Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Белгия

Последна актуализация 09 Септември 2020Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 4: Предупреждение за преустановяване на пътуванията в цялата страна (освен при крайна необходимост)

4

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: не е необходима виза

Дипломатически паспорт: не е необходима виза

Служебен паспорт: не е необходима виза

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

Кралство Белгия

ВАЖНО! Посолството на Република България в Кралство Белгия и Консулската служба към него са на различни адреси. Консулската служба се намира на адрес Rue Copernic 4C, Bruxelles 1180. Може да запишете час за посещение на тел. +32 2 375 8650, между 14:30-16:30ч. Дежурен телефон за спешни случаи в извънработно време: +32 473 981042.

 

Дипломатически представителства на Република България в Кралство Белгия

Посолство на Република България в Брюксел, Кралство Белгия
Адрес: Ул. Мосики №7,1180 Брюксел, Кралство Белгия
Тел.: +32 2 374 47 88; +32 2 374 08 66
Факс: +32 2 375 8494
Дежурен телефон в извънработно време: + 32 473 981 042
Приемно време: По - Пт, 09.00 - 17.30 ч
E-mail: [email protected]
Website: www.mfa.bg/embassies/belgium

 

Консулска служба

 

За контакт:

Адрес: Rue Copernic 4C, 1180 Bruxelles

Работно време: от понеделник до петък, от 09.00 до 17.30 ч.

Приемно време за граждани: от понеделник до петък, от 10.00 до 13.00 ч. За подаване на заявления за български лични документи, консулски удостоверения, удостоверявания (заверки и легализации) и други е необходимо предварително записване.

Готовите документи се получават в приемно време без предварително записан час.

Телефон за информация и предварително записване за прием: +32 2 375 86 50, понеделник, вторник и четвъртък от 14.30 до 17.00 ч.

 

Постоянно представителство на Република България в Брюксел, Кралство Белгия

 

Постоянно Представителство на Република България

Address: 49, Square Marie-Louise, B-1000 Bruxelles
Централа: +32 2 2358 300
Рецепция: +32 2 2358 301
Факс: +32 2 374 91 88
Дежурни телефони за спешни случаи в извънработно време:
+32 (0) 2 2358 300
+32 473 981 042

E-mail: [email protected]
Website: www.mfa.bg/embassies/belgiumpp


Делегация на Република България към НАТО в Брюксел, Кралство Белгия

Адрес: NATO HQ, NG building, Blvd. Leopold III, Brussels – 1110
Е-mail: [email protected]
Website: www.mfa.bg/embassies/belgiumnatodelegation

 

Български почетни консули в страната

Вили Ван Импе (Willy Van Impe)

Почетен генерален консул на Република България в Кралство Белгия със седалище в гр. Аалст и консулски окръг регион Фландрия

Адрес: Bredeweg 13, 9320 Niewuwerkeren-Aalst, Belgium
Тел: +32 (0)473 94 33 28; +32 (0)53 83 83 73

Eл. адрес: [email protected]

Люк Сунье (Luc Sougné)

Почетен консул на Република България в Кралство Белгия със седалище в гр. Лиеж и консулски окръг регион Валония

Адрес: 30/92 Bd. Frère Orban, 4000 Liège, Province de Liège, Royaume de Belgique

Тел.: +32 4 278 71 52

Факс: +32 4 286 20 87

Мобилен тел.: +32 475 23 74 58

Ел. адрес: [email protected]

 

Посолство на Кралство Белгия в София

Ул. „Джеймс Баучър” №103, 1407 София
Тел.: +359 2 988 72 90
Факс: +359 2 963 36 38
Дежурен телефон в извънработно време: +359 888 631 931
E-mail: [email protected]

 

Обща информация

Местна валута

Евро (EUR)

Престъпност и сигурност

Равнището на престъпността в Белгия не предполага специални мерки за лична безопасност. Известна предпазливост е необходима при посещение на т.нар. „Арабски пазар” в Брюксел, на някои хотели и на гарите в столицата и по-големите градове в страната, както и при пътуване с обществения транспорт, като се има предвид възможността за кражби на пари и документи.

Митнически изисквания

Митнически изисквания за Белгия можете да изтеглите от ТУК.

Движение по пътищата

Обща информация за налаганите глоби и наказания за нарушаване на Закона за движението по пътищата в Кралство Белгия можете да намерите ТУК.

Здравеопазване

В Белгия няма огнища на заразни заболявания. При влизане в страната не се изискват ваксинации.

Документи за пътуване и визов режим

От 01 януари 2007 г. Белгия и България прилагат Директива № 38/2004 на Европейския парламент и Европейския съвет, относно правото на свободно придвижване на гражданите на ЕС. 

Гражданите на Европейския съюз имат право да пребивават на територията на друга държава-членка за срок до 90 дни, без никакви условия или формалности, освен изискването да притежават валидна карта за самоличност или паспорт.

Горната информация се отнася и за Люксембург.

Консулски услуги

Заверки и легализации

Консулската служба обръща внимание на гражданите, които желаят да заверят извършени в Белгия и Люксембург преводи, че поради съществуващата противоречива практика в България, в някои случаи българските институции могат да не приемат извършените в чужбина преводи, когато документите се представят по частен път, въпреки извършеното от дипломатическото представителство удостоверяване на подписа на преводача. Препоръчваме заверените с „апостил” документи, издадени в Белгия и Люксембург, да се превеждат в България.

България, Белгия и Люксембург са страни по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г. Съгласно тази Конвенция официалните документи, издавани в тези страни, следва да бъдат заверявани с „апостил”, за да имат правна сила на територията на другата държава.

В тази връзка, актовете за гражданско състояние, издадени в България, се заверяват с „апостил” в Министерство на външните работи – служба „Административно обслужване на гражданите”:
Адрес: София, ул. "Алфред Нобел" № 2

Документи, издавани от съдебните власти в България, се заверяват с „апостил” от Министерството на правосъдието:
Адрес: 1040 София, ул."Славянска" 1

Актовете за гражданско състояние, издадени в Белгия, се заверяват с „апостил” във Федерална служба по външни отношения – служба „Легализации”:
Адрес: 27, Rue des Petits Carmes, 1000 BRUXELLES
Работно време: 09.00 - 12.30 ч., 13.30 - 15.30 ч.

Актовете за гражданско състояние, издадени в Люксембург, се заверяват с „апостил” в Министерството на външните отношения и емиграция – „Дирекция протокол и канцелария”:
Адрес: 43, boulevard Roosevelt, L - 2450 Luxembourg
Тел.: +352 478 8300; +352 2478 8300

Гражданско състояние

Регистриране в България на граждански брак, сключен в Белгия

Оригинален пълен препис от акта за сключен граждански брак (Copie integrale del'acte de mariage), удостоверяващ сключването на граждански брак, заверен с „апостил” и придружен от заверен превод на български език, се представя в общината в България по постоянен адрес на този от съпрузите, който е български гражданин. Ако и двамата съпрузи са български граждани, документите се представят в общината по постоянен адрес на съпруга.

Преводите, които са извършени в Белгия, се заверяват в Консулската служба на Посолството, при условие че са изготвени от регистриран в Консулската служба заклет преводач (вижте списъка на регистрираните в Посолството преводачи). Извършените в България преводи се заверяват от Отдел „Административно обслужване на български и чужди граждани” на Дирекция „Консулски отношения” при Министерството на външните работи (гр. София, ул. „Алфред Нобел” 2).

Регистриране в България на раждане на дете в чужбина

Оригинален пълен препис от акта за раждане (Copie integralе del’acte de naissance), удостоверяващ раждането, заверено във Федералната служба по външни отношения на Белгия (Service Public Fédéral Affaires Etrangères, RuedesPetitsCarmes27, 1000 Bruxelles) или Люксембург (43, boulevard Rooseve ltL - 2450 Luxembourg), придружен от заверен превод на български език, се представя в общината в България по постоянен адрес на този от родителите, който е български гражданин. Ако и двамата родители са български граждани, документите се представят в общината по постоянен адрес на майката. Въз основа на този документ се съставя български акт за раждане на детето и се издава удостоверение за раждане. Гражданите могат да поискат от консулската служба да извърши препращането на документите за вписване по служебен път. Необходими документи:

  • молба (свободен текст), в която се посочват имената на родителите, единни граждански номера или дати на раждане, постоянни адреси в България и адрес в Белгия;
  • документи за самоличност (паспорт, лична карта) на родителите;
  • оригинален пълен препис от акта за раждане (Copie integralе de l’acte de naissance), удостоверяващ раждането, придружен от заверен превод на български език.

Законът за гражданската регистрация предвижда 6-месечен срок за вписване в общината по постоянен адрес в България на раждането на дете на български гражданин в чужбина. Родителите могат да направят постъпки за издаване на паспорт на детето след получаване на българско удостоверение за раждане. (Относно реда и условията за подаване на заявление за издаване на паспорт, вижте информацията „Издаване на паспорт“.)

Регистриране в България на смърт, настъпила в Белгия

Смъртен случай с български гражданин, настъпил в Белгия, се регистрира в Общината по адресната му регистрация в Република България.

За целта е необходим пълен препис от смъртния акт (Copie intégrale del'acte de décès) в оригинал, издаден от белгийската община, заверен с „апостил”, преведен на български език и заверен в Консулската служба. В Белгия преводът следва да бъде извършен от заклет преводач, регистриран при Посолството.

Смъртният акт може да бъде преведен и в България от лицензирана за това фирма и заверен в Дирекция „Консулски отношения” на Министерството на външните работи (гр. София, ул. „Алфред Нобел № 2).

Преведеният документ се внася в Служба „Гражданско състояние” на Общината по местоживеене в България на починалия за регистриране на смъртта. Консулската служба също може да изпрати преписа от смъртния акт, придружен от заверения превод по служебен ред. За това е необходимо да бъде предоставен адресът по местоживеене в България на починалия и този на съответната българска община.

За транспортиране на тленните останки на починал Белгия български гражданин е необходимо да наемете погребална агенция. Агенцията изготвя и заверява всички необходими документи за транспортирането, затварянето на ковчега и подготовката му за изпращане съгласно международните изисквания.

Посолството ще издаде единствено Laissez-passermortuaire.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация