Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Приключил проект по договор за БФП № 812108-102/13.10.2016 г.

 

 

ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“

2014-2020

 

 

 

 

 

Министерството на външните работи изпълни успешно договор № 812108-102/13.10.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект с наименование “Изграждане на защитени  и надеждни комуникационни връзки за нуждите на МВнР на Р България”, финансиран в рамките на Националната програма (НП) за подпомагане от фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС), по линия на инструмента за финансово подпомагане подпомагане за външните граници и визите.

Проектът бе изпълнен в рамките на Специфична цел 1 „Подкрепа за обща визова политика“, Национална цел 1 „Национален капацитет“ от НП по ФВС 2014-2020.

По линия на проекта  са изпълнени успешно следните дейности:

  1. Управление на проекта;
  2. Изграждане на независима алтернативна сателитна комуникационна мрежа, осигуряваща свързаност между Националния визов център към МВнР и консулските служби в рискови държави;
  3. Изграждане на защитена комуникационна свързаност на консулските служби с Националния визов център към МВнР;
  4. Информация и публичност на проекта.

В срока на изпълнение на проекта са постигнати следните основни резултати:

  • Изградени независими алтернативни сателитни връзки на Националния визов център с 9 консулските служби, в т.ч. алтернативни комуникационни канали;
  • Осигурена и надеждна комуникационна свързаност между МВнР и всички консулски служби на Република България зад граница;
  • Обучени служители на МВнР за работа с изградената комуникационна връзка

С реализирането на проекта бе изградена комуникационна система, покриваща техническите изисквания по отношение на обработката на лични и биометрични данни (особено по отношение на критичното време за предаване) във връзка със свързването на НВИС и Визовата информационна система на ЕС.

Проектът бе изпълнен в периода 13.10.2016 – 31.08.2023 г.

 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Вътрешна сигурност“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерството на външните работи и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация