Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Борба с трафика на хора

Трафикът на хора е сериозно нарушение на правата на човека, тежко престъпление против личността, личната свобода и достойнство. България придава приоритетно значение на международното сътрудничество за предотвратяването и противодействието на трафика на хора и закрила на жертвите.

Страната ни е една от първите, ратифицирали Протокола на ООН от Палермо (2000 г.) и Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора (2005 г.). Българското национално законодателство по трафика на хора е хармонизирано с международните правни стандарти, в т.ч. тези на Европейския съюз. България е сред малкото страни, регламентирали тези въпроси в нарочен закон – Закон за борба с трафика на хора (2003 г.).

През 2004 г. бяха приети два правилника към Закона за борба с трафика на хора, единият от които за създаването на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) към Министерския съвет.  НКБТХ определя и ръководи прилагането на националната политика за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите. Председател на НКБТХ е заместник-министър председателят и министър на външните работи Мария Габриел.

От 2016 г. функционира Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертвите на трафик, чийто координатор е НКБТХ. В Националния механизъм ясно е описана ролята на отделните институции и организации по насочването и подкрепата на жертвите на трафика на хора, определя се значението на формалната и неформална идентификация, специалните права на жертвите, както и възможностите за подкрепа.

Борбата с трафика на хора и подпомагане на жертвите е приоритет на българското правителство, в това число на Министерството на външните работи. Възприетият в национален план подход се основава на защитата на правата на човека, със специална грижа към жертвите на трафика на хора и особено към най-уязвимите – деца, жени и момичета. За тяхното постигане се разработват петгодишни национални стратегии и годишни Национални програми за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите, в чиито дейности участват всички институции, представени в Националната комисия за борба с трафика на хора.

Сред стратегическите цели на Националната програма за 2024 г. са: Повишаване на осведомеността на обществото и рисковите групи по проблемите на трафика на хора; Целенасочена превенция сред уязвими групи; Повишаване на уменията за идентификация, разследване, наказателно преследване и ефективен достъп до закрила и подкрепа на жертвите; Разработване и реализиране на програми за обучение на служители в дипломатическата служба и държавната администрация за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите; Преодоляване на последиците от трафика на хора и реинтегриране на жертвите в обществото; Консулско обслужване и оказване на помощ в случаите на идентифицирани и доказани български граждани, жертва на трафик на хора в чужбина. Една от водещите институции за постигане на тези цели е Министерството на външните работи.

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация