Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Права на човека

Гарантирането правата на личността, нейното достойнство, благоденствие и сигурност е сред основните цели на външната политика на Република България. България е страна по основните универсални международни договори на ООН в областта на правата на човека и по най-важните конвенции, приети в рамките на Съвета на Европа. Тя е активен участник в дейностите на ЕС в тази сфера в международен план и в трети страни, както и в рамките на човешкото измерение на ОССЕ.

Националните приоритетни теми на външната политика на Република България в правозащитната област са утвърдени от Националния координационен механизъм по правата на човека, както следва:

  • Защита правата на детето;
  • Развитие на равнопоставеността на половете и овластяване на жените;
  • Запазване и развиване на историческата за българското общество традиция на етническа и религиозна толерантност;
  • Защита и грижа за правата на хората с увреждания и лицата в неравностойно положение;
  • Защита правата на мигранти и бежанци;
  • Повишаване ефективността на националното законодателство и практиките на националните институции в областта на правата на човека.

 

  • Национален координационен механизъм по правата на човека

Националният координационен механизъм по правата на човека (НКМПЧ) е създаден с Решение 796/19.12.2013 г. на Министерския съвет, като резултат от необходимостта за предприемане на конкретни стъпки към подобряване на координацията между държавните органи и независимите институции, занимаващи се с различни аспекти на правата на човека. Основните приоритетни области в неговата дейност са насочени към разпределяне между държавните органи и институции изпълнението на задълженията, свързани с постоянния диалог и периодичните национални доклади пред международните контролни и мониторингови механизми по правата на човека; обсъждане целесъобразността от присъединяването на Република България към международни договори в областта на правата на човека; предлагане инициирането на законодателни промени, в областта на правата на човека, както и към предлагане на мерки за подобряване на положението по правата на човека в страната.

Доклад за дейността на Националния координационен механизъм по правата на човека през 2022 г.

Доклад за дейността на Националния координационен механизъм по правата на човека през 2021 г.

Доклад за дейността на Националния координационен механизъм по правата на човека през 2020 г.

Доклад за работата на Националния координационен механизъм по правата на човека през 2019 г.

Доклад за работата на Националния координационен механизъм по правата на човека през 2018 г.

 

  • Доклад „Преглед и оценка на съответствието на българското законодателство и националните мерки за прилагане на международното хуманитарно право"

Националният комитет по международно хуманитарно право (НК/МХП) прие неприсъствено първия доклад „Преглед и оценка на съответствието на българското законодателство и националните мерки за прилагане на международното хуманитарно право“. Докладът е изготвен от експертна работна група, включваща представители на компетентните национални институции, академичните среди, международни организации, неправителствени организации и независими експерти по международно хуманитарно право.

Докладът е разделен на отделни тематични направления като: закрила на хуманитарния и здравен персонал, оказване на медицински грижи при извънредни ситуации, включително природни бедствия, регламентирано използване на методите и средствата за водене на конфликт, закрила на културните ценности, опазване на околната среда и други.

Този първи доклад представлява актуален обобщен, цялостен преглед на съответствието на националното законодателство с международните ангажименти в областта на международното хуманитарно право и една добра основа за бъдеща работа в тази област, включително при изготвяне на национални позиции, представянето на доклади по изпълнението, предложения за присъединяване към национални инструменти и други. Докладът може да бъде използван от широк кръг лица – законодатели, експерти по международни отношения, юристи, военнослужещи, студенти и научни изследователи.

Председател на българския национален комитет е вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева и включва ресорните заместник-министри от компетентните министерства, Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, Държавната агенция за закрила на детето, както и на Българския червен кръст. Комитетът се учредява като консултативен орган към Министерски съвет, който ще координира усилията на отделните български ведомства и неправителствени организации и ще подпомага формирането на национални политики в областта. Национални комитети по международно хуманитарно право съществуват в 112 страни по света и в 20 от 28-те държави членки на ЕС. Те имат основната функция да подпомагат държавите-членки в изпълнението на Женевските конвенции от 1949 г. и Допълнителните протоколи към тях.

Преглед и оценка на съответствието на българското законодателство и националните мерки за прилагане на международното хуманитарно право

  • ·         БЧК и МВнР с първо общо издание за Международно хуманитарно право

Българският Червен кръст и Министерството на външните работи на Република България подготвиха доклад и резюме към него, посветени на съответствието на българското законодателство и националните мерки за прилагане на международното хуманитарно право.

Изготвянето на Резюмето се осъществи под редакцията на доц. д-р Снежана Ботушарова и с любезната подкрепа на Международния комитет на  Червения кръст.

Резюмето на доклада можете да намерите ТУК.

Резюмето на доклада на английски можете да намерите ТУК.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация