Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Република Северна Македония

Последна актуализация 24 Март 2023Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 2: Повишено внимание (осведомете се подробно за актуалната обстановка в страната)

2

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: не е необходима виза

Дипломатически паспорт: не е необходима виза

Служебен паспорт: не е необходима виза

 

Република Северна Македония

Информираме гражданите, че в периода 30.03.2021 г. – 13.04.2021 г., Консулска служба – Скопие няма да работи с граждани. Изключение ще бъде допускано при спешни хуманитарни случаи,  издаване на временен паспорт на български граждани, връчване на готови нови лични документи на български граждани, които желаят да упражнят правото си на вот в изборите за Народно събрание на Република България 2021 г., както и за заверка на адаптирани актове за смърт.

Дипломатически представителства на Република България в Република Северна Македония

Посолство на Република България в Скопие, Република Северна Македония
Адрес: гр. Скопие, ул. Златко Шнайдер № 3
Телефони: +389 2 3246 491; +389 2 3229 444
Факс: +389 2 3246 493
GSM: +389 75 280 013
Дежурни телефони в извънработно време:
+389 2 32 29 444; +389 2 32 46 491
+389  75 280 013 /мобилен/
Работно време: всеки работен ден, 9.00 - 17.30 ч.
E-mail: [email protected]
Website: www.mfa.bg/embassies/macedonia

Консулска служба:
Приемно време за граждани: всеки работен ден, 09.30 - 13.00 ч.
Колцентър за записване на час за прием: 058 058 555
E-mail: [email protected]

Генерално консулство на Република България в Битоля, Република Северна Македония

Считано от 14.05.2020 г. консулската служба при Генералното консулство въвежда постепенно облекчаване на режима на допуск на граждани за получаване на консулски услуги.
Необходимо е  желаещите да получат услуга чрез посещение в консулската служба  да се свързват със стационарните телефони на Генералното консулство, всеки работен ден от 9,30 ч. до 16,30 ч., където според спешността и приоритета на услугата ще бъдат записани в график.
С цел минимизиране на риска от заразяване на персонала и посетителите, в КС гражданите ще се пропускат поединично и то само ако са снабдени с лични предпазни средства- лицеви маски. По време на изчакване на ред пред КС задължително е да се спазват противоепидемичните изисквания валидни на територията на Република Северна Македония.

Адрес: Бул.”Први май” № 53, Битоля, 7000, Република Северна Македония
Телефони:  +389 47 202 963; +389 47 202 964; +389 47 202 893; +389 47 202 894
Факс: +389 47 202 947
Дежурен телефон в извънработно време: +389 75 282 724
Телефон за информация за визи и записване на дата и час за подаване на документи:  058 058 555
Приемно време в Консулска служба: 09.30 - 16.00 ч.
E-mail: [email protected] 
Website: www.mfa.bg/embassies/macedoniagc

Посолство на Република Северна Македония в София
Адрес: гр. София, 1000, ул. "Фредерик Жолио-Кюри" 17, бл.2, ап.1/5
Тел.: +359 2 870 15 60, +359 2 870 50 98
Е-mail: [email protected]

Обща информация

Местна валута

Македонски денар (MKD)

1 лев = 31 македонски денари

1 евро = 61 македонски денари

Престъпност и сигурност

В страната има случаи на автомобилни кражби, които стават в големите градове. На оживените места - пазари, автобусни спирки и ж.п. гари не са рядкост и джебчийските кражби. Освен пари и ценности, обект на интерес са и българските документи.

Особености на законодателството

Помнете, че в Северна Македония следва да се съобразявате с местните закони и обичаи.

По време на престоя Ви там Вие попадате под тяхната юрисдикция.

Митнически изисквания

Местното законодателство определя, че при влизане в страната не се обмитяват предмети за лична употреба, без да се определя техният размер.

Това дава възможност на митническия служител сам да решава какво да се обмитява и размера на митото. При отказ да се заплати исканата сума, може да последва предаване на съд и произнасяне на присъда по бързата процедура.

Митнически изисквания за Северна Македония можете да изтеглите от ТУК.

Движение по пътищата

При преминаване през ГКПП на Република Северна Македония водачите на товарни автомобили трябва да представят освен свидетелство за регистрация на МПС част ІІ (малкия талон) и нотариално заверено копие от свидетелството за регистрация на МПС част І (големия талон) на превозното средство.

При преминаване през ГКПП на Република Северна Македония водачите на всички МПС с българска регистрация трябва да представят застраховка „Зелена карта” с покритие за Република Северна Македония.

В Република Северна Македония няма винетни стикери, а се заплащат такси на пунктове при влизане и излизане от магистрален път в размер до 2 евро.

Нарушаването на изискването за задължително денонощно използване на фаровете на МПС по всички пътища на страната се наказва с глоба в размер на 45 евро.       

Ограниченията на скоростта на движение на МПС на територията на Р Северна Македония, ако няма други ограничителни знаци е както следва: на автомагистрала – 120 км/час, на междуградски път – 80 км/час , в населени места – 50 км/час. Нарушаването на тези ограничения се наказва с глоба в размер от 45 до 300 евро, в зависимост от степента на нарушението. С оглед на съществуващата в страната практика в регулирането на пътното движение, посолството препоръчва посещаващите в Северна Македония български граждани да управляват своите МПС с максимална скорост поне с 10 км/час по-малка от посочените стойности.

Забранено е хвърлянето и оставянето на хартия, фасове, дъвки, амбалаж, растителни отпадъци, пръст, пясък и други отпадъци, освен на местата, определени за тази цел. Забранено е оставянето на отпадъци от домашни любимци. Забранено е паркирането на автомобили на разстояние, по-малко от 10 метра от контейнер за отпадъци.

Нарушаването на тези забрани се наказва с глоба в размер на 50 евро. В Северна Македония е задължително използването на предпазни колани от всички пътници и на всички седалки в МПС, където има монтирани такива колани. Нарушаването на това изискване се наказва с глоба в размер на 20 евро.

В случай на нарушение на някое от изискванията на закона за транспорта и определяне на задължителна санкция „глоба”, глобата се заплаща в най-близката банка или пощенски клон. Не е позволено плащането на глобата на самото място, пряко на униформения полицай, наложил санкцията.

В случай, че такова пряко заплащане „на ръка” бъде поискано от Вас от страна на санкциониралия Ви полицай, следва да уведомите за това най-близкия полицейски участък.    

Лимитът на позволеното количество алкохол в кръвта на шофьор е 0,5 промила. Този лимит не се отнася за професионалните шофьори, на които е абсолютно забранено управлението на МПС при наличие на алкохол в кръвта.

Нарушаването на посочената забрана се наказва с глоба в размер от 250 до 400 евро, в зависимост от степента на нарушението. Независимо от налагането на глобата, шофьор, който има установено наличие на алкохол в кръвта над позволените норми задължително се отстранява от пътното движение.    

С оглед на сигурността и безопасността на пътуване, посолството настоятелно препоръчва на посещаващите Северна Македония български граждани да не допускат управление на МПС след употреба на алкохол, дори и в допустимите за любители-шофьори граници от 0,5 промила.

На предната седалка до шофьора е забранено возенето на лица под 12- годишна възраст, както и на лица, които са под въздействието на алкохол. Нарушаването на това изискване се наказва с глоба в размер на 45 евро.      

Забранено е ползването на мобилен телефон от водача по време на движение. Нарушаването на това изискване се наказва с глоба в размер на 45 евро.

Притежаването и наличието в МПС на зимни авто-принадлежности е задължително в периода от 15 ноември до 15 март. Нарушаването на това изискване се наказва с глоба в размер на 15 евро.

Здравеопазване

При влизане в Република Северна Македония не се изискват никакви документи, които да удостоверяват здравословно състояние, извършени имунизации и други от здравен характер. В случай, че такива документи биват изисквани, от който и да е на граничните контролно пропускателни пунктове, следва да се потърси съдействие от органите на Министерство на вътрешните работи.

Европейската здравно-осигурителна карта дававъзможност за ползване на безплатна медицинска помощ от граждани на Република България,пребиваващи краткосрочнов Република Северна Македония, само при възникнали неотложни и спешни случаи.

Въпросите на здравното осигуряване на български граждани в Република Северна Македония и ползването на безплатна медицинска помощ са уредени от двустранна спогодба между двете страни. Съгласно изискванията на посочения договор, дългосрочно пребиваващите в Република Северна Македония български граждани следва да представят пред македонската Здравно-осигурителна каса предварително взети от България документи, а именно – Удостоверение образец 101 от Районната Здравно-осигурителна каса по местоживеене в Република България и Удостоверение образец 114 от НОИ. След представянето на тези документи в централата на Здравната каса на Република Северна Македония в Скопие на съответното лице се издава специален поименен документ от Здравната каса на Република Северна Македония, който дава правото на безплатна медицинска помощ на дългосрочно пребиваващия в Република Северна Македония българския гражданин. Посоченият документ не освобождава от заплащането на такси за медицински услуги, непокривани от македонската Здравно осигурителна каса, вкл. и за македонски граждани

Ако носите предписани лекарства, вземете със себе си и предписаните рецепти за тях. Не надвишавайте количествата, необходими за лична употреба по време на пътуването, тъй като големите количества лекарства могат да събудят подозрение.

Временна акредитация на журналисти

Представителите на чуждестранни медии в Република Северна Македония при изпълнение на своите служебни задължения се нуждаят от съответната акредитация, предоставяна от Министерство на външните работи на приемащата страна. Краткосрочно пребиваващите чуждестранни журналисти следва да получат т.нар. „временна акредитация” със срок на валидност до 30 дни. Необходимите за целта документи са:

 • попълнен образец (приложение);
 • оригинално писмо от медията за целта на посещението;
 • кратка програма на посещението;
 • снимка на кандидата в електронна форма;
 • копие от документа, с който кандидатът ще пътува (лична карта или паспорт);
 • телефон за връзка.

Документите следва да бъдат изпратени до МВнР на Република Северна Македония на адрес: [email protected]

Процедурата по получаване на акредитация е до 5 работни дни.

При неспазване на законовата рамка по получаване на временна акредитация на чуждестранната медия се налага глоба в размер от 500 до 1000 евро.

Документи за пътуване и визов режим

От 1 януари 2007 г. всички български граждани могат да влизат и пребивават на територията на Република Северна Македония без визи за срок до 90 (деветдесет) дни в рамките на 6 (месеца), считано от датата на първото влизане. Влизането на територията на страната се извършва с български задграничен паспорт, валиден поне шест месеца след края на планирания престой на лицето в Република Северна Македония или с валидна лична карта. За редица административни процедури (плащане на такси, глоби и други разплащания в банки и административни учреждения), отнасящи се до чужденци, македонското законодателство изисква представянето на задграничен паспорт и препоръчва влизането в страната на чуждестранните, вкл. и на българските граждани да се извършва със задграничен паспорт.

В случаите, в които се налага на българските граждани да пребивават дългосрочно на територията на Република Северна Македония (обучение, работа, специализация и др.), те трябва да се снабдят предварително с необходимият вид виза, съгласно законодателството на тази страна. Процедурата за получаването на специфичният вид виза се извършва чрез представяне на молба за виза за дългосрочно пребиваване в посолството на Република Северна Македония в София. След получаването си на виза и пристигането си в Република Северна Македония, чужденецът следва да подаде документи за получаване на разрешително за временен или постоянен престой в полицията за чужденци към македонското МВР.

Всеки чужденец, влязъл на територията на Република Северна Македония и пребиваващ на територията на страната повече от 24 часа е длъжен да се регистрира по своя инициатива в полицейския участък по местопребиваването си. В случай, че чужденецът е отседнал в хотел, посочената регистрация се извършва самостоятелно от органите на хотела. Чужденец, който не е регистрирал престоя си и не се е отписал при напускане на мястото си на пребиваване в Република Северна Македония се наказва с глоба в размер от 600 до 1 000 евро, като органите на МВР могат да му наложат и забрана за влизането в страната за срок до 5 години.

В местното законодателство е отразено, че чужд гражданин влизащ в Република Северна Македония, трябва да има достатъчно финансови средства за обезпечаване на престоя си в страната – сума, която варира от 25 до 50 евро на ден. При невъзможност да бъде показана тази сума, българските граждани биват връщани обратно.

В такива случаи понякога в паспорта се полага т.н. "тънък печат", забраняващ влизане в страната за срок от 24 часа.

Практически съвети

Важни телефонни номера в Северна Македония:

Пътна помощ – 196 или 9159
Информационен център на Съюза на автомобилистите на Северна Македония  – 9801
Полиция – 192
Бърза помощ – 194
Противопожарна безопасност – 193
Регионален център за управление на кризи – 195
Митница – 197
Подаване на сигнали за корупция в полицията – 199

Консулски услуги

Какво могат да направят за Вас консулските служители:

 • Да Ви издадат документ за пътуване, ако не притежавате такъв;
 • Да информират близките Ви в случай на произшествие, сериозно заболяване или смърт и да осигурят възможното съдействие;
 • В случай на арест, да уведомят близките Ви, да съдействат те да Ви посетят в затвора, да гарантират същото отношение към Вас, както към гражданите на приемащата страна;
 • Да осигурят помощ в случай на непредвидени обстоятелства, като природни бедствия и граждански протести;
 • Да Ви дадат най-актуална информация при пътуване;
 • Да удостоверят и заверят подпис;
 • Да съставят актове за гражданско състояние (акт за раждане, акт за сключен граждански брак и смърт);
 • Да препратят вече съставени от местните власти актове за гражданско състояние на общината по постоянния Ви адрес в България.

Български лични документи

Консулската служба при посолството в Скопие разполага с техническата възможност за снемане на биометрични данни, поради което приема заявления за  паспорт, лична карта,  и временен паспорт. Не се приемат документи за издаване на СУМПС.

Легализации и заверки

По  силата на двустранен договор за правна помощ между България и Северна Македония, не се изисква допълнителна легализация на документи/актове съставени на територията на всяка една от двете държави.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация