Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Белгия, Брюксел, Посолство на Република България

ПЪТУВАНЕ ОТ БЪЛГАРИЯ ЗА ЧУЖБИНА НА ДЕЦА САМО С ЕДИНИЯ РОДИТЕЛ ИЛИ С ПРИДРУЖИТЕЛ

12 Юли 2022 Консулски съобщения

С цел предотвратяване на отвличане или други незаконни действия спрямо деца-български граждани, органите на Гранична полиция обръщат специално внимание, когато деца напускат територията на България. Ако децата са само с един родител или с придружител, граничната охрана проверява дали лицата, които придружават детето, имат родителски права. Ако пък децата пътуват без придружител, граничните органи могат да правят цялостна проверка на пътните документи, да интервюират децата и съпътстващите лица, за да се уверят, че детето не напуска държавата против волята на родителите, настойниците или попечителите си.

Горните правила се прилагат също така, когато децата Ви са родени в друга държава, пътували са до България и трябва отново да напуснат страната.

 

Какви документи са необходими за напускане на България от деца, които са само български граждани?

Документ за самоличност

Малолетните (до 14 г.) деца напускат България с паспорт, а непълнолетните (навършили 14 г., но под 18 г.) - с паспорт или лична карта, в зависимост към коя държава пътуват. Децата, които не разполагат с паспорт или лична карта, могат да пътуват и с временен паспорт, издаден от консулската служба на посолството.

Ако детето пътува заедно с двамата родители, неговият документ за самоличност е напълно достатъчен да напусне България.

Нотариално заверено писмено съгласие за пътуване в чужбина

Ако детето не пътува заедно с двамата си родители, за разрешение да напусне България е необходимо нотариално заверено писмено съгласие от отсъстващия родител. Примерен текст на декларация, съдържаща такова съгласие, може да намерите на сайта на МВР на адрес: https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider45/default-document-library/декларация_деца.docx.

Вариантите за съгласие за пътуване са няколко:

Вариант : Детето пътува само с единия родител.

В този случай непътуващият родител трябва да подпише писмена декларация, че е съгласен детето да пътува само с другия родител. Съответно ако майката пътува с детето, бащата трябва да даде съгласието си, и обратно, като декларациите винаги са за конкретния родител.

Съгласието може да бъде за едно конкретно пътуване или за многократни пътувания до навършване на 18-годишна възраст на детето.

Декларацията трябва да бъде заверена от нотариус.

Ако непътуващият родител се намира в чужбина, декларацията може да бъде заверена от консулската служба на посолството.

В Белгия и Люксембург такава декларация (на български език) може да бъде заверена и от местен нотариус, но същата задължително трябва да бъде заверена с “Апостил” от властите в Белгия или Люксембург, а заверката да бъде преведена на български език от заклет преводач.

Пред нотариуса в България или пред българския консул в Брюксел трябва да се яви задължително родителят, който няма да придружава детето, и да представи своята лична карта и акта за раждане на детето, за да докаже, че той е родител.

Вариант : Детето пътува само, без придружител.

В този случай в декларацията трябва да се съдържа нотариално завереното съгласие и на двамата родители, че са съгласни детето да пътува само, без придружител.

За тази цел пред нотариуса или българския консул в Брюксел трябва да се явят и двамата родители.

Вариант : Детето пътува с придружител, който не е родител, настойник или попечител на детето.

В този случай в декларацията трябва да се съдържа нотариално завереното съгласие и на двамата родители, че са съгласни детето да пътува в чужбина, придружавано от конкретното лице, посочено в декларацията.

За тази цел пред нотариуса или българския консул в Брюксел трябва да се явят и двамата родители.

И при трите посочени варианта, липсата на заверена декларация е основание да се откаже излизането от България на ненавършило пълнолетие дете – български гражданин.

На границата следва да се представят оригинал на декларацията и обикновено (незаверено) фотокопие от нея, което остава на граничния пункт. Задължително обаче трябва да Ви върнат оригинала.

Кога НЕ СЕ ИЗИСКВА нотариално заверена декларация за съгласие на родител?

 Когато непътуващият родител НЕ Е български гражданин. Това се доказва с българския акт за раждане на детето, в който е посочено гражданството на родителите.

 Когато непътуващият родител е лишен от родителски права. В този случай трябва да се представи оригинал и незаверено копие от съдебния акт относно лишаването.

 Когато в акта за раждане е вписан само един родител или другият родител е починал. В този случай на границата трябва да се представи оригинал и копие от акта за раждане на детето и/или акта за смърт на родителя.

Когато детето живее дългосрочно с родителите си в чужбина и това е отразено в документа му за самоличност или притежава и представи официален документ за пребиваване в съответната държава. Т.е. когато детето притежава валиден български паспорт, в който под формата на стикер или печат е отразено разрешение за дългосрочно пребиваване в друга държава или когато заедно с българския паспорт представи отделен документ под формата на карта или официално удостоверение за продължително пребиваване в друга държава.

Тази възможност за пътуване без декларация е посочена в документ на Гранична полиция. Практиката обаче показва, че е възможно граничната охрана да се презастрахова и да Ви поиска и декларация.

 Когато съдът е разрешил пътуването на детето. Тук става въпрос за случаите, в които родителите не са могли да се разберат дали детето да пътува в чужбина, или по някаква причина единият от родителите не може да предостави съгласието си и въпросът е отнесен до съда. В този случай също трябва да се представи оригинал и незаверено копие от съдебния акт.

 

Какви документи са необходими за пътуване в чужбина на непълнолетни деца, които са с ДВОЙНО (българско и чуждо) гражданство?

Когато детето притежава двойно гражданство, едно от които е българско, при преминаване на българската граница се представя както български документ за самоличност (паспорт, лична карта или временен паспорт), така и документ за самоличност (паспорт или лична карта), издадени от държавата, чийто гражданин е.

В случай, че при напускане територията на България детето представи валиден български личен документ И валиден личен документ на друга държава, чийто гражданин е, НЕ СЕ ИЗИСКВА декларация-съгласие от родителя, който не го придружава, или от двамата отсъстващи родители, когато детето пътува само или с придружител.

Ако детето е с двойно гражданство, но представи само чуждестранен документ за самоличност, то НЕ МОЖЕ да напусне България, ако родителят, който не го придружава, е български гражданин и не е дал писмено съгласие за пътуването на детето в чужбина.

Когато родителят, който не придружава детето, е чуждестранен гражданин, такава декларация за съгласие не се изисква. Чуждото гражданство на родителя се доказва с акт за раждане на детето.

Всички посочени по-горе правила се отнасят както за родителите, така и за настойниците или попечителите на детето.

 

Горните правила се отнасят само за напускане на територията на България. Информация за правилата за напускане на Белгия и Люксембург може да получите само от властите на двете страни. Консулът не може да заверява декларации за съгласие на родител детето да напусне територията на Белгия и Люксембург.

 

Полезна информация за пътуване на деца без придружител със самолет:

Самостоятелното пътуване на детето със самолет има своите особености, за които е добре да проверите политиката на авиокомпанията, тъй като различните превозвачи имат различни правила. Някои нискотарифни авиокомпании не превозват непридружавани деца под определена възраст, например Wizz Air не приема непридружавани деца на възраст под 14 години, а Ryanair – под 16 години.

Други авиокомпании, сред които и „България Еър“, предлагат услугата “непридружено дете” срещу допълнително заплащане според възрастта на детето. При тази услуга, ако детето е над определена възраст, авиокомпанията осигурява служител, на когото родителите да поверят детето си на летището, който да го придружава по време на всички летищни процедури и да го предаде на посрещача след пристигане. А ако то е на съвсем ранна детска възраст, може според правилата на конкретната авиокомпания да е задължително да се придружава и по време на самия полет от стюардеса, за което също се заплаща допълнително.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация