Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Чехия

Последна актуализация 14 Октомври 2021Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 4: Предупреждение за преустановяване на пътуванията в цялата страна (освен при крайна необходимост)

4

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: не е необходима виза

Дипломатически паспорт: не е необходима виза

Служебен паспорт: не е необходима виза

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

Чехия

Посолство на Република България в Чехия

Адрес: Praha 1, ul. Krakovska 6
Тел.: +420 222 212 011;  +420 222 211 258
Факс: +420 222 211 728
Телефон за спешни случаи в извънработно време: + 420 774 790 991
Работно време: от 08.00 ч. до 16.30 ч.
E-mail: [email protected]; [email protected]

Консулска служба

„Консулската служба на посолството на Република България в Прага уведомява гражданите, че от 22 февруари 2021 г. възстановява редовния прием на граждани, а именно 5 работни дни в седмицата, със следното работно време:
-    За подаване на документи от 08.30 ч. до 11.30 ч.
-    За получаване на готови документи от 14.00 ч. до 16.00 ч.

Молим за записване на час за посещение в Консулската служба на посолството да се свържете на  тел. +420 222 212 011 и тел. +420 222 211 258.

Тел.: +420 222 211 727; +420 222 210 229
E-mail: [email protected]
Website: www.mfa.bg/embassies/czech

Посолство на Чехия в София
Адрес: ул. "Г. С. Раковски" № 100, 1000 София
Телефон: +359 2 948 68 00
Факс: +259 2 948 68 18
E-mail: [email protected] 
Website: www.mzv.cz/sofia

Почетни консули на Чехия в България

Г-жа Зденка БОЕВОВА

Канцелария: 9002 Варна, ул. ”Цани Гинчев” № 24

Tел./Факс.: +359 52 64 17 75, 64 17 74

Приемни часове: 14:00 – 16:00 часа (вторник и четвъртък)

E-mail: [email protected] 

Web site: www.mzv.cz/sofia

Г-н Иван СОКОЛОВ

Канцелария: 4000 Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител“ № 37

Международен панаир Пловдив, ет. 3

Tел.: +359 32 26 65 00, +359 889 005 000

E-mail: [email protected]

Обща информация

Местна валута

Чешка крона (CZK)
25.75 CZK= 1 EUR

Престъпност и сигурност

Нивото на престъпността в страната е ниско. Независимо от това, на местата с голямо струпване на туристи или групи хора - гарите и площадите в големите градове, около хотели и в градския транспорт, има опасност от джебчийски кражби. Не са редки случаите на прекомерно завишени сметки при таксиметров транспорт.

Митнически изисквания

Пътуващите за Чехия следва да се съобразяват с митническите закони на страната.

За повече информация може да посетите сайта на Министерството на финансите от ТУКи този на Агенция „Митници” отТУК.

Митнически изисквания за Чехия можете да изтеглите от ТУК.

Здравеопазване

Препоръчваме на всички български граждани, които предприемат пътуване до Чешката република, да притежават Европейска здравноосигурителна карта.
Без наличието на здравноосигурителна карта всяко посещение в медицинско заведение се заплаща съгласно ценоразписа на съответното заведение.
Няма изисквания за задължителни ваксинации преди влизане в страната.
Няма данни за епидемии или други заразни болести

Движение по пътищата

Актуална информация за цените на винетните стикери в Чешката република за моторни превозни средства до 3,5 тона:
     за 1 година – 1500 чешки крони;
     за 1 месец – 440 чешки крони;
     за 10 дни – 310 чешки крони.
Винетни стикери могат да бъдат закупени на  държавните границите, в бензиностанциите и пощенските клонове в цялата страна. Стикера се поставя в долния ляв ъгъл на предното стъкло /от гледна точка на водача на МПС/.  
Глобата за незакупен винетен стикер е 5000 чешки крони, а при административно производство – 100 000 чешки крони. За моторни превозни средства над 3,5 тона таксата се плаща под формата на електронно мито.
При пътуване с автомобил е необходимо да притежавате „Зелена карта“ и регистрационен талон на превозното средство.
След влезлите в сила на 12 февруари 2010 г. промени в Правилника за издаване на българските лични документи (чл. 34, ал. 1), българските консулски и дипломатически представителства в страните-членки на Европейския съюз не приемат заявления за издаване и подмяна на българско свидетелство за управление на моторно превозно средство (СУМПС) и контролен талон.
Български граждани, чието обичайно местопребиваване е на територията на Чешката република, могат да управляват моторно превозно средство с валидното си българско СУМПС. При изтичане на неговата валидност, кражба, загубване, унищожаване, отнемане от компетентните чешки власти, те следва да кандидатстват пред местните власти за получаване на чешки документ за управление на моторно превозно средство.
При установено нарушение  и налагане на парична санкция, водачите на МПС са задължени да я платят на място. Ако считате, че сте глобени неправомерно, имате право да обжалвате. При решение във Ваша полза паричната сума ще Ви бъде възстановена.

Полезна информация за размера на глобите и наказанията при някои от най-често срещаните нарушения на Закона за движение по пътищата в Чешката република можете да прочетете ТУК.

Документи за пътуване и визов режим

Българските граждани могат да влизат на територията на Чешката република с валидни лична карта или  паспорт.
В сила е безвизов режим за пътуванията с максимално разрешен срок на пребиваване до 90 дни, в рамките на всеки 6 месеца.
Документите за самоличност следва да бъдат валидни за продължителността на престоя в Чехия.
Деца до 18 години пътуват с валиден документ за самоличност.

Практически съвети

Поради зачестилите случаи на измами от страна на некоректни посреднически фирми, препоръчваме на българските граждани, имащи интерес да извършват трудова дейност в Чехия, да се обръщат към специализираните агенции за наемане на работници на следните Интернет страници:

  • www.mpsv.cz– Министерството на труда и социалната дейност на Чехия
  • www.statnisprava.cz
  • www.mlsp.government.bg– Министерство на труда и социалната политика на Република България
     

Чехия не прилага преходен период за работници от България.

Заплащането е съгласно предварително договорените условия, но не може да бъде по-малко от минималното почасово заплащане в Чехия.
 

На вниманието на българските граждани, търсещи работа в Чехия

Консулски услуги

Заверки и легализации

За документи, издадени в Чешката република и предназначени да произведат действие на територията на Република България и обратно не се изисква полагането на печат „апостил”.

Съгласно сключения Договора между Народна република България и Чехословашката Социалистическа Република за правна помощ и уреждане на отношения по граждански, семейни и наказателни дела от 1978 г., чешката страна изпраща преписи от актовете за гражданско състояние (раждане, брак и смърт) до Посолството на Р България в Прага, където същите се превеждат, заверяват и изпращат по служебен път за вписване в българските регистри.

За актовете за гражданско състояние извън посочените в горния абзац важи изискването за превод при заклет преводач към Посолството и заверка на подписа на преводача в Консулска служба в Посолството в Прага при заплащане на съответната такса за услугата.

Изготвяне на лични документи

Консулска служба към Посолството на Р България в Прага може да приема заявления за издаване на паспорт, лична карта и временен паспорт.

При издаването на първа лична карта задължително се представя удостоверение за раждане. При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на лична карта и/или паспорт се представя полицейски документ, удастоверяващ тези обстоятелства.

За издаване на временен паспорт на деца, родени в чужбина, е необходимо местното удостоверение за раждане на детето и присъствието на двамата родители. За издаване на временен паспорт за завръщане в България при изгубени/откраднати документи следва да се представи документ от полицията.

Задължение за връщане на паспорт с изтекъл срок: до три месеца след изтичане на срока на валидност на паспорта, притежателите трябва да го предадат в Консулската служба на посолството или в съответното районно полицейско управление по местоживеене в България.

Гражданско състояние

Изготвяне на документи в чужбина

Първичното удостоверяване по гражданско състояние се издава от компетентните местни органи (Службата по гражданско състояние в съответната община), като следва да се спазват сроковете за вписване. Особено внимание следва да се обръща да не се пропуснат сроковете за вписване на раждането на детето.

След снабдяване със съответния местен удостоверителен документ за гражданско състояние, същият се предоставя на консулската служба в превод и легализиран по установения ред в случай, че заинтересованите лица не са в състояние по друг начин да осъществяват регистрация на раждане, сключен граждански брак пред местните власти или смърт.
Когато заинтересованото лице може и желае да извърши регистрацията лично или чрез упълномощено лице, следва да представи съответния местен удостоверителен документ, преведен и заверен по установения ред в съответната община в България:

  •      за раждане на дете - по постоянния адрес на майката, а ако тя е чужденка - на бащата;
  •      за сключен граждански брак пред мастните власти  - по посоянен адрес на съпруга, а ако той е чужденец - на съпругата;
  •      за смърт - по постоянния адрес на починалия.