Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Белгия, Брюксел, Посолство на Република България

Такси за извършване на консулски услуги от Консулската служба в Посолството на Република България в Брюксел, Белгия

28 Март 2022 Консулски съобщения

Такси по Тарифа № 3 за таксите, събирани за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи

Такси по чл.7 от Тарифа № 3

При подаване на заявление за извършване на административна или консулска услуга се събират следните такси:

 

Вид на услугата

Евро

1.

Съдействие за установяване на наследство в чужбина

50

2.

Съдействие за издаване на дубликат на удостоверение за гражданско състояние

20

3.

Издаване на удостоверения, служебни бележки и други документи

10

4.

Друга административна или консулска услуга

  5

При получаване на поисканата административна или консулска услуга по чл.7 се заплащат и свързаните с нея такси, дължими на компетентните органи в съответната

държава, както и необходимите разходи за пощенски услуги и друг вид комуникации

Такси по чл.8 от Тарифа № 3

За удостоверяване на подпис и/или потвърждаване на истинността на подпис и печат върху документи и други книжа се събират следните такси:

 

Вид на услугата

Евро

1.

На документи, издадени от български учреждения

15

2.

На документи, издадени от чуждестранни учреждения или от дипломатически или консулски представителства на друга държава

20

Такси по чл.8а от Тарифа № 3

При подаване на заявление за издаване на български лични документи чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на външните работи се събира такса 20 евро, както и съответните такси по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

Такси по чл.12 от Тарифа № 3 за приемане, обработване и препращане на документи до Министерството на правосъдието и/или до общински администрации в Република България

При приемане на заявления във връзка с българско гражданство, за издаване на свидетелство за съдимост или за установяване на единен граждански номер се събират следните такси:

 

Вид на услугата

Евро

1.

За придобиване на българско гражданство

50

2.

За възстановяване на българско гражданство

50

3.

За освобождаване от българско гражданство

50

4.

За установяване на българско гражданство

50

5.

За установяване на единен граждански номер (ЕГН)

20

4.

За издаване на свидетелство за съдимост

10

При приемане на заявления във връзка с българско гражданство и за издаване на свидетелство за съдимост освен горните такси се събират и съответните такси по Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието:

Вид на услугата

Евро

1.

По молби за придобиване и за възстановяване на българско гражданство от лица, на които родителите или единият от родителите е български гражданин или е от българска народност

15

2.

По молби за придобиване и за възстановяване на българско гражданство за лица до 18-годишна възраст и за учащи се до 26-годишна възраст

5

3.

По молби за придобиване и за възстановяване на българско гражданство от други лица

50

4.

По молби за освобождаване от българско гражданство

25

5.

По молби за издаване на удостоверения за гражданство по чл.39 от Закона за българското гражданство

25

6.

За удостоверения за придобиване или възстановяване на българско гражданство или за издаване на дубликати в изпълнение на указ от лица, на които родителите или единият от родителите е български гражданин или е от българска народност

25

7.

За удостоверения за придобиване или възстановяване на българско гражданство или за издаване на дубликати в изпълнение на указ за лица до 18-годишна възраст и за учащи се до 26-годишна възраст

10

8.

За издаване на удостоверения по движението на преписките, за тълкуване на отделни случаи или за установяване на различни факти, свързани с промени в гражданството на лицата

15

9.

За издаване на удостоверение за съдимост, в т.ч. на лица, родени в чужбина

3

 

Такси по чл.13 от Тарифа № 3 във връзка с издаване и продължаване на срока на български документи за самоличност

При приемане и обработване на заявления и документи съгласно Закона за българските лични документи се събират такси за всеки отделен документ, както следва:

 

Вид на услугата

Евро

1.

Издаване на паспорт

20

2.

Издаване на лична карта

20

3.

Издаване на временен паспорт

50

4.

Издаване на удостоверение за завръщане в РБългария на чужденец

120

 

При приемане и обработване на заявления и документи съгласно Закона за българските лични документи освен горните такси се събират и таксите по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи:

Вид на услугата

Eвро

1.

Първа лична карта на лица от 14 до 16 г.

0

2.

Лична карта на лица от 14 до 18 г.

7

3.

Лична карта на лица от 18 до 58 г.

10

4.

Лична карта на лица от 58 до 70 г.

6

5.

Лична карта на лица над 70 г.

0

6.

Лична карта на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

2

7.

Първи паспорт на лица до 14 г.

6

8.

Втори и следващ паспорт на лица до 14 г.

11

9.

Паспорт на лица от 14 до 58 г.

21

10.

Паспорт на лица от 58 до 70 г.

11

11.

Паспорт на лица над 70 г.

6

12.

Паспорт на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

2

13.

Дипломатически и служебен паспорт

24

Такси за гражданска регистрация

Вид на услугата

Евро

1.

Молба за сключване на брак

10

2.

Подаване на заявление за избор на постоянен адрес в Република България

10

Такси за нотариални удостоверявания съгласно чл.84 от Закона за нотариусите и нотарииалната дейност:

Вид на услугата

Евро

1.

Удостоверяване на подпис върху частни документи (пълномощни, покани, декларации и др.) за всеки документ

15

2.

Удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи или книжа:

-          за първа страница

-          за всяка следваща страница

 

 

10

  5

3.

Удостоверяване на датата, съдържанието и подписа на частен документ, който не подлежи на вписване:

-          за първата страница

-          за всяка следваща страница

 

 

30

15

4.

Извършване на нотариално завещание

200

5.

Заверка на подпис на преводача върху преводи на документи и други книжа, за всеки превод на официален документ, издаден от българско учреждение

15

4.

Удостоверяване на подпис на преводач върху частен документ

15

Свързани файлове

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация