Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Люксембург

Последна актуализация 23 Октомври 2023Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 1: Без особени препоръки

1

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: не е необходима виза

Дипломатически паспорт: не е необходима виза

Служебен паспорт: не е необходима виза

Велико Херцогство Люксембург

Република България няма посолство в Люксембург. Посолството ни в Брюксел е акредитирано и за Люксембург и българските граждани, пребиваващи краткосрочно или дългосрочно в Люксембург, могат да се обръщат към него за консулско съдействие и консулски услуги.

Посолство на Република България в Брюксел, Кралство Белгия
Адрес: Avenue Moscicki 7, 1180 Bruxelles
Тел.: +32 2 374 47 88; +32 2 374 08 66
Факс: +32 2 375 8494
Дежурен телефон за спешни случаи в извънработно време: + 32 473 981 042
E-mail: [email protected] 
Website: www.mfa.bg/embassies/belgium
Работно време: от понеделник до петък, 9.00 – 17.30 ч.
Приемно време за посетители: от понеделник до петък, 10.00 - 16.00 ч.

Консулска служба към Посолството на Република България в Брюксел, Кралство Белгия
Консулската служба се намира в отделна сграда на адрес, различен от този на посолството:
Rue Copernic 4C, 1180 Bruxelles
Тел.: +32 2 375 86 50
Дежурен телефон за спешни случаи в извънработно време: + 32 473 981 042
E-mail: [email protected]
Website: www.mfa.bg/embassies/belgium
Приемно време за граждани:
от понеделник до петък, от 10.00 до 13.30 ч., с изключение на последния работен ден от месеца;
сряда, от 14.00 до 17.00 (само за получаване на готови документи).

Почетен консул на Република България във Великото херцогство Люксембург
г-н Димитри Зоис (Dimitrios Zois)
Адрес: 29 Rue Alphonse Munchen, Luxembourg, 2172
Тел: (+352) 44 89 23
Факс: (+352) 44 88 87
E-mail: [email protected]   

Дипломатическо представителство на Великото херцогство Люксембург в Република България

Великото Херцогство Люксембург няма посолство в България. Н.Пр. г-н Роналд Дофинг (H.E.M. Ronald DOFING) е акредитиран като извънреден и пълномощен посланик на Великото Херцогство Люксембург в Република България, със седалище Люксембург.
Tel.: (+352) 247 72443
E-mail: [email protected]
Website: bulgaria.mae.lu
Postal address:
Ministry of Foreign and European Affairs
9, rue du Palais de Justice
L-1841 Luxembourg

Визи за Люксембург се издават от Посолството на Кралство Белгия в София. За повече информация: https://bulgaria.diplomatie.belgium.be/fr/ambassade-et-consulats/ambassade/adresse-et-heures-ouverture.

Почетен консул на Великото херцогство Люксембург в Република България
г-жа Саша Безуханова
1618 София, ул. “Родопски извор” № 100
Тел.: (+359) 2 818 50 75, / (+359) 2 818 50 72
E-mail: [email protected] 

Обща информация

Ниво на сигурност:
Люксембург е една от най-безопасните дестинации за пътуване. Равнището на престъпност в страната не предполага специални мерки за лична безопасност. Както в повечето големи градове, джебчийството и дребната престъпност в град Люксембург могат да бъдат проблем в местата с много хора, особено в обществения транспорт и на централната ж.п. гара, както и в лобитата на хотелите. В случай на кражба, свържете се с най-близкото полицейско управление. Ако трябва да се свържете със службите за спешна помощ, обадете се на 112.

Здравеопазване:
Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) Ви дава право да получите спешна и неотложна (медицинска и дентална) помощ при престой в държавите-членки на ЕС, включително в Люксембург.
Повече информация за Люксембург (на английски език) ще откриете ТУК https://www.vdl.lu/en.

Митнически изисквания:
Митническите изисквания при внос/износ/ транзит на стоки в рамките на ЕС може да видите на страницата на Агенция „Митници” на адрес https://customs.bg/wps/portal/agency/home/info-citizens/info-traveling.
Подробна информация за митническите изисквания при пътуване ще намерите и на митническия портал на Люксембург на адрес http://www.do.etat.lu/direction.htm.

Движение по пътищата:
Ограничението на скоростта в Люксембург е 50 км/ч в населените места и 90 км/ч по открити пътища. На магистралите е 130 км/ч, намалено до 110 км/ч при дъжд или сняг. Превозните средства, които се присъединяват към пътя отдясно, се ползват с приоритет, освен ако не е поставен специален пътен знак за път с приоритет.
Използването на къси фарове през деня се препоръчва за всички превозни средства, а извън градовете през нощта и по време на слаба видимост се препоръчва използване на фарове на дълги светлини. Ако се намирате в населено място, можете да използвате клаксона само в случаи на изключителна опасност.
Движението по пътищата в цялата страна се контролира със скоростни капани, фиксирани и мобилни камери и радари. Глобите за пътно-транспортни нарушения достигат до 145 евро.
Позволеното съдържание на алкохол в кръвта е до 0,05%. За професионални шофьори и начинаещи шофьори с опит под 2 години лимитът е 0,02%.
Използването на мобилен телефон по време на шофиране не е разрешено; използването на оборудване „свободни ръце“ е разрешено. Предпазните колани трябва да се поставят на всички седалки, където има колан.
Обществен транспорт - Общественият транспорт (автобус, влак, трамвай) в цялата страна е безплатен Ще трябва да си закупите билет, само ако пътувате в първа класа с национални влакове или ако планирате да пресечете границата с Германия, Франция или Белгия.

Практически съвети:
При пътуване в чужбина Ви препоръчваме силно да регистрирате престоя си извън България, за да получавате актуална информация, свързана с пребиваването Ви в съответната страна, както и за да може да получите необходимото съдействие при възможни природни бедствия, аварии, терористичен акт или други непредвидени обстоятелства.
При пребиваване в чужбина следва да се съобразявате с местните закони и обичаи, тъй като по време на престоя си попадате под тяхната юрисдикция. Препоръчваме предварително да се информирате за тях.
Ако по някаква причина бъдете задържан от местните власти в Люксембург, изисквайте да Ви бъде осигурен контакт с Консулската служба към посолството в Брюксел, Белгия. Почетните консули на Република България в Люксембург и Белгия не разполагат с консулски правомощия и не са част от посолството, не разчитайте на пълноценно консулско съдействие и услуги от тяхна страна.
В случай на арест, консулската служба може, чрез компетентните български институции, да уведоми близките Ви, а при изрично изразено от Вас желание консулски служител да Ви посети в мястото на задържане или да съдейства близките Ви да Ви посетят. Консулската служба може да настоява пред местните власти за назначаване на Ваш защитник и преводач, както и за спазване на основните Ви човешки права и гарантиране на същото отношение към Вас, както към гражданите на приемащата страна.
Консулската служба не може да Ви освободи от наложена мярка за задържане или да издейства специално отношение към Вас по време на задържането; да Ви предоставя правни съвети или да плати разноските Ви за правни услуги; както и да Ви представлява при съдебни процеси.
Ако по време на престоя си станете жертва на престъпление или изпаднете в беда, потърсете помощ на местен телефон 112, където автоматично ще засекат мястото, от което се обаждате, и ще изпратят съответната служба за оказване на помощ.
В случай на кражба, загуба или унищожаване на личните Ви документи, парични средства, билети за пътуване и пр., незабавно известете лично най-близката полицейска служба и поискайте копие от протокола за установяване на събитието. Свържете се с консулската служба на посолството, за да декларирате откраднат или загубен български личен документ и да направите постъпки за получаване на необходимите документи (временен паспорт) за продължаване на пътуването или за завръщането в България.
Препоръчваме Ви при пътуване в чужбина винаги да носите със себе си фотокопие на българските си лични документи и/или на акт за раждане, при това отделно от оригиналните лични документи, което ще помогне за бързото и безпроблемно издаване на нов български личен документ.
Необходимо е да притежавате достатъчно финансови средства за планирания си престой в чужбина. При кражба или загуба на тези средства, може да потърсите финансова помощ от консулската служба, само ако Ваши роднини или близки лица депозират необходимата Ви сума в Министерството на външните работи, дирекция „ФСУ”. Посолството не може да Ви предоставя заеми или да се ангажира със заплащането на сметките Ви за храна, транспорт, хотел, правна или медицинска помощ в болнично заведение, ако необходимите за това средства не са депозирани в МВнР.

Местна валута:
Евро (EUR).

Климатични особености:
Смесен атлантически климат, с много дъждове и мъгла. Малки температурни амплитуди.

Документи за пътуване и визов режим

Гражданите на Република България, като граждани на Европейския съюз, притежават правото на пребиваване на територията на друга държава-членка, включително Люксембург, за срок до 90 дни, без никакви условия или формалности, освен изискването да притежават валидна карта за самоличност или паспорт. Със същото право разполагат и членовете на техните семейства, дори когато те не са граждани на Република България или друга държава-членка на ЕС. ако притежават валиден паспорт и издадена от България карта за пребиваване на член на семейство на гражданин на ЕС. Тези от тях, които не притежават такава карта, следва да удостоверят по съответен начин, че са членове на семейство на гражданин на ЕС, след което получават безплатна виза.

Всички граждани на ЕС имат право на пребиваване на територията на друга държава-членка на ЕС за срок по-голям от 90 дни, при условие, че те:
- са работници или самостоятелно заети лица в приемащата държава-членка или;
- са записани в частно или държавно учебно заведение, акредитирано или финансирано от приемащата държава-членка, въз основа на нейното законодателство или административна практика, с основната цел да преминат курс на обучение, включително професионално обучение и;
- притежават пълно здравно застрахователно покритие в приемащата държава-членка и убедят съответните национални власти, посредством декларация или други равностойни средства, избрани от тях, че притежават достатъчни финансови средства за себе си и за членовете на семейството си, с цел да не се превърнат в тежест за системата за социално подпомагане на приемащата държава-членка през времето си на пребиваване или са членове на семейството, придружаващи или присъединяващи се към гражданин на съюза, който отговаря на горните условия.

В много редки случаи държава от ЕС може да откаже достъп на Вас или на членове на Вашето семейство поради причини, свързани с обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве. В такъв случай властите трябва да докажат, че Вие или членовете на Вашето семейство представлявате действителна, настояща и достатъчно сериозна опасност. Имате право да получите това решение в писмена форма, като в него трябва да са посочени всички основания и как и в какви срокове можете да го обжалвате.

Консулски услуги

Консулската служба се намира в отделна сграда на адрес Rue Copernic 4C, 1180 Bruxelles, който е различен от този на посолството.

Приемното време за граждани на Консулската служба в Брюксел за извършване на консулски услуги е от 10:00 до 13:30 ч. всеки работен ден, с изключение на неприсъствени дни и последния работен ден от месеца, с допълнително приемно време всяка сряда от 14:30 до 17:00 ч. за получаване на готови документи.

Неприсъствените дни на посолството на РБ в Брюксел през 2023 г. са публикувани на адрес: https://www.mfa.bg/embassies/belgium/messages/36057

Приемане на заявления за издаване на български лични документи (лична карта, паспорт или временен паспорт) се извършва само онлайн след предварително попълване на електронен формуляр и записване на час чрез интернет-платформата eBDS https://www.consulatebg.eu/.  По изключение при спешни случаи, предварителното записване може да се извърши по електронна поща [email protected] или на телефон +32(0)2 375 86 50 (всеки работен ден, без сряда, от 14:30 до 17:00 ч.).

Всички останали консулски услуги, включително нотариални заверки на пълномощно, подпис, съдържание, преписи от документи и пр.), както и издаване на удостоверителни документи, се предоставят БЕЗ предварително записване в рамките на приемното време.

Получаването на готови документи (БЛД, заверени документи и удостоверения) се извършва без предварително записване всяка сряда от 14.30 до 17.00 ч.

Подробна информация за основните консулски услуги може да намерите на страницата на Посолството на Република България в Брюксел, както следва:
- ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЛИЧЕН ДОКУМЕНТ ОНЛАЙН, БЕЗ ЯВЯВАНЕ В КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА: https://www.mfa.bg/embassies/belgium/messages/34479
- ПОДАВАНЕ В КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА НОВ БЪЛГАРСКИ ЛИЧЕН ДОКУМЕНТ (ЛИЧНА КАРТА, ПАСПОРТ, ВРЕМЕНЕН ПАСПОРТ): https://www.mfa.bg/embassies/belgium/messages/34478
- СРОКОВЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ И ПОЛУЧАВАНЕТО ИМ: https://www.mfa.bg/embassies/belgium/messages/34483
- ПЪТУВАНЕ ОТ БЪЛГАРИЯ ЗА ЧУЖБИНА НА ДЕЦА САМО С ЕДИНИЯ РОДИТЕЛ ИЛИ С ПРИДРУЖИТЕЛ: https://www.mfa.bg/embassies/belgium/messages/34480
- РЕГИСТРИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ НА РАЖДАНЕ В ЧУЖБИНА НА ДЕЦА С РОДИТЕЛ/РОДИТЕЛИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН/ГРАЖДАНИ: https://www.mfa.bg/embassies/belgium/messages/34481
- РЕГИСТРИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ НА СКЛЮЧЕН В ЧУЖБИНА ГРАЖДАНСКИ БРАК И СКЛЮЧВАНЕ НА БРАК В БЪЛГАРСКОТО ПОСОЛСТВО: https://www.mfa.bg/embassies/belgium/messages/34482
- РЕГИСТРИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ НА НАСТЪПИЛА В ЧУЖБИНА СМЪРТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН: https://www.mfa.bg/embassies/belgium/messages/36321 

Таксите за извършване на консулски услуги от Консулската служба в Посолството на Република България в Брюксел може да намерите на адрес: https://www.mfa.bg/embassies/belgium/messages/33432

Глобите за нарушения на Закона за българските лични документи, които се налагат в консулската служба в Посолството на РБ в Брюксел, са публикувани на адрес: https://www.mfa.bg/embassies/belgium/messages/33433

Българското посолство има пълна готовност да окаже необходимото съдействие на български граждани, станали жертва на криминални престъпления на територията на Белгия и Люксембург, изпаднали в беда при природни бедствия, терористичен акт или други непредвидени обстоятелства, както и за спазване на основните им човешки права и гарантиране на същото отношение към тях, както към гражданите на приемащата страна, в случаи на задържане.

Дежурен телефон само за спешни случаи и неотложни обаждания в извънработно време: +32 473 981042.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация