Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Швеция

Последна актуализация 18 Януари 2023Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 1: Без особени препоръки

1

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: не е необходима виза

Дипломатически паспорт: не е необходима виза

Служебен паспорт: не е необходима виза

Кралство Швеция

Посолство на Република България в Стокхолм, Кралство Швеция
Адрес: Karlavägen 29, 11431 Stockholm, Sverige
Телефон:
+46 8 20 25 27
+46 8 723 09 38
Работно време: 09:00-17:30 ч.
E-mail: [email protected], [email protected]
Website: http://www.mfa.bg/embassies/sweden

Консулска служба:

Приемно време: понеделник – петък, от 09:30-12:30 ч. (обслужването е с предварително запазен час)

Телефон: +46 8 20 67 13
Дежурен телефон за спешни случаи в извънработно време:
+46 707 797 155

E-mail: [email protected]

Генерален почетен консул на Кралство Швеция в Република България, със седалище в София
Г-жа Зоя Паунова

Канцелария: 1540 София,

бул. „Дондуков” № 54

Tел.: +359 2 417 7178; +359 898 793 336

Е-mail: [email protected], [email protected]

Web site: www.swedenabroad.com

Приемно време: 10:00 – 12:00 часа

 

С Решение на Правителството на Швеция, от 10 май 2017 г., се въведоха следните промени в граничния контрол и проверката на документи за самоличност на територията на Швеция:

- остава в сила временно въведеният вътрешен граничен контрол по някои пристанища и гранични пропускателни пунктове.
На електронната страница на Правителствените служби на Швеция бе публикувана разяснителна информация по прилагането на горното. Виж приложението - ТУК
 

Обща информация

С решение на правителството на Швеция, влязло в сила от месец януари, 2016 г., временно e въведен граничен контрол по шенгенските й граници, с цел ограничаване и пресичане на притока на нелегални мигранти към страната, продължен до 12 май, 2020 г. Контрол се осъществява най-вече на личните документи на пътуващите между Швеция и Дания, включително по моста Оресунд между Малмьо и Копенхаген. Във връзка с това препоръчваме българските граждани, които планират да посетят Швеция, преминавайки през граничните й пропускателни пунктове, да носят със себе си валидни български лични документи (лична карта или паспорт).

Местна валута

Шведска крона (SEK)

Престъпност и сигурност

Обстановката в страната е спокойна и стабилна. Равнището на терористична заплаха в страната е трето по националната скала от едно до пет, като най-високо е пето ниво.

След терористичните атаки в Париж (от 13 ноември 2015 г.) равнището на терористична заплаха бе временно повишено от трето на четвърто и впоследствие отново бе възстановено равнище трето.

Не се наблюдават демонстрации и въоръжени сблъсъци. Нивото на криминалната престъпност е обичайното за страната без тенденции към увеличаване. В случай на кражба, насилствено отнемане и/или изгубване на лични документи, багаж, МПС или други ценни предмети следва незабавно да известите лично за това в най-близката полицейска служба на Швеция или на спешен телефон 114 14 или 112. 

Особености на законодателството

Законодателството в Швеция е уеднаквено с това в ЕС и Шенгенското пространство

Митнически изисквания

Митнически изисквания за Швеция можете да изтеглите от ТУК.

Движение по пътищата

Дясно движение по пътищата.

За пътуване по магистралните пътища не се изисква наличието на стикер за платена пътна такса.

Шофирането с включени фарове е задължително целогодишно.

Използването на предпазни колани е задължително за всички пътници.

Съгласно разпоредбите, независимо от регистрацията, всички леки и товарни автомобили на територията на Швеция задължително трябва да са снабдени със зимни гуми с дълбочина на грайфера най-малко 3 мм в периода 1 ноември - 31 март.

За товарни автомобили, автобуси и каравани с общо тегло над 3,5 тона важи изискването за дълбочина на грайфера от най-малко 5 мм на всички гуми за периода 1 ноември – 31 март. Това изискване важи и за чуждестранни тежкотоварни превозни средства. Изискването не важи за допълнително прикачени ремаркета.

Забраната за ползване на гуми с шипове важи от 16 април до 30 септември.

Предвид мокрите и заледени настилки през продължителния есенно-зимен сезон водачите на МПС следва да шофират с особено внимание, съобразявайки се със състоянието на пътните настилки.

По силата на нови правила, в сила от 1 юни 2019 г., в периода 1 декември – 31 март всички тежкотоварни автомобили с тегло над 3 500 кг. следва да се движат на територията на Швеция със зимни гуми, поставени на всички колела на автомобила, в това число на ремаркетата и полуремаркетата.

Българските свидетелства за управление на МПС (СУМПС) са валидни в Швеция.

Съгласно чл. 11 от Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент, консулската служба на посолството не приема заявления за преиздаване на свидетелства за управление на МПС от български граждани с „обичайно пребиваване” в Швеция.

Под „обичайно пребиваване” следва да се подразбира мястото, където дадено лице обикновено живее, т.е. повече от 185 дни през календарната година.

Съгласно горепосочената директива, СУМПС се издават от органите на съответната държава-членка на ЕС. 

За пътуване по магистралните пътища не се изисква наличието на стикер за платена пътна такса. Шофирането с включени фарове е задължително целогодишно. Използването на предпазни колани е задължително за всички пътници. Съгласно разпоредбите, независимо от регистрацията, всички леки и товарни автомобили на територията на Швеция задължително трябва да са снабдени със зимни гуми с дълбочина на грайфера най-малко 3 мм в периода 1 ноември - 31 март. За товарни автомобили, автобуси и каравани с общо тегло над 3,5 тона важи изискването за дълбочина на грайфера от най-малко 5 мм на всички гуми за периода 1 ноември – 31 март. Това изискване важи и за чуждестранни тежкотоварни превозни средства. Изискването не важи за допълнително прикачени ремаркета. Забраната за ползване на гуми с шипове важи от 16 април до 30 септември. Българските свидетелства за управление на МПС (СУМПС) са валидни в Швеция. Съгласно чл. 11 от Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент, консулската служба на посолството не приема заявления за преиздаване на свидетелства за управление на МПС от български граждани с „обичайно пребиваване” в Швеция. Под „обичайно пребиваване” следва да се подразбира мястото, където дадено лице обикновено живее, т.е. повече от 185 дни през календарната година. Съгласно горепосочената директива, СУМПС се издават от органите на съответната държава-членка на ЕС.

Обща информация за законите и разпоредбите относно движението по пътищата и глобите за нарушаване на законовите изисквания можете да намерите на интернет страницата на полицията на Швеция (на английски език).

Здравеопазване

Медицинското обслужване се извършва чрез социално осигуряване на населението в здравноосигурителна система.

Аптеките предлагат богато разнообразие на лекарства, не само от шведски производители. Лекарствата се получават срещу рецепта в аптеки, които работят с осигурителната институция.  

Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) дава възможност за ползване на правото на медицинска помощ при спешни случаи, което имат гражданите на Република България, с непрекъснати здравноосигурителни права, в държавите от Европейския съюз, Европейската икономическа зона и Швейцария. Подробна информация за издаването и правата, които предоставя ЕЗОК, както и страните, в които е валидна, можете да получите на следния сайт: 

http://www.ezok.bg/

Не съществува необходимост от задължителни ваксинации за българските граждани, които желаят да пътуват до Швеция.

Основните ваксини са:

Polio (полиомиелит)

Tetanus (тетанус)

Difteri (дифтерит)

Measels (рубеола)

Препоръчителните са:

Hepatit A

Hepatit B

Kolera (холера)

Typhoid (коремен тиф)

Rabies (бяс)

 

Документи за пътуване и визов режим

Българските граждани могат да влизат на територията на Швеция с лична карта, паспорт или с временен паспорт.

В сила е безвизов режим за български граждани в Швеция, като пътуванията са с максимално разрешен срок на пребиваване до 90 дни, в рамките на всеки 6 месеца.

Съществува задължение за регистрация в Полицията за чужди граждани, след като периодът на пребиваване надхвърли 90 последователни дни.

От 12 ноември 2015 г. е подновен вътрешния граничен контрол в Швеция, който продължава и към днешна дата. 

При пътуване личните карти или паспортите се използват до изтичане на срока на тяхната валидност.

Когато дете до 18 год. пътува без родители, а с придружители, които не са законните му настойници или попечители, е необходимо:

• Паспорт на детето и евентуална виза

• Копия на паспортите на родителите

• Попълнена декларация, подписана поне от единия от родителите или един от законните настойници или попечители.

Декларацията трябва да съдържа текст, който уточнява, че на детето се позволява да пътува, както и че възрастните, които го придружават, носят пълна отговорност за детето по време на пътуването. 

Препоръчително е да се проучат допълнително изискванията на съответната авиокомпания или фирма превозвач, с които ще пътува непълнолетното дете. 

 

Практически съвети

Българските граждани пребиваващи на територията на Швеция трябва да се съобразяват с местните закони и обичаи. По време на престоя си в Швеция, те попадат под местната юрисдикция. Планувайки пътуване до Швеция е препоръчително българските граждани да бъдат предварително информирани и запознати със законодателството на Швеция, като спазват установените правила. Налаганите наказания при неспазване на законовите изисквания могат да бъдат много по-сериозни от колкото същите в България.

Поради зачестилите случаи на измами от страна на некоректни посреднически фирми, препоръчваме на българските граждани, имащи интерес да извършват трудова дейност в Швеция, да пристигат в страната с предварително сключени и подписани официални трудови договори и да се обръщат към специализираните агенции за наемане на работници на следните Интернет страници:

  • Информация за работната среда при временна заетост, вижте на английски език ТУК.
  • Шведския миграционен борд - Migrationsverkets ТУК.
  • Министерството на труда и социалната политика на Република България ТУК.
  • Шведската здравноосигурителна институция – Försäkringskassan https://www.forsakringskassan.se/

В случай на кражба на личните Ви документи, багаж, парични средства и др.,препоръчваме веднага да информирате шведската полиция за това. Желателно е да се снабдите с копие на протокола за установяване на събитието. Свържете се с посолството на Република България в Стокхолм, за да декларирате кражбата на личните документи, както и да се направят постъпки за издаването на нови такива или издаването на документ, с който ще можете да се завърнете в родината си.

Препоръчваме Ви преди да отпътувате за Швеция или след като пристигнете в държавата, да си запишете контактите на българската дипломатическа мисия в Стокхолм.

В случай, че бъдете задържан от местните власти, можете да изискате да Ви бъде осигурен контакт с посолството на Република България. Консулът ще установи връзка с Вас във възможния най-кратък срок.

Съветваме Ви предварително да сключите договор за здравна, туристическа, пътна или друга застраховка.

В случаите на смърт на български граждани в Швеция, посолството на Република България ще окаже съдействие и помощ за уреждане на документите и други формалности.

Български гражданин, който е изпаднал в затруднено положение, може да получи финансова помощ от посолството на Република България само ако неговите/нейните роднини или близки лица депозират необходимата сума в Министерството на външните работи, дирекция „Бюджет и финанси”.

Консулски услуги

Заверки и легализации

За да бъде признат в България, документ издаден от шведския граждански регистър  и обратно, български документ да бъде признат в Швеция, той трябва да бъде легализиран със специално удостоверение „апостил” и преведен. Преводът трябва да бъде извършен от преводач, който има сключен договор с МВнР за извършване на официални преводи. Пълният списък на фирмите, с които МВнР има сключен договор за извършване на официални преводи може да откриете ТУК.

Изготвяне на лични документи

Посолството в Швеция приема заявления за паспорти, лични карти и временни паспорти, тъй като разполага с техника за снемане на биометрични данни (пръстови отпечатъци и снимка на ириса на окото).          

Гражданско състояние

В Швеция актовете за гражданско състояние се издават и легализират със специално удостоверение „апостил”.

За издаване на български акт за раждане е необходимо вземането на подписан и подпечатан документ от шведската данъчна агенция /Registerutdragbarnsfödelse/; снабден с печат „апостил” от шведска нотариална кантора; преведен на български език от заклетите преводачи, с които работи посолството. 

За издаване на българско брачно свидетелство е необходимо вземането на документ за регистрация на брака от шведската данъчна агенция  или свидетелство за брак, подписано и подпечатано; снабдено с печат „апостил” от шведска нотариална кантора; преведено на български език от заклетите преводачи, с които работи посолството, като подписът на преводача се заверява в посолството и се подава молба за регистриране на брака в България.

На електронната страница на посолството са указани контактите със заклетите преводачи.

В България „апостил” се поставя от Министерство на външните работи, Министерството на правосъдието и от Министерството на образованието и науката, а оторизираният орган в Швеция е Нотариус Публикус (Notarius Publicus).

Изготвяне на лични документи

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация