Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Разширяване на ЕС

България е активна и последователна в подкрепата си за процеса на разширяване на Европейския съюз (ЕС). Напредъкът в европейската интеграция на всички страни от Западните Балкани, Украйна, Република Молдова, Грузия и Турция, след осъществяването на необходимите реформи, съответства на интереса на страната ни за изграждане на регион на стабилност, сигурност и просперитет, в който да бъдат гарантирани ценностите, принципите и стандартите на ЕС.

Българската страна подкрепя политиката на разширяване на ЕС като ефективен инструмент за осигуряване на стабилност, сигурност и просперитет в нашето съседство.  От интерес за България е политиката на разширяване на ЕС да остане сериозна мотивираща сила по пътя на съответните държави към добросъседство, демократични реформи и напредък в икономически и социален аспект. За нас водещ в процеса на разширяване остава принципът на собствените заслуги и стриктното изпълнение на критериите за членство и установените условности. Принципът на собствените заслуги има решаваща роля в определяне напредъка на страните-кандидати в процеса на присъединяване.

Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. даде силен тласък на европейската интеграция на страните от Западните Балкани след близо 15-годишна пауза. Темата за региона на Западните Балкани беше върната високо в дневния ред на Европейския съюз, като за нас е окуражаващ фактът, че и при следващите ротационни председателства се наблюдава приемственост по тази тема.

Какво представлява политиката на разширяване на ЕС?

Разширяването е процесът, съгласно който европейски държави могат да се присъединяват към ЕС, при наличието на изразена от тях воля за това и при стриктното изпълнение на установените критерии.

По своята същност, разширяването е междуправителствен процес, при който решенията се вземат с единодушие от държавите-членки на ЕС. Водещ е принципът на собствените заслуги.

В исторически план, Европейските общности и в последствие Европейският съюз имат няколко вълни на разширяване:

  • 1973 г. – Дания, Ирландия и Обединеното кралство
  • 1981 г. – Гърция
  • 1986 г. – Испания и Португалия
  • 1995 г. – Австрия, Швеция и Финландия
  • 2004 г. – Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Литва, Латвия, Естония, Словения, Малта и Република Кипър
  • 2007 г. – България и Румъния
  • 2013 г. - Хърватия

Допълнителна информация

Договорът за Европейския съюз посочва, че всяка европейска държава може да кандидатства за членство в ЕС, ако уважава демократичните ценности на Съюза и е готова да работи за тяхното насърчаване и утвърждаване.

Държавите, които искат да се присъединят към ЕС, трябва да изпълнят т.нар. критерии от Копенхаген, които са приети от Европейския съвет в Копенхаген през 1993 г. По-конкретно, критериите от Копенхаген очертават следните изисквания към страните-кандидатки:

  • Политически критерии – наличие на стабилни институции, гарантиращи демокрация, върховенство на правото, права на човека, вкл. уважение и защита на малцинствата;
  • Икономически критерии – функционираща пазарна икономика и способност за справяне с конкурентния натиск и пазарните сили в ЕС;
  • Критерии, свързани с европейското законодателство – способност за поемане и ефективно изпълнение на задълженията, произтичащи от членството, вкл. присъединяване към целите на политическия, икономическия и валутния съюз.

Същевременно, както е решено от Европейския съвет в Мадрид през 1995 г., от страните-кандидатки се очаква да развият своите административни структури, а ЕС да може да интегрира нови членове.

Решенията за предоставяне на статут на страна-кандидат и за приемане на нови членове се вземат с единодушие от държавите-членки в рамките на Съвета на ЕС.

Моментна картина

Албания – статут на страна-кандидат и преговаряща държава

Албания е страна-кандидат за членство в ЕС от 2014 г. През март 2020 г. Съветът на ЕС взе решение за започване на преговори за присъединяване със страната. На 19 юли 2022 г. Албания проведе първа Междуправителствена конференция (МПК) с ЕС, което маркира и официалното откриване на преговорите за присъединяване.

Босна и Херцеговина – статут на страна-кандидат

Босна и Херцеговина подава молба за членство в ЕС през февруари 2016 г. ЕК прие становище (opinion/avis) по молбата за членство през май 2019 г., като очерта 14 ключови приоритета, които Сараево трябва да изпълни. През октомври 2022 г. ЕК препоръча Босна и Херцеговина да получи статут на страна-кандидат, като Европейският съвет предостави такъв статут на Сараево през декември 2022 г.

Грузия – потенциален кандидат

През март 2022 г. Грузия подава молба за членство. През юни 2022 г. Европейският съвет призна европейската перспектива на Грузия.

Косово – статут на страна потенциален кандидат

Косово има статут на страна потенциален кандидат за членство. През април 2016 г. влиза в сила Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Косово и ЕС.

Република Молдова – статут на страна-кандидат

През юни 2022 г. Молдова получи статут на страна-кандидат. Преговорите за присъединяване все още не са започнали.

Република Северна Македония – статут на страна-кандидат

Република Северна Македония (РСМ) е страна-кандидатка за членство в ЕС от 2005 г. През март 2020 г. Съветът на ЕС взима решение за започване на преговори за присъединяване с Република Северна Македония. На 19 юли 2022 г. РСМ проведе първа Междуправителствена конференция (МПК) с ЕС, с което започна встъпителната фаза на преговорите за присъединяване, която следва да приключи, след като страната изпълни ангажимента си да завърши конституционните промени, посочени в заключенията на Съвета от 17 юли 2022 г.

Сърбия – статут на страна-кандидат и преговаряща държава

Сърбия е кандидат за членство в ЕС от 2012 г. Официалното откриване на преговорите е през януари 2014 г., а първите преговорни глави са отворени в края на 2015 г. Страната е отворила 22 от общо 35 преговорни глави.

Турция – статут на страна-кандидат и преговаряща държава

Турция има статут на страна-кандидат от 1999 г., а преговорите започват през октомври 2005 г. Към момента, в своя преговорен процес страната е отворила 16 преговорни глави, а една преговорна глава е временно затворена. Преговорите с Република Турция се намират в застой от юни 2018 г., съгласно решение на Съвета на ЕС.

Украйна – статут на страна-кандидат

През юни 2022 г. Украйна получи статут на страна-кандидат. Преговорите за присъединяване все още не са започнали.

Черна гора - статут на страна-кандидат и преговаряща държава

Черна гора е със статут на страна-кандидат за членство в ЕС от декември 2010 г., а преговорите започват през юни 2012 г. Черна гора е най-напредналата държава в преговорния процес, с 33 отворени преговорни глави.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация