Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Ливан

Последна актуализация 19 Юни 2019Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 3: Повишено ниво на риск (препоръка да не се пътува в определени райони на страната освен при необходимост)

3

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: необходима е виза

Дипломатически паспорт: необходима е виза

Служебен паспорт: необходима е виза

Ливанска република

 

Посолство на Република България в Ливанската република
Адрес: BP 11 65 44 Beyrout, Hazmieh, Mar Takla, secteur 6, rue 44
Тел.: +961 5 452 883; +961 5 453 658
Дежурни телефони в извънработно време:
+961 5452883; +961 71266985
Факс: +961 5 452 892
Работно време: По - Пт, 08.30 до 15.30 ч.
Приемно време на КС: По, Вт, Чт и Пт, 09.00 - 12.00 ч.
E-mail: Embassy.Beirut@mfa.bg
Website: www.mfa.bg/embassies/lebanon

Посолство на Ливанската република в София
Адрес: 1113 София ул. ”Фредерик Жолио-Кюри”, бл. 155, ап. 13
Телефон: +359 2 971 27 34; +359 2 971 27 23; +359 2 971 13 14
Факс: +359 2 971 34 97
Работно време: 9.00 - 15.30 ч.
E-mail: amblibansofia@gmail.com

Обща информация

Сигурност

Политическата обстановка в Ливан остава напрегната във връзка със сложните вътрешнополитически взаимоотношения между основните политически субекти в страната.

Обстановката по сигурността в страната остава сложна и под декларирания контрол на армията и силите за сигурност, като не са отпаднали напълно рисковете от нейното влошаване.

Бежанската криза в Ливан продължава да допринася за поддържане на социалното напрежение между бежанците и приемните общности.

Местна валута

Местната валута е ливанска лира.

В търговските обекти може да се плаща директно в щатски долари.

Митнически изисквания

Всеки пътуващ може да внася и изнася за лични цели до 2 литра концентрат. Няма ограничения за тютюневи изделия.

Не се изисква деклариране на валута при влизане и излизане от страната.

Митнически изисквания за Ливан можете да изтеглите от ТУК.

Особености в законодателството

Необходимо е стриктно да се спазва разрешеният срок за престой в страната. При просрочването му, лицата плащат висока глоба за всеки просрочен ден и могат да бъдат задържани от ливанските гранични и миграционни власти за изясняване на причините на нарушението.

Особености в движението

Ако пътувате с автомобил, трябва да знаете, че: 

·         не се допуска влизането в Ливан на дизелови автомобили;

·         при влизане, на границата се заплаща задължителна митническа такса от 10 щ.д. и задължителна гражданска отговорност от 50 щ.д.

·         в Ливан са валидни международните свидетелства за управление на МПС, издавани от СБ, но не и български СУМПС.
 

Здравеопазване

Понастоящем в Ливан няма обявени огнища на епидемии и опасност от зарази. 

Туризъм

Ливан е страна с добре развита туристическа мрежа. Има много обекти, представляващи туристически интерес.

Цените на входните билети при посещения на различни исторически останки, музеи и природни забележителности са от 5 до 20 щ. долара.

Документи за пътуване и визов режим

Необходимо е да притежавате валиден паспорт.

За българските граждани с обикновени паспорти е необходима виза за Ливан.

Българските граждани могат да получат краткосрочна виза в посолството на Ливан в София, както и във всяко едно ливанско посолство в друга държава, в която имат статут на постоянно пребиваващи.

Българските граждани могат да получат безплатна едномесечна туристическа виза на летището в Бейрут или на сухопътните граници на Ливан, с възможност за продължаването й с два месеца, при условие, че представят закупен двупосочен билет,хотелска резервация или адрес на настаняване.

При посещения с цел гостуване се изисква покана. Срокът на визата може да бъде продължен в Ливан до един месец, като се подаде мотивирано заявление пред ливанските миграционни власти /Обща сигурност, МВР/. Работна виза Виза за работа се получава само чрез посолствата на Ливан. За да се кандидатства за работна виза, е необходимо апликантът да има предварително сключен договор с работодател в Ливан. Повече информация за условията и изискванията за влизане и престой в Ливан можете да откриете ТУК. Няма задължителни имунизации при влизане в страната.

Внимание! Притежатели на паспорти, в които има положени израелски визи, не се допускат в страната, независимо от статута на пътуващия.

ПРЕПОРЪКИ КЪМ ПЪТУВАЩИТЕ

Препоръчително е по възможност да бъдат избягвани пътувания в южните предградия на Бейрут; в нестабилни райони в Северен Ливан особено в приграничните райони със Сирия, палестинските бежански лагери, които са със специален пропускателен режим, окръзите Аккар и Миние-Данние, както и във всички други райони, за които има публични данни за възникнало напрежение. По време на престоя си в Ливан е препоръчително да оставите на посолството телефон/адрес за връзка в случай на необходимост.Препоръчва се да се избягва:  присъствие в близост до обществени места, по време на демонстрации и други форми на протест отклоняване от главните пътища посещаване на следните райони: палестинските лагери, в които ливанските власти имат ограничен контрол; районите южно от р.Литани, където все още има неизбухнали мини и касетъчни бомби,останали от конфликта между Хизбулла и Израел през лятото на 2006 г.; района на долината Бекаа и пограничните райони със Сирия. Препоръчително е предварително да се снабдите с международна медицинска застраховка за периода на пребиваване в Ливан, тъй като медицинското обслужване в страната е относително скъпо.Въпреки светския характер на живота в Ливан, следва стриктно да се спазват и уважават местните религиозни обичаи и традиции, особено в районите с преобладаващо мюсюлманско население.

 

 

Консулски услуги

Издаване на български лични документи

Посолството в Бейрут разполага с техническо оборудване за снемане на биометрични данни – пръстови отпечатъци и снимка, за издаване на нови паспорти, лични карти и СУМПС.

Заверки и легализации

Република България има подписан двустранен договор за правна помощ с Ливанската република, по силата на който документи, издадени от определените в договора компетентни органи във всяка една от двете държави, не се нуждаят от допълнителна легализация от другата държава. Те задължително следва да носят оригинален печат и да бъдат преведени на английски или български език – за България, и на арабски, английски или френски език – за Ливан, а преводът да бъде заверен от съответното Министерство на външните работи.

Гражданско състояние

Раждане на дете на български гражданин

При раждане на територията на Ливан на дете, на което единият или двамата родители са български граждани, те трябва да уведомят консулската служба при посолството на Република България в Бейрут.

Родителите на новородено дете следва да се снабдят в шест месечен срок с удостоверение за раждане, което е необходимо да бъде заверено последователно с подпис и печат от консулският отдел на Министерство на вътрешните работи на Ливан и от консулската служба при българското посолство в Бейрут, след което да бъде снабдено с превод на български език, заверен отпосолството на Република България в Бейрутили Министерството на външните работи на Република България, и изпратено в общината по постоянен адрес на майката или на този родител, който е български гражданин.

Сключване на брак

В българското посолство в Бейрут може да бъде сключен брак.

Брак с чужд гражданин може да се сключи пред консулското длъжностно лице, ако отечественото право на чуждия гражданин допуска това, удостоверено с официален документ.

Всеки български гражданин, преди да планира сключването на брак в посолството на Република България в Бейрут, следва задължително да се обърне към консулската служба за определяне на дата и час на брачната церемония, като представи следните документи: медицински удостоверения; удостоверения за раждане; документи за самоличност на бъдещите съпрузи и свидетелите; удостоверение за семейно положение, издадено от общината по постоянен адрес в Република България; декларации, които лицата попълват преди брачната церемония. За чуждия гражданин е необходимо всички документи да бъдат преведени и легализирани.

Сключените бракове в акредитираните посолства или в местните църкви, регистрирани в Министерството на външните работи на Ливан, се признават единствено, ако са извършени между лица с различни от Ливанското гражданство и религия, след представяне на надлежно заверено и легализирано удостоверение. Удостоверението следва да се регистрира в общината по постоянния адрес на съпруга, а ако той не е български гражданин – в общината по постоянния адрес на съпругата.

Смърт на български гражданин

В случай на смърт на български гражданин на територията на Ливан, Консулската служба трябва да бъде своевременно уведомена.

Смъртният акт следва да бъде надлежно заверен и легализиран от Министерството на външните работи на Ливан, посолството на Република България в Бейрут, снабден с официално заверен превод на български език от оторизирани от Министерството на външните работи на Република България преводачески фирми или преводачи. Документът се изпраща или подава в България в общината по постоянен адрес на лицето. Консулската служба при посолството има готовност да окаже съдействие по въпроси, свързани със смърт на български граждани.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация