Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Декларации по чл.35 по ЗПКОНПИ - 2023

Име,презиме,фамилия Длъжност Чл. 35 Чл. 35 Чл. 35, Чл. 35,
    ал. 1, т. 1 ал. 1, т. 2 ал. 1, т. 3 ал. 1, т. 4
Аделина Томова Томова-Лихова Втори секретар   ЧР-679/18.4.2023    
Адлен Васвиева Юсеинова Дипломатически служител - ІІІ ст.   ЧР-275/26.4.2023    
Адриана Василева Николова Държавен експерт   ЧР-425/24.1.2023    
Адриана Иванова Тричкова Главен експерт   ЧР-732/18.4.2023    
Аксения Димитрова Бонева Държавен експерт ЧР-1217/15.9.2023 ЧР-1217А/19.10.2023    
Албена Костадинова Борисова Главен експерт   ЧР-958/10.3.2023    
Албена Петкова Гетова Пълномощен министър   ЧР-766/18.4.2023    
Албена Руменова Иванова Технически сътрудник   ЧР-631/10.5.2023    
Албена Славчева Пеева-Смилкова Съветник   ЧР-882/10.3.2023    
Албена Христова Гфелер Държавен експерт   ЧР-871/18.4.2023    
Албена Христова Николова Главен специалист   ЧР-92/3.5.2023    
Албена Цветанова Иванова Главен специалист   ЧР-407/12.5.2023    
Алек Емил Маринов Главен експерт   ЧР-604/18.4.2023    
Алекзандър Григоров Иванов Специалист   ЧР-60/8.2.2023    
Александра Александрова Даскалова Главен специалист   ЧР-111/24.4.2023    
Александра Александрова Димитрова Втори секретар   ЧР-1004/12.4.2023    
Александра Василева Кръстина-Гошева Старши експерт   ЧР-919/12.4.2023    
Александра Димитрова Каймаканова Главен експерт   ЧР-625/10.5.2023    
Александра Петрова Танчева Специалист   ЧР-300/2.5.2023    
Александра Симеонова Александрова Стажант-аташе ЧР-253А/24.2.2023 ЧР-253/29.3.2023    
Александрина Евгениева Гигова Главен експерт   ЧР-616/15.5.2023    
Александър Александров Войников Втори секретар   ЧР-659/15.5.2023    
Александър Александров Георгиев Главен експерт   ЧР-565/22.5.2023    
Александър Ангелов Арнаутски Младши експерт ЧР-1223/19.9.2023 ЧР-1223А/17.10.2023    
Александър Валентинов Ганчев Държавен експерт   ЧР-459/12.5.2023    
Александър Веселинов Манов Съветник   ЧР-855/15.5.2023    
Александър Жорев Василев Главен експерт   ЧР-589/10.5.2023    
Александър Кръстанов Захариев Главен специалист   ЧР-860/15.5.2023    
Александър Найденов Патарински Главен експерт ЧР-1179А/10.5.2023 ЧР-1179/15.5.2023    
Александър Пламенов Траянов Специалист   ЧР-973/11.4.2023    
Александър Първанов Григоров Главен специалист   ЧР-1095/7.3.2023    
Александър Светлинов Сеферинов Аташе   ЧР-824/15.5.2023    
Александър Стефанов Ковачев Пълномощен министър   ЧР-924/13.4.2023    
Александър Стефчев Василев Главен специалист   ЧР-1091/10.4.2023    
Александър Тодоров Стоянов Главен специалист   ЧР-994/18.4.2023    
Александър Тониев Здравков Главен експерт   ЧР-1020/15.5.2023    
Ана Борисова Николова Държавен експерт   ЧР-333/9.5.2023    
Анастасия Иванова Миленова Дипломатически служител - ІІІ ст.   ЧР-514/10.5.2023    
Анастасия Любомирова Дочева Главен експерт   ЧР-872/31.1.2023    
Анатоли Иванов Минков Младши експерт   ЧР-847/5.5.2023    
Ангел Атанасов Грозданов Главен специалист   ЧР-629/10.5.2023    
Ангел Василев Зарков Главен специалист   ЧР-805/18.5.2023    
Ангел Георгиев Георгиев Държавен експерт   ЧР-400/9.2.2023    
Ангел Димитров Банджов Директор   ЧР-233/15.5.2023    
Ангел Димитров Ташков Главен специалист   ЧР-819/10.5.2023    
Ангел Илиев Маринков Главен специалист   ЧР-1063/10.5.2023    
Ангел Митков Орбецов Посланик за специални поръчения   ЧР-442/10.5.2023    
Ангел Николаев Митов Аташе   ЧР-716/11.4.2023    
Ангел Огнянов Станков Главен специалист   ЧР-966/7.4.2023    
Ангел Стоянов Ценов Съветник   ЧР-875/20.4.2023    
Ангелина Кирилова Харалампиева Главен специалист   ЧР-1106/31.3.2023    
Андрей Димитров Техов Неакредитиран посланик ЧР-1200А/5.6.2023 ЧР-1200/11.8.2023    
Андрей Красимиров Влахов Пълномощен министър   ЧР-944/10.4.2023    
Анелия Василева Василева Главен специалист   ЧР-70/9.2.2023    
Анелия Маринова Петкова Главен специалист   ЧР-851/9.3.2023    
Анжело Борисов Дренов Главен експерт   ЧР-980/10.5.2023    
Ани Николова Тодорова Главен специалист   ЧР-80/19.4.2023    
Ани Спасова Петкова Главен експерт ЧР-1226/2.10.2023 ЧР-1226А/22.11.2023    
Анита Антонова Сталева Първи секретар   ЧР-673/13.4.2023    
Анна Асенова Лазарова Началник на отдел   ЧР-206/15.5.2023    
Анна Иванова Джамбазка-Кирова Главен юрисконсулт   ЧР-376/14.2.2023    
Анна Иванова Руски Съветник   ЧР-900/18.4.2023    
Анна Петрова Георгиева Началник на отдел   ЧР-132/5.5.2023    
Анна Цанова Обретенчева Дипломатически служител - ІІ ст.   ЧР-226/11.5.2023    
Анна Чавдарова Попова Съветник   ЧР-670/6.3.2023    
Анни Иванова Божилска-Неделчева Главен експерт   ЧР-859/11.5.2023    
Антоанета Атанасова Димитрова Първи секретар   ЧР-674/6.3.2023    
Антоанета Георгиева Григорова Първи секретар   ЧР-998/16.2.2023    
Антоанета Ненова Берберова-Колева Държавен експерт   ЧР-479/12.5.2023    
Антоанета Петкова Найденова Първи секретар   ЧР-957/10.4.2023    
Антон Миланов Миланов Държавен експерт   ЧР-623/10.5.2023    
Антон Румянов Георгиев Главен специалист   ЧР-845/11.4.2023    
Антоний Пенков Переновски Главен експерт   ЧР-794/11.5.2023    
Антония Венцеславова Даскалова Главен специалист   ЧР-645/18.4.2023    
Антония Пламенова Алексиева Първи секретар   ЧР-920/11.5.2023    
Асен Георгиев Зехтинджиев Държавен експерт   ЧР-812/10.5.2023    
Асен Георгиев Петров Главен специалист   ЧР-887/10.3.2023    
Асен Георгиев Христов Началник на отдел   ЧР-95/10.4.2023    
Асен Николов Кръстев Пълномощен министър   ЧР-923/19.4.2023    
Асен Огнянов Пачев Специалист   ЧР-1031/18.4.2023    
Ася Ангелова Давидова Директор   ЧР-488/15.5.2023    
Ася Бойчева Стоянова Старши експерт   ЧР-915/20.4.2023    
Ася Пламенова Трайчева-Вълчева Съветник   ЧР-672/7.3.2023    
Ася Руменова Цветанова Съветник   ЧР-669/6.3.2023    
Ася Симеонова Коларова Старши специалист   ЧР-1113/15.5.2023    
Атанас Ангелов Рундалиев Старши експерт   ЧР-147/10.5.2023    
Атанас Георгиев Димов Втори секретар   ЧР-913/20.4.2023    
Атанас Димитров Иванов Съветник ЧР-1158А/24.1.2023 ЧР-1158/12.4.2023    
Атанас Игнатов Младенов Неакредитиран посланик   ЧР-1002/30.3.2023    
Атанас Христов Атанасов Специалист   ЧР-820/10.5.2023    
Атанаска Кънчева Костадинова Главен специалист   ЧР-1069/13.2.2023    
Атушка Събева Маркова Държавен експерт   ЧР-1049/11.5.2023    
Бетина Петрова Терзиева Главен специалист   ЧР-909/12.5.2023    
Бирсен Джемилова Карабаджакова Съветник   ЧР-666/6.3.2023    
Бисер Ангелов Терков Държавен експерт   ЧР-410/27.4.2023    
Бисер Стефанов Цонев Главен експерт   ЧР-884/10.3.2023    
Бисер Тодоров Крайчев Главен експерт   ЧР-946/8.2.2023    
Блага Конова Стоева Държавен експерт   ЧР-637/18.4.2023    
Благовест Ангелов Добрев Експерт по сигурността   ЧР-97/10.5.2023    
Благой Борисов Петров Главен експерт   ЧР-1026/25.1.2023    
Благой Димитров Асенов Главен специалист   ЧР-86/18.4.2023    
Благой Димитров Проданов Дипломатически служител - ІІ ст.   ЧР-1048/12.5.2023    
Богдан Любомиров Коларов Ръководител на ЗП   ЧР-1059/29.5.2023    
Божидар Божидаров Чапаров Главен специалист   ЧР-578/19.5.2023    
Божидар Георгиев Петров Главен специалист   ЧР-1085/10.5.2023    
Божидар Иванов Сандев Главен експерт ЧР-1197А/5.6.2023 ЧР-1197/30.6.2023    
Бойка Николаева Кръстанова Главен експерт   ЧР-177/8.3.2023    
Бойко Бориславов Хаджийски Началник на отдел   ЧР-386/15.3.2023    
Бойко Петров Йорданов Главен специалист   ЧР-191/8.3.2023    
Бойко Симеонов Пенев Системен администратор I степен   ЧР-96/27.3.2023    
Борил Ценков Иванов Главен специалист   ЧР-472/9.5.2023    
Борис Василев Кацамунски Главен специалист   ЧР-413/15.5.2023    
Борис Димитров Диреков Главен експерт   ЧР-105/24.4.2023    
Борис Емилов Шабански Първи секретар   ЧР-1003/13.3.2023    
Борис Росенов Борисов Главен експерт   ЧР-613/7.4.2023    
Борислав Александров Евлогиев Първи секретар   ЧР-869/18.4.2023    
Борислав Мирославов Попов Специалист ЧР-1175А/2.2.2023 ЧР-1175/10.5.2023    
Борислав Николаев Борисов Главен специалист   ЧР-742/12.4.2023    
Борислав Станимиров Станимиров Главен експерт   ЧР-1052/18.4.2023    
Борислав Ценков Ценков Главен специалист   ЧР-1102/28.3.2023    
Боряна Георгиева Димитрова Главен специалист   ЧР-218/22.5.2023    
Боряна Иванова Симеонова Директор   ЧР-467/15.3.2023    
Боряна Илиева Стойнова Началник на отдел   ЧР-88/3.5.2023    
Боряна Петрова Пунчева Дипломатически служител - ІІ ст.   ЧР-341/10.5.2023    
Боряна Руменова Аргирова Първи секретар   ЧР-868/27.4.2023    
Боряна Славова Янева Пълномощен министър   ЧР-658/19.5.2023    
Боряна Стоянова Пашова-Китанова Главен експерт   ЧР-697/10.2.2023    
Бояна Славова Трифонова Съветник   ЧР-1001/15.5.2023    
Вакрил Георгиев Анастасов Главен експерт   ЧР-304/2.5.2023    
Валентин Георгиев Крумов Главен специалист   ЧР-181/8.3.2023    
Валентин Иванов Павлов Главен специалист   ЧР-995/18.4.2023    
Валентин Илиев Николов Съветник   ЧР-759/18.4.2023    
Валентин Кирилов Атанасов Главен специалист   ЧР-114/8.3.2023    
Валентин Михайлов Гайдаров Пълномощен министър   ЧР-750/15.5.2023    
Валентин Николаев Велчев Главен специалист   ЧР-1097/15.5.2023    
Валентин Тодоров Попов Пълномощен министър   ЧР-881/2.5.2023    
Валентин Цанев Дончев Висш дипломатически служител    ЧР-307/4.5.2023    
Валентина Петрова Лаловска Главен специалист   ЧР-68/10.2.2023    
Валентина Симеонова Младенова Главен специалист   ЧР-252/27.4.2023    
Валерий Димитров Георгиев Главен специалист   ЧР-703/6.3.2023    
Ваньо Владимиров Тодоров Главен специалист ЧР-1241А/18.12.2023 ЧР-1241/20.11.2023    
Ваня Георгиева Милтенова Директор   ЧР-9/16.1.2023    
Ваня Илиянова Илиева-Смит Съветник   ЧР-854/10.5.2023    
Ваня Христова Маринова Държавен експерт   ЧР-397/15.5.2023    
Ваня Чавдарова Андреева-Малакова Директор   ЧР-321/4.5.2023    
Васил Вълков Вълков Главен експерт   ЧР-1039/10.5.2023    
Васил Георгиев Дурев Държавен експерт   ЧР-942/2.5.2023    
Васил Димитров Цопанов Старши експерт   ЧР-792/11.5.2023    
Васил Илиев Гешев Главен експерт   ЧР-166/15.5.2023    
Васил Методиев Методиев Главен специалист   ЧР-607/18.4.2023    
Васил Петков Василев Главен специалист   ЧР-115/1.3.2023    
Велина Филипова Вълчева Дипломатически служител - ІV ст.   ЧР-359/22.3.2023    
Велислав Стойчев Джамбазов Специалист ЧР-1221А/16.8.2023 ЧР-1221/12.9.2023    
Величка Николаева Тошева Старши специалист   ЧР-416/5.5.2023    
Венелин Александров Ганков Главен експерт   ЧР-160/4.5.2023    
Венелина Методиева Ланева Главен експерт   ЧР-134/9.5.2023    
Венета Асенова Мицева Главен специалист   ЧР-1110/10.5.2023    
Венета Йорданова Кокалова Главен експерт   ЧР-54/25.4.2023    
Венета Каменова Стокова-Христова Дипломатически служител - ІІІ ст.   ЧР-228/4.4.2023    
Венета Любомирова Заякова Държавен експерт   ЧР-391/16.5.2023    
Венцислав Енчев Сергиев Младши експерт ЧР-1205/25.7.2023 ЧР-1205А/22.8.2023    
Венцислав Ненчов Велчев Главен експерт   ЧР-878/7.4.2023    
Венцислав Цолов Цолов Главен специалист   ЧР-1099/29.3.2023    
Венцислава Миленова Емилова Главен специалист   ЧР-438/6.3.2023    
Венцислава Тихомирова Нанкова Главен експерт   ЧР-64/10.5.2023    
Вера Борисова Георгиева Съветник   ЧР-849/5.4.2023    
Вера Руменова Монова Старши дипломатически служител - ІІ ст.   ЧР-272/15.5.2023    
Вероника Ангелова Орбецова Втори секретар   ЧР-801/15.5.2023    
Вероника Кирилова Савова Главен специалист   ЧР-264/4.5.2023    
Вероника Ценова Пеева Специалист, ПМС   ЧР-1107/11.5.2023    
Весела Бориславова Ацева Дипломатически служител - ІІ ст.   ЧР-324/15.5.2023    
Весела Иванова Станоева Главен експерт   ЧР-430/11.5.2023    
Весела Николова Иванова Началник на сектор   ЧР-27/12.5.2023    
Весела Павлова Станимирова Главен експерт   ЧР-73/27.4.2023    
Весела Стефанова Паскалева Главен експерт   ЧР-756/15.5.2023    
Весела Стоева Кьосева Съветник   ЧР-758/20.4.2023    
Весела Христова Нинова Главен експерт   ЧР-52/7.2.2023    
Веселин Атанасов Атанасов Главен специалист   ЧР-1096/28.2.2023    
Веселин Велинов Венев Главен специалист   ЧР-432/12.5.2023    
Веселин Георгиев Цаков Главен специалист   ЧР-708/18.5.2023    
Веселин Ненчев Николаев Пълномощен министър   ЧР-662/15.5.2023    
Веселина Веселинова Цветкова Старши дипломатически служител - ІІ ст.   ЧР-503/11.5.2023    
Веселина Димитрова Желязкова Стажант-аташе ЧР-1148А/24.2.2023 ЧР-1148/26.5.2023    
Веселина Иванова Илиева Главен специалист ЧР-1146А/9.2.2023 ЧР-1146/29.5.2023    
Веселина Манолова Бонева-Стоянова Старши юрисконсулт   ЧР-208/10.5.2023    
Веска Здравкова Йорданова Съветник   ЧР-890/10.5.2023    
Виктор Бенов Бенов Дипломатически служител - ІІ ст.   ЧР-476/15.1.2023    
Виктор Карамфилов Гюров Главен експерт   ЧР-404/12.5.2023    
Виктор Людмилов Котев Специалист   ЧР-989/25.4.2023    
Виктор Петров Борисов Старши специалист   ЧР-507/17.1.2023    
Виктория Димитрова Бицова-Стоянова Експерт по мрежова и инф.сигурност   ЧР-99/18.1.2023    
Виктория Николаева Георгиева-Свиленова Технически сътрудник   ЧР-1119/18.4.2023    
Виктория Николова Таскова-Черноокова Първи секретар   ЧР-676/13.4.2023    
Виктория Павлова Петрова Дипломатически служител - ІV ст.   ЧР-280/15.5.2023    
Виктория Тодорова Атанасова Главен специалист   ЧР-569/25.5.2023    
Виктория Тодорова Меламед Съветник   ЧР-3/3.5.2023    
Вилдан Яшарова Ахмедова Държавен експерт   ЧР-409/11.5.2023    
Вилияна Руменова Иванова Специалист   ЧР-155/15.5.2023    
Виолета Атанасова Несторова Главен специалист   ЧР-993/18.4.2023    
Виолета Василева Ралева Главен експерт   ЧР-144/4.5.2023    
Виолета Владиславова Кънева Държавен експерт   ЧР-731/19.5.2023    
Виолета Николаева Кирилова Старши юрисконсулт   ЧР-380/10.2.2023    
Виолета Петрова Йорданова-Тодорова Технически сътрудник   ЧР-6/10.5.2023    
Виолин Цанков Марков Държавен експерт ЧР-1169А/27.3.2023 ЧР-1169/27.4.2023    
Виолина Кирилова Петкова Дипломатически служител III степен ЧР-1198А/7.6.2023 ЧР-1198/6.7.2023    
Владимир Владимиров Колев Главен специалист   ЧР-594/10.5.2023    
Владимир Емилов Миланов Главен експерт   ЧР-78/12.5.2023    
Владимир Илиев Бакърджиев Държавен експерт   ЧР-611/7.4.2023    
Владимир Милков Христов Втори секретар   ЧР-951/15.5.2023    
Владимир Никифоров Димитров Главен специалист   ЧР-1006/24.2.2023    
Владимир Николаев Ванчев Младши експерт   ЧР-567/11.5.2023    
Владимир Пламенов Доровски Главен експерт   ЧР-286/15.5.2023    
Владимир Сотиров Димитров Главен специалист   ЧР-1093/10.5.2023    
Владина Иванова Петкова Началник на отдел   ЧР-61/10.5.2023    
Владислав Венциславов Колев Главен експерт ЧР-1232/14.8.2023 ЧР-1232/14.8.2023    
Владислав Павлов Георгиев Главен специалист   ЧР-764/18.4.2023    
Владислава Александрова Божилова Главен специалист   ЧР-40/29.3.2023    
Волен Русев Русев Стажант-аташе ЧР-1133А/24.2.2023 ЧР-1133/30.3.2023    
Върбан Методиев Бенишев Втори секретар   ЧР-1064/15.5.2023    
Вяра Димитрова Милева Главен специалист   ЧР-702/6.3.2023    
Габриела Асенова Примова Първи секретар   ЧР-657/12.5.2023    
Габриела Николаева Кирилова Главен експерт   ЧР-56/11.4.2023    
Габриела Николаева Толчева Дипломатически служител - ІV ст.   ЧР-493/31.1.2023    
Габриела Светославова Николова Дипломатически служител - ІІІ ст.   ЧР-325/10.5.2023    
Галин Милчев Галев Дипломатически служител - ІV ст.   ЧР-545/15.5.2023    
Галина Велинова Нинова Втори секретар   ЧР-768/9.5.2023    
Галина Венциславова Цветанова-Костова Съветник   ЧР-633/24.4.2023    
Галина Генова Бъчварова Дипломатически служител - І ст.   ЧР-349/2.5.2023    
Галина Георгиева Александрова Главен специалист   ЧР-949/4.5.2023    
Галина Константинова Костова Началник на отдел   ЧР-224/12.5.2023    
Галя Петрова Димитрова Съветник   ЧР-990/18.4.2023    
Ганчо Костадинов Ганев Специалист   ЧР-1023/15.5.2023    
Геновева Георгиева Цекова Главен специалист   ЧР-385/22.5.2023    
Геновева Цанева Червенакова Дипломатически служител - І ст.   ЧР-520/2.5.2023    
Георги Василев Георгиев Главен експерт   ЧР-602/28.4.2023    
Георги Василев Джунджуров Дипломатически служител - ІІІ ст.   ЧР-227/27.3.2023    
Георги Василев Манолов Главен специалист   ЧР-184/11.4.2023    
Георги Владимиров Кимов Главен специалист   ЧР-462/17.3.2023    
Георги Гаврилов Георгиев Главен специалист   ЧР-465/21.4.2023    
Георги Георгиев Гергов Държавен експерт   ЧР-223/15.5.2023    
Георги Георгиев Панайотов Пълномощен министър   ЧР-1173/10.5.2023    
Георги Димитров Георгиев Началник на отдел   ЧР-468/2.1.2023    
Георги Димитров Дамянов Главен специалист   ЧР-415/15.5.2023    
Георги Димитров Димитров Посланик за специални поръчения   ЧР-536/11.5.2023    
Георги Димитров Иванов Главен специалист   ЧР-464/7.4.2023    
Георги Емилов Войнски Държавен експерт   ЧР-639/18.4.2023    
Георги Емилов Минков Трети секретар   ЧР-683/6.3.2023    
Георги Иванов Пенков Специален координатор   ЧР-496/12.5.2023    
Георги Иванов Пройнов Главен специалист   ЧР-743/18.4.2023    
Георги Иванов Тодоров Старши експерт   ЧР-828/26.6.2023    
Георги Иванов Хъшев Трети секретар   ЧР-1018/15.5.2023    
Георги Лазаров Йордакиев Главен специалист   ЧР-38/21.3.2023    
Георги Лъчезаров Сусанин Дипломатически служител - ІІІ ст.   ЧР-452/4.5.2023    
Георги Максимов Гайтанджиев Главен експерт   ЧР-1041/9.2.2023    
Георги Маринов Йовчевски Трети секретар   ЧР-581/15.5.2023    
Георги Маринов Петров Трети секретар   ЧР-790/15.5.2023    
Георги Николов Рачев Началник на отдел   ЧР-102/3.2.2023    
Георги Пантелеев Пантелеев Главен експерт   ЧР-588/10.5.2023    
Георги Петков Джановски Главен експерт   ЧР-641/18.4.2023    
Георги Петров Воденски Директор   ЧР-13/9.5.2023    
Георги Пламенов Тонев Специалист ЧР-1209/1.8.2023 ЧР-1209/1.8.2023    
Георги Руменов Георгиев Съветник   ЧР-667/13.4.2023    
Георги Стоянов Кунин Дипломатически служител - ІV ст.   ЧР-319/25.4.2023    
Георги Стоянов Стоилов Специалист   ЧР-486/18.5.2023    
Георги Стоянов Стоянов Специалист   ЧР-119/10.5.2023    
Георги Христов Георгиев Дипломатически служител - ІV ст.   ЧР-358/15.5.2023    
Георги Христов Костурков Държавен експерт   ЧР-399/1.3.2023    
Георги Цветков Дамянов Главен специалист   ЧР-755/19.5.2023    
Гергана Богомилова Чавдарова Старши специалист   ЧР-1114/15.5.2023    
Гергана Валентинова Цековска Специалист   ЧР-1065/15.5.2023    
Гергана Величкова Георгиева Началник на отдел   ЧР-502/20.3.2023    
Гергана Георгиева Радойкова Главен експерт ЧР-1224/25.9.2023 ЧР-1224А/28.9.2023    
Гергана Георгиева Фурдинова-Каменова Главен специалист   ЧР-573/29.5.2023    
Гергана Дечкова Плачкова Държавен експерт   ЧР-401/10.4.2023    
Гергана Иванова Чойкова Държавен експерт   ЧР-478/10.5.2023    
Гергана Лазарова Александрова Главен експерт   ЧР-176/8.3.2023    
Гергана Николаева Радишева Специалист   ЧР-131/12.4.2023    
Гергана Петрова Димитрова Главен юрисконсулт   ЧР-420/9.5.2023    
Гергана Петрова Димитрова Главен експерт   ЧР-718/9.5.2023    
Гергана Петрова Ковачева Главен специалист ЧР-1222/1.8.2023 ЧР-1222А/19.9.2023    
Гергана Стефанова Минкова Експерт, анализатор на раб.процеси   ЧР-89/5.5.2023    
Гергана Цекова Кукурина Главен специалист   ЧР-747/10.5.2023    
Гергана Цецкомирова Цекова Главен специалист   ЧР-270/15.5.2023    
Горяна Григорова Ленкова Началник на отдел   ЧР-447/15.5.2023    
Господин Валентинов Димитров Старши специалист   ЧР-154/15.5.2023    
Григор Калинов Порожанов Директор   ЧР-534/9.5.2023    
Григор Петров Вълчанов Главен специалист   ЧР-182/8.3.2023    
Данаил Александров Чакъров Директор   ЧР-355/10.5.2023    
Данаил Георгиев Дражев Главен специалист   ЧР-109/12.5.2023    
Даниел Асенов Асенов Главен специалист   ЧР-804/8.5.2023    
Даниел Банов Данов Началник на отдел   ЧР-18/5.5.2023    
Даниел Георгиев Рупанов Главен експерт   ЧР-354/9.5.2023    
Даниел Христов Христов Държавен експерт   ЧР-428/10.5.2023    
Даниела Атанасова Василева Главен специалист   ЧР-643/18.4.2023    
Даниела Бойкова Инкова-Пешева Главен експерт ЧР-1139А/1.2.2023 ЧР-1139/1.3.2023    
Даниела Василева Драмбозова Държавен експерт   ЧР-727/16.5.2023    
Даниела Велинова Сиракова Началник на отдел   ЧР-322/2.5.2023    
Даниела Георгиева Ангелова Държавен експерт   ЧР-761/18.4.2023    
Даниела Иванова Николова Първи секретар   ЧР-585/10.5.2023    
Даниела Константинова Митева Втори секретар   ЧР-586/10.5.2023    
Даниела Крумова Дражева Държавен експерт   ЧР-285/30.1.2023    
Даниела Николова Будинова Съветник   ЧР-776/7.4.2023    
Даниела Симеонова Караманова Главен експерт ЧР-1230/31.10.2023 ЧР-1230А/6.11.2023    
Даниела Яворова Георгиева Главен специалист   ЧР-548/20.4.2023    
Данчо Добринов Мичев Директор   ЧР-1137/16.2.2023    
Дарина Иванова Кацарска Младши експерт ЧР-1207/27.7.2023 ЧР-1207А/21.8.2023    
Дарина Тодорова Дечева Главен експерт   ЧР-873/31.1.2023    
Дарина Чавдарова Божкова Държавен инспектор   ЧР-15/19.4.2023    
Дария Димитрова Оташлийска Главен експерт   ЧР-171/10.4.2023    
Дария Колева Павлова Дипломатически служител - ІІІ ст.   ЧР-453/18.1.2023    
Дафинка Георгиева Прокопова Старши експерт   ЧР-837/7.4.2023    
Делян Валериев Николов Трети секретар   ЧР-739/18.4.2023    
Деметра Куманова Дулева Главен експерт   ЧР-932/13.4.2023    
Деница Йоанова Костадинова-Мотева Главен юрисконсулт   ЧР-387/10.5.2023    
Деница Костадинова Петкова Държавен експерт   ЧР-530/2.5.2023    
Деница Николова Велчева Втори секретар   ЧР-950/15.5.2023    
Деница Стоянова Маринова Държавен инспектор   ЧР-20/3.5.2023    
Десислава Ангелова Костадинова Държавен експерт   ЧР-1046/9.5.2023    
Десислава Атанасова Пържелова-Филипова Главен специалист   ЧР-65/4.5.2023    
Десислава Валентинова Андонова Главен специалист   ЧР-48/26.1.2023    
Десислава Венелинова Иванова-Козлева Директор   ЧР-1126/10.5.2023    
Десислава Георгиева Чакърова Старши дипломатически служител - ІІ ст.   ЧР-317/10.5.2023    
Десислава Димитрова Георгиева Старши специалист   ЧР-893/15.5.2023    
Десислава Иванова Атанасова Старши дипломатически служител - ІІ ст.   ЧР-256/11.5.2023    
Десислава Йорданова Петрова Главен специалист   ЧР-830/8.2.2023    
Десислава Огнянова Сидерова Дипломатически служител - ІІІ ст. ЧР-500А/30.1.2023 ЧР-500/3.2.2023    
Десислава Павлинова Петрова Старши дипломатически служител - ІІ ст.   ЧР-261/10.5.2023    
Десислава Парашкевова Парушева Началник на отдел   ЧР-348/15.5.2023    
Десислава Сергеева Пантева Главен експерт   ЧР-905/18.4.2023    
Десислава Стефанова Гълъбова-Стойкова Главен експерт   ЧР-292/9.5.2023    
Десислава Стефанова Колева Главен специалист   ЧР-524/16.1.2023    
Десислава Стоянова Хранова Главен експерт   ЧР-298/2.5.2023    
Детелина Иванова Иванова Технически сътрудник   ЧР-1141/6.3.2023    
Детелина Красимирова Георгиева Главен специалист   ЧР-85/4.5.2023    
Джованина Цветанова Докова Старши дипломатически служител - ІІ ст.   ЧР-337/15.5.2023    
Диана Благоева Соколова Главен специалист   ЧР-69/10.5.2023    
Диана Божидарова Парапанова Стажант-аташе ЧР-1149А/16.2.2023 ЧР-1149/18.4.2023    
Диана Бойкова Сугарева Главен специалист   ЧР-47/3.5.2023    
Диана Олегова Попова Първи секретар   ЧР-1057/11.5.2023    
Диана Пенчева Джамбазова Началник на отдел   ЧР-271/3.5.2023    
Диана Събева Кашканова Държавен експерт   ЧР-563/10.5.2023    
Диана Тодорова Благоева Технически сътрудник   ЧР-744/18.4.2023    
Диана Тошкова Георгиева Младши експерт   ЧР-568/4.4.2023    
Дилян Антонов Сталев Дипломатически служител - ІІ ст.   ЧР-357/11.5.2023    
Диляна Иванова Ганева Главен експерт   ЧР-138/19.4.2023    
Димана Кирилова Дерменджиева-Драмова Началник на отдел   ЧР-356/15.5.2023    
Димитрина Георгиева Темелкова Главен експерт   ЧР-326/15.5.2023    
Димитринка Тодорова Динкова Главен специалист   ЧР-709/6.3.2023    
Димитър Александров Станчев Специален координатор   ЧР-329/9.5.2023    
Димитър Борисов Димитров Главен специалист   ЧР-93/4.5.2023    
Димитър Борисов Филипов Главен експерт   ЧР-590/10.5.2023    
Димитър Василев Димитров Старши експерт   ЧР-906/18.4.2023    
Димитър Георгиев Карастоянов Специален координатор   ЧР-339/11.5.2023    
Димитър Данчев Лилов Първи секретар   ЧР-609/7.4.2023    
Димитър Димитров Димитров Старши дипломатически служител - І ст.   ЧР-456/10.5.2023    
Димитър Димитров Шатровски Старши специалист   ЧР-439/11.5.2023    
Димитър Дойчинов Благоев Главен експерт   ЧР-740/18.4.2023    
Димитър Драгомиров Петров Старши експерт   ЧР-617/15.5.2023    
Димитър Здравков Димитров Главен експерт   ЧР-1028/18.4.2023    
Димитър Иванов Димитров Главен специалист   ЧР-983/13.4.2023    
Димитър Иванчев Велев Главен специалист   ЧР-194/12.5.2023    
Димитър Кирилов Тонев Дипломатически служител - І ст.   ЧР-340/25.4.2023    
Димитър Константинов Икономов Посланик за специални поръчения   ЧР-542/1.9.2023    
Димитър Людмилов Димитров Старши специалист   ЧР-968/19.5.2023    
Димитър Николаев Каменов Главен експерт   ЧР-817/10.5.2023    
Димитър Николов Япраков Държавен експерт   ЧР-688/4.5.2023    
Димитър Петров Иванов Старши дипломатически служител - І ст.   ЧР-1122/3.5.2023    
Димитър Петров Испански Старши специалист   ЧР-200/11.5.2023    
Димитър Стефанов Арабаджиев Главен експерт   ЧР-108/9.5.2023    
Димитър Филипов Серафимов Неакредитиран посланик   ЧР-1012/18.4.2023    
Димитър Цанчев Цанчев Неакредитиран посланик   ЧР-556/11.5.2023    
Димитър Юлиянов Василев Трети секретар   ЧР-622/11.5.2023    
Димо Илиев Карадимов Пълномощен министър   ЧР-1227/9.10.2023    
Динко Петров Урумов Главен специалист   ЧР-516/11.5.2023    
Добрин Николаев Станев Трети секретар   ЧР-769/2.5.2023    
Донка Кръстева Нейкова-Любенова Главен юрисконсулт   ЧР-378/2.5.2023    
Дориан Огнянов Тодоров Държавен експерт   ЧР-687/13.4.2023    
Дорита Тихомирова Златева Аташе   ЧР-686/6.3.2023    
Драгомир Валериев Заков Посланик за специални поръчения   ЧР-490/4.5.2023    
Драгомир Иванов Илиев Главен специалист   ЧР-188/7.3.2023    
Ева Дончева Живкова Главен специалист   ЧР-30/5.5.2023    
Евгени Георгиев Алексиев Пълномощен министър   ЧР-1032/3.5.2023    
Евгени Николаев Григоров Главен експерт ЧР-1225/31.5.2023      
Евгения Георгиева Дъгарадина Дипломатически служител - ІІ ст.   ЧР-451/5.5.2023    
Евгения Емилова Малчева-Иванова Дипломатически служител - І ст.   ЧР-244/11.5.2023    
Евтим Рангелов Рангелов Държавен експерт   ЧР-458/11.5.2023    
Екатерина Анастасова Матуски Държавен експерт   ЧР-978/10.5.2023    
Екатерина Ангелова Ангелова Дипломатически служител - ІІ ст.   ЧР-290/31.8.2023    
Екатерина Илиева Велчева Главен специалист ЧР-1219/4.9.2023 ЧР-1219А/3.10.2023    
Екатерина Николаева Георгиева Първи секретар   ЧР-726/7.9.2023    
Елена Димитрова Личева-Каравасилева Главен специалист   ЧР-848/16.1.2023    
Елена Димитрова Ортакчийска-Апостолова Главен специалист   ЧР-892/2.5.2023    
Елена Иванова Никова Дипломатически служител - ІІІ ст.   ЧР-457/9.5.2023    
Елена Коева Калева Главен експерт   ЧР-965/12.5.2023    
Елена Николаевна Слатинска-Ованезова Първи секретар   ЧР-976/10.5.2023    
Елена Петева Кирева Първи секретар   ЧР-677/6.3.2023    
Елена Светославова Куцарова Специалист   ЧР-1036/3.5.2023    
Елена Стоянова Якимова Главен експерт   ЧР-45/11.5.2023    
Елена Тодорова Начева-Гелева Директор   ЧР-25/1.3.2023    
Елеонора Димитрова Наумова Главен специалист   ЧР-474/11.4.2023    
Елеонора Кирилова Велкова Главен специалист   ЧР-954/18.4.2023    
Елеонора Христова Христова Главен специалист   ЧР-577/12.4.2023    
Елизабет Иванова Гроздева Главен специалист   ЧР-495/26.4.2023    
Елизабет Константинова Върбанова Директор   ЧР-219/31.5.2023    
Елис Васви Сахатчиева Специалист   ЧР-823/10.5.2023    
Елисавета Богомилова Петева Главен специалист   ЧР-79/3.5.2023    
Елисавета Здравкова Симеонова Началник на отдел   ЧР-301/15.5.2023    
Елисавета Петрова Паунова Началник на отдел   ЧР-375/2.5.2023    
Елисавета Тодорова Тошева Главен специалист   ЧР-1108/20.3.2023    
Елица Викторова Василева Главен юрисконсулт   ЧР-207/26.4.2023    
Елица Енчева Петрова Дипломатически служител - ІV ст.   ЧР-352/11.5.2023    
Елица Иванова Иванова Главен експерт   ЧР-35/10.5.2023    
Елица Тодорова Пеева Първи секретар   ЧР-1033/3.5.2023    
Елка Дончева Сурчева Дипломатически служител - І ст.   ЧР-248/12.5.2023    
Елмаз Кадир Мехмедали Технически сътрудник   ЧР-1172/10.5.2023    
Емануела Пламенова Томова Началник на отдел   ЧР-247/11.5.2023    
Емил Александров Миланов Началник на отдел   ЧР-441/12.5.2023    
Емил Бориславов Кишмеров Първи секретар   ЧР-1043/9.5.2023    
Емил Венелинов Казаков Пълномощен министър   ЧР-925/9.5.2023    
Емил Веселинов Миланов Главен експерт   ЧР-258/9.5.2023    
Емил Витанов Димитров Главен експерт   ЧР-885/10.3.2023    
Емил Димитров Петров Технически сътрудник   ЧР-1159/13.4.2023    
Емил Дуков Георгиев Дипломатически служител - ІІ ст.   ЧР-343/21.4.2023    
Емил Евдокимов Недялков Главен специалист   ЧР-934/13.4.2023    
Емил Ивов Димитров Специалист   ЧР-87/24.4.2023    
Емил Михайлов Гълъбов Главен специалист   ЧР-644/18.4.2023    
Емил Савов Ялнъзов Директор   ЧР-440/11.5.2023    
Емилия Василева Николова Главен специалист   ЧР-1109/15.5.2023    
Емилия Георгиева Сейменова Главен специалист   ЧР-126/15.3.2023    
Емилия Иванова Бурова Началник на отдел   ЧР-408/28.4.2023    
Емилия Йорданова Стефанова-Велева Дипломатически служител - ІV ст. ЧР-1178А/6.4.2023 ЧР-1178/15.5.2023    
Емилия Костадинова Хаджийска Главен експерт   ЧР-471/4.5.2023    
Емилия Кръстева Павлова Главен специалист ЧР-1187А/23.3.2023 ЧР-1187/29.5.2023    
Емилия Пенчева Хаджиолова Главен специалист   ЧР-987/10.5.2023    
Емилия Петрова Христова Технически сътрудник   ЧР-8/5.5.2023    
Енчо Димитров Димитров Началник на отдел   ЧР-509/15.5.2023    
Ермелина Пейчева Пейчева Старши дипломатически служител - ІІ ст.   ЧР-469/12.5.2023    
Ерол Садетин Юзеир Главен специалист   ЧР-704/6.3.2023    
Етелка Илиева Чернакова Държавен експерт   ЧР-521/11.5.2023    
Жаклин Валериева Янева Трети секретар   ЧР-714/19.4.2023    
Желязко Захариев Радуков Държавен експерт   ЧР-334/15.5.2023    
Жечко Христов Попов Главен експерт   ЧР-136/12.5.2023    
Живко Вълков Кънчев Специалист   ЧР-595/10.5.2023    
Живко Иванов Дончев Изпълнител   ЧР-1136/16.2.2023    
Запрян Христонов Запрянов Главен експерт   ЧР-753/15.5.2023    
Зара Даниел Делева Старши специалист   ЧР-417/15.5.2023    
Здравка Асенова Юрчиева Главен експерт   ЧР-135/24.4.2023    
Здравка Евгениева Михайлова Главен експерт   ЧР-601/19.5.2023    
Здравка Христова Илчева Изпълнител   ЧР-1163/18.4.2023    
Здравко Георгиев Христов Главен специалист   ЧР-938/20.1.2023    
Злателина Евгениева Аянова-Кирилова Старши експерт   ЧР-305/12.5.2023    
Злати Георгиев Кацарски Началник на отдел   ЧР-255/20.4.2023    
Златин Вангелов Тръпков Неакредитиран посланик   ЧР-926/13.4.2023    
Златин Страшимиров Кръстев Пълномощен министър   ЧР-710/15.5.2023    
Златина Владкова Димитрова Главен специалист   ЧР-46/30.5.2023    
Златко Борисов Барс-Димитров Неакредитиран посланик   ЧР-555/4.5.2023    
Зорница  Иванова  Петрова Съветник ЧР-1214/1.8.2023 ЧР-1214А/1.9.2023    
Зорница Валери Янева Дипломатически служител - І ст.   ЧР-314/10.5.2023    
Зорница Емилова Грекова Втори секретар   ЧР-928/13.4.2023    
Зоя Вълкова Димитрова Главен специалист   ЧР-592/10.5.2023    
Зоя Спасова Милчева Държавен експерт   ЧР-762/18.4.2023    
Ива Вишински Захариева Държавен експерт   ЧР-689/10.3.2023    
Ива Николаева Крулева Началник на отдел   ЧР-328/9.5.2023    
Ивайло Будьониев Николов Главен специалист   ЧР-591/29.6.2023    
Ивайло Василев Венов Главен специалист ЧР-1195А/2.5.2023 ЧР-1195/5.6.2023    
Ивайло Върбанов Ценов Съветник   ЧР-767/13.4.2023    
Ивайло Гатев Гатев Аташе   ЧР-904/11.5.2023    
Ивайло Николаев Йорданов Съветник   ЧР-935/20.1.2023    
Ивайло Симеонов Кашканов Съветник   ЧР-621/10.5.2023    
Ивайло Стефанов Карчев Главен специалист   ЧР-217/9.5.2023    
Ивайло Харалампиев Мойсов Трети секретар   ЧР-856/9.5.2023    
Иван Белчев Белчев Главен специалист   ЧР-189/16.3.2023    
Иван Божилов Василев Главен специалист   ЧР-83/3.5.2023    
Иван Георгиев Китов Главен експерт   ЧР-1037/15.2.2023    
Иван Георгиев Петров Главен специалист ЧР-1192А/4.5.2023 ЧР-1192/28.5.2023    
Иван Георгиев Табаков Старши експерт   ЧР-937/28.4.2023    
Иван Димитров Кабрански Главен специалист   ЧР-463/4.5.2023    
Иван Димитров Мотев Началник на отдел   ЧР-393/10.5.2023    
Иван Иванович Таласимов Главен експерт   ЧР-363/11.5.2023    
Иван Йорданов Станчев Специалист   ЧР-822/10.5.2023    
Иван Любомиров Тотин Главен специалист   ЧР-582/19.5.2023    
Иван Маринов Господинов Съветник   ЧР-775/7.4.2023    
Иван Милчов Мирчев Главен специалист   ЧР-197/22.3.2023    
Иван Николов Котов Старши дипломатически служител - І ст.   ЧР-1177/12.5.2023    
Иван Николов Райчев Съветник   ЧР-664/13.3.2023    
Иван Петров Долев Специалист   ЧР-487/4.5.2023    
Иван Петров Цветанов Технически сътрудник ЧР-1211/19.6.2023 ЧР-1211А/3.8.2023    
Иван Светозаров Павлов Главен специалист   ЧР-700/11.5.2023    
Иван Стоянов Иванов Дипломатически служител - І ст.   ЧР-225/22.5.2023    
Иван Теодоров Димов Младши експерт   ЧР-699/13.4.2023    
Ивана Симеонова Гогова Специалист   ЧР-1111/29.5.2023    
Иванка Кирилова Джатева Държавен експерт   ЧР-1070/11.5.2023    
Иванка Росенова Ованезова Старши експерт   ЧР-1155/30.3.2023    
Иванка Тодорова Ташева Съветник   ЧР-668/6.3.2023    
Ивета Паунова Цонева-Тодорова Дипломатически служител - І ст.   ЧР-273/11.5.2023    
Ивета Стойчева Дойчинова Експерт, анализатор на раб.процеси   ЧР-90/26.1.2023    
Иво Аспарухов Козов Главен специалист   ЧР-1086/12.4.2023    
Иво Вълов Петров Началник сектор ЧР-118А/10.1.2023 ЧР-118/11.1.2023    
Иво Георгиев Мускуров Пълномощен министър   ЧР-959/15.5.2023    
Иво Георгиев Шапчев Главен експерт   ЧР-698/15.5.2023    
Иво Иванов Станчев Главен специалист   ЧР-473/6.3.2023    
Иво Людмилов Резашки Главен специалист   ЧР-580/12.10.2023    
Изабел Валентин Николова Старши експерт   ЧР-172/10.3.2023    
Илиан Иванов Илиев Старши специалист   ЧР-941/15.5.2023    
Илиан Кръстев Кръстев Специалист   ЧР-654/25.4.2023    
Илиана Иванова Горова Държавен експерт   ЧР-444/4.5.2023    
Илиана Илиева Тонова Държавен експерт   ЧР-297/11.5.2023    
Илиана Светлозарова Елдърова Дипломатически служител - ІV ст.   ЧР-246/12.5.2023    
Илия Илиев Начев Трети секретар   ЧР-1008/18.4.2023    
Илия Христов Бонджолов Трети секретар   ЧР-897/9.5.2023    
Илиян Илиев Илиев Държавен експерт   ЧР-749/11.5.2023    
Илиян Роберт Вълков Дипломатически служител - ІІІ ст.   ЧР-477/11.5.2023    
Илиян Тодоров Илиев Главен специалист   ЧР-196/25.4.2023    
Илияна Андонова Петрова Главен експерт   ЧР-460/4.5.2023    
Илияна Йорданова Гюрова Главен специалист ЧР-1193А/16.5.2023 ЧР-1193/5.6.2023    
Илияна Константинова Чакърова Младши експерт   ЧР-527/28.4.2023    
Илонка Тодорова Димитрова Главен експерт   ЧР-1053/18.4.2023    
Ина Николаева Николова Главен специалист   ЧР-71/8.6.2023    
Ирена Василева Димитрова Посланик за специални поръчения   ЧР-211/28.6.2023    
Ирена Николаева Тодорова Първи секретар   ЧР-123/15.5.2023    
Ирина Евгениева Тихова Главен специалист   ЧР-984/10.5.2023    
Ирина Николова Гринкевич Главен специалист   ЧР-862/11.5.2023    
Искра Григорова Григорова-Зоровска Държавен експерт   ЧР-877/19.4.2023    
Искра Димитрова Ангелова Началник на отдел   ЧР-517/28.4.2023    
Искра Методиева Ивчева Държавен експерт   ЧР-392/23.2.2023    
Искра Цветкова Цветанова Главен специалист   ЧР-164/16.1.2023    
Исмегюл Сали Дурмуш Дипломатически служител - І ст.   ЧР-284/20.3.2023    
Йоана Сашова Йоткова Главен специалист   ЧР-864/22.5.2023    
Йовка Димитрова Кръстанова Държавен експерт   ЧР-390/10.5.2023    
Йово Панчев Панчев Главен експерт   ЧР-696/6.3.2023    
Йонка Дамянова Дунева Дипломатически служител - ІV ст.   ЧР-443/19.5.2023    
Йонко Петков Иванов Главен специалист   ЧР-84/18.4.2023    
Йордан Кирилов Даскалов Дипломатически служител - ІІІ ст.   ЧР-308/15.5.2023    
Йордан Кънчев Димитров Втори секретар   ЧР-927/22.3.2023    
Йордан Първанов Първанов Началник отдел   ЧР-1167/25.4.2023    
Йордан Симеонов Топчийски Трети секретар   ЧР-682/13.4.2023    
Йордан Славейков Йорданов Главен специалист   ЧР-1075/11.5.2023    
Йорданка Ангелова Парпарова Старши дипломатически служител - ІІ ст.   ЧР-235/5.5.2023    
Йорданка Иванова Иванова Специалист   ЧР-1030/18.4.2023    
Йорданка Йорданова Чобанова Главен специалист   ЧР-574/12.7.2023    
Йорданка Мирославова Георгиева Технически сътрудник ЧР-1153А/9.1.2023 ЧР-1153/17.3.2023    
Йорданка Цветинова Тодорова Стажант-аташе ЧР-1131А/24.2.2023 ЧР-1131/28.3.2023    
Йорданка Цветкова Кръстева Технически сътрудник ЧР-7А/3.2.2023 ЧР-7/24.1.2023    
Йълдъз Решат Талят Младши експерт   ЧР-763/18.4.2023    
Калин Иванов Димитров Дипломатически служител - І ст.   ЧР-257/4.5.2023    
Калин Красимиров Кръстев Главен специалист   ЧР-198/11.5.2023    
Калина Ангелова Костадинова Първи секретар   ЧР-789/15.5.2023    
Калина Благоева Чолакова Трети секретар   ЧР-684/6.3.2023    
Калина Любомирова Дамянова Дипломатически служител - І ст.   ЧР-267/11.5.2023    
Калина Огнянова Йорданова Главен експерт   ЧР-303/15.5.2023    
Калинка Василева Плачкова Главен експерт   ЧР-814/22.4.2023    
Калинка Минчева Герова Главен специалист   ЧР-838/7.4.2023    
Калоян Пламенов Георгиев Стажант-аташе ЧР-1147А/16.2.2023 ЧР-1147/28.3.2023    
Калояна Ганчева Янкова Старши специалист ЧР-1129А/12.6.2023 ЧР-1129/11.7.2023    
Камелия Атанасова Петрова Главен специалист   ЧР-215/12.4.2023    
Камелия Иванова Донева Технически сътрудник   ЧР-1116/12.5.2023    
Камелия Николаева Сергиева-Данова Главен специалист   ЧР-985/10.5.2023    
Камелия Петрова Димитрова Дипломатически служител - І ст.   ЧР-511/12.5.2023    
Камелия Стефанова Петрова Първи секретар   ЧР-800/15.5.2023    
Камен Валентинов Диков Първи секретар   ЧР-918/4.4.2023    
Камен Петров Куцаров Съветник   ЧР-783/25.4.2023    
Катерина Георгиева Янакиева Държавен експерт   ЧР-332/5.5.2023    
Катерина Димитрова Тонева Специалист ЧР-1238/13.11.2023 ЧР-1238А/5.12.2023    
Катерина Тодорова Цанова Главен експерт   ЧР-146/22.5.2023    
Катина Сашкова Новкова Съветник   ЧР-974/15.5.2023    
Катрин Маринова Китанова Главен специалист ЧР-1236/30.10.2023 ЧР-1236А/30.11.2023    
Катя Димитрова Енчева Главен експерт   ЧР-825/28.3.2023    
Кирил Ангелов Апостолов Главен експерт   ЧР-791/9.5.2023    
Кирил Георгиев Ценев Главен специалист   ЧР-734/10.5.2023    
Кирил Димитров Димитров Специалист   ЧР-841/7.4.2023    
Кирил Димов Куртев Стажант-аташе ЧР-1128А/17.2.2023 ЧР-1128/12.6.2023    
Кирил Иванов Георгиев Главен експерт   ЧР-161/11.5.2023    
Кирил Иванов Георгиев Държавен експерт   ЧР-402/27.4.2023    
Кирил Иванов Янков Главен специалист   ЧР-187/15.5.2023    
Кирил Миленов Колев Главен експерт   ЧР-1000/16.2.2023    
Кирил Николов Янчев Пълномощен министър   ЧР-652/9.5.2023    
Клаудия Пламенова Донева Дипломатически служител - ІV ст.   ЧР-310/12.4.2023    
Клементина Атанасова Ковачева Главен експерт   ЧР-691/8.4.2023    
Константин Дочев Шошков Главен специалист   ЧР-112/27.4.2023    
Константина Александрова Иванова Началник на отдел   ЧР-120/31.3.2023    
Константина Славчева Костова Съветник   ЧР-552/12.6.2023    
Костадин Грозданов Христов Главен експерт   ЧР-104/22.2.2023    
Костадин Любомиров Ушарски Държавен експерт   ЧР-771/12.5.2023    
Красен Георгиев Юруков Главен експерт   ЧР-627/10.5.2023    
Красимир Емилов Ценовски Специалист   ЧР-821/10.5.2023    
Красимир Иванов Велинов Главен специалист   ЧР-117/28.3.2023    
Красимир Илиев Андреев Специалист   ЧР-840/7.4.2023    
Красимир Стойчев Веселинов Главен специалист   ЧР-192/10.5.2023    
Красимир Стоядинов Генадиев Главен специалист ЧР-1168А/17.1.2023 ЧР-1168/26.4.2023    
Красимир Тодоров Тодоров Шофьор   ЧР-1181/15.5.2023    
Красимира Атанасова Кръстева Главен специалист   ЧР-175/15.5.2023    
Красимира Георгиева Стоянова Главен експерт   ЧР-121/13.4.2023    
Красимира Георгиева Трифонова Дипломатически служител - ІІ ст.   ЧР-450/28.4.2023    
Красимира Емилова Георгиева Главен специалист   ЧР-5Б/14.8.2023    
Красимира Ненкова Гелеменова Главен експерт   ЧР-77/21.2.2023    
Красимира Христова Илиева Главен специалист   ЧР-533/5.5.2023    
Красимира Христофорова Темелкова Държавен експерт   ЧР-497/16.2.2023    
Красимира Цветкова Кръстева Главен специалист   ЧР-701/6.3.2023    
Красимира Цонева Бешкова Пълномощен министър   ЧР-899/18.4.2023    
Кремен Славчев Стоев Главен специалист   ЧР-996/18.4.2023    
Кремена Любомирова Николова Дипломатически служител - ІV ст.   ЧР-263/27.4.2023    
Кремена Тодорова Тунева Първи секретар   ЧР-559/15.5.2023    
Кристина Владимирова Дражева Старши дипломатически служител - ІІ ст.   ЧР-222/10.5.2023    
Кристина Димитрова Дончева Главен специалист   ЧР-205/5.5.2023    
Кристина Желязкова Фотева Главен експерт   ЧР-615/5.5.2023    
Кристина Захариева Гишина Трети секретар   ЧР-778/9.5.2023    
Кристина Николова Йотова Съветник   ЧР-671/15.2.2023    
Кристина Павлинова Велкова Главен експерт   ЧР-481/12.5.2023    
Кристияна Пламенова Царска Главен експерт   ЧР-302/15.5.2023    
Кръстина Иванова Лекова Държавен експерт   ЧР-610/7.4.2023    
Лазар Георгиев Копринаров Главен специалист   ЧР-1074/1.6.2023    
Лазар Стоянов Пърличков Главен специалист ЧР-1234/6.11.2023 ЧР-1234А/14.11.2023    
Лазаринка Тодорова Соколова Главен специалист   ЧР-484/27.3.2023    
Латинка Любомирова Иванова Главен специалист   ЧР-241/5.5.2023    
Лидия Иванова Владова Главен специалист   ЧР-1062/18.4.2023    
Лидия Кирилова Куртева Главен експерт   ЧР-168/11.5.2023    
Лидия Мариянова Маркова Главен експерт   ЧР-929/13.4.2023    
Лидия Методиева Георгиева-Маркова Главен експерт   ЧР-124/4.5.2023    
Лила Ангелова Георгиева Първи секретар   ЧР-807/13.4.2023    
Лилия Ангелова Чаушева Дипломатически служител - ІІ ст.   ЧР-291/2.5.2023    
Лилия Василева Дернева Главен специалист ЧР-1125А/18.1.2023 ЧР-1125/10.3.2023    
Лилия Детелинова Комитска Началник на отдел   ЧР-475/28.3.2023    
Лиляна Димитрова Владимирова Главен специалист   ЧР-434/13.1.2023    
Лина Илкова Калайджиева Главен специалист   ЧР-846/25.5.2023    
Лора Василева Йорданова Главен специалист   ЧР-82/15.5.2023    
Лъчезар Георгиев Атанасов Главен специалист   ЧР-967/19.5.2023    
Лъчезар Димитров Момчилов Главен специалист   ЧР-199/2.5.2023    
Люба Мирославова Алексиева Главен експерт ЧР-1196А/12.6.2023 ЧР-1196/14.6.2023    
Люба Стефанова Станева Главен специалист   ЧР-1105/24.2.2023    
Любка Антонова Стоянова Главен експерт   ЧР-43/10.5.2023    
Любомила Димитрова Манева Старши експерт   ЧР-173/24.1.2023    
Любомир Ганчев Димов Държавен експерт   ЧР-1061/10.5.2023    
Любомир Делянов Грънчаров Началник на отдел   ЧР-489/15.5.2023    
Любомир Ерменчев Иванов Висш дипломатически служител  ЧР-1162А/15.3.2023 ЧР-1162/18.4.2023    
Любомир Светославов Георгиев Главен експерт   ЧР-605/18.4.2023    
Любомир Сергеев Николов Дипломатически служител - ІІ ст.   ЧР-237/11.5.2023    
Любомир Стоянов Николов Главен специалист   ЧР-1094/4.4.2023    
Любомир Стоянов Станев Държавен експерт   ЧР-1051/18.4.2023    
Любомира Димитрова Георгиева Съветник   ЧР-910/15.5.2023    
Любомира Димитрова Шуманова Държавен експерт   ЧР-638/18.4.2023    
Любомира Стефанова Трашлиева Държавен експерт   ЧР-361/18.5.2023    
Людмил Георгиев Стефанов Главен специалист   ЧР-1055/12.4.2023    
Людмил Мариянов Илиев Дипломатически служител - ІV ст.   ЧР-351/12.5.2023    
Людмил Петров Котецов Пълномощен министър   ЧР-737/18.4.2023    
Людмила Желязкова Тасева Държавен експерт   ЧР-480/10.5.2023    
Людмила Мариянова Стаматова Главен експерт   ЧР-883/10.3.2023    
Люси Георгиева Илиева Главен експерт ЧР-1121А/30.1.2023 ЧР-1121/7.3.2023    
Люцкан Кирилов Петров Съветник   ЧР-798/5.5.2023    
Магдалена Илиева Илиева-Димитрова Началник на отдел   ЧР-535/15.5.2023    
Магдалена Николова Каменова Главен експерт   ЧР-57/11.5.2023    
Магдалина Евгениева Василева Главен специалист   ЧР-94/9.5.2023    
Мадлена Ивова Калчева Главен специалист   ЧР-1050/10.5.2023    
Малин Велинов Месалски Главен експерт   ЧР-660/19.5.2023    
Малина Иванова Вълкова Главен специалист ЧР-1183А/18.4.2023 ЧР-1183/22.5.2023    
Малина Павлова Дамянова Главен специалист   ЧР-948/10.4.2023    
Малинка Стоянова Бонева Главен специалист   ЧР-628/10.5.2023    
Мануела Трайкова Трайкова-Христова Дипломатически служител - ІІ ст.   ЧР-262/18.4.2023    
Маргарита Александрова Маринова Държавен експерт   ЧР-470/4.5.2023    
Маргарита Антонова Савова Главен експерт   ЧР-587/10.5.2023    
Маргарита Здравкова Велева Съветник   ЧР-1042/9.5.2023    
Маргарита Иванова Исаева-Дянкова Първи секретар   ЧР-1038/4.5.2023    
Маргарита Миткова Николова-Иванова Началник на отдел   ЧР-283/9.5.2023    
Маргарита Николова Станкова Държавен експерт   ЧР-398/11.5.2023    
Маргарита Симеонова Георгиева Главен експерт   ЧР-169/11.5.2023    
Маргарита Симеонова Михова Младши експерт   ЧР-365А/11.5.2023    
Маргарита Стефанова Христова Главен експерт   ЧР-1123Б/3.5.2023    
Мариана Георгиева Минкин Първи секретар   ЧР-635/18.4.2023    
Мариана Димитрова Станимирова Главен експерт   ЧР-74/18.4.2023    
Мариана Драгомирова Косева Главен специалист   ЧР-127/4.5.2023    
Мариана Красимирова Анева Главен експерт   ЧР-1142/10.3.2023    
Мариана Красимирова Веселинова Старши експерт   ЧР-178/4.5.2023    
Мариана Любомирова Недялкова Държавен експерт   ЧР-1025/18.4.2023    
Мариана Милкова Петрова Старши дипломатически служител - ІІ ст.   ЧР-338/18.1.2023    
Мариела Владимирова Гулева Главен специалист   ЧР-49А/26.4.2023    
Мариела Иванова Муртева Главен експерт   ЧР-76/10.5.2023    
Мариела Христова Христова Старши експерт ЧР-433А/9.2.2023 ЧР-433/8.3.2023    
Мариета Бориславова Спасова Младши експерт   ЧР-922/18.4.2023    
Мариета Янева Милева Държавен експерт   ЧР-424/24.4.2023    
Марийка Василева Савова Главен специалист   ЧР-1098/15.5.2023    
Марин Валентинов Маринов Специалист   ЧР-295/17.5.2023    
Марин Милетиев Бранков Главен експерт   ЧР-1067/13.2.2023    
Марина Велинова Желязкова Трети секретар   ЧР-760/24.4.2023    
Марина Йорданова Георгиева Аташе   ЧР-583/2.5.2023    
Марина Йорданова Кръстева Старши специалист   ЧР-735/10.5.2023    
Марина Кръстева Грозданова Технически сътрудник   ЧР-1174/11.5.2023    
Маринела Георгиева Атанасова Главен специалист   ЧР-839/7.4.2023    
Марио Велев Маринов Съветник   ЧР-711/25.5.2023    
Марио Георгиев Гелов Главен специалист   ЧР-1083/4.4.2023    
Марио Димитров Петров Главен специалист ЧР-1228/28.9.2023      
Мария Бойкова Пенева Главен експерт   ЧР-16/27.3.2023    
Мария Ваньова Петкова-Борисова Старши експерт   ЧР-327/15.5.2023    
Мария Георгиева Наумова Главен специалист   ЧР-1029/18.4.2023    
Мария Димитрова Пеева Трети секретар   ЧР-448/18.4.2023    
Мария Дойчева Шопова Дипломатически служител - І ст.   ЧР-29/4.5.2023    
Мария Златкова Балджиева Старши експерт   ЧР-886/10.3.2023    
Мария Иванова Иванова Главен експерт   ЧР-650/15.5.2023    
Мария Илиева Стоянова Главен експерт   ЧР-320/2.5.2023    
Мария Йорданова Кутина Главен специалист   ЧР-277/10.5.2023    
Мария Любенова Колева Пълномощен министър   ЧР-550/29.5.2023    
Мария Любомирова Цонева Главен специалист   ЧР-59/15.5.2023    
Мария Недялкова Донска Дипломатически служител - ІV ст.   ЧР-250/12.5.2023    
Мария Петрова Попова Главен специалист   ЧР-1073/15.5.2023    
Мария Пламенова Щерянова Младши експерт   ЧР-526/5.5.2023    
Мария Радославова Вълчева Главен специалист   ЧР-265/3.5.2023    
Мария Трифонова Делевска Първи секретар   ЧР-560/10.8.2023    
Мария Христова Георгиева Главен експерт   ЧР-523/9.5.2023    
Мартин Валериев Захариев Трети секретар   ЧР-977/4.5.2023    
Мартин Димитров Банков Държавен експерт   ЧР-858/4.5.2023    
Мартин Емилов Велинов Главен експерт ЧР-159А/24.4.2023 ЧР-159/9.5.2023    
Мартин Игнатов Колев Дипломатически служител - ІІІ ст.   ЧР-245/15.5.2023    
Мартин Кръстев Кръстев Дипломатически служител - ІV ст.   ЧР-281/28.4.2023    
Мартин Марианов Йорданов Главен специалист   ЧР-653/9.5.2023    
Мартин Радославов Котрулев Главен специалист   ЧР-435/9.5.2023    
Мартин Руменов Васев Началник на отдел   ЧР-156/12.5.2023    
Марчелия Иванова Драгоева Главен специалист   ЧР-483/29.3.2023    
Мая Ангелова Николова Главен експерт   ЧР-137/5.5.2023    
Мая Григорова Стоименова Държавен експерт   ЧР-395/12.5.2023    
Мая Крумова Христова Главен специалист   ЧР-912/2.5.2023    
Мая Николова Добрева Генерален директор   ЧР-210/17.1.2023    
Мая Пеева Чавдарова-Димитрова Държавен експерт   ЧР-730/10.5.2023    
Мая Петрова Гошева Държавен експерт   ЧР-600/18.4.2023    
Мерал Юсеин Сюлейман Главен експерт   ЧР-36/11.5.2023    
Методи Василев Андреев Главен специалист   ЧР-916/10.5.2023    
Методи Димитров Герасимов Главен експерт   ЧР-694/6.3.2023    
Методи Иванов Туйков Главен експерт   ЧР-815/10.5.2023    
Миглена Здравкова Младенова-Симеонова Главен експерт   ЧР-1005/25.5.2023    
Миглена Харалампиева Ангелова Главен експерт   ЧР-816/7.4.2023    
Мила Александрова Петрович Съветник   ЧР-665/12.5.2023    
Мила Богомилова Янева-Кимова Главен експерт   ЧР-33/24.2.2023    
Милана Сидерова Атанасова Главен експерт   ЧР-142/4.5.2023    
Милен Анков Христов Специалист   ЧР-955/18.4.2023    
Милен Иванов Димитров Дипломатически служител - І ст.   ЧР-538/21.2.2023    
Милен Китанов Спасов Главен експерт ЧР-1242/20.11.2023      
Милен Стоев Люцканов Висш дипломатически служител    ЧР-510/11.5.2023    
Милена Валентинова Джоргова Държавен експерт   ЧР-423/13.1.2023    
Милена Димитрова Казакова Главен специалист ЧР-1185А/2.5.2023 ЧР-1185/29.5.2023    
Милена Живкова Петрова Старши дипломатически служител - ІI ст. ЧР-1190А/26.5.2023 ЧР-1190/17.7.2023    
Милена Маринова Йотова Съветник   ЧР-551/28.8.2023    
Милена Стефанова Узунова Началник на отдел   ЧР-381/15.5.2023    
Милена Стоянова Йоцева-Кънчевска Младши експерт   ЧР-566/3.5.2023    
Мими Атанасова Бусерска Главен специалист   ЧР-1035/10.5.2023    
Мина Александрова Йорданова Главен юрисконсулт   ЧР-421/12.5.2023    
Мина Николаева Христова-Маринова Първи секретар   ЧР-598/18.4.2023    
Мирена Димитрова Чалева Дипломатически служител - ІІ ст.   ЧР-236/5.5.2023    
Мирослав Владимиров Минтов Главен специалист   ЧР-193/23.3.2023    
Мирослав Енков Енков Първи секретар   ЧР-738/10.5.2023    
Мирослав Николаев Комаров Пълномощен министър   ЧР-880/10.3.2023    
Мирослав Слободанов Атич Дипломатически служител - І ст.   ЧР-544/15.5.2023    
Мирчо Желязков Иванов Съветник   ЧР-647/12.5.2023    
Михаела Йорданова Рабаджиева Дипломатически служител - ІV ст.   ЧР-249/10.4.2023    
Михаела Николова Дикова Главен експерт   ЧР-53/4.4.2023    
Михаела Стойкова Тодорова Технически сътрудник   ЧР-1118/13.4.2023    
Михаил Жеков Краваев Дипломатически служител - І ст.   ЧР-504/23.1.2023    
Михаил Иляев Кънев Началник на отдел   ЧР-41/5.5.2023    
Момчил Антонов Русинов Специалист ЧР-1210/22.8.2023 ЧР-1210А/9.8.2023    
Момчил Светославов Нинов Първи секретар   ЧР-777/9.5.2023    
Момчил Стоянов Райчевски Старши дипломатически служител - ІІ ст.   ЧР-330/10.5.2023    
Моника Александрова Велкова Дипломатически служител - ІV ст.   ЧР-360/11.5.2023    
Моника Владимирова Илчева Стажант-аташе ЧР-528А/24.2.2023 ЧР-528/28.3.2023    
Моника Пламенова Стоименова Държавен експерт   ЧР-426/6.4.2023    
Мюмин Ергин Емин Главен специалист   ЧР-139/15.5.2023    
Надежда Димитрова Петрова Главен специалист   ЧР-1115/10.5.2023    
Надежда Христова Ценова Главен специалист   ЧР-81/20.4.2023    
Надя Андонова Велева Главен експерт   ЧР-843/7.4.2023    
Надя Димитрова Попова Главен експерт   ЧР-1011/18.4.2023    
Надя Михайлова Даскалова-Илова Главен експерт   ЧР-251/4.5.2023    
Натали Николаева Павлова Трети секретар   ЧР-962/13.4.2023    
Наталия Дикова Дикова Финансов контрольор   ЧР-23/10.5.2023    
Наталия Евгениева Узунова Пълномощен министър   ЧР-724/12.5.2023    
Наталия Елисаветова Данова Държавен експерт   ЧР-396/9.5.2023    
Наталия Иванова Христова Старши юрисконсулт   ЧР-379/4.5.2023    
Наталия Стоянова Мишева Директор   ЧР-266/12.1.2023    
Наташа Иванова Блажева Държавен експерт   ЧР-857/10.5.2023    
Неда Христова Грозданова Стажант-аташе ЧР-1145А/24.2.2023 ЧР-1145/31.3.2023    
Недялко Димитров Илиев Главен специалист   ЧР-630/10.5.2023    
Недялко Петков Черкезов Специалист ЧР-1127А/22.3.2023 ЧР-1127/20.4.2023    
Нели Георгиева Арбалиева Финансов контрольор   ЧР-22/11.5.2023    
Нели Николова Симеонова Съветник   ЧР-960/18.4.2023    
Нели Ярославова Богомилова-Рашева Втори секретар   ЧР-903/18.4.2023    
Несрин Хюсеин Халил Главен експерт   ЧР-143/9.5.2023    
Никол Василева Захариева Специалист ЧР-1144А/20.2.2023 ЧР-1144/25.5.2023    
Никола Георгиев Николов Съветник в задгранично представителство   ЧР-969/24.4.2023    
Никола Горанов Попов Специалист   ЧР-259/12.5.2023    
Никола Кирилов Яков Държавен експерт   ЧР-802/10.5.2023    
Никола Любомиров Ненов Дипломатически служител - ІІІ ст.   ЧР-238/12.5.2023    
Никола Пламенов Пенчев Главен специалист   ЧР-1017/13.2.2023    
Николай Анастасов Цанков Главен юрисконсулт   ЧР-388/27.4.2023    
Николай Асенов Караколев Стажант - аташе   ЧР-515/12.5.2023    
Николай Атанасов Миндов Главен специалист   ЧР-1092/24.2.2023    
Николай Бориславов Радишев Главен специалист   ЧР-1103/7.4.2023    
Николай Валентинов Габърски Експерт по мрежова и инф.сигурност   ЧР-100/17.1.2023    
Николай Валентинов Караиванов Главен експерт   ЧР-992/18.4.2023    
Николай Владимиров Ванчев Пълномощен министър   ЧР-852/5.5.2023    
Николай Григоров Стоянов Главен специалист ЧР-1079А/15.3.2023 ЧР-1079/7.4.2023    
Николай Ивайлов Николов Дипломатически служител - ІІІ ст.   ЧР-513/15.5.2023    
Николай Иванов Павлов Главен специалист   ЧР-445/11.5.2023    
Николай Йорданов Кюркчиев Главен експерт   ЧР-133/9.5.2023    
Николай Красимиров Панайотов Съветник   ЧР-729/18.4.2023    
Николай Любомиров Пешев Главен експерт   ЧР-122/20.1.2023    
Николай Миленов Величков Държавен експерт   ЧР-335/9.5.2023    
Николай Николаев Зашев Главен юрисконсулт   ЧР-394/15.5.2023    
Николай Николов Митов Главен специалист   ЧР-185/27.4.2023    
Николай Петров Фратев Специалист   ЧР-608/12.4.2023    
Николай Симеонов Янкулов Главен специалист   ЧР-844/15.5.2023    
Николай Спасов Георгиев Главен специалист   ЧР-722/24.2.2023    
Николай Стефанов Николов Главен специалист   ЧР-705/6.3.2023    
Николай Тодоров Каракашев Старши експерт   ЧР-364/11.5.2023    
Николай Тодоров Цанев Старши дипломатически служител - ІІ ст.   ЧР-519/3.5.2023    
Николай Христов Янков Главен експерт   ЧР-612/10.5.2023    
Николина Георгиева Кутева Главен експерт   ЧР-540/4.4.2023    
Нина Генчева Георгиева-Беленозова Началник на отдел   ЧР-140/9.5.2023    
Нина Добрева Спиридонова Главен експерт   ЧР-1143/10.3.2023    
Нина Михайлова Месалска Главен специалист   ЧР-575/19.5.2023    
Нина Теодорова Пенчева Аташе   ЧР-655/12.4.2023    
Ния Николаева Живкова Дипломатически служител - І ст.   ЧР-449/24.1.2023    
Нонка Николаева Мишинска Главен инспектор   ЧР-17/3.5.2023    
Нора Дафинова Тодорова Трети секретар   ЧР-713/19.4.2023    
Огнемир Ефтимов Стоименов Дипломатически служител - ІІІ ст.   ЧР-498/12.5.2023    
Огнян Георгиев Карастаматов Втори секретар   ЧР-681/6.3.2023    
Огнян Илиев Митов Главен специалист   ЧР-113/9.5.2023    
Огнян Кирилов Сидеров Държавен експерт   ЧР-282/27.4.2023    
Огнян Станимиров Илиев Главен експерт   ЧР-741/18.4.2023    
Огняна Костадинова Димитрова Началник на сектор   ЧР-32/17.1.2023    
Олга Вячеславовна Дементиенко-Благоева Старши инспектор   ЧР-21/26.4.2023    
Олег Александров Кабакчиев Аташе ЧР-1180А/19.4.2023 ЧР-1180/15.5.2023    
Олег Тодоров Колев Главен специалист   ЧР-642/24.4.2023    
Орлин Николов Бояджиев Главен специалист   ЧР-212/8.3.2023    
Павел Танев Страхилов Главен експерт   ЧР-971/11.4.2023    
Павла Валентинова Миткова Главен специалист   ЧР-437/22.3.2023    
Павлета Деянова Терзийска Дипломатически служител - ІІ ст.   ЧР-512/9.5.2023    
Павлета Димитрова Желязкова Дипломатически служител - ІІІ ст.   ЧР-309/4.5.2023    
Павлин Райков Тодоров Старши дипломатически служител - ІІ ст.   ЧР-518/4.5.2023    
Павлин Цанков Райнов Държавен експерт   ЧР-429А/10.5.2023    
Павлина Иванова Николова Дипломатически служител - ІV ст.   ЧР-539/15.5.2023    
Павлинка Бонева Атанасова Главен специалист   ЧР-1104/4.5.2023    
Пантелей Мирчев Спасов Неакредитиран посланик   ЧР-597/19.5.2023    
Паулина Иванова Министерова Главен специалист   ЧР-336/19.4.2023    
Пенка Николова Андреева Младши експерт ЧР-1208/27.7.2023 ЧР-1208А/25.8.2023    
Пенка Стоилова Василева Държавен експерт   ЧР-785/20.4.2023    
Пенчо Христов Пенчев Държавен експерт   ЧР-921/15.5.2023    
Петра Косева Баева-Узунова Дипломатически служител - ІІІ ст.   ЧР-505/14.3.2023    
Петър Александров Петров Държавен експерт   ЧР-795/12.4.2023    
Петър Боянов Петров Първи секретар   ЧР-975/10.5.2023    
Петър Велков Петров Главен специалист   ЧР-831/8.2.2023    
Петър Георгиев Крайчев Генерален директор   ЧР-214/27.3.2023    
Петър Данчев Данов Главен специалист   ЧР-898/9.5.2023    
Петър Димитров Иванов Главен специалист   ЧР-1076/13.6.2023    
Петър Димитров Петров Главен специалист   ЧР-183/20.3.2023    
Петър Иванов Константинов Главен специалист   ЧР-865/15.5.2023    
Петър Иванов Николаев Първи секретар   ЧР-1034/3.5.2023    
Петър Иванов Щерев Държавен експерт   ЧР-403/12.5.2023    
Петър Йорданов Пенев Финансов контрольор ЧР-1216/14.8.2023 ЧР-1216А/5.10.2023    
Петър Любомиров Величков Главен експерт   ЧР-999/16.2.2023    
Петър Огнянов Василев Главен специалист   ЧР-889/5.5.2023    
Петър Пламенов Принов Главен експерт   ЧР-1027/15.5.2023    
Петър Станков Петров Главен специалист   ЧР-190/8.3.2023    
Петьо Георгиев Вълков Главен специалист   ЧР-988/25.4.2023    
Петьо Любомиров Върбанов Съветник   ЧР-853/15.5.2023    
Петьо Михайлов Блъсков Старши експерт   ЧР-532/2.5.2023    
Петя Ангелова Павлова-Божурина Началник на отдел   ЧР-419/21.3.2023    
Петя Георгиева Георгиева Началник на сектор   ЧР-50/4.5.2023    
Петя Григорова Захариева Държавен експерт   ЧР-964/4.5.2023    
Петя Димитрова Пенелова Главен експерт   ЧР-383/21.3.2023    
Петя Костадинова Николова Главен експерт   ЧР-649/19.4.2023    
Петя Пламенова Георгиева Младши експерт   ЧР-240/15.5.2023    
Петя Спаскова Жоевска Първи секретар   ЧР-558/23.5.2023    
Петя Станиславова Иванова Главен юрисконсулт ЧР-1235/30.10.2023 ЧР-1235А/6.12.2023    
Петя Стефанова Тодорова Технически сътрудник   ЧР-1120/10.5.2023    
Петя Стоянова Маламова Старши експерт   ЧР-149/12.5.2023    
Пламен Георгиев Генин Главен експерт   ЧР-106/5.5.2023    
Пламен Георгиев Георгиев Началник на отдел   ЧР-1152/13.3.2023    
Пламен Георгиев Цветанов Главен експерт   ЧР-786/2.2.2023    
Пламен Илиев Илиев Главен специалист ЧР-1239/3.11.2023 ЧР-1239А/27.11.2023    
Пламен Йосифов Петков Държавен експерт   ЧР-1066/13.2.2023    
Пламен Митков Донев Главен специалист   ЧР-1047/12.5.2023    
Пламен Николаев Петров Главен специалист   ЧР-31/5.5.2023    
Пламен Петров Димитров Главен експерт   ЧР-1206А/25.7.2023    
Пламена Златкова Здравкова Главен експерт   ЧР-44/4.4.2023    
Пламена Тодорова Христова Съветник   ЧР-634/18.4.2023    
Пламенка Христова Кръстева Технически сътрудник   ЧР-1117/25.4.2023    
Полина Рачева Генова Главен специалист   ЧР-547/24.4.2023    
Поля Вескова Йорданова Втори секретар   ЧР-562/30.5.2023    
Правдолюба Атанасова Божинова Експерт в кабинета на министър   ЧР-4/11.5.2023    
Рада Вельова Горанова-Николова Съветник   ЧР-867/27.3.2023    
Радка Асенова Михайлова Главен специалист   ЧР-834/18.4.2023    
Радка Николова Балабанова-Рулева Директор   ЧР-508/28.4.2023    
Радой Красимиров Далев Старши специалист   ЧР-418/10.5.2023    
Радослав Стоянов Георгиев Главен специалист   ЧР-436/2.5.2023    
Радослава Велизарова Кафеджийска Съветник   ЧР-811/10.5.2023    
Радослава Веселинова Василева Главен специалист   ЧР-406/15.5.2023    
Радост Красимирова Среброва Старши експерт   ЧР-833/18.4.2023    
Радостин Стоянов Ванкин Специалист   ЧР-997/18.4.2023    
Радостина Александрова Янева Старши специалист ЧР-1182А/9.5.2023 ЧР-1182/22.5.2023    
Радостина Василева Илиева Старши юрисконсулт   ЧР-204/10.5.2023    
Райко Асенов Дундалов Младши експерт   ЧР-866/12.5.2023    
Райко Илиев Пепеланов Съветник   ЧР-894/31.1.2023    
Райко Маринов Николов Дипломатически служител - І ст.   ЧР-289/10.5.2023    
Райна Борисова Писанчева Държавен инспектор   ЧР-19/19.4.2023    
Райна Иванова Испанска Главен специалист   ЧР-1124/11.5.2023    
Райна Николова Тонева Главен специалист   ЧР-888/10.3.2023    
Райно Иванов Радонов Пълномощен министър ЧР-1188А/7.3.2023 ЧР-1188/2.6.2023    
Раковски Симеонов Лашев Висш дипломатически служител    ЧР-243/12.5.2023    
Ралица Ангелова Димитрова Старши дипломатически служител - ІІ ст.   ЧР-296/16.1.2023    
Ралица Ангелова Димитрова Държавен експерт   ЧР-1009/9.4.2023    
Ралица Васкова Василева Младши експерт   ЧР-174/9.5.2023    
Ралица Георгиева Йорданова-Цопанова Главен специалист   ЧР-128/11.5.2023    
Ралица Йотова Йотова Началник на отдел   ЧР-287/12.5.2023    
Ралица Милчева Куцарова Дипломатически служител - ІV ст.   ЧР-318/12.5.2023    
Ралица Николаева Раева Главен специалист   ЧР-66/15.2.2023    
Ралица Цачева Цачева Началник на отдел   ЧР-26/11.5.2023    
Рая Цветелин Мантовска-Василева Дипломатически служител - ІІІ ст.   ЧР-14/3.5.2023    
Ренета Иванова Владова Държавен експерт   ЧР-770/28.3.2023    
Ренета Параскевова Здравкова Главен експерт   ЧР-692/13.4.2023    
Рени Миланова Матеева-Ставрева Главен експерт ЧР-1212/9.5.2023 ЧР-1212А/11.8.2023    
Рени Росенова Иванова Главен експерт   ЧР-981/10.5.2023    
Рени Симеонова Радева Втори секретар   ЧР-599/5.5.2023    
Роберт Бориславов Надински Дипломатически служител - І ст.   ЧР-537/15.5.2023    
Робертино Петров Симеонов Началник на сектор   ЧР-103/25.4.2023    
Роберто Пламенов Иванов Главен специалист   ЧР-917/8.2.2023    
Розалина Недялкова Попова Главен експерт   ЧР-1068/13.2.2023    
Розалия Георгиева Коларова Държавен експерт   ЧР-1019/15.5.2023    
Росен Бориславов Руфев Съветник   ЧР-961/15.5.2023    
Росен Маринов Спасов Държавен експерт   ЧР-793/11.5.2023    
Росен Христов Генчев Старши дипломатически служител - ІІ ст.   ЧР-543/12.5.2023    
Росица Александрова Воденичарова Главен специалист   ЧР-1166/19.4.2023    
Росица Василева Попова Главен експерт   ЧР-1014/18.4.2023    
Росица Георгиева Димитрова-Симеонова Държавен вътрешен одитор ЧР-1220/1.9.2023 ЧР-1220А/14.9.2023    
Росица Йорданова Стоева Съветник   ЧР-553/20.9.2023    
Росица Пеева Александрова Държавен експерт   ЧР-717/13.4.2023    
Росица Тодорова Богоева Дипломатически служител - І ст.   ЧР-278/4.5.2023    
Ружина Петрова Младенова-Скобелева Дипломатически служител - ІІ ст.   ЧР-342/15.5.2023    
Румен Иванов Апостолов Главен специалист   ЧР-98/10.5.2023    
Румен Илиев Вачев Главен експерт   ЧР-91/28.4.2023    
Румен Маринов Андонов Главен специалист   ЧР-606/19.5.2023    
Румен Николов Каменов Пълномощен министър   ЧР-663/22.5.2023    
Румен Николов Ружанов Главен експерт   ЧР-953/18.4.2023    
Румен Петров Петров Директор   ЧР-1171/3.5.2023    
Румен Руменов Владимиров Аташе   ЧР-1044/9.5.2023    
Румен Христов Бинков Главен специалист   ЧР-1082/10.5.2023    
Румяна Бориславова Крушовенска-Тодорова Държавен експерт   ЧР-876/29.3.2023    
Румяна Василева Камберска Началник на отдел   ЧР-220/15.5.2023    
Румяна Василева Николова Главен специалист   ЧР-972/11.4.2023    
Румяна Веселинова Янчева Главен специалист   ЧР-366/24.4.2023    
Румяна Йорданова Йорданова Съветник   ЧР-945/28.4.2023    
Румяна Михайлова Динкова Главен специалист   ЧР-269/12.5.2023    
Румяна Николова Колева Главен специалист   ЧР-414/20.4.2023    
Румяна Симеонова Петрова Главен специалист   ЧР-773/13.4.2023    
Румяна Христова Кръстева Главен експерт   ЧР-158/26.4.2023    
Сабина Иванова Пенкова-Ефтимова Главен експерт   ЧР-125/20.4.2023    
Саша Райчева Райчева Главен експерт   ЧР-362/12.5.2023    
Сашка Петрова Гелева Главен специалист   ЧР-1112/30.3.2023    
Сашо Асенов Синабов Домакин ЧР-1176А/20.2.2023 ЧР-1176/10.5.2023    
Светла Боянова Илиева Главен специалист   ЧР-130/4.5.2023    
Светла Николова Йотова Главен експерт   ЧР-353/24.4.2023    
Светла Севдалинова Стойчева Дипломатически служител - ІV ст.   ЧР-239/12.5.2023    
Светлана Иванова Павлова Главен експерт   ЧР-232/10.4.2023    
Светлана Йорданова Стоянова Директор   ЧР-374/3.5.2023    
Светлана Стоянова Стаменова Трети секретар   ЧР-1013/18.4.2023    
Светлана Христова Йорданова Първи секретар   ЧР-648/16.1.2023    
Светлозар Владиславов Панов Неакредитиран посланик   ЧР-829/9.5.2023    
Светозар Ангелов Димитров Първи секрета   ЧР-902/18.4.2023    
Светослав Ивайлов Лалов Главен експерт   ЧР-276/5.5.2023    
Свилен Цветанов Попов Държавен експерт   ЧР-784/2.2.2023    
Селвер Ахмед Халил Директор   ЧР-1170/3.5.2023    
Семо Кирилов Семов Първи секретар   ЧР-712/13.4.2023    
Сергей Константинов Андреев Държавен експерт   ЧР-979/10.5.2023    
Сергей Стойнев Тасев Пълномощен министър   ЧР-728/10.5.2023    
Сийя Тодорова Николаева Началник на отдел   ЧР-24/10.5.2023    
Силвана Валериева Сълова Главен специалист   ЧР-129/10.5.2023    
Силвана Младенова Пенчева Главен специалист   ЧР-1016/13.2.2023    
Силвия Боянова Бейкова Главен юрисконсулт   ЧР-165/19.5.2023    
Силвия Василева Йорданова Главен специалист   ЧР-940/20.1.2023    
Силвия Найденова Томова Главен експерт   ЧР-34/28.3.2023    
Силвия Стефанова Иванова Главен експерт ЧР-1154Б/26.7.2023 ЧР-1154В/2.8.2023    
Симеон Стоянов Апостолов Дипломатически служител - ІІІ ст.   ЧР-492/25.4.2023    
Симо Маринов Петров Главен специалист ЧР-1194А/11.4.2023 ЧР-1194/8.6.2023    
Симона Петрова Цанкова Главен експерт   ЧР-55/20.4.2023    
Сия Недкова Георгиева Юрисконсулт   ЧР-384/12.5.2023    
Славена Красимирова Гергова Генерален директор   ЧР-1072/24.3.2023    
Славина Минкова Гетова Държавен експерт   ЧР-870/31.1.2023    
Снежана Иванова Филипова Пълномощен министър   ЧР-632/18.4.2023    
Снежанка Велинова Христова Главен специалист   ЧР-796/12.4.2023    
Соня Статулова Йорданова Началник на сектор   ЧР-42/9.3.2023    
София Борисова Кочева Главен специалист   ЧР-1022/15.5.2023    
София Николаева Стоева Аташе   ЧР-736/15.5.2023    
София Пламенова Петкова Главен юрисконсулт   ЧР-377/3.5.2023    
Спас Василев Стоилов Главен специалист   ЧР-733/10.5.2023    
Спасислава Иванова Цекова Директор   ЧР-201/7.4.2023    
Спаска Любенова Стефанова Главен експерт   ЧР-813/10.5.2023    
Станимир Петков Граматиков Началник на отдел   ЧР-260/15.5.2023    
Станислав Богданов Гроздев Главен специалист   ЧР-186/26.4.2023    
Станислав Димитров Станоев Държавен експерт   ЧР-389/10.5.2023    
Станислав Пламенов Димитров Първи секретар   ЧР-808/29.3.2023    
Станислав Тодоров Тодоров Специален координатор   ЧР-216/12.5.2023    
Станислав Цветанов Димитров Главен специалист   ЧР-707/10.3.2023    
Станислава Денева Стефанова Главен експерт   ЧР-746/10.5.2023    
Станислава Емилова Костова Главен юрисконсулт   ЧР-202/14.3.2023    
Станислава Петрова Папучарова Главен експерт   ЧР-62/21.3.2023    
Стела Владова Терзийска Държавен вътрешен одитор   ЧР-10/15.5.2023    
Стела Пламенова Димитрова Началник на отдел   ЧР-312/3.5.2023    
Стефан Николаев Младенов Старши експерт ЧР-1203/10.7.2023 ЧР-1203А/7.8.2023    
Стефан Петров Аспарухов Главен специалист   ЧР-765/18.4.2023    
Стефан Руменов Нинов Дипломатически служител - ІV ст.   ЧР-315/26.4.2023    
Стефан Станчев Станчев Държавен експерт   ЧР-494/28.3.2023    
Стефан Стойков Стойков Старши експерт   ЧР-891/2.5.2023    
Стефан Трифонов Андонов Главен специалист   ЧР-110/19.5.2023    
Стефан Янков Янков Старши специалист   ЧР-723/24.2.2023    
Стефания Кирилова Симеонова Специалист ЧР-1233/2.11.2023 ЧР-1233А/30.11.2023    
Стефания Стефанова Градинарова Главен специалист   ЧР-706/13.4.2023    
Стефанка Христова Големанова-Арсенова Старши експерт   ЧР-150/25.4.2023    
Стефка Златева Кацарска Главен експерт   ЧР-293/24.4.2023    
Стефка Иванова Йовчева Съветник   ЧР-757/18.4.2023    
Стилиян Димитров Минков Първи секретар   ЧР-678/6.3.2023    
Стоил Олегов Златарски Главен експерт   ЧР-1021/15.5.2023    
Стоимен Миланов Велев Пълномощен министър   ЧР-788/24.4.2023    
Стойко Даков Йорданов Съветник   ЧР-952/18.4.2023    
Стоян Атанасов Мичев Старши експерт   ЧР-754/27.4.2023    
Стоян Ванев Богев Главен специалист   ЧР-1087/21.4.2023    
Стоян Неделчев Дъбов Главен специалист   ЧР-1100/15.5.2023    
Стоян Сталинов Стоянов Главен специалист   ЧР-345/26.4.2023    
Стоян Стоименов Василев Главен специалист ЧР-1089А/20.3.2023 ЧР-1089/11.4.2023    
Стоян Събчев Събчев Старши специалист   ЧР-446/16.1.2023    
Стоян Тодоров Станкулов Съветник   ЧР-806/13.4.2023    
Стоянка Георгиева Русинова Държавен експерт   ЧР-1007/3.5.2023    
Стоянка Стоянова Георгиева Държавен експерт   ЧР-1058/15.5.2023    
Таня Георгиева Узунова Главен счетоводител    ЧР-141/12.5.2023    
Таня Димитрова Димитрова Директор   ЧР-454/28.4.2023    
Таня Динева Влахова Главен експерт   ЧР-914/10.5.2023    
Татяна Ангелова Мухлова Съветник   ЧР-596/18.4.2023    
Татяна Владимирова Караджова Старши дипломатически служител - ІІ ст.   ЧР-491/12.5.2023    
Татяна Димитрова Балтова-Заркова Главен експерт   ЧР-51/19.1.2023    
Татяна Игор Чипева Началник на отдел   ЧР-525/27.4.2023    
Татяна Костадинова Христова Държавен експерт   ЧР-427/10.4.2023    
Татяна Николова Илиева Главен експерт   ЧР-931/12.4.2023    
Теодора Асенова Симиджийска Главен специалист   ЧР-943/27.2.2023    
Теодора Василева Желева Главен специалист ЧР-1237/13.11.2023 ЧР-1237А/28.11.2023    
Теодора Генова Георгиева Главен специалист   ЧР-896/31.1.2023    
Теодора Димитрова Нецова Държавен експерт   ЧР-1045/9.5.2023    
Теодора Лазарова Петкова Главен експерт   ЧР-911/4.5.2023    
Теодора Николаева Недкова Главен експерт   ЧР-720/13.4.2023    
Теодора Сергеева Мичева-Христова Главен специалист ЧР-1151А/14.2.2023 ЧР-1151/28.3.2023    
Теофана Тихомирова Крайнина-Йорданова Пълномощен министър   ЧР-549/24.4.2023    
Тихомир Ангелов Стойчев Директор   ЧР-254/12.5.2023    
Тихомир Василев Кайрямов Главен специалист   ЧР-311/12.1.2023    
Тихомир Георгиев Маджев Специалист   ЧР-810/10.2.2023    
Тихомир Митков Тодоров Главен специалист   ЧР-346/27.4.2023    
Тодор Василев Андреев Главен експерт   ЧР-719/24.2.2023    
Тодор Георгиев Канакиев Главен юрисконсулт   ЧР-382/10.5.2023    
Тодор Добринов Тодоров Главен експерт   ЧР-690/13.4.2023    
Тодор Иванов Тодоров Главен експерт   ЧР-626/11.5.2023    
Тодор Тодоров Петров Първи секретар   ЧР-991/15.5.2023    
Тодор Христов Маринов Главен експерт   ЧР-836/7.4.2023    
Тонка Димитрова Христова Главен специалист   ЧР-779/9.5.2023    
Тошко Цветанов Тодоров Главен специалист   ЧР-818/10.5.2023    
Траян Красимиров Петров Технически сътрудник   ЧР-1024/15.5.2023    
Тюркян Акиф Мехмед Първи секретар   ЧР-752/20.5.2023    
Фатме Али Китипова Дипломатически служител - ІІІ ст.   ЧР-279/22.5.2023    
Филип Борисов Спасов Трети секретар   ЧР-715/18.4.2023    
Харизан Павлов Харизанов Главен специалист   ЧР-863/15.5.2023    
Христиана Благоева Грозданова Началник на отдел   ЧР-234/18.4.2023    
Христиана Веселинова Кръстанова Главен експерт   ЧР-522/10.4.2023    
Христина Венциславова Хаджиева Старши юрисконсулт   ЧР-203/4.5.2023    
Христина Рафаелова Биджеранова Началник на отдел   ЧР-455/11.5.2023    
Христинка Цветанова Георгиева Главен специалист   ЧР-213/17.1.2023    
Християн Валери Йотов Специалист   ЧР-501/8.3.2023    
Християна Борисова Николова-Стефанова Главен специалист   ЧР-579/12.4.2023    
Християна Евгениева Христова Първи секретар   ЧР-636/18.4.2023    
Христо Димитров Христов Младши експерт ЧР-1240/16.11.2023 ЧР-1240А/14.12.2023    
Христо Маринов Йовчевски Дипломатически служител - І ст.   ЧР-288/26.4.2023    
Христо Мартинов Антонов Счетоводител   ЧР-151/26.9.2023    
Христо Михайлов Михайлов Дипломатически служител - ІІІ ст.   ЧР-499/3.2.2023    
Христо Младенов Манов Държавен експерт   ЧР-231/20.4.2023    
Христо Ников Христов Главен специалист   ЧР-466/12.5.2023    
Христо Стефанов Тодоров Главен специалист   ЧР-933/13.4.2023    
Христо Христов Лазаров Началник на отдел   ЧР-12/12.5.2023    
Христо Цветолюбов Нушев Главен експерт   ЧР-693/15.2.2023    
Цвета Емилова Нецова Главен специалист   ЧР-572/25.5.2023    
Цвета Пенчева Минева Държавен експерт   ЧР-963/5.5.2023    
Цветан Борисов Главашки Главен експерт   ЧР-947/10.4.2023    
Цветан Георгиев Медаров Главен специалист   ЧР-485/10.5.2023    
Цветан Светославов Нинов Главен специалист   ЧР-153/11.5.2023    
Цветана Кръстева Кръстева Държавен експерт   ЧР-344/22.5.2023    
Цветанка Николова Йорданова Главен експерт   ЧР-1010/18.4.2023    
Цветелина Александрова Александрова Главен специалист   ЧР-316/23.3.2023    
Цветелина Боянова Петрова Главен експерт   ЧР-63/9.5.2023    
Цветелина Иванова Георгиева Технически сътрудник   ЧР-1157/11.4.2023    
Цветелина Михова Лазарова Главен специалист ЧР-1156А/7.4.2023 ЧР-1156/7.4.2023    
Цветелина Пламенова Игнатова-Гечева Дипломатически служител - І ст.   ЧР-274/24.4.2023    
Цветелина Сашева Долумджийска Старши експерт   ЧР-148/15.5.2023    
Цвети Кирилова Романска Съветник   ЧР-901/18.4.2023    
Цветин Любомиров Спасов Началник на отдел   ЧР-229/22.6.2023    
Цветко Огнянов Иванов Държавен експерт   ЧР-564/15.5.2023    
Цветомила Димитрова Вълчева Главен специалист   ЧР-908/18.4.2023    
Цветомир Георгиев Крумов Дипломатически служител - ІV ст.   ЧР-268/18.4.2023    
Цветомир Иванов Ангелов Главен експерт ЧР-1160А/2.3.2023 ЧР-1160/18.4.2023    
Цветомир Тошков Стоилов Главен експерт   ЧР-145/5.5.2023    
Цветомира Костадинова Георгиева Втори секретар   ЧР-680/6.3.2023    
Цецка Димитрова Иванова Главен експерт   ЧР-772/15.5.2023    
Чавдар Бориславов Димов Специален координатор   ЧР-28/12.5.2023    
Чавдар Димитров Митев Главен експерт   ЧР-1229А/7.8.2023    
Чавдар Христов Стоянов Главен експерт   ЧР-584/31.5.2023    
Юксел Халилов Алиев Главен специалист   ЧР-195/13.3.2023    
Юлиан Георгиев Шкодров Главен специалист   ЧР-1088/18.5.2023    
Юлиан Георгиев Якимов Началник на отдел   ЧР-242/12.5.2023    
Юлиан Ивов Атанасов Първи секретар   ЧР-675/19.4.2023    
Юлиан Косев Китипов Съветник   ЧР-2/2.5.2023    
Юлиана Живкова Ангелова Началник на отдел   ЧР-541/12.5.2023    
Юлия Ангелова Пиргозлиева Съветник   ЧР-842/11.4.2023    
Юлия Валериева Михайлова Главен експерт   ЧР-167/2.5.2023    
Юлия Димитрова Церова Съветник   ЧР-751/2.5.2023    
Юлиян Симеонов Петков Главен специалист   ЧР-116/4.4.2023    
Юлиян Томов Томов Главен специалист   ЧР-58/11.5.2023    
Юлияна Стефанова Арнаудова Главен експерт   ЧР-170/10.5.2023    
Юрий Любомиров Цеков Главен специалист   ЧР-180/8.3.2023    
Явор Георгиев Апостолов Главен специалист   ЧР-986/2.5.2023    
Явор Лазаров Томов Главен експерт   ЧР-1056/5.5.2023    
Явор Райчев Рангелов Аташе   ЧР-1040/10.5.2023    
Яна Александрова Атанасова-Сивенова Дипломатически служител - ІV ст.   ЧР-506/3.5.2023    
Яна Сашова Димитрова Дипломатически служител - ІІІ ст.   ЧР-350/26.5.2023    
Яна Стоянова Сарова Главен експерт   ЧР-75/12.5.2023    
Яна Янкова Михайлова-Пейчева Главен експерт   ЧР-695/6.3.2023    
Яница Стойчева Стоева Трети секретар   ЧР-685/20.4.2023    
Янко Велков Велев Главен специалист   ЧР-861/15.5.2023    
Ясен Руменов Томов Началник на отдел   ЧР-306/28.3.2023    
Ясен Христов Василкьов Главен експерт   ЧР-803/15.5.2023    

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация