Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Португалия

Последна актуализация 28 Май 2020Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 4: Предупреждение за преустановяване на пътуванията в цялата страна (освен при крайна необходимост)

4

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: не е необходима виза

Дипломатически паспорт: не е необходима виза

Служебен паспорт: не е необходима виза

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

Актуална информация относно ситуацията с COVID-19 в страната можете да откриете на следния линк в рубриката „Съобщения на Ситуационния център“:

Ограничения за български граждани при влизане на територията на Португалия с директни полети от България или друга държава, която не е част от Шенгенското пространство

Република Португалия

Предвид отпадането на извънредното положение в Португалската република и промените в режима на мобилност на гражданите, Посолството на Република България в Лисабон въвежда от 07 май 2020 г. промени в консулското обслужване, както следва:
1.    С цел ограничаване възможността за концентриране на посетители в зоната на КС Лисабон, приемът на граждани да се осъществява всеки работен ден в интервала между 10,00 ч. и 13,00 ч., само след предварително записване по телефона.
Не е необходимо записване при подаване на заявления за издаване на временни паспорти или за получаване на вече готови документи;
2.    При влизане в района на консулската служба, гражданите следва да носят предпазни санитарни маски, да измият ръцете си в санитарното помещение и да поставят предпазни ръкавици. Едва след това се представят на приемното гише за обработване на документите;
3.    В помещението за прием на граждани и помещението за подготовка на документи не се допуска присъствие на повече от един посетител за извършване на консулски услуги. Изключения се правят единствено за семейства или за граждани, видимо нуждаещи се от придружител.
Останалите посетители следва да изчакват реда си в откритото обособено пространство на консулската служба, в помещението за предварителна подготовка на документи или извън района на консулската служба. Докато изчакват реда си, гражданите следва да спазват максимално възможна физическа дистанция помежду си, не по-малка от 2 м.;
4. Гражданите, които вече са подали документи на гишето за консулско обслужване, следва да напуснат незабавно помещенията и вътрешния двор на консулската служба. За получаване на готовите документи, ще бъдат извиквани по телефона;
5. Граждани с видими симптоми на вирусни заболявания не се допускат до работните помещения и вътрешния двор на консулската служба.
Изключения могат да бъдат направени единствено в случаи с безспорен и спешен хуманитарен характер, по преценка на ЗКС, само при условие, че съответните посетители и придружаващите ги, носят предпазни маски и ръкавици и при условие, че по това време няма други посетители;
6. Служителите в консулска служба се задължават да ползват предпазни маски и ръкавици в случаите на неизбежен физически, включително опосредстван контакт (чрез предмети или документи) с външните посетители, както и да поддържат висока лична хигиена.“

Посолство на Република България
Embaixada da Republica da Bulgaria

Адрес: Rua do Sacramento a Lapa, 31, 1200-792 Lisboa, Portugal
Тел.: +351 213 976 364; +351 213 976 367
Факс: +351 213 979 272
Дежурен телефон в извънработно време: +351 933 611 337
Работно време: 08.30 - 17.30 ч.
Консулска служба
Приемно време: 10.00 – 13.00 ч.
Мобилен тел.: +351 933 611 337 - за спешни случаи, след работно време и в почивни и празнични дни
E-mail: [email protected]
Website: www.mfa.bg/embassies/portugal

Посолството на Португалия в България
Адрес: София: ул. „Позитано” № 7, бл. 3, ет. 5
Телефон: +359 2 448 41 10; +359 2 448 41 09; +359 2 448 01 08
Факс: +359 2 448 41 02
e-mail: [email protected]

Г-н Антонио Риош де Аморим(Mr. António Rios de Amorim), почетен консул на Република България за Северна Португалия
António Rios de Amorim
Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.
Адрес: Rua do Ribeirinho, 202 – Apartado 13, 4536-907 S. Paio de Oleiros, Portugal
Тел.: +351 227475756
Факс: +351 227475675
E-mail: [email protected]
 [email protected]

Обща информация

Местна валута

Евро (EUR)

Престъпност и сигурност

Равнището на престъпността в Португалия не предполага предприемане на специални мерки за обезпечаване на лична безопасност.

Известна предпазливост е необходима при пътуване с градския транспорт или при посещение на райони с преобладаващо имигрантско население.

Митнически изисквания

Действията на пътуващите за, през и от Португалия български граждани следва да бъдат съобразени с изискванията на митническата законова уредба на страната.

Не се декларират и не подлежат на обмитяване вещи и принадлежности за лична употреба, ако са в рамките на нормалното за случая количество.

Митнически изисквания за Португалия можете да изтеглите от ТУК.

Здравеопазване

В Португалия не съществуват огнища на заразни заболявания. Няма изисквания за задължителни ваксинации за пътуващите за Португалия български граждани.

Климат

Португалия е една от най-горещите страни в Европа с атлантическо-средиземноморски климат. Пролетта и лятото обикновено са слънчеви, а през юли и август температурите са извънредно високи: до 30–35°C в централната част и до 45°C във вътрешността на страната на юг. Есента и зимата обикновено са дъждовни и ветровити, но има и слънчеви дни, а температурите рядко падат под 5°C. Сняг обикновено вали през зимата в планинските области на север. Средните годишни температури са 13°C на север и 18°C на юг. Климатът в Мадейра и Азорските острови е дъждовен и влажен.

Документи за пътуване и визов режим

Българските граждани, в качеството си на граждани на ЕС, могат да влизат на територията на Португалия с валидна лична карта и имат право да пребивават за срок до 90 дни без допълнителни условия, освен изискването да притежават валидна лична карта или валиден паспорт. Деца до 18 години, могат да пътуват при наличие на нотариално заверена декларация за пътуване от родителите. Пътуващите с автомобил, регистриран на лице различно от водача, следва да разполагат с пълномощно от собственика на автомобила. Участък от платен път се заплаща на гишета разположени върху магистрален път или чрез електронно отчитане („Виа верде”) с помощта на устройство монтирано на предното стъкло на автомобила. Гражданин нарушител, който не може да докаже дългосрочно пребиваване и постоянен адрес в Португалия, заплаща наложената санкция в брой и в момента на санкциониране.

 

Всички граждани имат право на обжалване на наложената санкция в двуседмичен срок след налагането й. Ако жалбата бъде уважена, предплатените парични глоби се възстановяват съгласно конкретното решение. При второ нарушение в рамките на последните две години, се образува административно дело (досъдебно производство). При по-тежки нарушения на правилата на движение, може веднага да се образува административно или съдебно производство в зависимост от нарушението (употреба на алкохол, предизвикване на тежко ПТП, опасна маневра, превишена скорост).

 

Консулски услуги

Заверки и легализации

За признаване в България на публичен документ, издаден от чужда държава, и обратно, български публичен документ да бъде признат в друга държава – документите трябва да бъдат преведени и снабдени с „апостил”, съгласно Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г., към която са страни България и Португалия. Преводът трябва да бъде извършен от заклет преводач и да бъде направена заверка на неговия подпис.

Български лични документи

Всеки български гражданин, пребиваващ в страната, може да подаде заявление в посолството за издаване на паспорт, лична карта и временен паспорт.

За издаване на временен паспорт за деца, родени в чужбина, е необходимо е местното удостоверение за раждане на детето с „апостил” и присъствието на двамата родители. За издаване на временен паспорт за завръщане в България при изгубени/ откраднати документи следва да се представи протокол от полицията за заявяване и описание на  обстоятелствата (кражба, обир, насилствено отнемане и пр.).

Гражданско състояние

  Първичното удостоверение по гражданско състояние (акт за раждане, брак и смърт) се издава от компетентните местни органи (Граждански регистър в съответната община), при спазване на законово определените срокове.

  След снабдяване на съответния удостоверителен документ за гражданско състояние с „апостил“ той се представя в консулската служба, където му се прави служебен безплатен превод и заверка. Така подготвеният и заверен документ се предоставя на гражданите, при изразено тяхно желание, за изпращане в България за регистриране на събитието.
Консулските услуги и визи в Посолството на Република България в Лисабон се заплащат по банков път, чрез ПОС терминалното устройство или в брой.“

 Забележки: Относно прилагането на Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета, Посолството е изпратило нота до Министерството на външните работи на Португалия. След получаване на отговор ще уведомим своевременно.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация