Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Молдова

Последна актуализация 18 Декември 2023Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 4: Предупреждение за преустановяване на пътуванията в цялата страна (освен при крайна необходимост)

4

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: не е необходима виза

Дипломатически паспорт: не е необходима виза

Служебен паспорт: не е необходима виза

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

Република Молдова

Посолство на Република България в Кишинев, Република Молдова
Адрес: ул. „Букурещ” № 92, Кишинев, Молдова
Телефон: +373 22 23 79 83; +373 22 23 89 10
Факс: +373 22 23 79 78
Дежурен телефони в извънработно време: +37322237978
Работно време: 09.00 – 17.30 ч.
E-mail: [email protected]
Website: www.mfa.bg/embassies/moldova

Консулска служба към Посолството на Република България в Кишинев
Адрес: град Кишинев, ул. „М. Еминеску” 4
Телефон: +37322240262
e-mail: [email protected]
Работно време: Всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч.
Приемно време за граждани: Всеки работен ден от 09:00 ч. до 11:00 ч.
Запазване на час за прием на граждани за подаване на документи за придобиване на българско гражданство или за издаване на български лични документи се осъществява:
- лично, при предварително посещение в КС;
- по телефон – между 14:00 и 16:00, всеки работен ден;
- по електронна поща.
При необходимост от спешно оказване на съдействие на български граждани, завеждащият КС е на разположение по всяко време на денонощието (възможност за връзка чрез дежурните телефони в посолството в извънработно време: +373 22237983; +373 22238910.

Консулство на Република България в град Тараклия, Република Молдова
Адрес: 7401 Град Тараклия, Република Молдова, ул.”Ленина” 143/2
Телефони: 00373 294 23 950; 00373 294 23 985
Факс – 00373 294 23 920
Електронен адрес - [email protected]
Website: www.mfa.bg/embassies/moldova-taraclia
Работно време – всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч.
Приемно време за граждани - всеки работен ден от 09.00 ч до 12.00 ч.
- Запитвания относно подаване на документи за българско гражданство, подаване на заявления за издаване на български лични документи, справки по въпроси от компетентността на служителите в КС – в работни дни от 09.00 ч. до 17.30 ч.
- Прием на документи, получаване на готови документи (български лични документи, визи, удостоверения, актове за гражданско състояние и др.), прием, консултации на граждани – в работни дни от 09.00 ч. до 12.00 ч.
Телефони: +373 294 23 950; +373 294 23 985.

Телефон за спешни случаи извън работно време: +373 22238910.

Посолство на Република Молдова в София, Република България
Адрес: 1142 София, ул. “Георги. С. Раковски” 152
Телефон: +359 2 935 60 11
Факс: +359 2 980 64 75
E-mail: [email protected]

Почетни консули на Република Молдова в Република България
инж. Веселин Стойчев Чипев
Консулски окръг: Пловдив + области: Пловдив, Хасково и Стара Загора;
Канцелария: гр. Пловдив, ул. „Христо Ботев” № 49, Капитъл Сити Център
Тел.: +359 32 306 401
E-mail: [email protected]
Website: www.consulmoldova-bg.com

г-жа Женя Христова Атанасова
Консулски окръг – Бургас + области: Бургас, Варна и Добрич
Канцелария: предстои откриване

Обща информация

ВАЖНО! От средата на февруари 2023 г. спрямо български граждани са констатирани случаи на прилагане на засилен контролно-пропускателен режим при влизане в Република Молдова. До момента молдовските власти не са предоставили официална информация за причините, както и дали са налице нови правила, изисквания и/или условия за влизане на български граждани в страната. Следва да се има предвид и практиката показва, че не е изключено граничният контрол да отнеме няколко часа. Също следва да се има предвид, че е възможно да бъдат поискани допълнителни документи за доказване на целта на пътуването и удостоверяване на отделни обстоятелства около престоя.

Ниво на сигурност:
Към настоящия момент няма пряка заплаха за сигурността в Република Молдова, както и за българските граждани, намиращи се в страната. Необходимо е да бъде отчитано, че обстановката в Молдова е в пряка зависимост от хода на военните действия в Украйна и може да се усложни вследствие на редица фактори, произтичащи от руската инвазия в Украйна.
В Молдова нивото на престъпност е сравнително ниско. Има отделни прояви на т. нар. битова престъпност, джебчийство и др. Относително малък е броят на кражбите на автомобили и обирите с взлом. Има регистрирани изолирани случаи на силово „разчистване” на сметки между криминални групировки и субекти. Няма данни действията им да са били насочени срещу или да са засягали български граждани.

Особености на местното законодателство:
В Република Молдова следва да се съобразявате с местните закони и обичаи. По време на престоя Ви там Вие попадате под тяхната юрисдикция. Наказанията за нарушаване на закона могат да бъдат много по-строги от тези в България за същите нарушения.

Митнически изисквания:
Според Закона за валутно регулиране на Република Молдова №62-XVI от 21.03.2008 (глава III) правата и задълженията на вноса и износа на валутни ценности,включително финансови средства в брой за чуждестранна и национална валута, са следните за физически лица (резиденти и нерезиденти):
-доброволно писмено деклариране при внос на суми до 10000 евро в чуждестранна или в национална валута;
-доброволно писмено деклариране при износ на суми до 10000 евро в чуждестранна или в национална валута;
-задължително писмено деклариране при внос на суми над 10000 евро в чуждестранна или в национална валута;
-задължително писмено деклариране при износ на суми от 10000 до 50000 евро в чуждестранна или в национална валута.

Подробна информация за правила за пренасяне на стоки и предмети от физически лица на територия на Република Молдова е представена в следните нормативни актове:
- Закон на Република Молдова за реда на внос и износ от физически лица е №1569-ХV от 20.12.2002 г.
- Правителствено постановление №1185 от 30.09.2003 г. за реда за внос и износ на собственост на физически лица.
- Регламент по митническото регистриране на собствеността, превозена през границата на Република Молдова от физическите лица и образци на формуляри, утвърдени със заповед на Митническата Служба № 56-О от 21.02.2008 г.

На 26 март 2011 г. беше изменен Митническия кодекс на Република Молдова, на базата, на който чуждестранните граждани (резиденти и нерезиденти ) имат право да внасят на територията на Република Молдова МПС до 90 дни в рамките на една календарна година.
В случай че чуждестранният гражданин, който не е резидент, получи друг режим за предстой на територията на Р Молдова, съответните документи се представят на митническите власти с цел продължаване на срока за престой на МПС.
За тази цел се попълва митническа декларация DV-6, на базата на която се дава разрешение за престой на МПС за периода на пребиваване на територията на Република Молдова. На базата на това разрешение чуждестранният гражданин подава искане до териториалната структура на Министерството на информационните технологии и комуникациите с цел получаване на временни регистрационни номера.

Митнически изисквания за Молдова можете да изтеглите от ТУК.

Движенията по пътищата:
Няма специфични особености в движението по пътищата. Състоянието на пътната мрежа е лошо – в градовете липсва маркировка, повечето от междуградските пътища са разбити. Не се изискват винетки за пътуване по междуградската пътна мрежа.

Винетни стикери в Молдова
От 1 ноември 2012 г. в Република Молдова функционира винетна система за автомобили с чуждестранна регистрация. Заплащат се следните такси: винетка за 7 дена – 2 евро; за 15 дена - 4 евро; за 30 дена – 7 евро; за 90 дена – 15 евро; за 180 дена – 25 евро. Глобата за липсата на винетка е в размер от 100 до 200 евро. Винетните стикери могат да бъдат закупувани на ГКПП.
Автомобили с чуждестранна регистрация и притежаващи винетен стикер могат да пребивават на това основание на територията на Република Молдова до 180 дни в рамките на една календарна година.

Практически съвети:
Съветваме гражданите да се въздържат от пътуване до левия бряг на река Днестър (т. нар. Приднестровска молдовска република – ПМР) – територия, която на практика е извън контрола на молдовските официални власти и където българското дипломатическо представителство – респективно МВнР, разполага със силно ограничени възможности за оказване на съдействие в случай на необходимост.
Преди пътуване или при пристигането си в Молдова е целесъобразно българските граждани или да се регистрират в рубриката „Пътувам за...” на сайта на МВнР, или да оставят данни за контакт (име и телефон за връзка) в посолството на Република България в Кишинев или в Консулството в Тараклия. По този начин – в случай на извънредни обстоятелства или нещастни случаи, българските дипломатически представителства са в състояние да реагират максимално бързо и адекватно и да окажат съдействие на гражданите на Република България.

Местна валута:
Молдовска лея (MDL).
1 EUR ≈ 16 MDL.

Документи за пътуване и визов режим

Гражданите на страните-членки на ЕС (в т.ч. и Република България) имат право на 90-дневен безвизов престой в рамките на 6 месеца в Република Молдова. Влизането и пребиваването на български граждани в Република Молдова за период до 90 дни в рамките на 6 месеца, се осъществява с валидна българска лична карта или паспорт – със срок на валидност минимум 6 месеца след датата на пътуването в Молдова.

Считано от 16.06.2015 г., гражданите на страните-членки на Европейския съюз и гражданите на страните-членки на Шенгенското споразумение могат да влизат, преминават транзитно и пребивават на територията на Република Молдова с лична карта формат ID-1, ID-2, включително биометрични документи за самоличност, издадени в съответствие със стандартите ISO 7810:2003 на Международната Организация по Стандартизация (ISO).

За получаване на молдовска виза е необходимо паспортът на съответното лице, което кандидатства за виза да бъде с валидност не по-малка от 3 (три) месеца след датата на влизане в страната.

Необходимо е паспортите на влизащите в Молдова граждани на страни, за които не е необходимо да притежават визи (например граждани на страни-членки на ЕС), да са с валидност също не по-малка от 3 месеца след датата на влизане в страната.

Влизане/излизане от Република Молдова е регламентирано от Закон № 269 от 09.11.1994 г.

Удостоверението за раждане не може да бъде използвано като документ за пътуване.

Изискване за регистриране на чужденците, влезли в Молдова през територията на т. нар. ПМР - Уведомяваме Ви, че според чл. 124 на Решение N-125/18.02.2013 г. на Правителството на Република Молдова, чуждестранни граждани, влезли в Република Молдова през територията на т. нар. Приднестровска молдовска република (ПМР), следва да се регистрират в срок от 72 часа след пресичането на границата в:
- някой от клоновете на Държавно предприятие „Регистър” (към молдовското Министерство на информационните технологии и комуникациите);
- някой от клоновете на Бюро „Миграция и убежище” (към молдовското Министерство на вътрешните работи).
За регистрацията е необходимо съответното лице да представи валиден документ за пътуване, който е изискван за влизане на територията на Молдова.
Горните изисквания не се отнасят за чуждестранните дипломати, акредитирани в Република Молдова и притежаващи валидни карти за акредитация.

Пътуване на деца:
Непълнолетни децата имат право да излизат и влизат на територията на Република Молдова само с един от родителите или без тях, но със законни техни представители при наличие на нотариално заверено пълномощно.
Лицата, които са сключили брак до навършване на 18 години, могат да пътуват без пълномощно.

Консулски услуги

Консулските служители в посолството практически оказват разнороден вид съдействие на български граждани, но има определени случай, в които не може да бъде оказано съдействие. Консулските служители не могат да осигурят правна защита на български граждани – те могат да препоръчат местни адвокати, но заинтересованото лице само наема и заплаща на адвоката. Консулските служители не осигуряват преводач от или на български език – преводаческите услуги се извършват от оторизирани преводачи, на които заплаща заинтересованото лице. Консулска служба към посолството на Република България в Кишинев приема и обработва молби за визи за Черна Гора. Визите за Черна гора се разрешават (или отказват) от черногорските компетентни органи (МВнР, МВР), а не от българското МВнР.

Граждани, желаещи консултация по въпроси от консулски и/или административен характер са приемани всеки работен ден от 09:00 до 11:00 (т. е. в приемното време на КС), без предварителен запис.

Апликанти за визи и граждани, които ползват различен вид административни услуги (заверки на пълномощни, легализации на преводи, подаване на заявления за адресна регистрация или за съставяне на АГС и др.) са приемани всеки работен ден без предварителен запис.

При необходимост от спешно оказване на съдействие на български граждани, завеждащият КС е на разположение по всяко време на денонощието (възможност за връзка чрез дежурните телефони в посолството в извънработно време: +373 22237983; +373 22238910).

Изготвяне на лични документи:
В консулска служба към посолството на Република България функционира гише за снемане на биометрични данни, поради което се приемат заявления за издаване на български лични документи - паспорт, лична карта, СУМПС и временен паспорт..
При подаване на молба за документ за самоличност на лице под 12 години, на съответното лице не се снемат пръстови отпечатъци и не се снема подпис. На лица между 12 и 14 години се снемат само пръстови отпечатъци.
Готовите български лични документи се получават в посолството около 3-4 месеца след подаването на заявлението.
Гражданите, желаещи да получат по-бързо своите нови документи за самоличност, следва да заплатят за доставка на документите с куриерска услуга (DHL). Заплащането се извършва с банков превод по една от следните сметки (в зависимост дали превеждате сумата в български левове или в евро):

За плащане в EUR: цена за доставка на документи до Молдова – 42,99 евро.
Beneficiary: DHL EXPRESS BULGARIA EOOD
Beneficiary’s IBAN No: BG40UNCR70001523563800
Beneficiary’s Bank: UniCredit Bulbank AD
BIC/SWIFT Code: UNCRBGSF
Beneficiary’s Bank Address: 7, Sveta Nedelya Square, Sofia 1000, Bulgaria

За плащане в BGN: цена за доставка на документи до Молдова – 84,09 лева.
Beneficiary: DHL EXPRESS BULGARIA EOOD
Beneficiary’s IBAN No: BG94UNCR70001523563798
Beneficiary’s Bank: UniCredit Bulbank AD
BIC/SWIFT Code: UNCRBGSF
Beneficiary’s Bank Address: 7, Sveta Nedelya Square, Sofia 1000, Bulgaria

Като информация за плащането задължително следва да бъде изписано:
BDS_името на града_Вашето име.
Пример: BDS_Chisinau_Ivan Ivanov Ivanov

Издаденото от банката бордеро/квитанция за заплатена такса за доставка на документи с DHL се представя при подаване на заявлението за издаване на БЛД.

Заверки и легализации:
За да бъде признат в България, документ издаден от молдовски институции, както и обратно - издадени в България документи/актове да бъдат признати в Молдова, те следва да бъдат снабдени с печат "апостил" , преведени и заверени по надлежния ред.
В консулска служба към посолството на Република България в Кишинев се легализират единствено документи, които имат поставен апостил от молдовското Министерство на правосъдието. Заверяват се преводи от молдовски на български език (не от български на молдовски), които са направени от оторизирани от посолството преводачи.

Пълномощните, които подлежат на заверка в консулска служба не се изготвят на готови бланки. Съответното пълномощно следва да съдържа установъчните данни (имена, рождена дата, ЕГН, номер и валидност на документ за самоличност) съответно на упълномощаващото и на упълномощеното лице.

Гражданско състояние:
1. Съставяне на акт за раждане (актът се съставя в България) – необходими документи:
- Дубликат от молдовското удостоверение за раждане с „апостил”;
- Актуална снимка;
- Молба до КС;
- Ксерокопие от документите за самоличност на родителите.

2. Съставяне на свидетелство за брак (съставя се в България) – необходими документи:
- Дубликат от молдовското свидетелство за брак с „апостил”;
- Ксерокопие от документите за самоличност на лицата;
- Ксерокопие от дубликат за раждане с „апостил” (от молдовския гражданин).

3. Съставяне на смъртен акт (съставя се в България) – необходими документи:
- Дубликат от молдовския смъртен акт с „апостил”:
- Българските документи за самоличност на починалото лице.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация