Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Швеция

Последна актуализация 24 Януари 2024Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 2: Повишено внимание (осведомете се подробно за актуалната обстановка в страната)

2

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: не е необходима виза

Дипломатически паспорт: не е необходима виза

Служебен паспорт: не е необходима виза

Кралство Швеция

Посолство на Република България в Стокхолм, Кралство Швеция
Адрес: Karlavägen 29, 11431 Stockholm, Sverige
Телефон: +46 8 20 25 27; +46 8 723 09 38
Работно време: 09:00-17:30 ч.
E-mail: [email protected], [email protected]
Консулска служба:
Приемно време: понеделник – петък, от 09:30-12:30 ч. (обслужването е с предварително запазен час)
Дежурен телефон за спешни случаи в извънработно време: +46 707 797 155
E-mail: [email protected]

Посолство на Кралство Швеция, акредитирано за Република България
Канцелария: Министерство на външните работи
UD-KSU, 103 39 Стокхолм, Швеция
Тел.: +46 8 405 10 00; тел. +46 8 405 90 51
Факс: +46 8 723 11 76
[email protected] 
www.swedenabroad.se 

Канцелария София:
София, Бул. „Дондуков” № 54,
/в сградата на Посолство на Дания/
Tел.: +359 2 417 71 78; +359 898 793 336
[email protected] 

почетен Генерален консул на Кралство Швеция в Република България
г-жа Зоя Паунова
бул. „Дондуков” № 54, гр. София 1540
Tелефон: +359 2 417 7178; +359 898 793 336
Ел. поща: [email protected], [email protected] 
Уебстраница: www.swedenabroad.com

С Решение на Правителството на Кралство Швеция, от 10 май 2017 г., се въведоха следните промени в граничния контрол и проверката на документи за самоличност на територията на Швеция: - остава в сила временно въведеният вътрешен граничен контрол по някои пристанища и гранични пропускателни пунктове. На електронната страница на Правителствените служби на Швеция бе публикувана разяснителна информация по прилагането на горното. Виж приложението - ТУК
 

Обща информация

Ниво на сигурност:
Обстановката в страната е спокойна и стабилна. Равнището на терористична заплаха е трето по националната скала от едно до пет, като най-високо е пето ниво. Не се наблюдават демонстрации и въоръжени сблъсъци. Нивото на криминалната престъпност е обичайното за страната без тенденции към увеличаване.

Здравеопазване:
Медицинското обслужване се извършва чрез социално осигуряване на населението в здравноосигурителна система. Аптеките предлагат богато разнообразие на лекарства, не само от шведски производители. Лекарствата се получават срещу рецепта в аптеки, които работят с осигурителната институция.

Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) дава възможност за ползване на правото на медицинска помощ при спешни случаи, което имат гражданите на Република България, с непрекъснати здравноосигурителни права, в държавите от Европейския съюз, Европейската икономическа зона и Швейцария. Подробна информация за издаването и правата, които предоставя ЕЗОК, както и страните, в които е валидна, можете да получите на следния сайт: http://www.ezok.bg/

Желателно е българските граждани, възнамеряващи да посетят Швеция, да носят със себе си европейски здравноосигурителни карти. В случаи на пътувания, с цел работа, е препоръчително да разполагат с предварително сключени и подписани трудови договори.

Особености на местното законодателство:
Законодателството в Швеция е уеднаквено с това в ЕС и Шенгенското пространство. Българските граждани, пребиваващи на територията на Швеция, трябва да се съобразяват с местните закони и обичаи. По време на престоя си в Швеция, те попадат под местната юрисдикция. Планувайки пътуване до Швеция е препоръчително българските граждани да бъдат предварително информирани и запознати със законодателството на Швеция, като спазват установените правила. Налаганите наказания при неспазване на законовите изисквания могат да бъдат много по-сериозни от колкото същите в България.

Поради зачестилите случаи на измами от страна на некоректни посреднически фирми, препоръчваме на българските граждани, имащи интерес да извършват трудова дейност в Швеция, да пристигат в страната с предварително сключени и подписани официални трудови договори и да се обръщат към специализираните агенции за наемане на работници на следните Интернет страници:

- Информация за работната среда при временна заетост, вижте на английски език ТУК.

- Шведския миграционен борд - Migrationsverkets ТУК.

- Министерството на труда и социалната политика на Република България ТУК.

- Шведската здравноосигурителна институция – Försäkringskassan https://www.forsakringskassan.se/

Митнически изисквания:
Митнически изисквания за Швеция можете да изтеглите от ТУК. 

Влязлото в сила от януари 2016 г. решение на правителството на Швеция за временно въвеждане на граничен контрол по шенгенските й граници, с цел ограничаване и пресичане на притока на нелегални мигранти към страната, е продълженo до 11 ноември 2023 г. Контролът се осъществява чрез проверки на личните документи на пътуващите между Швеция и Дания, включително по моста Оресунд между Малмьо и Копенхаген и фериботните връзка до пристанищата в Южна Швеция. Във връзка с това препоръчваме българските граждани, които планират да посетят Швеция, преминавайки през граничните й пропускателни пунктове да носят със себе си валидни български лични документи (лична карта или паспорт).

Движение по пътищата:
Българските свидетелства за управление на МПС (СУМПС) са валидни  на територията на Кралство Швеция. Дясно движение по пътищата. За пътуване по магистралните пътища не се изисква наличието на стикер за платена пътна такса. Шофирането с включени фарове е задължително целогодишно. Използването на предпазни колани е задължително за всички пътници.

Съгласно разпоредбите, независимо от регистрацията, всички леки и товарни автомобили на територията на Швеция задължително трябва да са снабдени със зимни гуми с дълбочина на грайфера най-малко 3 мм, в периода 1 ноември - 31 март.

За товарни автомобили, автобуси и каравани с общо тегло над 3,5 тона важи изискването за дълбочина на грайфера от най-малко 5 мм на всички гуми за периода 1 ноември – 31 март. Това изискване важи и за чуждестранни тежкотоварни превозни средства. Изискването не важи за допълнително прикачени ремаркета.

Забраната за ползване на гуми с шипове важи от 16 април до 30 септември.

Предвид мокрите и заледени настилки през продължителния есенно-зимен сезон водачите на МПС следва да шофират с особено внимание, съобразявайки се със състоянието на пътните настилки.
По силата на нови правила, в сила от 1 юни 2019 г., в периода 1 декември – 31 март всички тежкотоварни автомобили с тегло над 3 500 кг. следва да се движат на територията на Швеция със зимни гуми, поставени на всички колела на автомобила, в това число на ремаркетата и полуремаркетата.

Съгласно чл. 11 от Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент, консулската служба на посолството не приема заявления за преиздаване на свидетелства за управление на МПС от български граждани с „обичайно пребиваване” в Швеция.

Под „обичайно пребиваване” следва да се подразбира мястото, където дадено лице обикновено живее, т.е. повече от 185 дни през календарната година.

Съгласно горепосочената директива, СУМПС се издават от органите на съответната държава-членка на ЕС. 

За пътуване по магистралните пътища не се изисква наличието на стикер за платена пътна такса. Шофирането с включени фарове е задължително целогодишно. Използването на предпазни колани е задължително за всички пътници. 

Максимално разрешената скорост за движение на леки автомобили по магистрални пътища е 110 км/час, а за товарните автомобили – 90 км/час.

Обща информация за законите и разпоредбите относно движението по пътищата и глобите за нарушаване на законовите изисквания можете да намерите на интернет страницата на полицията на Швеция (на английски език).

Практически съвети:
В случай на кражба на личните Ви документи, багаж, парични средства и др., препоръчваме веднага да информирате шведската полиция за това. Желателно е да се снабдите с копие на протокола за установяване на събитието. Свържете се с Посолството на Република България в Стокхолм, за да декларирате кражбата на личните документи, както и да се направят постъпки за издаването на нови такива или издаването на документ, с който ще можете да се завърнете в родината си.

Препоръчваме Ви преди да отпътувате за Швеция или след като пристигнете в държавата, да си запишете контактите на българската дипломатическа мисия в Стокхолм. В случай, че бъдете задържан от местните власти, можете да изискате да Ви бъде осигурен контакт с посолството на Република България. Консулът ще установи връзка с Вас във възможния най-кратък срок. В случаите на смърт на български граждани в Швеция, посолството на Република България ще окаже съдействие и помощ за уреждане на документите и други формалности.

Съветваме Ви предварително да сключите договор за здравна, туристическа, пътна или друга застраховка.

Български гражданин, който е изпаднал в затруднено положение, може да получи финансова помощ от посолството на Република България само ако неговите/нейните роднини или близки лица депозират необходимата сума в Министерството на външните работи, дирекция „Бюджет и финанси”.

Местна валута:
Шведска крона (SEK).

Документи за пътуване и визов режим

Българските граждани могат да влизат на територията на Кралство Швеция с лична карта, паспорт или с временен паспорт. В сила е безвизов режим за български граждани в Швеция, като пътуванията са с максимално разрешен срок на пребиваване до 90 дни, в рамките на всеки 6 месеца. Съществува задължение за регистрация в Полицията за чужди граждани, след като периодът на пребиваване надхвърли 90 последователни дни. При пътуване личните карти или паспортите се използват до изтичане на срока на тяхната валидност.

От 12 ноември 2015 г. е подновен вътрешния граничен контрол в Швеция, който продължава и към днешна дата. 

Когато дете до 18 год. пътува без родители, а с придружители, които не са законните му настойници или попечители, е необходимо:
• Паспорт на детето и евентуална виза;
• Копия на паспортите на родителите;
• Попълнена декларация, подписана поне от единия от родителите или един от законните настойници или попечители.

Декларацията трябва да съдържа текст, който уточнява, че на детето се позволява да пътува, както и че възрастните, които го придружават, носят пълна отговорност за детето по време на пътуването.  Препоръчително е да се проучат допълнително изискванията на съответната авиокомпания или фирма превозвач, с които ще пътува непълнолетното дете. 

 

Консулски услуги

Изготвяне на лични документи:
Посолството в Швеция приема заявления за паспорти, лични карти и временни паспорти, тъй като разполага с техника за снемане на биометрични данни (пръстови отпечатъци и снимка на ириса на окото). Издадените нови лични документи се получават в Консулската служба на посолството в Стокхолм по три начина – лично, от предварително упълномощено лице или чрез куриерска фирма. Упълномощаването се извършва при подаването на заявлението в посолството чрез вписване на личните данни на упълномощеното лице в специален раздел на формуляра. За изпращане на издадения нов личен документ чрез куриерска фирма, заявителят следва първо да си направи регистрация на интернет страницата на DHL Express на следния адрес: https://mydhl.express.dhl/se/sv/home.html#/getQuoteTab

Заявителят трябва да попълни данните на посолството като изпращач и адреса, на който желае да получи готовия си нов личен документ като получател. В поле „Бележки“ (Reference) се изписват имената на заявителя на латиница (например: Petar Ivanov Petrov) и типа личен документ (например: LK или PASS, съответно за лична карта и паспорт). След успешно завършване на поръчката сайтът генерира баркод, който следва да бъде изпратен на имейла на Консулската служба на посолството: [email protected]
Важно е да се има предвид, че старият личен документ трябва да бъде върнат в Консулската служба на посолството, а получаването на върнатия личен документ да бъде потвърдено по телефон от служител на посолството, преди гражданинът да направи електронната заявка за изпращане на новия личен документ чрез куриерската фирма.    

Доставка на нови лични документи в чужбина с DHL:
Заплащането на куриерската услуга към DHL се извършва само след като заявлението бъде одобрено и бъде извършено плащане на услугата за издаване на заявения документ за самоличност, чрез виртуалния ПОС терминал на Автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВнР. Куриерската услуга към DHL следва да бъде заплатена по банков път само когато сте избрали да ползвате „Бърза услуга“.
Услугата може да бъде заплатена от един човек, а от нея да се възползват до 8 души. Предплатената куриерска услуга не предполага и не включва по-бързото изготвяне на заявените от Вас лични документи.
Цената за доставка с DHL до българското посолство в Стокхолм възлиза на 90.69 лева (46.37 евро). Цената е фиксирана в договор между министерството на външните работи в София и компанията DHL.
Сумите за услугата се превеждат на следната банкова сметка:

1. За плащане в евро (EUR):
Beneficiary: DHL EXPRESS BULGARIA EOOD
Beneficiary’s IBAN No: BG40UNCR70001523563800
Beneficiary’s Bank: UniCredit Bulbank AD
BIC/SWIFT Code: UNCRBGSF
Beneficiary’s Bank Address: 7, Sveta Nedelya square, Sofia 1000, Bulgaria

2. За плащане в лева (BGN):
Beneficiary: DHL EXPRESS BULGARIA EOOD
Beneficiary’s IBAN No: BG94UNCR70001523563798
Beneficiary’s Bank: UniCredit Bulbank AD
BIC/SWIFT Code: UNCRBGSF
Beneficiary’s Bank Address: 7, Sveta Nedelya square, Sofia 1000, Bulgaria

Като информация (основание) за плащането задължително изпишете: BDS_името на града_Вашето име (пример: BDS Stockholm_Ivan Ivanov Ivanov). Това е необходимо, за да може плащането да бъде разпознато като Ваше плащане за изпращане на изготвени лични документи и да бъде потвърдено от финансовия отдел на куриерската фирма.
Платежно нареждане следва да бъде изпратено по имейл до консулската служба на посолството в Стокхолм: [email protected]

Заверки и легализации:
За да бъде признат в Република България, документ издаден от шведския граждански регистър и обратно, български документ да бъде признат в Швеция, той трябва да бъде легализиран със специално удостоверение „апостил” и преведен.

По отношение на преводите на документите на български език е необходимо да бъдат спазени изискванията на чл.21а, ал.1 от Правилника за легализациите и заверките на документи и други книжа, съгласно който за чуждестранен документ, преведен на български език по реда на този правилник на територията на Република България и предназначен за ползване в Република България, е необходимо подписът на преводача, извършил превода, да бъде нотариално удостоверен в Република България.

 

Гражданско състояние:
Регистрация в Република България на дете, родено в Кралство Швеция:
За да получи ЕГН и български акт за раждане родено в Кралство Швеция дете, е необходимо на първо място детето да бъде регистрирано в регистъра по гражданското състояние в Република България. Регистрацията в Рпублика България се извършва в общината, по постоянния адрес на майката, а когато само бащата е български гражданин – в общината по постоянния адрес на бащата.
1. Необходимо е да се снабдите от шведската данъчна служба Скатеверкет (Skatteverket) с Personbevis Födelse, както и с приложение 1 (bilaga 1) към него, издадено по реда на Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета. Приложението представлява многоезично стандартно удостоверение (tvåspråkigt formulär) на официалните езици на държавите-членки на Европейския съюз. В приложението има изписване и на български език на данните за детето и родителите. Многоезично удостоверение можете да поръчате по електронен път чрез формата за контакт в Скатеверкет или на техните телефонни номера. Така издаден, този документ не се нуждае от печат апостил от нотариус публикус, нито от превод от лицензиран преводач. Депозирането на документите за регистрация в съответната община се извършва лично или чрез упълномощено лице.
Ако нямате възможност лично да депозирате документите за регистрация на детето в Република България или да упълномощите Ваш представител, който да направи това вместо вас, тогава можете да изпратите документите за регистрация на детето, с които сте се снабдили от Скатеверкет, заедно с молба свободен текст и копие на документите за самоличност на родителите, до българското посолство в Стокхолм (Bulgariens ambassad, Karlavägen 29, 114 31 Stockholm).
2. Ако нямате възможност да се снабдите с многоезично стандартно удостоверение, посочено по-горе в точка 1, можете да извършите регистрацията при условията на следната процедура:
Ако детето е родено в Швеция, от Скатеверкет би трябвало да са издали удостоверение за раждане, което се нарича или Registerutdrag för barnsfödelse, или Personbevis. Проверете внимателно дали документът съдържа следната информация:
- пълното име на детето;
- дата на раждане;
- място на раждане;
- пол (много важно, ако липсва, свържете се отново със Скатеверкет за издаване на притурка към документа или издаване на нов документа с допълнена информация за „пол“);
- данни за родителите, поне имената на майката.
Отидете при местен нотариус, за да постави печат апостил на документа. След като имате поставен апостил, трябва да преведете на български език заверения с печат апостил документ. По отношение на превода възможностите са две:
1. да направите превода в Република България, чрез заклет преводач по ваш избор. Трябва ви превод и легализация.
2. да направите превода в Кралство Швеция, като се свържете със заклетите преводачи към посолството.
Техните контакти са:
Жанет Дончева (Janette Doncheva) – 086496514; 0709749311 – Stockholm; след 18:00 ч.;
Жасмина Панайотова (Jasmine Panayotova) – 0708949356 – Gothenburg.
Ако изберете превод чрез заклетите преводачи към посолството, задължително е направеният превод да бъда заверен в Консулската служба на посолството в Стокхолм. Ако и двамата родители имат българско гражданство, избирате общината, където майката е регистрирана. Ако решите да пътувате заедно с детето за България, ви трябва документ за самоличност на детето. Ако нямате такъв, издаден от друга държава напр. Швеция, заповядайте в посолството в Стокхолм, заедно с детето, за да издадем временен паспорт. За издаване на временен паспорт е необходимо присъствието и на двамата родители. Ако единият от тях не може да присъства, трябва да направи пълномощно на другия, с което дава съгласието си вторият родител да подаде заявление и получи временния паспорт на детето. Снимка се прави на място, заплаща се 500 шведски крони (за получаване на временния паспорт в рамките на следващия ден) или 1 000 шведски крони (за получаване на временния паспорт в рамките на същия работен ден). Заплащането става посредством ПОС терминал или в брой.

Регистриране на граждански брак, сключен в Кралство Швеция:
За регистриране на брак, сключен от български гражданин в Кралство Швеция, са необходими следните документи:
• Удостоверението за брак в оригинал (äktenskapsbevis) или оригинален дубликат;
• Удостоверение за промяна на име (ако има промяна);
• Vigselbevis в който е изписано мястото на сключване на гражданския брак;
• Многоезично стандартно удостоверение, издадено по реда на Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета.
Документите се издават от Данъчната служба в Швеция (Skatteverket), като следва да бъдат на хартиен носител, с оригинални подписи и печати. Регистрацията в Република България на брак, сключен в Кралство Швеция, се извършва в общината по постоянен адрес.

Регистрация на смърт, настъпила в Кралство Швеция:
За регистрирането на смърт на български гражданин, настъпила в Кралство Швеция, са необходими следните документи:
Удостоверение за настъпила смърт (dödsfallsintyg), придружен с многоезично стандартно удостоверение (Bilaga III), издадено по реда на Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета.

В Кралство Швеция актовете за гражданско състояние се издават и легализират със специално удостоверение „апостил”. В Република България „апостил” се поставя от Министерство на външните работи, Министерството на правосъдието и от Министерството на образованието и науката, а оторизираният орган в Швеция е Нотариус Публикус (Notarius Publicus).

На електронната страница на посолството са указани контактите със заклетите преводачи.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация