Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Права на човека

Гарантирането правата на личността, нейното достойнство, благоденствие и сигурност е сред основните цели на външната политика на Република България. България е страна по основните универсални международни договори на ООН в областта на правата на човека и по най-важните конвенции, приети в рамките на Съвета на Европа. Тя е активен участник в дейностите на ЕС в тази сфера в международен план и в трети страни, както и в рамките на човешкото измерение на ОССЕ.

Националните приоритетни теми на външната политика на Република България в правозащитната област са утвърдени от Националния координационен механизъм по правата на човека, както следва:

  • Защита правата на детето;
  • Развитие на равнопоставеността на половете и овластяване на жените;
  • Запазване и развиване на историческата за българското общество традиция на етническа и религиозна толерантност;
  • Защита и грижа за правата на хората с увреждания и лицата в неравностойно положение;
  • Защита правата на мигранти и бежанци;
  • Повишаване ефективността на националното законодателство и практиките на националните институции в областта на правата на човека.

 

  • Национален координационен механизъм по правата на човека

Националният координационен механизъм по правата на човека (НКМПЧ) е създаден с Решение 796/19.12.2013 г. на Министерския съвет, като резултат от необходимостта за предприемане на конкретни стъпки към подобряване на координацията между държавните органи и независимите институции, занимаващи се с различни аспекти на правата на човека. Основните приоритетни области в неговата дейност са насочени към разпределяне между държавните органи и институции изпълнението на задълженията, свързани с постоянния диалог и периодичните национални доклади пред международните контролни и мониторингови механизми по правата на човека; обсъждане целесъобразността от присъединяването на Република България към международни договори в областта на правата на човека; предлагане инициирането на законодателни промени, в областта на правата на човека, както и към предлагане на мерки за подобряване на положението по правата на човека в страната.

Доклад за работата на Националния координационен механизъм по правата на човека през 2018 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация