Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Република Северна Македония

Последна актуализация 24 Юни 2024Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 2: Повишено внимание (осведомете се подробно за актуалната обстановка в страната)

2

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: не е необходима виза

Дипломатически паспорт: не е необходима виза

Служебен паспорт: не е необходима виза

Република Северна Македония

Дипломатически представителства на Република България в Република Северна Македония

Посолство на Република България в Скопие, Република Северна Македония
Адрес: гр. Скопие, ул. Златко Шнайдер № 3
Телефони: +389 2 3246 491; +389 2 3229 444
Факс: +389 2 3246 493
GSM: +389 75 280 013
Дежурни телефони в извънработно време:
+389 2 32 29 444; +389 2 32 46 491
+389  75 280 013 /мобилен/
Работно време: всеки работен ден, 9.00 - 17.30 ч.
E-mail: [email protected]
Website: www.mfa.bg/embassies/macedonia

Консулска служба:
Приемно време за граждани: всеки работен ден, 09.30 - 13.00 ч.
E-mail: [email protected]

Генерално консулство на Република България в Битоля, Република Северна Македония

Обслужва общините Битоля, Охрид, Струга, Крушево, Кичево, Прилеп, Кавадарци, Гевгелия, Валандово, Струмица, Берово, Ресен, Радовиш.

Контакти :
Адрес: Бул.”Први май” № 53, Битоля, 7000, Република Северна Македония
Телефони: +389 47 202 963; +389 47 202 964; +389 47 202 893; +389 47 202 894
Факс: +389 47 202 947
Дежурен телефон за спешни и неотложни случаи в извънработно време: +389-75-282-724
Телефон за информация за визи и записване на дата и час за подаване на документи: 047-202-963
Приемно време в Консулска служба: 09.30-16.00 ч.
E-mail: [email protected] 
Website: www.mfa.bg/embassies/macedoniagc

Приемно време:
Приемът на граждани в КС на ГК Битоля се осъществява в работните дни от понеделник до петък (без официалните празници в Р България и някои от официалните празници в РСМ), както следва:

Понеделник от 09:30 ч. до 13:30 ч.
Вторник от 09:30 ч. до 13:30 ч.
Сряда от 12:30 ч. до 16:30 ч.
Четвъртък от 09:30 ч. до 13:30 ч.
Петък от 09:30 ч. до 13:30 ч.

За подаване на заявления за българско гражданство е необходимо да се запази предварително дата и час лично в КС, след представяне на валиден документ за самоличност.
За всички останали услуги не е необходимо да се запазва предварително дата и час.

Начин на плащане:

Заплащането на всички консулски услуги се извършва в клона на УНИ Банка АД в Битоля след получаване на бележка за дължимата такса от Консулската служба.

Записвания на точни дата и час за горепосочените услуги, чрез служебна електронна поща или на дежурния мобилен телефонен номер на Посолството не се приемат.

Посолство на Република Северна Македония в София
Адрес: гр. София, 1000, ул. "Фредерик Жолио-Кюри" 17, бл.2, ап.1/5
Тел.: +359 2 870 15 60, +359 2 870 50 98
Е-mail: [email protected]

Обща информация

Ниво на сигурност:

В страната има случаи на автомобилни кражби, които стават в големите градове. На оживените места - пазари, автобусни спирки и ж.п. гари не са рядкост и джебчийските кражби. Освен пари и ценности, обект на интерес са и българските документи.

Здравеопазване:

При влизане в Република Северна Македония не се изискват никакви документи, които да удостоверяват здравословно състояние, извършени имунизации и други от здравен характер. В случай, че такива документи биват изисквани, от който и да е на граничните контролно пропускателни пунктове, следва да се потърси съдействие от органите на Министерство на вътрешните работи.

Европейската здравно-осигурителна карта дава възможност за ползване на безплатна медицинска помощ от граждани на Република България, пребиваващи краткосрочно в Република Северна Македония, само при възникнали неотложни и спешни случаи.

Въпросите на здравното осигуряване на български граждани в Република Северна Македония и ползването на безплатна медицинска помощ са уредени от двустранна спогодба между двете страни. Съгласно изискванията на посочения договор, дългосрочно пребиваващите в Република Северна Македония български граждани следва да представят пред македонската Здравно-осигурителна каса предварително взети от България документи, а именно – Удостоверение образец 101 от Районната Здравно-осигурителна каса по местоживеене в Република България и Удостоверение образец 114 от НОИ. След представянето на тези документи в централата на Здравната каса на Република Северна Македония в Скопие на съответното лице се издава специален поименен документ от Здравната каса на Република Северна Македония, който дава правото на безплатна медицинска помощ на дългосрочно пребиваващия в Република Северна Македония българския гражданин. Посоченият документ не освобождава от заплащането на такси за медицински услуги, непокривани от македонската Здравно осигурителна каса, вкл. и за македонски граждани

Ако носите предписани лекарства, вземете със себе си и предписаните рецепти за тях. Не надвишавайте количествата, необходими за лична употреба по време на пътуването, тъй като големите количества лекарства могат да събудят подозрение.

Особености на местното законодателството:

Помнете, че в Северна Македония следва да се съобразявате с местните закони и обичаи. По време на престоя Ви там Вие попадате под тяхната юрисдикция.

Митнически изисквания:

Местното законодателство определя, че при влизане в страната не се обмитяват предмети за лична употреба, без да се определя техният размер.

Това дава възможност на митническия служител сам да решава какво да се обмитява и размера на митото. При отказ да се заплати исканата сума, може да последва предаване на съд и произнасяне на присъда по бързата процедура.

Митнически изисквания за Северна Македония можете да изтеглите от ТУК.

Движенията по пътищата:

При преминаване през ГКПП на Република Северна Македония водачите на товарни автомобили трябва да представят освен свидетелство за регистрация на МПС част ІІ (малкия талон) и нотариално заверено копие от свидетелството за регистрация на МПС част І (големия талон) на превозното средство.

При преминаване през ГКПП на Република Северна Македония водачите на всички МПС с българска регистрация трябва да представят застраховка „Зелена карта” с покритие за Република Северна Македония.

В Република Северна Македония няма винетни стикери, а се заплащат такси на пунктове при влизане и излизане от магистрален път в размер до 2 евро.

Нарушаването на изискването за задължително денонощно използване на фаровете на МПС по всички пътища на страната се наказва с глоба в размер на 45 евро.      

Ограниченията на скоростта на движение на МПС на територията на Р Северна Македония, ако няма други ограничителни знаци е както следва: на автомагистрала – 120 км/час, на междуградски път – 80 км/час , в населени места – 50 км/час. Нарушаването на тези ограничения се наказва с глоба в размер от 45 до 300 евро, в зависимост от степента на нарушението. С оглед на съществуващата в страната практика в регулирането на пътното движение, посолството препоръчва посещаващите в Северна Македония български граждани да управляват своите МПС с максимална скорост поне с 10 км/час по-малка от посочените стойности.

Забранено е хвърлянето и оставянето на хартия, фасове, дъвки, амбалаж, растителни отпадъци, пръст, пясък и други отпадъци, освен на местата, определени за тази цел. Забранено е оставянето на отпадъци от домашни любимци. Забранено е паркирането на автомобили на разстояние, по-малко от 10 метра от контейнер за отпадъци.

Нарушаването на тези забрани се наказва с глоба в размер на 50 евро. В Северна Македония е задължително използването на предпазни колани от всички пътници и на всички седалки в МПС, където има монтирани такива колани. Нарушаването на това изискване се наказва с глоба в размер на 20 евро.

В случай на нарушение на някое от изискванията на закона за транспорта и определяне на задължителна санкция „глоба”, глобата се заплаща в най-близката банка или пощенски клон. Не е позволено плащането на глобата на самото място, пряко на униформения полицай, наложил санкцията.

В случай, че такова пряко заплащане „на ръка” бъде поискано от Вас от страна на санкциониралия Ви полицай, следва да уведомите за това най-близкия полицейски участък.   

Лимитът на позволеното количество алкохол в кръвта на шофьор е 0,5 промила. Този лимит не се отнася за професионалните шофьори, на които е абсолютно забранено управлението на МПС при наличие на алкохол в кръвта.

Нарушаването на посочената забрана се наказва с глоба в размер от 250 до 400 евро, в зависимост от степента на нарушението. Независимо от налагането на глобата, шофьор, който има установено наличие на алкохол в кръвта над позволените норми задължително се отстранява от пътното движение.   

С оглед на сигурността и безопасността на пътуване, посолството настоятелно препоръчва на посещаващите Северна Македония български граждани да не допускат управление на МПС след употреба на алкохол, дори и в допустимите за любители-шофьори граници от 0,5 промила.

На предната седалка до шофьора е забранено возенето на лица под 12- годишна възраст, както и на лица, които са под въздействието на алкохол. Нарушаването на това изискване се наказва с глоба в размер на 45 евро.      

Забранено е ползването на мобилен телефон от водача по време на движение. Нарушаването на това изискване се наказва с глоба в размер на 45 евро.

Притежаването и наличието в МПС на зимни авто-принадлежности е задължително в периода от 15 ноември до 15 март. Нарушаването на това изискване се наказва с глоба в размер на 15 евро.

Практически съвети:

Важни телефонни номера в Северна Македония:

Пътна помощ – 196 или 9159

Информационен център на Съюза на автомобилистите на Северна Македония  – 9801

Полиция – 192

Бърза помощ – 194

Противопожарна безопасност – 193

Регионален център за управление на кризи – 195

Митница – 197

Подаване на сигнали за корупция в полицията – 199

Местна валута:

Македонски денар (MKD)

1 лев = 31 македонски денари

1 евро = 61 македонски денари

Временна акредитация на журналисти:

Представителите на чуждестранни медии в Република Северна Македония при изпълнение на своите служебни задължения се нуждаят от съответната акредитация, предоставяна от Министерство на външните работи на приемащата страна. Краткосрочно пребиваващите чуждестранни журналисти следва да получат т.нар. „временна акредитация” със срок на валидност до 30 дни. Необходимите за целта документи са:

 • попълнен образец (приложение);
 • оригинално писмо от медията за целта на посещението;
 • кратка програма на посещението;
 • снимка на кандидата в електронна форма;
 • копие от документа, с който кандидатът ще пътува (лична карта или паспорт);
 • телефон за връзка.

Документите следва да бъдат изпратени до МВнР на Република Северна Македония на адрес: [email protected]

Процедурата по получаване на акредитация е до 5 работни дни.

При неспазване на законовата рамка по получаване на временна акредитация на чуждестранната медия се налага глоба в размер от 500 до 1000 евро.

Документи за пътуване и визов режим

От 1 януари 2007 г. всички български граждани могат да влизат и пребивават на територията на Република Северна Македония без визи за срок до 90 (деветдесет) дни в рамките на 6 (месеца), считано от датата на първото влизане. Влизането на територията на страната се извършва с български задграничен паспорт, валиден поне шест месеца след края на планирания престой на лицето в Република Северна Македония или с валидна лична карта. За редица административни процедури (плащане на такси, глоби и други разплащания в банки и административни учреждения), отнасящи се до чужденци, македонското законодателство изисква представянето на задграничен паспорт и препоръчва влизането в страната на чуждестранните, вкл. и на българските граждани да се извършва със задграничен паспорт.

В случаите, в които се налага на българските граждани да пребивават дългосрочно на територията на Република Северна Македония (обучение, работа, специализация и др.), те трябва да се снабдят предварително с необходимият вид виза, съгласно законодателството на тази страна. Процедурата за получаването на специфичният вид виза се извършва чрез представяне на молба за виза за дългосрочно пребиваване в посолството на Република Северна Македония в София. След получаването си на виза и пристигането си в Република Северна Македония, чужденецът следва да подаде документи за получаване на разрешително за временен или постоянен престой в полицията за чужденци към македонското МВР.

Всеки чужденец, влязъл на територията на Република Северна Македония и пребиваващ на територията на страната повече от 24 часа е длъжен да се регистрира по своя инициатива в полицейския участък по местопребиваването си. В случай, че чужденецът е отседнал в хотел, посочената регистрация се извършва самостоятелно от органите на хотела. Чужденец, който не е регистрирал престоя си и не се е отписал при напускане на мястото си на пребиваване в Република Северна Македония се наказва с глоба в размер от 600 до 1 000 евро, като органите на МВР могат да му наложат и забрана за влизането в страната за срок до 5 години.

В местното законодателство е отразено, че чужд гражданин влизащ в Република Северна Македония, трябва да има достатъчно финансови средства за обезпечаване на престоя си в страната – сума, която варира от 25 до 50 евро на ден. При невъзможност да бъде показана тази сума, българските граждани биват връщани обратно.

В такива случаи понякога в паспорта се полага т.н. "тънък печат", забраняващ влизане в страната за срок от 24 часа.

Консулски услуги

Какво могат да направят за Вас консулските служители:

 • Да Ви издадат документ за пътуване, ако не притежавате такъв;
 • Да информират близките Ви в случай на произшествие, сериозно заболяване или смърт и да осигурят възможното съдействие;
 • В случай на арест, да уведомят близките Ви, да съдействат те да Ви посетят в затвора, да гарантират същото отношение към Вас, както към гражданите на приемащата страна;
 • Да осигурят помощ в случай на непредвидени обстоятелства, като природни бедствия и граждански протести;
 • Да Ви дадат най-актуална информация при пътуване;
 • Да удостоверят и заверят подпис;
 • Да съставят актове за гражданско състояние (акт за раждане, акт за сключен граждански брак и смърт);
 • Да препратят вече съставени от местните власти актове за гражданско състояние на общината по постоянния Ви адрес в България.

Български лични документи

Консулската служба при посолството в Скопие разполага с техническата възможност за снемане на биометрични данни, поради което приема заявления за  паспорт, лична карта,  и временен паспорт.

Приемат се документи за издаване на свидетелство за управление на МПС; /upload/126749/Заявление 2-СУМПС.pdf

Легализации и заверки

По  силата на двустранен договор за правна помощ между България и Северна Македония, не се изисква допълнителна легализация на документи/актове съставени на територията на всяка една от двете държави.

Необходими документи за издаване на:

1. Първа лична карта на лице от 14 до 16 годишна възраст:
- лично присъствие на единият от родителите и детето;
- валидни паспорт/лична карта на присъстващият родител – в оригинал и фотокопие;
- българско удостоверение за раждане на детето с вписано в него ЕГН – в оригинал и фотокопие; за лица придобили българско гражданство след раждането си е необходимо да представят чуждестранния си акт за раждане;
- заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин (по образец) - попълнено предварително на български език. Заявлението се подава лично и се подписва от непълнолетния заявител в определеното за това място, а неговият родител изразява съгласието си като полага подпис върху заявлението в присъствието на служител на консулска служба.

За лица придобили българско гражданство се прилага и:
- удостоверение за постоянен адрес в Република България - постоянният адрес се заявява лично или с нотариално заверено изрично пълномощно в съответната община в Република България (чл.92 и чл. 95, ал.2 от Закона за гражданска регистрация /ЗГР/). Постоянният адрес може да е частен или служебен /община Столична, гр. София, район Средец, ул.Леге № 6/, но задължително условие е да се намира на територията на Република България. Удостоверението за постоянен адрес трябва да съдържа всички реквизити, т.е да е подписано и подпечатано от кмета и заверено по надлежния ред в съответната община;
- Копие на указ и/или удостоверения за придобиване на българско гражданство от Министерство на правосъдието на Република България.
- Копие на национален паспорт.
- Лична карта на лице от 18 до 58 годишна възраст
-лично присъствие на заявителя;
- заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин (по образец) - попълнено предварително на български език. Подава се лично от заявителя и се подписва от него в присъствието на служител на консулска служба на определеното за това място;
- валиден/изтекъл: паспорт, лична карта, СУМПС или българско удостоверение за раждане с вписано в него ЕГН - в оригинал и фотокопие.
- Ако личната карта е загубена, повредена или унищожена, или ако не е върната в 30 дневен срок след изтичане на нейната валидност се налага глоба по реда на чл. 80 и чл. 81 от Закона за българските лични документи. Допълнително се подават и:
- декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи;
- удостоверителен документ за тези обстоятелства (ако има такъв), издаден от компетентните полицейски органи.

За лица придобили българско гражданство, които кандидатстват за първа лична карта се прилага и:
- Удостоверение за постоянен адрес в Република България - постоянният адрес се заявява лично или с нотариално заверено изрично пълномощно в съответната община в Република България (чл.92 и чл. 95, ал.2 от ЗГР). Постоянният адрес може да е частен или служебен /община Столична, гр. София, район Средец, ул.Леге № 6/, но задължително условие е да се намира на територията на Република България. Удостоверението за постоянен адрес трябва да съдържа всички реквизити, т.е да е подписано и подпечатано от кмета и заверено по надлежния ред в съответната община.
- Чуждестранен акт за раждане.
- Копие на указ и/или удостоверения за придобиване на българско гражданство от Министерство на правосъдието на Република България.
- Копие на национален паспорт.
- Лична карта на лице от 58 до 70 годишна възраст
- лично присъствие на заявителя;
- заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин (по образец) - попълнено предварително на български език. Подава се лично от заявителя и се подписва от него в определеното за това място;
- валиден/изтекъл: паспорт, лична карта, СУМПС или българско удостоверение за раждане с вписано в него ЕГН - в оригинал и фотокопие. Ако личната карта е загубена, повредена или унищожена или ако не е върната в 30 дневен срок след изтичане на нейната валидност се налага глоба по реда на чл. 80 и чл. 81 от Закона за българските лични документи. Допълнително се подават и:
- декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи;
- удостоверителен документ за тези обстоятелства (ако има такъв), издаден от компетентните полицейски органи.

За лица придобили българско гражданство, които кандидатстват за първа лична карта се прилага и:
-удостоверение за постоянен адрес в Република България - постоянният адрес се заявява лично или с нотариално заверено изрично пълномощно в съответната община в Република България (чл.92 и чл. 95, ал.2 от ЗГР). Постоянният адрес може да е частен или служебен /община Столична, гр. София, район Средец, ул.Леге № 6/, но задължително условие е да се намира на територията на Република България. Удостоверението за постоянен адрес трябва да съдържа всички реквизити, т.е да е подписано и подпечатано от кмета и заверено по надлежния ред в съответната община.
- Чуждестранния акт за раждане.
- Копие на указ и/или удостоверения за придобиване на българско гражданство от Министерство на правосъдието на Република България.
- Копие на национален паспорт.

2. Лична карта на лице над 70 годишна възраст /безсрочна/
- лично присъствие на заявителя;
- заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин (по образец) - попълнено предварително на български език. Подава се лично от заявителя и се подписва от него в определеното за това място;
- валиден/изтекъл: паспорт, лична карта, СУМПС или българско удостоверение за раждане с вписано в него ЕГН - в оригинал и фотокопие. Ако личната карта е загубена, повредена или унищожена или ако не е върната в 30 дневен срок след изтичане на нейната валидност се налага глоба по реда на чл. 80 и чл. 81 от Закона за българските лични документи. Допълнително се подават и:
- декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи;
- удостоверителен документ за тези обстоятелства (ако има такъв), издаден от компетентните полицейски органи.

За лица придобили българско гражданство, които кандидатстват за първа лична карта се прилага и:
- удостоверение за постоянен адрес в Република България - постоянният адрес се заявява лично или с нотариално заверено изрично пълномощно в съответната община в Република България (чл.92 и чл. 95, ал.2 от ЗГР). Постоянният адрес може да е частен или служебен /община Столична, гр. София, район Средец, ул.Леге № 6/, но задължително условие е да се намира на територията на Република България. Удостоверението за постоянен адрес трябва да съдържа всички реквизити, т.е да е подписано и подпечатано от кмета и заверено по надлежния ред в съответната община.
- Чуждестранния акт за раждане.
- Копие на указ и/или удостоверения за придобиване на българско гражданство от Министерство на правосъдието на Република България.
- Копие на национален паспорт.
- Лична карта на лице с трайно намалена работоспособност или с вид и степен на увреждане 50% и над 50%
- лично присъствие на заявителя;
- заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин (по образец) - попълнено предварително на български език. Подава се лично от заявителя и се подписва от него в определеното за това място;
- валиден/изтекъл: паспорт, лична карта, СУМПС или българско удостоверение за раждане с вписано в него ЕГН - в оригинал и фотокопие. Ако личната карта е загубена, повредена или унищожена или ако не е върната в 30 дневен срок след изтичане на нейната валидност се налага глоба по реда на чл. 80 и чл. 81 от Закона за българските лични документи. Допълнително се подават и:
- декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи;

За лица придобили българско гражданство, които кандидатстват за първа лична карта се прилага и:
- удостоверение за постоянен адрес в Република България - постоянният адрес се заявява лично или с нотариално заверено изрично пълномощно в съответната община в Република България (чл.92 и чл. 95, ал.2 от ЗГР). Постоянният адрес може да е частен или служебен /община Столична, гр. София, район Средец, ул.Леге № 6/, но задължително условие е да се намира на територията на Република България. Удостоверението за постоянен адрес трябва да съдържа всички реквизити, т.е да е подписано и подпечатано от кмета и заверено по надлежния ред в съответната община.
- Чуждестранния акт за раждане.
- Копие на указ и/или удостоверения за придобиване на българско гражданство от Министерство на правосъдието на Република България.
- Копие на национален паспорт.
- удостоверителен документ за тези обстоятелства (ако има такъв), издаден от компетентните полицейски органи.
- експертно решение на ТЕЛК (Териториална експертна лекарска комисия) или на НЕЛК (Национална експертна лекарска комисия) - в оригинал и фотокопие.

Срок и доставяне на издадени български лични документи:
В случай, че апликантите са покрили изискванията на съответните нормативни актове и информацията е обработена от българските компетентни органи, то заявителят следва да получи издадения български личен документ в дипломатическото и/или консулско представителство на Република България в срок от 45 дена за обикновена поръчка и 30 дена за бърза поръчка, само в случай, че апликантът ше използва услуга на DHL.
1.Издадените документи се получават по един от следните възможни начини:
- По служебен път, чрез Министерството на външните работи;
- Чрез фирма за куриерски услуги, сертифицирана за пренос на ценни пратки, ако заявителят е пожелал използването на услугата "препращане чрез куриерска фирма" и е заплатил за тази услуга по банков път в евро или в български лева на сметка на DHL.

Цената в евро за доставяне чрез DHL на издадена лична карта е 35,78 евро.
Банкова сметка в евро:
Beneficiary: DHL EXPRESS BULGARIA EOOD
Beneficiary’s IBAN No: BG40UNCR70001523563800
Beneficiary’s Bank: UniCredit Bulbank AD
BIC/SWIFT Code: UNCRBGSF
Beneficiary’s Bank Address: 7, Sveta Nedelya square, Sofia 1000, Bulgaria

Цената в български лева за доставяне чрез DHL на издадена лична карта е 69,98 лева.
Банкова сметка в български лева:
Beneficiary: DHL EXPRESS BULGARIA EOOD
Beneficiary’s IBAN No: BG94UNCR70001523563798
Beneficiary’s Bank: UniCredit Bulbank AD
BIC/SWIFT Code: UNCRBGSF
Beneficiary’s Bank Address: 7, Sveta Nedelya square, Sofia 1000, Bulgaria

Като информация за плащането задължително трябва да се изписва:
BDS_името на града_Вашето име.
Пример: BDS_Bitola_Ivan Ivanov Ivanov.
Това е необходимо, за да може плащането да бъде разпознато като Ваше плащане за изпращане на изготвени лични документи и да бъде потвърдено от финансовия отдел на куриерската фирма. Задължително поискайте документ от банката, че сте извършили плащането и го занесете в консулската служба на задграничното представителство, в което сте подали или ще подавате заявление за нови лични документи.

Получаване на лична карта:
Новите документи се получават лично в консулската служба, а по изключение – от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните за което са вписани при подаване на заявлението. Попълва се съответната графа за получаване в заявлението и се полага подпис.
Лична карта /ЛК/ на лица до 18-годишна възраст се получават лично от единия родител, удостоверяващ своята самоличност с паспорт или лична карта или от лице изрично посочено в заявлението за БЛД или с нотариално заверено пълномощно. Същият следва да покаже и удостоверението за раждане на детето в оригинал. Неговите имена и данни се записват.
Върнатите от апликантите документи (лична карта и/или паспорт) се обявяват за невалидни, което се отразява в системата на МВР, и не могат да бъдат използвани.
При получаване на издадената нова лична карта, задължително предходната лк следва да бъде върната в консулската служба.
-Новата ЛК може да бъде получена в Република България, или в някое от българските дипломатически и/или консулски представителства, лично или чрез упълномощено лице – с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните на което са вписани в заявлението при подаване.
-Упълномощеното лице следва да получи издадения документ за самоличност от Дирекция „Български документи за самоличност”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 48 след представяне на свой документ за самоличност и връщане на предходния паспорт.

Важно! Получаване на удостоверение в изпълнение на указ за българско гражданство и подаване на заявление за регистрация в Република България. Удостоверение в изпълнение на указ се получава само лично. След получаване на удостоверението, лицето следва да заяви адрес за регистрация в Република България чрез консулската служба. 

Необходими документи за заявяване на адрес за регистрация в Република България чрез консулската служба:

- молба до Министерство на правосъдието, Дирекция “Българско гражданство” – 2 екз.;

- 3 бр. цветни снимки, паспортен формат 3,5х 4,5 см;

- копие на удостоверение за българско гражданство – 2 бр.;

- копие на документ за пътуване от РСМ – 2 бр.

- квитанция за платена такса от 26 евро /11 евро за лица до 18 години/ по Тарифа 1 на Министерство на правосъдието – оригинал и копие, преведена по сметка:

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ
AMBASADA NA R.BUGARIJA
УНИ БАНКА- АД-ГР. СКОПИЕ-1000
УЛ. „МАКСИМ ГОРКИ” № 6
№ на сметката 70810000-240008000100055
IBAN-MK07-240008000100055
SWIFT: UIBMMK22

Български граждани, живеещи в чужбина, които не са вписани в регистъра на населението (нямат постоянно пребиваване в Република България) и не могат да посочат адрес в Република България, могат да заявят служебния адрес за регистрация в град София, район "Средец", ул. “Леге” № 6.

Необходими документи за издаване на:

1. Първи паспорт на лице до 14 годишна възраст:
- лично присъствие на двамата родители и детето (ако не е възможно, виж Важно);
- валидни паспорти/лични карти на родителите – в оригинал и фотокопие;
- българско удостоверение за раждане на детето с вписано в него ЕГН – в оригинал и фотокопие; за лица придобили българско гражданство след раждането си е необходимо да представят чуждестранния си акт за раждане.
- заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин (по образец) - попълнено предварително на български език. Подава се от родителите/законните представители на детето, които подписват заявлението. В полето за подпис под снимката не се полагат подписи нито на детето, нито на родителите;
- За лица придобили българско гражданство се прилага и:
- удостоверение за постоянен адрес в Република България - постоянният адрес се заявява лично или с нотариално заверено изрично пълномощно в съответната община в Република България (чл.92 и чл. 95, ал.2 от Закона за гражданска регистрация /ЗГР/). Постоянният адрес може да е частен или служебен /община Столична, гр. София, район Средец, ул.Леге № 6/, но задължително условие е да се намира на територията на Република България. Удостоверението за постоянен адрес трябва да съдържа всички реквизити, т.е да е подписано и подпечатано от кмета и заверено по надлежния ред в съответната община.
- Копие на указ и/или удостоверения за придобиване на българско гражданство от Министерство на правосъдието на Република България.
- Копие на национален паспорт.

2. Втори и следващ паспорт на лице до 14 годишна възраст:
- лично присъствие на двамата родители и детето (ако не е възможно, виж Важно );
- валидни паспорти/лични карти на родителите – в оригинал и фотокопие;
- българско удостоверение за раждане на детето с вписано в него ЕГН – в оригинал и фотокопие; за лица придобили българско гражданство след раждането си е необходимо да представят чуждестранния си акт за раждане.
- заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин (по образец) - попълнено предварително на български език. Подава се от родителите/законните представители на детето, които подписват заявлението. В полето за подпис под снимката не се полагат подписи нито на детето, нито на родителите;
- предходен паспорт на лицето - в оригинал и фотокопие. Ако е загубен, повреден или унищожен или ако не е върнат в 3-месечен срок след изтичане на неговата валидност се налага глоба по реда на чл. 80 и чл. 81 от Закона за българските лични документи. Допълнително се подават и:
- декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи;
- удостоверителен документ за тези обстоятелства (ако има такъв), издаден от компетентните полицейски органи.

3. Паспорт на лице от 14 до 18 годишна възраст:
- лично присъствие на двамата родители и детето (ако не е възможно, виж Важно );
- валидни паспорти/лични карти на родителите – в оригинал и фотокопие;
- българско удостоверение за раждане на лицето с вписано в него ЕГН – в оригинал и фотокопие; за лица придобили българско гражданство след раждането си е необходимо да представят чуждестранния си акт за раждане.
- заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин (по образец) - попълнено предварително на български език. Заявлението се подава лично и се подписва от непълнолетния заявител в определеното за това място, а двамата родители изразяват съгласието си като полагат подпис върху заявлението пред консулския служител;
- предходен паспорт на лицето - в оригинал и фотокопие. Ако е загубен, повреден или унищожен или ако не е върнат в 3-месечен срок след изтичане на неговата валидност се налага глоба по реда на чл. 80 и чл. 81 от Закона за българските лични документи. Допълнително се подават и:
- декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи;
- удостоверителен документ за тези обстоятелства (ако има такъв), издаден от компетентните полицейски органи.

За лица придобили българско гражданство се прилага и:
- удостоверение за постоянен адрес в Република България - постоянният адрес се заявява лично или с нотариално заверено изрично пълномощно в съответната община в Република България (чл.92 и чл. 95, ал.2 от Закона за гражданска регистрация /ЗГР/). Постоянният адрес може да е частен или служебен /община Столична, гр. София, район Средец, ул.Леге № 6/, но задължително условие е да се намира на територията на Република България. Удостоверението за постоянен адрес трябва да съдържа всички реквизити, т.е да е подписано и подпечатано от кмета и заверено по надлежния ред в съответната община.
- Копие на указ и/или удостоверения за придобиване на българско гражданство от Министерство на правосъдието на Република България.
- Копие на национален паспорт.

4. Паспорт на лице от 18 до 58 годишна възраст
- лично присъствие на заявителя;
- заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин (по образец) - попълнено предварително на български език. Подава се лично от заявителя и се подписва от него в определеното за това място; българско удостоверение за раждане на лицето с вписано в него ЕГН – в оригинал и фотокопие; за лица придобили българско гражданство след раждането си е необходимо да представят чуждестранния си акт за раждане.
- валиден/изтекъл: паспорт, лична карта, СУМПС или българско удостоверение за раждане с вписано в него ЕГН (в оригинал и фотокопие). Ако предишният паспорт е загубен, повреден или унищожен или ако не е върнат в 3-месечен срок след изтичане на неговата валидност се налага глоба по реда на чл. 80 и чл. 81 от Закона за българските лични документи. Допълнително се подават и:
- декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи;
- удостоверителен документ за тези обстоятелства (ако има такъв), издаден от компетентните полицейски органи.

За лица придобили българско гражданство се прилага и:
- удостоверение за постоянен адрес в Република България - постоянният адрес се заявява лично или с нотариално заверено изрично пълномощно в съответната община в Република България (чл.92 и чл. 95, ал.2 от Закона за гражданска регистрация /ЗГР/). Постоянният адрес може да е частен или служебен /община Столична, гр. София, район Средец, ул.Леге № 6/, но задължително условие е да се намира на територията на Република България. Удостоверението за постоянен адрес трябва да съдържа всички реквизити, т.е да е подписано и подпечатано от кмета и заверено по надлежния ред в съответната община.
- Копие на указ и/или удостоверения за придобиване на българско гражданство от Министерство на правосъдието на Република България.
- Копие на национален паспорт.

5. Паспорт на лице от 58 до 70 годишна възраст
- лично присъствие на заявителя;
- заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин (по образец) - попълнено предварително на български език. Подава се лично от заявителя и се подписва от него в определеното за това място;
- валиден/изтекъл: паспорт, лична карта, СУМПС или българско удостоверение за раждане с вписано в него ЕГН (в оригинал и фотокопие). Ако предишният паспорт е загубен, повреден или унищожен или ако не е върнат в 3-месечен срок след изтичане на неговата валидност се налага глоба по реда на чл. 80 и чл. 81 от Закона за българските лични документи. Допълнително се подават и:
- декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи;
- удостоверителен документ за тези обстоятелства (ако има такъв), издаден от компетентните полицейски органи.

6. Паспорт на лице над 70 годишна възраст:
- лично присъствие на заявителя;
- заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин (по образец) - попълнено предварително на български език. Подава се лично от заявителя и се подписва от него в определеното за това място;
- валиден/изтекъл: паспорт, лична карта, СУМПС или българско удостоверение за раждане с вписано в него ЕГН (в оригинал и фотокопие). Ако предишният паспорт е загубен, повреден или унищожен или ако не е върнат в 3-месечен срок след изтичане на неговата валидност се налага глоба по реда на чл. 80 и чл. 81 от Закона за българските лични документи. Допълнително се подават и:
- декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи;
- удостоверителен документ за тези обстоятелства (ако има такъв), издаден от компетентните полицейски органи.

7. Паспорт на лице с трайно намалена работоспособност или с вид и степен на увреждане 50% и над 50%:
- лично присъствие на заявителя;
- заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин (по образец) - попълнено предварително на български език. Подава се лично от заявителя и се подписва от него в определеното за това място;
- валиден/изтекъл: паспорт, лична карта, СУМПС или българско удостоверение за раждане с вписано в него ЕГН (в оригинал и фотокопие). Ако предишният паспорт е загубен, повреден или унищожен или ако не е върнат в 3-месечен срок след изтичане на неговата валидност се налага глоба по реда на чл. 80 и чл. 81 от Закона за българските лични документи. Допълнително се подават и:
- декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи;
- удостоверителен документ за тези обстоятелства (ако има такъв), издаден от компетентните полицейски органи.
- експертно решение на ТЕЛК /Териториална експертна лекарска комисия/ или на НЕЛК /Национална експертна лекарска комисия/ – в оригинал и фотокопие.

Важно : Присъствието само на единия родител е възможно, когато:
1. Бъде представено в оригинал изрично нотариално заверено пълномощно от отсъстващия родител за издаване на паспорта;
2. Другият родител е лишен от родителски права, удостоверено със съдебно решение;
3. Бъде представено съдебно решение, в което изрично е записано, че родителят може да подаде документи за издаване на паспорт на детето без съгласието на другия родител;
4. Документ, удостоверяващ, че вторият родител е починал /смъртен акт/;
5. Акт на български или на чуждестранен съд, потвърден от български съд, че другият родител е в неизвестност;
6. Ако бащата е неизвестен.

СРОК И ДОСТАВЯНЕ НА ИЗДАДЕНИ БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ:
В случай, че апликантите са покрили изискванията на съответните нормативни актове и информацията е обработена от българските компетентни органи, то заявителят следва да получи издадения български личен документ в дипломатическото и/или консулско представителство на Република България в срок от 45 дена за обикновена поръчка и 30 дена за бърза поръчка, само в случай, че апликантът ще използва услуга на DHL.
Издадените документи се получават по един от следните начини:
1. По служебен път, чрез Министерството на външните работи;
2. Чрез фирма за куриерски услуги, сертифицирана за пренос на ценни пратки, ако заявителят е пожелал използването на услугата "препращане чрез куриерска фирма" и е заплатил за тази услуга по банков път в евро на сметка на DHL.

Цената в евро за доставяне чрез DHL на издадена лична карта е 35,78 евро.
Банкова сметка в евро:
Beneficiary: DHL EXPRESS BULGARIA EOOD
Beneficiary’s IBAN No: BG40UNCR70001523563800
Beneficiary’s Bank: UniCredit Bulbank AD
BIC/SWIFT Code: UNCRBGSF
Beneficiary’s Bank Address: 7, Sveta Nedelya square, Sofia 1000, Bulgaria

Цената в български лева за доставяне чрез DHL на издадена лична карта е 69,98 лева.

Банкова сметка в български лева:
Beneficiary: DHL EXPRESS BULGARIA EOOD
Beneficiary’s IBAN No: BG94UNCR70001523563798
Beneficiary’s Bank: UniCredit Bulbank AD
BIC/SWIFT Code: UNCRBGSF
Beneficiary’s Bank Address: 7, Sveta Nedelya square, Sofia 1000, Bulgaria

Като информация за плащането задължително трябва да се изписва:
BDS_името на града_Вашето име. Пример: BDS_Bitola_Ivan Ivanov Ivanov. Това е необходимо, за да може плащането да бъде разпознато като Ваше плащане за изпращане на изготвени лични документи и да бъде потвърдено от финансовия отдел на куриерската фирма. Задължително поискайте документ от банката, че сте извършили плащането и го занесете в консулската служба на задграничното представителство, в което сте подали или ще подавате заявление за нови лични документи.

Получаване на паспорт:
Новите документи се получават лично в консулска служба, а по изключение – от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните за което са вписани при подаване на заявлението. Попълва се съответната графа за получаване в заявлението, и се полага подпис.
Паспортите на лица до 18-годишна възраст се получават лично от родител, или упълномощено от родителите лице, удостоверяващ своята самоличност с паспорт или лична карта. Същият следва да покаже и удостоверението за раждане на детето в оригинал. Неговите имена и данни се записват.
Старите документи (лична карта и/или паспорт) се обявяват за невалидни, което се отразява в системата на МВР, и не могат да бъдат използвани.
При получаване на издадения нов паспорт, предходният паспорт следва да бъде върнат в консулската служба. Лице, което има необходимост от представяне на визи или гранични печати, положени в паспорта, може да го задържи след изтичане срока на валидност, като го представи в консулската служба и подаде искане по образец /Приложение № 7 към чл. 32, ал. 2 от ПИБЛД/ Лицето е длъжно да върне документа в срок до 3 месеца след отпадане на заявената необходимост.
Получаване на издаден нов паспорт може да бъде извършено както в Република България, така и в някое от българските дипломатически и/или консулски представителства, лично или чрез упълномощено лице – с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните на което са вписани в заявлението при подаване. Упълномощеното лице следва да получи издадения документ за самоличност от Дирекция „Български документи за самоличност”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 48 след представяне на свой документ за самоличност и връщане на предходния паспорт.

Паспортите на лица до 18-годишна възраст се получават лично от родител, или упълномощено от родителите лице, удостоверяващ своята самоличност с паспорт или лична карта. Същият следва да покаже и удостоверението за раждане на детето в оригинал. Неговите имена и данни се записват.

Старите документи (лична карта и/или паспорт) се обявяват за невалидни, което се отразява в системата на МВР, и не могат да бъдат използвани.

При получаване на издадения нов паспорт, предходният паспорт следва да бъде върнат в консулската служба. Лице, което има необходимост от представяне на визи или гранични печати, положени в паспорта, може да го задържи след изтичане срока на валидност, като го представи в консулската служба и подаде искане по образец /Приложение № 7 към чл. 32, ал. 2 от ПИБЛД/ Лицето е длъжно да върне документа в срок до 3 месеца след отпадане на заявената необходимост.

Получаване на издаден нов паспорт може да бъде извършено както в Република България, така и в някое от българските дипломатически и/или консулски представителства, лично или чрез упълномощено лице – с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните на което са вписани в заявлението при подаване. Упълномощеното лице следва да получи издадения документ за самоличност от Дирекция „Български документи за самоличност”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 48 след представяне на свой документ за самоличност и връщане на предходния паспорт.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация