Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Молдова

Последна актуализация 21 Ноември 2022Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 4: Предупреждение за преустановяване на пътуванията в цялата страна (освен при крайна необходимост)

4

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: не е необходима виза

Дипломатически паспорт: не е необходима виза

Служебен паспорт: не е необходима виза

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

Република Молдова

Посолство на Република България в Кишинев

Уведомяваме, че от 11.05.2020 Консулска служба към Посолството на Република България в Република Молдова ще приема на заявления за издаване на български лични документи (лични карти и паспорти). Приоритетно ще бъдат обслужвани гражданите, които са били записани за прием в периода 17 март – 15 май, 2020 г. Допълнителна информация може да прочетете в раздел "Консулски услуги".

Адрес: ул. „Букурещ” № 92, Кишинев, Молдова
Телефон: +373 22 23 79 83; +373 22 23 89 10
Факс: +373 22 23 79 78
Дежурни телефони в извънработно време: + 373 22 23 79 83; + 373 22 23 89 10
Работно време: 09.00 – 17.30 ч.

Консулска служба
Адрес: ул. „М. Еминеску” № 4, гр. Кишинев, Република Молдова
Работно време: 09:00 ч. – 17:30 ч.
e-mail: [email protected]
Телефон:
+373 22240262 (Запис за подаване на документи за български произход, гражданство и български лични документи; справки по въпроси от компетентността на служителите в КС – в работни дни от 14.00 ч. до 16.00 ч.).
Факс: +373 22230361
Прием и консултации на граждани, прием на документи, получаване на готови документи (български лични документи, визи, удостоверения, актове за гражданско състояние и др.) – в работни дни от 09.00 ч. до 11.00 ч.
При необходимост от спешно оказване на съдействие на български граждани, завеждащият КС е на разположение по всяко време на денонощието (възможност за връзка чрез дежурните телефони в извънработно време: +373 22237983; +373 22238910).


E-mail: [email protected]
Website:  www.mfa.bg/embassies/moldova

Консулство на Република България в град Тараклия

Адрес: 7401 Град Тараклия, Република Молдова, ул.”Ленина” 143/2

 

Телефони: 00373 294 23 950; 00373 294 23 985
Факс – 00373 294 23 920
Електронен адрес - [email protected]
Website:  www.mfa.bg/embassies/moldova-taraclia
Работно време – всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч.
Приемно време за граждани - всеки работен ден от 09.00 ч до 12.00 ч.

Време за консултации, справки по телефона-всеки работен ден от 14.00 до 16.00 ч.

В извън работно време български граждани, изпаднали в ситуация, при която се нуждаят от консулска защита или консулско съдействие, могат да се свържат с консулското длъжностно лице на телефон 0037378888317.

Посолство на Република Молдова в София

Адрес: 1142 София, ул. “Георги. С. Раковски” 152

Телефон: +359 2 935 60 11
Факс: +359 2 980 64 75
E-mail: [email protected]

Почетен консул на Република Молдова в България

Г-н Веселин ЧИПЕВ

Канцелария: гр. Пловдив, ул. „Христо Ботев” № 49

Капитъл Сити Център

Тел.: +359 32 306 401

Факс:+359 32 306 120

E-mail: [email protected]

Website: www.consulmoldova-bg.com

 

Обща информация

Местна валута

Молдовска лея (MDL)

1 EUR ≈ 16 MDL

Престъпност и сигурност

В Молдова нивото на престъпност е сравнително ниско.

Има отделни прояви на т. нар. битова престъпност, джебчийство и др.

Относително малък е броят на кражбите на автомобили и обирите с взлом.

Има регистрирани изолирани случаи на силово „разчистване” на сметки между криминални групировки и субекти. Няма данни действията им да са били насочени срещу или да са засягали български граждани.

Митнически изисквания

Според  Закона за валутно регулиране на Република Молдова №62-XVI от 21.03.2008 (глава III) правата и задълженията на вноса и износа на валутни ценности,включително финансови средства в брой за чуждестранна и национална валута, са следните за физически лица (резиденти и нерезиденти):

 • доброволно писмено деклариране при внос на суми до 10000 евро в чуждестранна или в национална валута;
 • доброволно писмено деклариране при износ на суми до 10000 евро в чуждестранна или в национална валута;
 • задължително писмено деклариране при внос на суми над 10000 евро в чуждестранна или в национална валута;
 • задължително писмено деклариране при износ на суми от 10000 до 50000 евро в чуждестранна или в национална валута.

 

Подробна информация за правила за пренасяне на стоки и предмети от физически лица на територия на Република Молдова е представена в следните нормативни актове:

 • Закон на Република Молдова за реда на внос и износ от физически лица е №1569-ХV от 20.12.2002 г.
 • Правителствено постановление №1185 от 30.09.2003 г. за реда за внос и износ на собственост на физически лица.
 • Регламент по митническото регистриране на собствеността, превозена  през границата на Република Молдова от физическите лица и образци на формуляри, утвърдени със заповед на Митническата Служба № 56-О от 21.02.2008 г.

 

На 26 март 2011 г. беше изменен  Митническия кодекс на Република Молдова, на базата, на който чуждестранните граждани (резиденти и нерезиденти ) имат право да внасят на територията на Република Молдова МПС до 90 дни в рамките на една календарна година.

В случай че чуждестранният гражданин, който не е резидент, получи друг режим за предстой на територията на Р Молдова, съответните документи се представят на митническите власти с цел продължаване на срока за престой на МПС.

За тази цел се попълва митническа декларация DV-6, на базата на която се дава разрешение за престой на МПС за периода на пребиваване на територията на Република Молдова. На базата на това разрешение чуждестранният гражданин подава искане до териториалната структура на Министерството на информационните технологии и комуникациите с цел получаване на временни регистрационни номера.

Митнически изисквания за Молдова можете да изтеглите от ТУК.

Движение по пътищата

Няма специфични особености в движението по пътищата. Състоянието на пътната мрежа е лошо – в градовете липсва маркировка, повечето от междуградските пътища са разбити. Не се изискват винетки за пътуване по междуградската пътна мрежа.

Винетни стикери в Молдова

От 1 ноември 2012 г. в Република Молдова функционира винетна система за автомобили с чуждестранна регистрация.

Заплащат се следните такси:

Винетка за  7 дена – 2 евро;  за 15 дена - 4 евро; за 30 дена – 7 евро;  за 90 дена – 15 евро;  за 180 дена – 25 евро.

Глобата за липсата на винетка  е в размер от 100 до 200 евро. Винетните стикери могат да бъдат закупувани на ГКПП.

Автомобили с чуждестранна регистрация и притежаващи винетен стикер могат да пребивават на това основание на  територията на  Република Молдова до 180 дни в рамките на една календарна година.

Документи за пътуване и визов режим

Гражданите на страните-членки на ЕС (в т. ч. България) имат право на 90-дневен безвизов престой в рамките на 6 месеца в Молдова.

Считано от 16.06.2015 г. гражданите на страните-членки на Европейския съюз и гражданите на страните-членки на Шенгенското споразумение могат да влизат, преминават транзитно и пребивават на територията на Република Молдова с лична карта формат ID-1, ID-2, включително биометрични документи за самоличност, издадени в съответствие със стандартите ISO 7810:2003 на Международната Организация по Стандартизация (ISO).

За получаване на молдовска виза е необходимо паспортът на съответното лице,  което кандидатства за виза да бъде с валидност не по-малка от 3 (три) месеца след датата на влизане в страната.

Необходимо е паспортите на влизащите в Молдова граждани на страни, за които не е необходимо да притежават визи (например граждани на страни-членки на ЕС), да са с валидност също не по-малка от 3 месеца след датата на влизане в страната.

Влизане/излизане от Република Молдова е регламентирано от Закон № 269 от 09.11.1994 г.

Удостоверението за раждане не може да бъде използвано като документ за пътуване.

Изискване за регистриране на чужденците, влезли в Молдова през територията на т. нар. ПМР

Уведомяваме Ви, че според чл. 124 на Решение N-125/18.02.2013 г. на Правителството на Република Молдова, чуждестранни граждани, влезли в Република Молдова през територията на т. нар. Приднестровска молдовска република (ПМР), следва да се регистрират в срок от 72 часа след пресичането на границата в:

- някой от клоновете на Държавно предприятие „Регистър” (към молдовското Министерство на информационните технологии и комуникациите);

- някой от клоновете на Бюро „Миграция и убежище” (към молдовското Министерство на вътрешните работи).

За регистрацията е необходимо съответното лице да представи валиден документ за пътуване, който е изискван за влизане на територията на Молдова.

Горните изисквания не се отнасят за чуждестранните дипломати, акредитирани в Република Молдова и притежаващи валидни карти за акредитация.

Пътуване на деца

Непълнолетни децата имат право да излизат и влизат на територията на Република Молдова само с един от родителите или без тях, но със законни техни представители при наличие на нотариално заверено пълномощно.

Лицата, които са сключили брак до навършване на 18 години, могат да пътуват без пълномощно.

Практически съвети

В Молдова следва да се съобразявате с местните закони и обичаи. По време на престоя Ви там Вие попадате под тяхната юрисдикция. Наказанията за нарушаване на закона могат да бъдат много по-строги от тези в България за същите нарушения.

Консулски услуги

Уведомяваме, че от 11.05.2020 Консулска служба към Посолството на Република България в Република Молдова ще приема на заявления за издаване на български лични документи (лични карти и паспорти). Приоритетно ще бъдат обслужвани гражданите, които са били записани за прием в периода 17 март – 15 май, 2020 г.
Освен заявления за лични документи, ще бъдат приемани молби за адресна регистрация и издаване на дубликати на актове за гражданско състояние.
На този етап няма да бъдат приемани заявления за установяване на български произход или за придобиване на българско гражданство, за да бъде избегнато струпването на големи групи граждани пред Консулска служба, което би довело до нарушаване на мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и би изложило апликантите на повишен риск от заразяване.
Очакваме след преминаване на първоначалния етап по обслужване на гражданите, които са били записани за подаване на документи в КС, поетапно да бъде възобновен целият спектър от административни услуги, извършвани в КС.
Приемът на документи и обслужването на гражданите в Консулска служба ще бъде осъществявано при стриктно спазване на следните противоепидемиологични мерки:
⦁    преди влизане на всеки апликант ще бъде измервана телесната температура от служителя по охраната, като ще бъде допускано обслужване само на граждани без повишена температура;
⦁    в приемната на КС ще бъдат допускани само граждани със защитни маски;
⦁    задължително преди влизане е приемната на КС гражданите трябва да почистват ръцете си с дезинфекционен препарат, ползвайки монтираното за целта устройство;
⦁    в приемната на КС ще бъде допускано влизане и престой едновременно максимум на двама апликанти.
Предвид горното, обслужването на гражданите ще бъде осъществявано по-бавно от обичайното. Апелираме към гражданите за проява на разбиране, като уточняваме, че от страна на служителите в КС ще бъдат положени всички усилия за качественото и своевременно обслужване на всички апликанти.
Молим всички граждани да се съобразяват с повишения риск от разпространяване на COVID-19 и да спазват изискванията за минимизиране на възможностите от заразяване: избягване на струпвания пред вратата на КС, спазване на дистанция от 1,5-2 м при чакането пред КС, носене на защитни маски.
Поднасяме своите извинения и разчитаме да проявите разбиране за причинените неудобства, като изразяваме надежда в най-скоро време епидемиологичната обстановка в страната да се подобри и Консулска служба да възстанови своя нормален ритъм на работа.

Консулските служители в посолството практически оказват всякакъв вид съдействие на български граждани.

Консулските служители не могат да осигурят правна защита на български граждани – те могат да препоръчат местни адвокати, но заинтересованото лице само наема и заплаща на адвоката.

Консулските служители не осигуряват преводач от или на български език – преводаческите услуги се извършват от оторизирани преводачи, на които заплаща заинтересованото лице.

Консулска служба към посолството на Република България в Кишинев приема и обработва молби за визи за Черна Гора.

Визите за Черна гора се разрешават (или отказват) от черногорските компетентни органи (МВнР, МВР), а не от българското МВнР.

Заверки и легализации

За да бъде признат в България, документ издаден от молдовски институции, както и обратно - издадени в България документи/актове да бъдат признати в Молдова, те следва да бъдат снабдени с печат "апостил" , преведени и заверени по надлежния ред.

В консулска служба към посолството на Република България в Кишинев се легализират единствено документи, които имат поставен апостил от молдовското Министерство на правосъдието. Заверяват се преводи от молдовски на български език (не от български на молдовски), които са направени от оторизирани от посолството преводачи.

Пълномощните, които подлежат на заверка в консулска служба не се изготвят на готови бланки. Съответното пълномощно следва да съдържа установъчните данни (имена, рождена дата, ЕГН, номер и валидност на документ за самоличност) съответно на упълномощаващото и на упълномощеното лице.

Изготвяне на лични документи

В консулска служба към посолството на Република България функционира гише за снемане на биометрични данни, поради което се приемат заявления за издаване на български лични документи - паспорт, лична карта, СУМПС и временен паспорт..

При подаване на молба за документ за самоличност на лице под 12 години, на съответното лице не се снемат пръстови отпечатъци и не се снема подпис. На лица между 12 и 14 години се снемат само пръстови отпечатъци.

Гражданско състояние

Съставяне на акт за раждане (актът се съставя в България) – необходими документи:

 • Дубликат от молдовското удостоверение за раждане с „апостил”;
 • Актуална снимка;
 • Молба до КС;
 • Ксерокопие от документите за самоличност на родителите.

 

Съставяне на свидетелство за брак (съставя се в България) – необходими документи:

 • Дубликат от молдовското свидетелство за брак с „апостил”;
 • Ксерокопие от документите за самоличност на лицата;
 • Ксерокопие от дубликат за раждане с „апостил” (от молдовския гражданин).

 

Съставяне на смъртен акт (съставя се в България) – необходими документи:

 • Дубликат от молдовския смъртен акт с „апостил”:
 • Българските документи за самоличност на починалото лице.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация