Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Гърция

Последна актуализация 15 Октомври 2021Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 3: Повишено ниво на риск (препоръка да не се пътува в определени райони на страната освен при необходимост)

3

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: не е необходима виза

Дипломатически паспорт: не е необходима виза

Служебен паспорт: не е необходима виза

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

Подробна информация за стачките в Гърция може да бъде получена на следните адреси http://www.apergia.gr/#/ /на гръцки език/, https://citystarcar.com/strikes/ /на английски език/ и https://rua.gr/events/mitingi.html /на руски език/. Най-актуални са данните на гръцкия сайт.

Подробна информация за пожарите в Гърция може бъде получена на следните адреси https://www.fireservice.gr/el  и https://www.firereport.gr/ като и двата са на гръцки език. Актуални данни за пожарите в страната се поддържат от болшинството гръцки онлайн медии.

Данни за земетресенията в Гърция, доколкото страната е силно земетръсна зона може да се намерят на адрес https://www.seismoi.gr/ /на гръцки език/ и http://www.geophysics.geol.uoa.gr/stations/maps/recent.html /на английски език/

 

Посолство на Република България в Гърция

Адрес: 33 Α, Stratigou Kallari Str., 154 52 Paleo Psychiκo, Athens, Greece

Дежурен директен телефон: +30 210 67 48 107

Телефонен секретар и оператор:  +30 210 67 48 105, +30 210 67 48 106

Секретар на посланика: +30 210 67 13 230

Дежурни телефони в извънработно време: +30 210 67 48 105, 106, 107

Мобилен телефон за спешни случаи: +30 693 70 96 220

Факс:.+30 210 67 48 130

Работно време: 08:30 – 16:30 ч.

E-mail: [email protected]; [email protected]

Website: www.mfa.bg/embassies/greece

Консулска служба:

Адрес: 33Α, Stratigou Kallari Str., 154 52 Paleo Psychiκo, Athens, Greece

Тел.: +30 210 67 48 105, 106, 107 - телефони за записване за поддаване на заявления за издаване на български лични документи и за получаване на информация от общ характер

Тел.+30 210 67 49 619 - Директен телефонен номер, чрез който гражданите могат да се свържат с Консулска служба от 14:00 ч. до 16:30 ч. по въпроси за административното обслужване от консулски характер

Работно време: 08:30 – 16:30 ч.

Приемно време за граждани: 09:00 – 13:00 ч.

E-mail: [email protected], [email protected]


„Генералното консулство на Р България в Солун информира, че със Заповед № АВ-02-16В/27.04.2020 г. на Генералния консул, считано от 04.05.2020 г. се възстановява нормалният прием на граждани в Консулска служба за подаване на заявления за издаване на лични карти, паспорти, временни паспорти, документи за българско гражданство, визи (съгласно указания на МВнР с грама № 55-00-22/18.03.2020 г.), както и предоставянето на нотариални услуги.
В тази връзка и с цел минимизиране на риска от заразяване и разпространение на COVID-19, умоляваме гражданите при влизане в приемната на Консулска служба да използват лични предпазни средства - маски и ръкавици, както и да съблюдават организирания от служителя по охрана пропускателен режим.“

Генерално консулство на Република България в Солун, Гърция 
Адрес: ул. Н. Ману N12, ул. Е. Абот N1
Пощенски код: 54643 Солун
Телефон: +30 2310 829 210; +30 2310 869 510
Дежурен телефон в извънработно време: +30 2310 869 520
Факс: +30 2310 854 004
Приемно време: 09:30 - 13:00
E-Mail: [email protected]
Website:  www.mfa.bg/embassies/greecegk

Посолство на Гърция в София
Адрес: гр. София, ул. „Сан Стефано” 33
Телефон: +359 2 843 30 85; +359 2 843 30 86; +359 2 946 10 30; +359 2 943 40 96; +359 2 943 34 53
Факс: +359 2 946 12 49
E-mail: [email protected]

Обща информация

 ПОДГОТОВКА ПРЕДИ НАСТЪПВАНЕ НА ПОЖАР

Ако сте в провинциална зона:

 • Не горете отпадъци или суха растителност и малки клони през летния сезон.
 • Не използвайте открити барбекюта в горите или места, в близост до които се намира суха растителност през летния сезон.
 • Избягвайте дейности на открито, които биха причинили пожар (факли, гуми или други инструменти, които биха предизвикали искри).
 • Никога не изхвърляйте запалени цигари на открито.
 • Не оставяйте отпадъци в гората. Има опасност от запалване.
 • Спазвайте знаците, забраняващи достъпа през периоди на високо ниво на риск.

Ако вашият дом се намира в или близо до гора или гориста местност:

 • Обезопасете зоната около вашия дом, като почистите сухите листа и растителност, клони и др. в радиус от 10 метра от вашия дом.
 • Окастрете дърветата максимум до 3 метра, в зависимост от тяхната възраст и състояние.
 • Премахнете всички сухи клони от дърветата и храстите.
 • Окастрете клоните на дърветата, които се намират в радиус от 5 метра от вашия дом, така че да не се допират до стените, покрива и балкона.
 • Разделете растителността от сградата, така че клоните на дърветата да са на разстояние поне 3 метра едни от други. За по-добра защита, премахнете дървената и гъстата растителност около сградата на разстояние поне 10 метра, отчитайки, че почистването на растителността  е наистина необходимо и не противоречи на закона за горското стопанство.         
 • Не монтирайте пластмасови улуци по стените на сградата.
 • Защитете прозорците и стъклените врати, като поставите щори от огнеупорни материали.
 • Покрийте комините и вентилационните проходи с огнеупорни  материали, така че да не влизат искри във вътрешността на сградата.
 • Не складирайте запалими предмети в близост до сградата.
 • Съхранявайте дървесината в затворени и защитени места.
 • Не стройте горивни резервоари на открито в близост до сградата.
 • Снабдете се с подходящи пожарогасители и се грижете за тяхната поддръжка.
 • Снабдете се с маркуч с дължина, пропорционална на зоната, която желаете да защитите.
 • Снабдете се с воден резервоар, с обикновена неелектрическа помпа и маркуч.

Ако забележите пожар:

 • Веднага се обадете на пожарната служба (199) и дайте подробна информация за:
 • вашето точно местонахождение;
 • точната локация на пожара и неговата посока;
 • вида на растителността, която гори.

ПОДГОТОВКА ПРИ ПОЖАР

Ако пожарът наближава вашия дом:

 • Запазете самообладание.
 • Премахнете всички запалими обекти  в близост до сградата  или защитените места.
 • Затворете всички проходи (комини, прозорци, врати и др.), за да попречите на искрите да влязат в сградата.
 • Изключете всички газови или течно–горивни инсталации около или в сградата.
 • Затворете тентите на балконите и прозорците.
 • Отворете портата към градината, за да улесните достъпа на пожарникарите.
 • Сложете стълба от външната страна на сградата за бърз достъп до покрива. Стълбата трябва да е поставена в противоположната посока на огъня.
 • Свържете маркучите с крановете извън сградата и ги разграничете, за да се покрие периметърът на сградата.
 • Ако видимостта е намалена, включете външните и вътрешните светлини на сградата, за да се повиши видимостта през гъстия дим.

Ако пожарът е достигнал до вашия дом:

 • Не изоставяйте сградата, докато вашият изход е напълно подсигурен.
 • Не се подслонявайте в кола. Възможността да оцелеете в сграда, направена от огнеупорни материали, е по-висока, отколкото в кола, която е в близост до огъня.
 • Ако останете в сградата:
 • добре затворете всички врати и прозорци;
 • блокирайте отворите с мокри дрехи, за да попречите влизането на дим;
 • свалете пердетата от прозорците;
 • преместете всички мебели в центъра на помещението далеч от прозорци и врати;
 • затворете всички вътрешни врати, за да забавите разпространението на огъня в сградата;
 • напълнете ваната, кофи и легени, за да имате резервна вода;
 • съберете се всички в една стая;
 • осигурете си фенер и резервни батерии, в случай че електричеството прекъсне.
 • Ако домът ви е направен от дърво, потърсете убежище в огнеупорна сграда.
 • Ако се наложи евакуация, стриктно спазвайте инструкциите и маршрутите, указани от властите.


След като пожарът е изгасен:

 • Излезте от сградата и изгасете останалите горящи отломки.

Проверявайте на редовни интервали за период от 48 часа периметъра и зоната около сградата за повторни запалвания.

При изгорял автомобил или други имуществени щети в Гърция, вследствие на силните пожари в страната, и необходимостта от последващи застрахователни действия, потърпевшите български граждани следва да вземат от пожарната служба по места легализиран документ, удостоверяващ съответните щети. При изгорял автомобил, освен документа от пожарната служба, е препоръчително да се свалят регистрационните табели на колата. Заинтересованите граждани могат да се обърнат към българското посолство в Атина за по-подробна информация и оказване на съдействие. Пътищата в страната към момента са отворени за движение, разчистват се пострадалите от пожара обекти.Броят на жертвите до този момент е 77 и около 100 души са в неизвестност.

Съвети към българските граждани, на които предстои да посетят Република Гърция като туристи

При пътуване до Гърция с цел туризъм, българските граждани следва да се запознават предварително със спецификите при посещение на Северна Гърция и останалата част от страната. Конкретна информация и препоръки се съдържат на сайтовете на посолство на Република България в Атина www.mfa.bg/embassies/greece и на Генералното консулство в Солун www.mfa.bg/embassies/greecegk.

Местна валута

Евро (EUR)

Съвети към пътуващите и пребиваващите в Гърция български граждани

Към административната и организационна структура на Туристическа полиция – Атина, функционира телефонен информационен център с телефонен номер „1571“. Телефонният център осигурява информация - основно на английски, френски, италиански и испански език, като съществува възможност обаждащият се да бъде прехвърлен към съответното посолство, туристическа агенция, екскурзовод или служители в преводаческия отдел на гръцкото Министерство на външните работи, за да бъде обслужен на роден език.

Информационният център предоставя съдействие в следните случаи:

- представяне на всички форми туризъм в Гърция (конферентен, селски, спортен, морски, терапевтичен/медицински, екотуризъм и др.), чрез осигуряване на всякакъв вид информация, свързана с пътуването и престоя на туристите (хотели, настаняване, транспорт, туристически обиколки, археологически забележителности, музеи, плажове, ски центрове, туристически агенции, коли под наем, отмора и др.);

- осигуряване на обща информация за таксита, тарифи, денонощни аптеки, болници, бензиностанции, малки и големи пътни възли, график на фериботи, градски транспорт, обмен на валута и др.;

- предоставяне на инструкции или решение по различни оплаквания и проблеми, срещани от чужди и местни туристи, обикновено свързани с некачествени услуги, неподходящо поведение на персонала на туристически организации, нарушения на договорената цена, отказ за резервиране на стая, изчезнали предмети и вещи от хотелска стая и др.;

- услуги и препоръки за събития към Националната гръцка туристическа организация (социален туризъм, фестивали и др.);

- популяризиране на задачите на гръцката полиция и други публични организации и структури (пристанищни и противопожарни агенции, здравни услуги, местни власти, Камара на хотелиерите, Асоциация на собствениците на ходели в Атина и област Атика, O.S.E., O.A.S. и др.);

- подаване на оплаквания или информация за наркотици, издирвани лица и други престъпления към компетентните служби за сигурност, които да поемат случаите;

- предоставяне на правна информация за законодателството в областта на туризма и по общи въпроси.

Предвид зачестилите санкции на български граждани, пътуващи или пребиваващи в Гърция, за незаконно притежание на оръжия, предимно ножове и помощни средства за самозащита /палки, спрейове и др./, нашите граждани следва да имат предвид различията в законодателствата на двете държави в областта на придобиване, съхранение, носене и употреба на оръжия в Гърция.

Гръцкото законодателство /Закон 2168/1993 г./, за разлика от българското, определя като оръжие всеки обект и всяко устройство, които са подходящи за атака и отбрана, които могат да причинят нараняване и/или увреждане на здравето или повреда на лица и/или вещи, вкл. да предизвикат пожар.

Забранен в Гърция е вносът и притежанието, освен след съответно разрешение от Министерството на обществения ред и защитата на гражданите /ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ/ на:

 • късоцевни оръжия /пистолети/ огнестрелни и неогнестрелни, без значение от вида на снаряда, който може да е барут, химически вещества, лъчи, газове и др.;
 • ловни оръжия;
 • въздушни оръжия;
 • механизми и устройства за изстрелване на всякакви средства, химикали /спрейове/ или освобождаване на енергия;
 • ножове от всякакъв вид, с изключение на тези, чието използване е оправдано в домакинството и в офиса, за образователни цели, в изкуството, лова и риболова или друга подобна употреба. В дългогодишната практика на гръцките полицейски органи е прието, че ножове с дължина на острието над 7-10 см се смятат за оръжия по смисъла на Закон 2168/1993 г. и за носенето и притежанието им без съответно разрешение се налагат предвидените в закона санкции. Текст в закона обаче, който изрично да обвързва дължината на острието с определянето или неопределянето на един нож като оръжие липсва. На практика всеки нож, който не е предназначен за употребата, допустима в закона /в домакинството, в офиса, за лов и риболов/, макар и острието му да е по-малко от 7 см., би могъл да бъде определен като оръжие. От значение в случая е конкретната употреба на ножа. Доказването на тази конкретна употреба обаче често пъти е свързана с обжалване на вече наложената от полицейските органи санкция по съдебен ред, което отнема време и финансови ресурси за българските граждани. В случай, че се декларира употреба за лов или риболов, това следва да бъде доказано чрез съответно разрешение, издадено от компетентен орган в Гърция.
 • метални боздугани, бухалки, нунджако с верига или въже;
 • копия, мечове, ками, щикове, лъкове, арбалети и полицейски палки;
 • предмети или устройства, използвани за изстрелване на вещества, които се самозапалват или съдържат дразнещи химични вещества, предназначени за атака и отбрана;
 • оръжия за риболов, харпуни и др. които изстрелват остър метален предмет;
 • заглушители, визьори, мерници, симулатори за стрелба, резервни части и принадлежности за оръжия;
 • имитации на огнестрелни оръжия, ако могат да бъдат превърнати във функциониращи.
   

Не попадат в ограничителния режим на Закон 2168/1993 г.,:

 • огнестрелните оръжия, произведени преди 01.01.1870 г., при условие, че те не могат да стрелят с боеприпаси, предназначени за оръжия, за притежаването на които се изисква разрешение.
 • колекционерските оръжия, които са произведени преди 01.01.1922 г. и които се съхраняват в специални магазини или търговски колекции.
   

Не се изисква разрешение за внос по силата на Закон 2168/1993 г. за:

 • механизми за разпръскване на химикали за домашна или професионална употреба;
 • ножове използвани в домакинството и в офиса, за образователни цели, в изкуството, лова и риболова или друга подобна употреба.

По изключение Министърът на обществения ред и защитата на гражданите може да разреши вноса, разпространението, притежанието и използването на устройства механизми и устройства за изстрелване на всякакви средства, химикали /спрейове/ или освобождаване на енергия.

Внимание! Разрешителното за притежание на оръжие се издава от компетентния полицейски орган по местоживеене на лицето в Гърция. Нарушенията на закона се наказват с лишаване от свобода за 6 месеца и глоба.

Престъпност и сигурност

През последните години уличните кражби и обири на жилища не са рядкост. С оглед на личната си безопасност, препоръчително е пребиваващите в Гърция български граждани да проявяват засилено внимание и предпазливост при движение в криминогенни райони - обикновено централните части на градовете, където могат да станат жертви на обири на лични вещи и документи.

Митнически изисквания

Предвид зачестилите случаи на санкциониране на български граждани за нарушения на гръцкия митнически кодекс, Министерство на външните работи препоръчва на пътуващите за Гърция български граждани да спазват строго позволените квоти за внос в Гърция на акцизни стоки на човек – 4 стека цигари, 10 литра твърд алкохол, 110 литра бира и 90 литра вино. Вносът на алкохол без бандерол не е разрешен, независимо от количеството му. При осъществяване на проверка на автомобила трябва ясно да бъде заявено кое количество от акцизните стоки на кого от пътниците е собственост. 

Митнически изисквания за Гърция можете да изтеглите от ТУК.

Особености на законодателството

Задължителна замяна на българските регистрационни номера на МПС с гръцка регистрация за всички чужди граждани, пребиваващи дългосрочно в Гърция (над 3 месеца във всеки 6 месеца).

След изтичане на шест месеца от първоначалното влизане в страната, колите с български регистрационни номера трябва да бъдат регистрирани и обмитени в териториалното митническо поделение.

Като постоянно пребиваващи лица гръцките власти квалифицират всички български граждани, които имат данъчен номер или внесени осигуровки в местна осигурителна институция.

Повече информация можете да откриете ТУК и ТУК.

Движение по пътищата

Пътищата  в страната са много добре изградени и поддържани.

През последната година бяха извършени редица изменения в Закона за движение по пътищата в Гърция, с които се въведоха изключително строги санкции за нарушителите на правилата за движение по пътищата, като например:

 

 

Нарушения

Глоби и наказания

неспазване на знак Р-29 (забранен обратен завой)

глоба в размер на 200 евро и се отнемат регистрационните табели на автомобила и шофьорската книжка на водача за срок от 20 дни

преминаване на червен светофар

глоба в размер на 700 евро и се отнемат регистрационните табели на автомобила за срок от 60 дни и шофьорската книжка на водача за срок от 20 дни

използване на антирадар

глоба от 2000 евро, лишаване от свидетелство за управление за 30 дни и лишаване от регистрационни табели за 60 дни

неспазване на сигнализацията на ж.п. прелез

глоба от 700 евро, лишаване от свидетелство за управление за 60 дни и от регистрационни табели – 20 дни

употреба на алкохол

от 0,25 мг/л  до 0,40 мг/л – 200 евро;

от 0,40 мг/л до 0,60 мг/л – 700 евро и 90 дни лишаване от право на управление

неправилно изпреварване;

изпреварване на ж.п. прелез

глоба от 700 евро и 20 дни лишаване от право на управление

превишаване на максимално допустимата скорост с 30 км/ч;

движение по автомагистрала с над 150 км/ч

350 еврои 90 дни лишаване от право на управление

предприемане на опасна маневра

700 еврои 30 дни лишаване от право на управление и 10 дни от регистрационни табели и др.

Внимание!

При заплащане в 10-дневен срок, размерът на дължимата глоба се намалява с 50% от указаната в квитанцията.

Новите промени в ЗДП, които гръцкият парламент обсъжда в момента, предвиждат още по-високи санкции, като например за шофиране без свидетелство за управление,наказанието може да е в размер до 1 година лишаване от свобода.

Аttіkі Оdоѕ ЅА - оператор на едноименната магистрала в Гърция (високоскоростна околовръстна отсечка на Атина с дължина 70 км) обяви въвеждането нa нови цени зa тoл тaĸcи зa вcичĸи пpeвoзни cpeдcтвa, извъpшвaщи пpeвoзи пo нeя (https://en.aodos.gr/).

Πpoмянaтa в цeнитe щe извъpши нa двa eтaпa, ĸaтo пъpвoтo yвeличeниe в цeнитe щe бъдe oт 1 юли 2019 г., a cлeдвaщoто - от 01 януари 2020 г., съгласно следната таблица:

Kaтeгopия МПС

Hacтoящa цeнa

Цeнa oт 1.7.2019 г.

Цeнa oт 1.1.2020 г.

Kaтeгopия 1: 

Мотоциклети 

€ 1,40

€ 1,50

€ 1,60

Kaтeгopия 2,3,4:

МПС с ремарке или без, малки товарни МПС, МПС с високи ремаркета и минибусове с по-малко от 13 седящи места

€ 2,80

€ 3,00

€ 3,30

Категория 5:

Големи автобуси с повече от 15 седящи места и малки и средни камиони

€ 7,10

€ 7,50

€ 8,20

Категория 6:

МПС с ремарке или без, с четири и повече оси

€ 11,30

€ 12,00

€ 13,20

От 1 юли 2019 г. влизат в сила промените в Наказателния кодекс (НК) на Република Гърция (4619/2019), гласувани от гръцкия парламент на 6 юни 2019 и обнародвани в Държавен вестник на 11 юни т.г. Тези промени са първите комплексни изменения, след кодифицирането на НК през 1951 г., и предвиждат редица изменения, като отделна глава засяга нарушенията на правилата за движение по пътищата. Разпоредбите, засягащи водачите на МПС, са визирани в чл. 290 А „Опасно шофиране“, в който са определени следните наказания:

 1. При движение по улици и площади:
 • а) който шофира, в невъзможност да го направи безопасно, поради употребата на алкохол или наркотични вещества или поради физическа или умствена умора, или б) шофира по национален или локален път в насрещното платно, или в пешеходни зони, или на тротоара, или шофира автомобил, който е технически неизправен или по небезопасен начин претоварен, или шофира опасно или участва в импровизирани гонки, се наказва с (ако други разпоредби не предвиждат по-тежки наказания):
 • аа) лишаване от свобода за срок до три години или глоба, ако от действията му е предизвикана обществена опасност за чуждо имущество;
 • бб) лишаване от свобода за срок от поне една година, ако вследствие на деянието му е произтекла опасност за човек;
 • вв) с лишаване от свобода при строг режим до десет години, ако в случаите на а) и б) в резултат на деянието му е предизвикана тежка телесна повреда или щета върху обществени съоръжения;
 • гг) с лишаване от свобода при строг режим за срок от поне десет години, ако в случаите на б) в резултат на деянието му е причинена смърт на друго лице. В случай на предизвикване на смърт на голям брой хора, съдът може да определи доживотен затвор при строг режим.
 1. Който шофира, при гореизложените условия, опасно, небрежно и като резултат от деянията му е предизвикана обществена опасност за чуждо имущество или човек, се наказва с лишаване от свобода до две години или парична глоба.

Следва да се отбележи, че въпросните нови разпоредби на Наказателния кодекс се различават от предишните с по-голяма конкретика при определянето на по-голям брой деяния, квалифицирани като нарушения по смисъла на закона и предвиждането в някои случаи на наказание лишаване от свобода с конкретен максимален срок.

Пълният текст на новия Наказателен кодекс може да бъде намерен на гръцки език в Държавен вестник бр. Α΄ 95 от 11.6.2019 (http://www.et.gr/index.php/anazitisi-fek).

Здравеопазване

Оказване на безплатна медицинска помощ в спешни случаи, които застрашават живота на пострадалото лице.

Документи за пътуване и визов режим

Българо-гръцката граница може да бъде преминавана с валидни българска лична карта, паспорт или временен паспорт. Особености при влизане в държавата няма.

При пътуване в Република Гърция българските граждани трябва да имат валидна европейска здравноосигурителна карта, с оглед оказването при необходимост на спешна медицинска помощ.

Режимът за краткосрочно пребиваващи български граждани е безвизов.

Задължително е притежаването на зелена карта или валидна застраховка за автомобила.

Практически съвети

Гръцките закони срещу трафика на наркотици и хора, контрабанда, както и срещу нелегалната имиграция са изключително строги. Българските граждани следва да избягват пренасянето на багаж на непознати лица, както и превозването на непознати в автомобилите си. В това отношение на българските шофьори на тежкотоварни камиони се препоръчва да бъдат особено внимателни на изходните пристанища в Патра и Игуменица.

В Република Гърция е забранено носенето на огнестрелно и хладно оръжие, включително и пренасянето му в автомобил. Това правило включва и ножовете за обичайна употреба с по-голяма дължина на острието.

При пътуване в Гърция българските граждани е необходимо предварително да се информират за евентуални стачни действия на територията на страната, както и за очаквани затруднения при преминаване на границата.

Препоръчително е и сключването на допълнителна медицинска застраховка.

При ПТП е задължително да се извика пътна полиция. При по-леки ПТП полицията може да не състави протокол, а да поиска двамата участника да си разменят данните от застраховките.  Включването на светлини през деня не е задължително;

Пътната полиция налага високи по размер глоби и принудителни административни мерки за нарушение на Закона за движение по пътищата, поради това българските граждани следва много стриктно да спазват правилата за движение и предвидените ограничения.

Консулски услуги

  ИЗДАВАНЕ НА ПАСПОРТ

Заявление за издаване на паспорт се подава лично, в рамките на приемното време на Консулска служба на посолството и след предварително запазване на час на телефоните на посолството. Всеки български гражданин, пребиваващ в чужбина, може да подаде заявление за издаване на паспорт в посолството ни.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПАСПОРТ

1.      Удостоверение за раждане за лица под 18 години;

2.      Предишни паспорти или ЛК;

3.      Една паспортна снимка с размери 3,5/4,5 см.

 

 ТАКСИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПАСПОРТ

Таксата се заплаща на място в брой или чрез ПОС терминал, както следва:

·         Първи паспорт на лице до 14 години         – 27 евро

·         Следващ паспорт на лице до 14 години     – 32 евро

·         Паспорт на лице от 14 до 58 години           – 42 евро

·         Паспорт на лице от 58 до 70 години           – 32 евро

·         Паспорт на лице над 70 години                   – 27 евро

·         Паспорт на лице с увреждания                    – 23 евро

При загубване, унищожаване или кражба на паспорт, е необходимо да бъде уведомена гръцката полиция, която ще Ви издаде документ за регистрация на кражбата.

Внимание: В срок до 3 дни от съответното събитие (изгубване, унищожаване или кражба), е необходимо да го декларирате в Консулска служба на посолството, с което документът се обявява за невалиден.


 

 ПОЛУЧАВАНЕ НА ГОТОВ ПАСПОРТ

 

Издаването на нови български документи за самоличност се извършва в срок до 90 дни от датата на подаване на заявлението.

Внимание: Поради липсата на график на дипломатическите куриери, за по-бързото получаване на новоиздадени БЛД българските граждани имат възможност да използват услугите на DHL срещу съответното заплащане по тарифата на куриера.

Новоиздаденият паспорт се получава лично от заявителя. Когато заявителят предварително в заявлението е упълномощил друго лице, то готовият документ може да бъде получен от упълномощения.

При получаване на новия документ е задължително да бъде върнат предходния документ за самоличност от същия вид, ако има такъв.

Паспорти на малолетни, непълнолетни или поставени под запрещение лица се получават от техните родители, настойници или попечители, задължително български граждани, срещу подпис.


 

НАРУШЕНИЯ И ГЛОБИ

На гражданите, които са загубили, повредили или унищожили паспорта си, както и за други нарушения на Закона за българските лични документи, се налага наказание глоба съобразно Административно-наказателните разпоредби.

  

 

 
   

ИЗДАВАНЕ НА ЛИЧНА КАРТА

Заявление за издаване на лична карта се подава лично, в рамките на приемното време на Консулската служба на посолството и след предварително запазване на час. Всеки български гражданин, пребиваващ в чужбина, може да подаде заявление за издаване на лична карта в посолството ни.

 

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЧНА КАРТА

 

1.      Удостоверение за раждане за лица под 18 години;

2.      Предишни паспорти или ЛК;

3.      Една паспортна снимка с размери 3,5/4,5 см. 

 

ТАКСИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЧНА КАРТА 

Таксата се заплаща на място в брой или чрез ПОС терминал, както следва:

·         ЛК на лице от 14 до 16 години                          – 21 евро

·         Поредна ЛК на лице от 14 до 18 години          – 28 евро

·         Поредна ЛК на лице от 18 до 58 години          – 31 евро

·         Поредна ЛК на лице от 58 до 70 години          – 27 евро

·         ЛК на лице над 70 години                                 – 21 евро

·         ЛК на лице с увреждания                                   – 25 евро

При загубване, унищожаване или кражба на паспорт, е необходимо да бъде уведомена гръцката полиция, която ще Ви издаде документ за регистрация на кражбата.

Внимание: В срок до 3 дни от съответното събитие (изгубване, унищожаване или кражба), е необходимо да го декларирате в Консулска служба на посолството, с което документът се обявява за невалиден.

 

 ПОЛУЧАВАНЕ НА ГОТОВА ЛИЧНА КАРТА

 

Издаването на нови български документи за самоличност се извършва в срок до 90 дни от датата на подаване на заявлението.

Внимание: Поради липсата на график на дипломатическите куриери, за по-бързото получаване на новоиздадени БЛД българските граждани имат възможност да използват услугите на DHL срещу съответното заплащане по тарифата на куриера.

Новоиздадената лична карта се получава лично от заявителя. Когато заявителя предварително в заявлението е упълномощил друго лице, то готовият документ може да бъде получен от упълномощения. При получаване на новата ЛК е задължително да бъде върната старата, ако има такава. Личните карти на непълнолетни или поставени под запрещение лица се получават от техните родители, настойници или попечители, задължително български граждани, срещу подпис.

 

 НАРУШЕНИЯ И ГЛОБИ

 

На гражданите, които са загубили, повредили или унищожили ЛК, както и за други нарушения на Закона за българските лични документи, се налага наказание глоба съобразно Административно-наказателните разпоредби.

 

 ИЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕНЕН ПАСПОРТ

Временният паспорт се издава на български граждани, които пребивават в чужбина и не притежават валидни документи за пътуване или за самоличност. Временен паспорт се издава след като български гражданин подаде заявление и удостовери своята самоличност. Когато липсва документ, който потвърждава самоличността на лицето, следва съгласувателна процедура с Министерство на вътрешните работи, която отнема до 3 работни дни.

 

 
   

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕНЕН ПАСПОРТ

1.      Заявление за издаване на временен паспорт, което се подава лично;

2.      Една паспортна снимка с размери 3,5/4,5 см.;

3.      Документ, удостоверяващ самоличността на лицето.

 

ТАКСА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕНЕН ПАСПОРТ
   

   

Таксата за издаване на временен паспорт е в размер на 67 евро и се заплаща на място в брой, или чрез ПОС терминал.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕНЕН ПАСПОРТ НА РОДЕНО В РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ ДЕТЕ

 

 
   

 

1.      Оригинал и едно фотокопие на акт за раждане на детето, който съдържа поне две имена на детето, с печат „апостил“;

2.      Една паспортна снимка, с размери 3,5/4,5 см.;

3.      Фотокопие от валидните документи за самоличност  на двамата родители (или един родител) по акта за раждане.

Внимание: След навършване на шест месечна възраст на детето е необходимо представянето на Удостоверение за раждане с ЕГН. При издаване на временен паспорт на непълнолетно лице е задължително присъствието на двамата родители по акт за раждане.

Внимание: В случай че заявителят не се яви да получи временен паспорт в срок до 3 месеца от уведомяването му, искането за издаване на временния паспорт се анулира.

 

ИЗДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

  

За издаване на паспорт на лица, ненавършили 18 години, двамата родители полагат подписите си в присъствието на консулското длъжностно лице (изисква се присъствието на двамата родители). При първи документ за самоличност зад

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация