Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Кралство Норвегия

България установява дипломатически отношения с Кралство Норвегия на 20 август 1906 г.

Норвегия е член на ООН, НАТО, Европейската асоциация за свободна търговия, Европейското икономическо пространство, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Активно участва в различните формати на Северното сътрудничество.

Норвегия не е член на ЕС и на Еврозоната, но е член на Шенгенското пространство. 

Последното посещение на ниво правителствени ръководители е това на норвежкия министър-председател  Ерна Солберг през ноември 2017 г.

В страната ни присъстват около 30 по-големи компании с норвежко участие от различни сектори. Сред най-значимите инвестициите са Дино Нобел АСА, водеща в световен мащаб фирма за експлозиви със седалище в Осло. По данни ни Министерство на икономиката стокообменът през първите девет месеца на 2018 г. е 57,4 млн. евро, което представлява ръст от 2,6 % в сравнение със същия период на 2017 г. Салдото е отрицателно (-1,1 млн. евро), инвестициите през последното тримесечие на 2018 г. бележат лек спад от -7,1 млн. евро, а норвежките туристи за първите девет месеца на 2018 г. са 53 051 души. Интерес за България представляват опитът, постиженията и възможностите на Норвегия в области като корабостроенето и целия конгломерат от дейности, свързани с морската индустрия, транспорт и търговия, а също така и богатия опит и добри практики, с които Норвегия разполага в областта на зелената индустрия и технологии. България е перспективна дестинация за норвежките туристи, които проявяват интерес към морските курорти. Съществуват добри възможности съществуват за популяризиране на СПА туризма в България сред норвежките граждани, както и на културно-историческия, познавателния, селския, винен туризъм и др.

Двустранното сътрудничество между България и Норвегия се развива основно по линия на финансовите механизми на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. С подписаното през 2016 г. Споразумение за сътрудничество за новия програмен период 2014 – 2021 г., България получи достъп до 210,1 млн. евро за финансиране на проекти в редица ключови за страната ни програмни области. От средствата чрез Норвежкия финансов механизъм 95,1 млн. евро ще бъдат насочени към развитие на бизнес, иновации и малки и средни предприятия, правосъдие и вътрешни работи. 15,5 млн. евро ще се използват за финансиране на проекти на гражданското общество и близо с 1 млн. евро ще бъдат подкрепени инициативи за тристранен диалог и достойни условия на труд.

Сред приоритетните области в Споразумението са: правосъдие, миграция, бизнес, енергетика и засилено включване на ромите. За първи път България и Норвегия ще си сътрудничат по програми за бежанци и по въпроси на миграцията като норвежки партньор по тези програми ще бъде Норвежката служба по имиграция. Споразумението включва сътрудничеството в областта на правната реформа, в борбата с престъпността и корупцията в полицията. Предвижда се да продължат усилията в борбата с бедността и подкрепата за местно развитие, с акцент върху подобряване условията на живот на ромското население. Планирани са 35 млн. евро за откриване на нови работни места и подобряване качеството на образованието и на здравните услуги в бедните райони. Минимум 10 % от средствата по програмите в секторите – правосъдие и култура са предназначени за нуждите на ромите.

Съвместният комитет на Двустранния фонд (СКДФ), създаден в рамките на ФМ на ЕИП и НФМ, провежда редовни срещи за дискусии по въпроси от взаимен интерес, идентифициране на конкретни инициативи, оценка на напредъка. Двустранният фонд за България разполага с 4 202 000 евро.

В Норвегия пребивават около 7 000  български граждани. В страната е основана Българска православна църковна община "Св. св. Кирил и Методий" под юрисдикцията на Българската патриаршия, принадлежи към Западно- и Средно-европейската епархия. Създадени са дружества за приятелство и е учредено Българско неделно училище, към посолството в Осло.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация