Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Австрия

Последна актуализация 18 Октомври 2021Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 4: Предупреждение за преустановяване на пътуванията в цялата страна (освен при крайна необходимост)

4

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: не е необходима виза

Дипломатически паспорт: не е необходима виза

Служебен паспорт: не е необходима виза

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

Република Австрия

Дипломатически представителства на Република България в Република Австрия

Посолство на Република България в Република Австрия
Адрес: Schwindgasse 8, 1040 Wien, Österreich
Тел.: +43 1 505 31 13, +43 1 505 64 44 (24 часа)
Работно време: По - Пт, 08.30 - 17.00 ч.

Консулска служба
Адрес: Schwindgasse 8, 1040 Wien, Österreich
Телефон: +43 1 505 31 13, +43 1 505 64 44
Приемно време за граждани: По - Пт, 09.00 - 13.00 ч.

По изключение и при преценка за необходимост в рамките на работното време на Посолството граждани могат да бъдат приемани и извън обявеното приемно време на Консулската служба.

E-mail: [email protected]
Website: www.mfa.bg/embassies/austria

Постоянно представителство на Република България към ООН, ОССЕ и международните организации във Виена, Република Австрия
Адрес: 1040 Wien, Rechte Wienzeile 13
Тел.: +43 1 585 66 03
Факс: +43 1 585 20 01
E-mail: [email protected]; [email protected];
Website: www.mfa.bg/embassies/austriapp

 

 

 

 

Български почетни консули в страната

Арх. Ерио Хофман (Erio Hofmann)
Адрес: Arenbergstraße 5, 5020 Salzburg, Österreich
Тел.: +43 662 88 30 61
E-mail: [email protected]

Почетен консул д-р. Петер Харолд (Honorarkonsul Dr. Peter Harold )

Адрес: 3100 St.Pölten, Riemerplatz 1, 2.OG, Österreich

Тел.: +43 660 5075448

E-mail:  [email protected]

 

Почетен консул д-р  Гюнтер Енцингер  (Honorarkonsul Dr. Günter Enzinger)
Адрес: Villa Hartenau,  Leechgasse 52, A-8010 Graz, Österreich
Тел.: +43 316/318753-213
E-mail:  [email protected]
Приемно време: понеделник-четвъртък от 9:00 до 14:00 ч.

Посолство на Република Австрия в София
Адрес: ул. „Шипка” № 4, 1000 София
Телефон: +359 2 932 90 32
Факс: +359 2 981 05 67
E-mail: [email protected]

 

Почетен консул на Австрия в България

Г-жа Радостина Иванова-Мишинева

Канцелария: 8010 Бургас, ж.к. “Славейков” № 126, ет.3

Тел.: +359 56 586 767

Факс: +359 56 586 767

Е-mail: [email protected]  

 

Обща информация

Местна валута

Евро (EUR)

Престъпност и сигурност

Ниво на престъпност – ниско.

Митнически изисквания

Подробна информация за митническите изисквания в Австрия, можете да изтеглите от ТУК.

Особености в законодателството

Законодателство на държава-членка на ЕС.

Движение по пътищата

Дясно движение по пътищата.

Пътуването по магистралните пътища изисква наличието на стикер за платена пътна такса. Това задължение е в сила веднага след пресичането на австрийската граница. Стикерите се продават на всички гранични пунктове при влизане в страната, по бензиностанциите или в "Табак"-магазините.

Обща информация за движението по пътищата и основните наказания и глоби за нарушаване на Закона за движението по пътищата в Република Австрия можете да намерите ТУК.

 

Здравеопазване

Ниво на здравеопазването – високо.

Европейската здравноосигурителна карта дава възможност за ползване на правото на медицинска помощ при спешни случаи, което имат всички граждани на Република България с непрекъснати здравноосигурителни права в страните от Европейския съюз, Европейската икономическа зона и Швейцария. Информация за правата, които предоставя ЕЗОК, страните за които е валидна, както и реда за нейното издаване, може да бъде получена ТУК.

Документи за пътуване и визов режим

За Австрия българските граждани пътуват с паспорт, лична карта, временен паспорт или моряшки паспорт на член на екипаж, плаващ по Дунав. Личният документ, с който българските граждани пътуват в Австрия, следва да бъде валиден до напускане на територията на страната.

В сила е безвизов режим за български граждани в Австрия. При влизане в Австрия валидни са изискванията на държава от Шенгенското пространство.

При пътуване на деца до 18 г. самостоятелно или с придружител е необходимо представяне при поискване от австрийските гранични власти на собственоръчно подписана декларация-съгласие на немски език от двамата, съответно единия родител /не е необходима нотариална заверка/. Същата роля би могло да изпълнява и нотариално заверената декларация на български, преведена и заверена на немски език.

При пътуване на български граждани през Австрия с автомобил, който не е собственост на водача, е препоръчително притежаването на пълномощно от собственика, преведено и заверено на немски език за представяне при проверки от австрийските полицейски власти.

Практически съвети

Помнете, че в чужбина следва да се съобразявате с местните закони и обичаи. По време на престоя Ви там Вие попадате под тяхната юрисдикция. Препоръчваме предварително да се информирате за тях и да ги спазвате. Наказанията за нарушаване на закона могат да бъдат много по-строги от тези в България за същите нарушения.

Обръщайте специално внимание и спазвайте местните правила за притежание и консумация на алкохолни напитки и психотропни вещества.

Поставяйте всички лекарства в оригиналните им опаковки и проверявайте дали някои от тях не се считат за незаконни наркотични средства в чужбина. Ако ползвате такива вещества, носете копие на лекарско предписание, потвърждаващо този факт.

Избягвайте да пренасяте вещи на трети лица при преминаване на граница.

Предварително се убедете, че срокът на действие на свидетелството Ви за шофиране не е изтекъл и че то е валидно в страната на посещение.

Направете всичко необходимо да се запознаете с местните правила за движение. В много страни се налагат тежки парични глоби за нарушение на правилата за движение, които се плащат на местонарушението, без значение дали сте местен или чужд гражданин.

Ако по някаква причина бъдете задържан от местните власти, изисквайте да Ви бъде осигурен контакт с Посолството на Република България. Консулски служител ще установи връзка с Вас във възможно най-кратък срок.

Съветваме Ви предварително да сключите договор за здравна, туристическа, пътна или друга застраховка.

В случаите на смърт на български граждани в Австрия Посолството на Република България ще Ви окаже съдействие и помощ за уреждане на формалностите.

Пряка финансова помощ може да получите от Посолството на Република България само ако Ваши роднини или близки лица депозират необходимата Ви сума в Министерството на външните работи, дирекция „Финанси и управление на собствеността”.

В случай на кражба на личните Ви документи, парични средства, билети за пътуване и прочие незабавно известете лично и писмено най-близката полицейска служба в Австрия и поискайте копие от протокола за установяване на събитието. Свържете се с Посолството на Република Българи, за да направите постъпки за получаване на необходимите документи за продължаване на пътуването Ви или за завръщането Ви в родината.

Преди да отпътувате от Република България или веднага след пристигането Ви в Австрия запишете адреса и телефоните на Посолството на Република България. Администрацията на хотелите, в които отсядате, туроператорите, уреждащи пътуването Ви и органите на местната полиция, при необходимост е уместно да разполагат с тези данни. За Ваше улеснение адрес, телефон и факс на дирекция „Консулски отношения” на Министерството на външните работи в София за евентуални справки и информация може да намерите ТУК.

Подробна информация и съвети за пътуващите със самолет, както и изискванията за сигурност в тази връзка, можете да прочетете от страницата на Летище София.

Информация за вносно-износния режим на страната, както и за количествата стоки и парични средства, които можете да внесете или изнесете от страната, можете да намерите ТУК.

В последно време зачестиха случаите, в които български граждани със закупени от Франция автомобили на старо биват санкционирани от австрийските полицейски власти, като им се отнемат френските регистрационни табели и налагат глоби на стойност от около 500 евро. Причината, според австрийските власти, е, че след продажбата талоните на автомобилите се задраскват от продавача с две черти и те стават невалидни – с невалидна регистрация и застраховка.

Препоръчва се българските граждани, пътуващи с такива автомобили през Република Австрия, да извършват пререгистрация на автомобила с краткосрочни транзитни номера. В Австрия е налице възможност за сдобиване с такъв тип транзитни номера с тридневна валидност. Друг вариант за преминаването на такива автомобили през територията на Република Австрия е транспортиране чрез автовоз.

Консулски услуги

Заверки и легализации

Между Република България и Република Австрия е в сила Договор за правна помощ по граждански дела и документи (Обн. - ДВ, бр. 79 от 1969 г.; в сила от 23.08.1969 г.), съгласно който издадените от съдилищата или от държавните учреждения на една от Договарящите се страни в рамките на тяхната компетентност документи, които са снабдени със служебен подпис и служебен печат, имат доказателствена сила на официални документи и пред съдилищата и учрежденията на другата Договаряща се страна. Това се отнася и за други местни документи, които съгласно с правните норми на Договарящата се страна, в която са издадени, имат доказателствена сила на официални документи. Със същата доказателствена сила се ползва и заверката на подписа върху частен документ, положена от съд, учреждение или нотариус на една от Договарящите се страни. (чл. 25). Съгласно чл. 26 от същия Договор, посочените в член 25, алинея 1 документи и в член 25, алинея 2 заверки на подпис не се нуждаят от друга заверка, за да се използват от съдилищата и учреждениятана другата Договаряща се страна.

Посоченото означава, че цитираните в Договор за правна помощ документи се признават директно в насрещната държава, без да е необходимо да се поставя „апостил”.

За да могат да бъдат използвани в Република България, се препоръчва документите, издадени от компетентните австрийски органи, да бъдат преведени на български език от съдебно заклет преводач в Австрия, а преводът – заверен от Консулската служба. Преводът може да бъде направен и в България от преводаческа фирма, с която Министерството на външните работи е сключило договор за извършване на официални преводи (списък на фирмите можете да намерите на Интернет-страницата на Министерството на външните работи), а преводът – заверен от Сектор „Заверки и легализации” на Министерството на външните работи (ул. „Алфред Нобел” № 2, 1040 София).

Изготвяне на лични документи

Всеки български гражданин, пребиваващ в страната, може да подаде заявление в посолството за издаване на паспорт, лична карта и временен паспорт.

При издаване на първа лична карта задължително се представя удостоверение за раждане, а при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на личната карта и/или паспорта се представя полицейски документ за тези обстоятелства.
За издаване на временен паспорт за деца, родени в чужбина, е необходимо местното удостоверение за раждане на детето и присъствието на двамата родители. За издаване на временен паспорт за завръщане в България при изгубени / откраднати документи следва да се представи протокол от полицията за заявяване на  обстоятелствата (кражба, обир, насилствено отнемане и пр.).

Гражданско състояние

Компетентните австрийски служби по гражданското състояние изпращат до Посолството на Република България съставените в Австрия актове за раждане, брак и смърт на български граждани. Получените по служебен път актове по гражданското състояние се изпращат от Консулската служба до компетентните български служби по гражданското състояние за вписване в българските регистри.

Възможно е лицето, след снабдяване със съответния местен удостоверителен документ за гражданско състояние, да го представи лично в консулската служба, преведен и заверен по установения ред, за препращане в общината по постоянно местоживеене в България за регистрация на раждане, сключен граждански брак пред местните власти или смърт.
Когато заинтересованото лице може и желае лично или чрез упълномощено лице да извърши регистрацията, следва да представи съответния местен удостоверителен документ, преведен и заверен по установения ред, в съответната община в България:

  • за раждане на дете по постоянния адрес на майката, ако тя е чужденка - на бащата;
  • за сключен граждански брак пред местните власти по постоянния адрес на съпруга, ако той е чужденец - на съпругата;
  • за смърт по постоянния адрес на починалия.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация