Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Германия

Последна актуализация 21 Януари 2021Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 4: Предупреждение за преустановяване на пътуванията в цялата страна (освен при крайна необходимост)

4

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: не е необходима виза

Дипломатически паспорт: не е необходима виза

Служебен паспорт: не е необходима виза

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

Федерална република Германия
Посолство на Република България в Берлин
Адрес: Mauerstrasse 11, 10117 Berlin
Тел.: +49 30 201 0922;
Факс: +49 30 208 68 38
Е-mail: [email protected]

Website: www.mfa.bg/embassies/germany

Консулска служба
Адрес: Mauerstrasse 10, 10117 Berlin
Приемно време: в понеделник, вторник, четвъртък и петък – от 09:00 до 12:00 ч.; в сряда : от 14:00 ч. до 16:30 ч., работни дни.

Важно: „Консулската служба“ на Посолството възстанови редовния прием на български граждани за подаване на заявления за издаване на лични карти, на паспорти и на временни паспорти с предварително запазени дата и час, както и за получаване на издадени документи за самоличност в утвърденото приемно време, без предварително запазване на дата и час, при стриктно спазване на санитарно-епидемиологичните изисквания и на изискванията за сигурност.
Запазване на дата и час може да бъде направено чрез интернет-платформата eBDS (https://www.consulatebg.eu/) или на телефон на телефон + 49 30 201 09 22.

Допълнителна информация, включително за нетърпящи отлагане случаи, може да бъде намерена в раздела „Новини“ на страницата на Посолството в Берлин https://www.mfa.bg/embassies/germany/news/25492.


Генерално консулство на Република България в Мюнхен
Generalkonsulat der Republik Bulgarien in München
Адрес: Walhallastraße 7, 80639 München
Teл.: +49 89 171 176 14; +49 89 171 176 15
Факс: +49 89 155 006 
e mail: [email protected]
Интернет-страница: https://www.mfa.bg/embassies/germanymunich

Консулски окръг: Федерални провинции Бавария и Баден-Вюртемберг
Телефон за връзка с консулството в неработно време, в почивните и празнични дни: +49 172 888 10 56 (само при спешни случаи и извънредни ситуации като заплаха за живота и здравето на български граждани  поради природни катастрофи, промишлени аварии, пътно-транспортни произшествия, криминални престъпления и др.)

Приемно време за граждани:
понеделник, вторник, четвъртък и петък: 09.00 до 13.30;
сряда: 12.00 до 16.00 ч.

Запазване на дата и час за прием:
•    За подаване на заявления за БДС (паспорт, лична карта, временен паспорт) само чрез интернет платформа https://consulatebg.eu
•    За всички други видове консулски услуги дата и час прием се запазват:
понеделник, вторник, четвъртък и петък от 15.00 до 17.00 ч. и сряда от 10.00 до 12.00 ч. на тeл.: +49 89 171 176 14; +49 89 171 176 15
или по ел. поща на адрес: [email protected]

•    Връчване на български документи за самоличност от понеделник до петък в приемното време  на Консулската служба за граждани.

Предоставяне на информация  по консулски въпроси:
понеделник, вторник, четвъртък и петък от 15.00 до 17.00 ч. и сряда от 10.00 до 12.00 ч. на тeл.: +49 89 171 176 14; +49 89 171 176 15 и по ел. поща : [email protected]

Служба за търговско-икономически връзки:
Тел. +49 89 32223355; моб. +49 170 55 09 424; факс: +49 89 32223356; [email protected]; e mail: [email protected]

Информация за дейността на Службата по търговско-икономическите въпроси към Генералното Консулство на РБ в Мюнхен (СТИВ–Мюнхен), може да намерите ТУК.

Информация, във връзка с предоставяне на консулско-административни услуги на гражданите, може да намерите ТУК.

Консулската служба на Генералното консулство на Република България в Мюнхен възстановява от 11 май 2020 г. приема на български граждани с адресна регистрация във федералните провинции Бавария и Баден-Вюртенберг за подаване на заявления за издаване на лични карти, паспорти и временни паспорти и за получаване на издадени документи за самоличност, при стриктно спазване на санитарно-епидемиологичните мерки в условията на пандемия от COVID-19. 

 

Федерална република Германия
Генерално консулство на Република България във Франкфурт на Майн

Адрес: Rheinstr. 29, 60325 Frankfurt am Main
Тел.:  +49 69 509 278 130
Факс: +49 69 509 278 13 17
E-mail: [email protected]
Website: https://www.mfa.bg/embassies/germanyfrankfurt

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
Консулската служба при Генерално консулство- Франкфурт възстановява приема на граждани с адресна регистрация във федерални провинции в Хесен, Северен Рейн-Вестфалия, Райнланд-Пфалц и Саарланд и предварително запазени дата и час за подаване на заявления за издаване на лични карти/задгранични паспорти/временни паспорти, както и за заверяване на пълномощни и декларации от 06.01.2021 г.
Всички граждани с отложени дати и часове от 04 и 05 януари т.г. ще бъдат обслужвани с предимство.
За минимизиране на риска от заразяване с COVID-19 гражданите ще се допускат в помещенията на Консулската служба само с маска и ръкавици, а заплащането ще се извършва единствено през ПОС-терминал устройства с германска банкова карта.


Консулска служба на Генерално консулство на Република България във Франкфурт на Майн

В консулския окръг влизат следните федерални провинции: Хесен, Северен Рейн-Вестфалия, Саарланд и Райнланд-Пфалц

Адрес: Rheinstr. 29, 60325 Frankfurt am Main
Тел.:  +49 69 509 278 13 26
E-mail: [email protected] 
Website: https://www.mfa.bg/embassies/germanyfrankfurt
ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА, след предварително записани дата и час:
Всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч.

КОНСУЛТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНА:
Понеделник и четвъртък между 14:00 и 16:00 ч.
ЗАПАЗВАНЕ НА ДАТА И ЧАС:
Чрез интернет-платформата eBDS: https://www.consulatebg.eu/ или на [email protected] (отговор се получава в рамките на 48 часа от постъпване на запитването)

Дежурен телефон за спешни случаи в извънработно време:  + 49  176 624 58 962 (когато има заплаха за живота и здравето на български граждани вследствие на природни катастрофи, промишлени аварии,    пътно-транспортни произшествия, престъпления и др.). Информация по консулски въпроси и записване на дата и час за прием в Консулската служба не се предоставят.


Обща информация

Местна валута

Евро (EUR)

Престъпност и сигурност

Престъпността в Германия е в границите на нормалните статистически стойности. Това не изключва възможността от улични кражби (обикновено извършителите са чужди граждани) и измами.

В последните години не са изолирани случаите на нападения върху чужденци, особено в източната част на страната.

Особености на законодателството

Помнете, че в Германия следва да се съобразявате с местните закони и обичаи. По време на престоя Ви там Вие попадате под тяхната юрисдикция. Препоръчваме предварително да се информирате за тях и да ги спазвате. Наказанията за нарушаване на закона могат да бъдат много по-строги от тези в България за същите нарушения.

Митнически изисквания

За информация относно митнически изисквания може да се обърнете към Агенция „Митници" от ТУК.

Пътуващите за Германия са длъжни да се съобразяват с митническите закони на страната, като допълнителна информация можете да получите и от Посолството на ФР Германия в София или от ТУК.

Митнически изисквания за Германия можете да изтеглите от ТУК.

Движение по пътищата

Ако пътувате с автомобил, следва да проявявате изключително внимание при кормуване в градски условия за колоездачи, които се включват в движението изключително активно.

Пешеходците следва да спазват предимството на колоездачите на специално маркираните за тях ленти на пешеходните пътеки (обикновено са маркирани в червен цвят).

Направете всичко необходимо да се запознаете с местните правила за движение. В много страни се налагат тежки парични глоби за нарушение на правилата за движение, които се плащат на местонарушението, без значение дали сте местен или чужд гражданин.

Подробна информация за новите глоби за нарушение на ЗДП в Германия от водачи на МПС и велосипедисти можете да видите ТУК  

Здравеопазване

Европейската здравноосигурителна карта дава възможност за ползване на правото на медицинска помощ при спешни случаи, което имат всички граждани на Република България с непрекъснати здравноосигурителни права в страните от Европейския съюз, Европейската икономическа зона и Швейцария. Информация за правата, които предоставя ЕЗОК, страните за които е валидна, както и реда за нейното издаване, може да бъде получена ТУК.

Климат

Във високите планински райони на Алпите са възможни снежни лавини.

Документи за пътуване и визов режим

За Германия българските граждани пътуват с паспорт, лична карта, временен паспорт, или моряшки паспорт на член на екипаж, плаващ по Дунав.

При влизане в Германия валидни са изискванията на държава от Шенгенското пространство.       

От 1 януари 2007 г. гражданите на Република България могат да влизат и пребивават на територията на друга държава-членка на ЕС, в т.ч. и Федерална република Германия за срок до 90 дни без никакви условия и формалности.

При пребиваване, надвишаващо срока от 90 дни, административните формалности изискват гражданите да се регистрират пред съответните власти, които издават удостоверение за актуална регистрация, съдържащо името и адреса на регистриращото се лице, както и датата на регистрацията. Неспазването на изискването за регистрация може да доведе до налагане спрямо въпросното лице на административни санкции. Представя се валидна лична карта или валиден паспорт, потвърждение за наемане на работа на лицето от страна на работодателя или удостоверение за трудова заетост, или доказателство, че е самостоятелно заето лице, доказателство за записване в акредитирано учебно заведение, както и за сключена пълна здравна застраховка.

Практически съвети

Ако по някаква причина бъдете задържан от местните власти, изисквайте да Ви бъде осигурен контакт с Посолството на Република България. Консулски служител ще установи във възможно най-кратък срок връзка с Вас.

Съветваме Ви предварително да сключите договор за здравна, туристическа, пътна или друга застраховка.

В случаите на смърт на български граждани в Германия Посолството на Република България ще Ви окаже съдействие и помощ за уреждане на формалностите.

Пряка финансова помощ може да получите от Посолството на Република България, само ако Ваши роднини или близки лица депозират необходимата Ви сума в Министерството на външните работи, дирекция „Финансово-стопански дейности”.

В случай на кражба на личните ви документи, парични средства, билети за пътуване и прочие, незабавно известете лично и писмено най-близката полицейска служба в Германия и поискайте копие от протокола за установяване на събитието. Свържете се с Посолството на Република Българи, за да направите постъпки за получаване на необходимите документи за продължаване на пътуването Ви или за завръщането Ви в родината.

Консулски услуги

Предварително записване на дата и час за прием за подаване на заявления за издаване на лични карти и на паспорти могат да бъдат правени от 11.05.2020 г. чрез https://www.consulatebg.eu/ или на телефон + 49 30 201 09 22.

Приемът за издаване на временни паспорти, за извършване на нотариални удостоверявания, за издаване на документи по гражданско състояние (раждане, брак и смърт) и други административни услуги временно е ограничен до нетърпящи отлагане случаи. 

Засегнатите лица, включително и гражданите с предварително записване на дата и час за прием за подаване на заявления за издаване на временни паспорти,  лицата, които са изгубили или повредили своите лични карти и паспорти и пр.  могат да изпратят по електронна поща до “Консулска служба“ на адрес [email protected] искане за прием по изключение, като посочат своите имена, дата и място на раждане, адрес на пребиваване във ФРГ, телефон за контакти и основания. Решенията по молбите се вземат от завеждащия  “Консулска служба“.

Важно:  Валидност на документи за самоличност (лични карти, паспорти и временни паспорти) на български граждани

Вследствие на наложените ограничителни мерки за противодействие на разпространението на пандемията от COVID -19 или по други причини мнозина български граждани, които пребивават във ФРГ,  не бяха в състояние своевременно да подменят своите документи за самоличност и да се завърнат в България в срока на валидност на притежаваните лични карти, паспорти и временни паспорти.
В отговор на предложение на Посолството, Федералното министерство на външните работи на ФРГ уведоми, че до 31.10.2020 г.  германските власти по принцип ще признават като валидни документи за пътуване с цел завръщане в България  личните карти, паспортите и временните паспорти на българските граждани, чийто срок на валидност е изтекъл в периода 13 март – 30 октомври 2020 г.


Важно:  Правила за допускане в приемните помещения на „Консулска служба“:

1.    В приемните помещения не се допускат лица, които
⦁    не могат да докажат, че имат предварително записани дата и час за подаване на заявления за издаване на лични карти и на паспорти;
⦁    не могат да докажат,  че имат издадени преди не повече от 6 месеца, но неполучени лични карти и паспорти;
⦁    които са посочили неверни данни за адресна регистрация, за притежавани документи за самоличност и пр.;
⦁    не са получили писмено разрешение да бъдат допуснати по изключение.

2.    Лицата с определени дата и час имат право да се явят  пред приемните помещения не по-рано от 15 минути преди определения час, при стриктно спазване на правилата на вътрешния ред и указанията на физическата охрана.

3.    Категорично се забранява струпването на граждани пред приемните помещения на „Консулската служба“. Пред и в приемните помещения се определя задължителна минимална дистанция от най-малко 2 метра между отделните лица.

4.    Пред и в приемните помещения не се допускат лица без индивидуални защитни маски, латексови ръкавици и химикали (син цвят), както и всички лица, които имат хрема, настинка и симптоми за вирусна инфекция.

5.    Пред и в приемните помещения не се допускат придружаващи лица, освен при доказана крайна необходимост и само след изрично разрешение.

6.    Заплащането на дължимите такси  и глоби се извършва, без изключение, само безкасово, чрез POS-терминал. 


Пропускателният режим се осъществява от служител - физическа охрана на Посолството. Неговите указания са задължителни за изпълнение от всички лица, намиращи се пред или в приемните помещения на „Консулска служба“.

Заверки и легализации

За признаване в България на публичен документ, издаден от Германия, и обратно, български публичен документ да бъде признат в Германия – документите трябва да бъдат преведени и снабдени с „апостил”, съгласно Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, подписана в Хага на 5 октомври 1961 г., към която страни са България и Германия. Преводът трябва да бъде извършен от заклет преводач и да бъде направена заверка на неговия подпис, или от оторизирана фирма в България, като заверката на подписа на преводача се прави в Дирекция „Консулски отношения” на МВнР (гр.София, ул. „Алфред Нобел” № 2).

В България „апостил” се поставя от Министерство на външните работи и от Министерството на правосъдието, а в Германия от правителствата на съответните провинции.

Република България и Федерална република Германия са страни по Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана във Виена на 8 септември1976 г. 

Конвенцията предвижда паралелна възможност - освен издаването на досегашните документи въз основа на актове за гражданско състояние, да бъдат издавани и извлечения на формуляри по утвърдени образци: Формуляр А (извлечение от акт за раждане), Формуляр Б (извлечение от акт за сключен граждански брак), Формуляр С (извлечение от акт за смърт).

Събитията по гражданско състояние (раждане, брак, смърт), настъпили на територията на ФРГ, могат да се регистрират в България въз основа на тези извлечения. Извлеченията се признават без легализация.

Доколкото Конвенцията не третира въпроса относно превода на извлеченията, същите следва да бъдат снабдени със заверен превод на български език. 

Изготвяне на лични документи

Всеки български гражданин, пребиваващ в страната, може да подаде заявление в посолството за издаване на паспорт, лична карта и временен паспорт.

При издаване на първа лична карта задължително се представя удостоверение за раждане. При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на личната карта и/или паспорта се представя полицейски документ за тези обстоятелства.

За издаване на временен паспорт за деца, родени в чужбина, е необходимо местното удостоверение за раждане на детето с „апостил” и присъствието на двамата родители. За издаване на временен паспорт за завръщане в България при изгубени/ откраднати документи следва да се представи протокол от полицията за заявяване на  обстоятелствата (кражба, обир, насилствено отнемане и пр.).

Гражданско състояние

Компетентните германски служби по гражданското състояние изпращат до Посолството на Република България съставените в Германия актове за раждане, брак и смърт на български граждани. Получените по служебен път актове по гражданското състояние се изпращат от Консулската служба до компетентните български служби по гражданското състояние за вписване в българските регистри.

Възможно е лицето след снабдяване със съответния местен удостоверителен документ за гражданско състояние с „апостил”, да го представи лично в консулската служба, преведен и заверен по установения ред, за препращане в общината по постоянно местоживеене в България за регистрация на раждане, сключен граждански брак пред местните власти или смърт.

Когато заинтересованото лице може и желае лично да извърши регистрацията или чрез упълномощено лице, следва да представи съответния местен удостоверителен документ с „апостил”, преведен и заверен по установения ред, в съответната община в България:

  • за раждане на дете по постоянния адрес на майката, ако тя е чужденка - на бащата;
  • за сключен граждански брак пред местните власти по постоянния адрес на съпруга, ако той е чужденец - на съпругата;
  • за смърт по постоянния адрес на починалия.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация