се изпращат към фокусна точка за делистване (focal point of delisting), създадена съгласно Резолюция 1730 (2006), която има следния контакт:

Focal Point of De-listing
Security Council Subsidiary Organs Branch
Room DC2 2034
United Nations, New York, N.Y. 10017
United States of America
Tel. +1 917 367 9448
Fax. +1 212 963 1300
E-mail: [email protected]

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация