Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Сърбия

Последна актуализация 04 Септември 2023Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 1: Без особени препоръки

1

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: не е необходима виза

Дипломатически паспорт: не е необходима виза

Служебен паспорт: не е необходима виза

Република Сърбия

Посолство на Република България в Република Сърбия
Адрес: ул. „Бирчанинова” № 26, 11000 Белград, Сърбия
Тел.: +381 11 36 13 980; +381 11 36 13 990
Дежурни телефони в извънработно време: + 381 11 3613980; + 0381 11 36 13990
Работно време на посолството и на КС: понеделник - петък, 8.30 - 17.00 ч.
Приемно време на КС за граждани: всеки работен ден от 10.00 до 12.00 ч.
E-mail: [email protected]
E-mail на консулска служба: [email protected]
Website: www.mfa.bg/embassies/serbia

Генерално консулство на Република България в Ниш, Република Сърбия
Обслужва Борски, Зайчарски, Пиротски и Пчински окръзи.
Адрес: Република Сърбия, гр Ниш – 18 000, ул. „Лоле Рибара” № 19
Тел.: +381 18 516 800; +381 668 408 066; +381 66 840 80 62
Тел./Факс: +381 18 516 900
Работно време: 09:00 - 17:00 ч.
Приемно време: 09:00 - 12:00
Дежурни телефони в извънработно време: +381 668 408 066; +381 66 840 80 62
Email: [email protected]
Website: www.mfa.bg/embassies/serbiagc

Генералното консулство покрива територията на окръзите Борски, Зайчарски, Пиротски и Пчински, където се намират следните ГКПП "Брегово", "Калотина", "Връшка чука", "Стрезимировци" и "Олтоманци". При възникнали проблеми по ГКПП на българо-сръбската граница се обръщайте за съдействие към ГК – Ниш.

Посолство на Република Сърбия в Република България
Канцелария: София, ул. “Велико Търново” № 3
Тел.: +359 2 946 16 33, +359 2 946 16 35
Факс: +359 2 946 10 59
[email protected]
www.sofia.mfa.gov.rs
Работно време: 09:00 – 17:00 часа
Работно време на Консулска служба: 09:00 – 12:00 часа

Обща информация

Ниво на сигурност:
В Република Сърбия нивото на престъпност може да се определи като средно. В централните части на големите сръбски градове ситуацията е спокойна, със засилено полицейско присъствие. Независимо от това, на гражданите се препоръчва да избягват нощуване в автомобилите си на паркинги и бензиностанции в тъмната част на деня.

Поради констатирано увеличение на случаите на кражби и насилствено отнемане на пари, вещи и документи от български граждани в неохраняеми места за отдих или бензиностанции по основните магистрали на Република Сърбия, съветваме пътуващите през сръбска територия български граждани да проявяват повишено внимание. Желателно е почивките или зареждането с горива да става на охраняеми паркинги и бензиностанции. Не е препоръчително да се оставят без надзор, или на видими места в моторните превозни средства, лични документи, пари, ценни предмети, или чанти, дори когато се намирате в тях, тъй като това би могло да създаде предпоставки за извършване на кражба или насилие.

Министерството на външните работи на Република България обръща внимание на българските граждани, че при възникване на инцидент, кражба или загуба на личен документ за самоличност, не е възможно преминаването на границите на Република Сърбия, без наличието на издаден от Консулската служба към Посолството в Белград или Генералното консулство в гр. Ниш временен паспорт.

Българските граждани не заплащат цената на извършени медицински услуги на територията на Република Сърбия, ако представят формуляр BG/SRB 111, издаден от филиал на Националната здравноосигурителна каса по местоживеене.    

Митнически изисквания:
Финансови средства в брой, чекове и други, в размер над 10 000 евро /десет хиляди евро/, равностойността в динари или чужда валута се декларира. Декларациите се попълват на сръбската митница.
Физическото лице, което не пребивава постоянно на територията на страната, може да изнася в чужбина ефективни парични средства в размер над определения - 10 000 евро при следните условия:

- Ако ги декларира при влизане в републиката, въз основа на удостоверение за внасяне на ефективни парични средства в републиката, което осигурява и заверява митнически орган;
- Ако ги е изтеглил от валутна сметка или валутна спестовна книжка в банка в Република Сърбия, въз основа на банково потвърждение;
- Ако ги е придобил чрез продажбата на динари, които са придобити предходно от използване на разплащателна карта в републиката, въз основа на потвърждение на обменно бюро.

Отсъствието на митническо удостоверение или друг заместващ документ за удостоверяване произхода на пренасяната валута или нейната равностойност в размер над 10 000 евро, води до отнемане на валутата от страна на митническите служители при напускане пределите на страната.

Следва да се има предвид, че декларирането на валутата на границата между Република България и Република Сърбия не се зачита от митническите власти на Република Черна гора и то ще се изисква и на митническите пунктове между Република Сърбия и Република Черна гора.

При преминаване през територията на Република Сърбия българските граждани, които са декларирали внос на вещи и стоки (описани в паспортите им с бележка ПУР, образец 13) са длъжни при напускане на Република Сърбия да изискат от митническите власти да им бъде положен печат върху съответната бележка, доказващ, че декларираните вещи и стоки са изнесени.

При влизане на територията на Сърбия или само преминаване транзит, на ГКПП чуждите граждани са длъжни да декларират всички стоки и предмети, които носят със себе си или се намират в превозните средства, с които пътуват.

Пътуващите граждани са освободени от изискването да декларират единствено личния си багаж.

Митническите служители имат право да преценяват кое е личен багаж, защото в Закона за митниците няма дефинирано точно определение.

В съответствие с Международна конвенция за митнически облекчения в туризма и сръбските законови норми като личен багаж на територията на Република Сърбия могат да бъдат внесени:

- Един парфюм, една тоалетна вода, един литър алкохолен концентрат, до 200 цигари или 50 пури или 250 грама тютюн /общо от всички тютюневи изделия до 250 грама/;
- Лекарства, в количества за лична употреба /за лекарствата, които пътниците имат в себе си не е необходимо да се носи рецепта – това не се отнася до упойващи или лекарства с възможна двойна употреба/.

Стоки и предмети на стойност до 3000 /три хиляди/ евро могат да бъдат обмитени по т. н. “бърза процедура”, която включва митническа ставка от 10%.

Физически лица могат да внасят в Р Сърбия МПС, които отговарят най-малко на евро-стандарта “Евро – 3”. 

Задължително се подава митническа декларация за моторните превозни средства с временни регистрационни номера (ZOOL, IT и др.) в следните случаи:
- Когато биват транзитирани на собствен ход през територията на Република Сърбия
- Когато се внасят в Република Сърбия, с цел пускането им в свободно движение или
- когато са натоварени на авто-платформи, независимо дали се внасят или транзитират през Република Сърбия.
Гражданите могат да подадат декларация за превозното средство по повод транзитното преминаване през митническата територия на Република Сърбия както в държава-членка на Европейския съюз (TI документ), така и на граничния пункт при влизане в Република Сърбия (НТ документ).
Следва да се има предвид, че се дължи съответна такса за услугата „спедиция“, тъй като се осъществява от спедиторски фирми, които са частни юридически лица.

Абсолютно е забранен вносът и транзитът на оръжия и муниции, включително на газови пистолети, както и сълзотворни и разпръскващи муниции към тях.

Пренасянето на всякакви муниции и видове газови и въздушни пистолети, включително електро- пистолети и пушки /Airsoft guns/ е забранено, като НПК на Сърбия в такива случаи предвижда наказания от високи глоби до затвор до 2 (две) години, според конкретния случай.

Чуждите граждани влизащи на територията на Р Сърбия могат да внасят и изнасят, без да декларират, финансови средства на стойност до 10 000 /десетхиляди/ евро.

На уеб страницата на Управление “Митници” може да бъде намерен образеца за деклариране на финансови средства ТУК.

Митнически изисквания за Сърбия можете да изтеглите от ТУК.

Движение по пътищата:
Обществено предприятие „Пътища на Сърбия“ публикува на своята електронна страница актуализираните цени на пътните такси по републиканската пътна мрежа /в т.ч. и новооткрития Коридор 10/.
По-важните данни, касаещи българските граждани, пътуващи от/към Сърбия, са, както следва:
1. По маршрута Белград-Цариброд, вместо досегашните четири, ще функционират само два пункта за заплащане на пътни такси.
2. В участъка от международната магистрала в района на гр. Ниш е пусната в действие затворена система от четири пункта за заплащане на пътни такси, която ще разпределя таксуването и движението на МПС по основните направления Белград-Цариброд и Белград-Прешево.
3. За пътуващите само в района на гр. Ниш, ползващи един и същ пункт за заплащане на тол такси /това се отнася основно за тези, които посещават хотелски комплекс “Найс”/, с цел избягване на заплащането на максимална такса от 1860 сръбски динара, ще бъдат таксувани с единна тарифа в размер на 40 сръбски динара.
4. Актуални цени на пътните такси за МПС в Република Сърбия.

От 27 март 2023 г., дължимите пътни такси за използване на автомагистралите в Сърбия се увеличават с 14%, а ако заплащането става с TAG устройства (ЕНП), увеличението е в размер на 8%.
За леки автомобили таксите по най-често използваните от българските граждани участъци са както следва:
Цариброд – Ниш изток – 1050 динара (стара цена 920 динара);
Цариброд – Белград – 1495 динара (стара цена 1310 динара);
Цариброд – Суботица – 2225 динара (стара цена 1950 динара);
Белград – Шид – 480 динара (стара цена 420 динара);
Белград – Суботица – 730 динара (стара цена 640 динара);
Пътните такси могат да бъдат заплащани в брой, в сръбски динари или в евро, както и с разплащателни карти.

5. Въведени са санкции за пътуващите в случай на:
- загубване или повреждане на получаваната магнитна карта за таксуване;
- забавяне на плащането на таксата повече от 24 часа;
- представяне на използвана магнитна карта за таксуване.
При някоя от горните хипотези се заплаща наказателна такса за най-дългия маршрут от автомагистралата.

6. За повече информация относно цените на всички отсечки и нововъдения, препоръчваме на българските граждани да посетят следния линк:  https://www.putevi-srbije.rs/index.php/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5

Магистралните такси могат да бъдат заплащани в динари, евро или с разплащателни карти .
На българските граждани, които пътуват по автомагистралите на Република Сърбия, се напомня, че продължава да се извършва контрол на средната скорост, която е 130 км/ч, като засичането на скоростта се извършва чрез измерване на времето от пункт до пункт за плащане на магистралните такси. Освен контрол на средната скорост, сръбските полицейски власти използват подвижни радари, както и необозначени, оборудвани с камери полицейски автомобили, които снимат нарушенията.

Важна особеност в движението на МПС на територията на Република Сърбия е, че през цялата година е задължително шофирането с включени къси светлини.

От 19 септември 2010 г. в Република Сърбия са влезли в сила нови поправки в Правилника за техническите изисквания за МПС. По-важните промени включват задължително движение на автомобилите с четири зимни гуми, монтирани на задвижващите колела, което се отнася за периода 1 ноември - 1 април. Правилникът допуска МПС да бъдат оборудвани и с летни гуми, но дебелината на протектора трябва да бъде най-малко 4 /четири/ милиметра. Освен това, съгласно промените в правилника, всяко МПС трябва да притежава и комплект за спешна помощ /отговарящо на сръбските стандарти/, а за зимния период – вериги за сняг, както и комплект резервни крушки. На територията на Сърбия е задължително поставянето на светлоотразителна жилетка при излизане на водача извън автомобила /важи при спиране извън населените места/.  

Препоръчва се на българските граждани, които се осигуряват в други страни, ако пътуват през територията на Република Сърбия, предварително да се информират дали съответните държави имат сключени двустранни споразумения в областта на социалното осигуряване с Република Сърбия. При наличие на сключени такива споразумения е необходимо представянето на съответни формуляри, издадени от страните, в които са осигурени българските граждани, на базата на което те ще бъдат освободени от заплащането на евентуални медицински услуги. В противен случай цената на медицинските услуги се заплаща в пълен размер.

Обща информация за движението по пътищата и основните наказания и глоби за нарушаване на Закона за движението по пътищата в Сърбия можете да намерите ТУК.

ВАЖНООт 1 септември 2017 г. на територията на Република Сърбия започна прилагането на електронен контрол на средната скорост на МПС, движещи се по автомагистралите в страната. За целта устройствата, отбелязващи часа на преминаване през пунктовете за заплащане на магистралните такси, са синхронизирани. Ако при преминаването между два пункта средната скорост на МПС е надвишила максимално допустимите 120 км/ч, служители на пътна полиция налагат глоби на място.

Глобите имат следните парични измерения: 

- 121–140 км/ч – 3000 динара;
- 141–160 км/ч – 5000 динара;
- 161–181 км/ч – 6000 – 20 000 динара;
- 181–200 км/ч – 15 000 – 30 000 динара;
- 201+ км/ч - 100 000 – 120 000 динара, включително и лишаване от свобода за срок от 15 дни.

Освен парични глоби се налагат и наказания лишаване от право на управление на МПС за различен период от време. При превишаване на средната скорост, същата ще се изписва на касовата бележка, която се получава при заплащане на магистралните такси.

Съгласно приетия в Народната Скупщина на Сърбия нов Закон за движение по пътищата /в сила от 03.04.2018 г./, в значителна степен се увеличават рестриктивните мерки за участниците в движението, управляващи МПС. Най-често те се изразяват в размера на предвидените от закона финансови глоби, като за определени нарушения се наблюдава неколкократно повишение, като следва да бъдат посочени следните по-важни изменения:

Допустимото количество алкохол в кръвта при управление на МПС е 0,2 промила /в предишния текст на закона то беше 0,3 промила/.

Финансова глоба в размер на 10 000 динара /около85 евро/ се налага в следните случаи:

- при управление на МПС в Зони с обозначителен знак 30 км/ч, със скорост от 20 до 30 км/ч над разрешената;
- при управление на МПС със замърсени регистрационни табели, не позволяващи разчитането на съответните символи;
- при управление на МПС без поставен предпазен колан;
- при шофиране в населени места със скорост, по-висока с 20 до 30 км/ч от разрешената;
- когато се използва мобилен телефон или други уреди за комуникация без помощни средства /hands free/.

Финансова глоба от 100 000 /приблизително 846 евро/ до 120 000 хиляди сръбски динара /приблизително 1016 евро/, отнемане на 14 контролни точки и осем месеца забрана за управление на МПС се налага:

- при скриване на самоличността на водача на МПС. При тази хипотеза се има предвид управление на автомобил от лице, което не е негов собственик, но е нарушило правилата за движение, което е документирано с технически средства от органите на Пътна полиция. В случай, че собственикът на автомобила направи опит за умишлено скриване самоличността на лицето, управлявало автомобила, същият се наказва само с финансова глоба, без да му се отнемат контролни точки и да му бъде налагана санкция за управление на МПС.

Носене и притежание на оръжие:

Съгласно Закона за оръжията и мунициите в Република Сърбия е забранено носенето и притежанието на оръжие без съответните разрешения. В посочения закон са дефинирани предметите, които се считат за оръжие. Освен огнестрелно, като такова се считат и ножове, боксове, саби, лъкове, арбалети и др. предмети, които могат да бъдат използвани за нападение.  За нарушаване на разпоредбите на закона са предвидени санкции, като същите се налагат от съда.

Постановява се лишаване от свобода при:

- Управление на МПС без необходимата за това категория; управление с повече от 2 промила алкохол;
- Превишаване на скоростта в населено място с над 70км/ч, в зона със забавено движение, превишение с над 50 км/ч, в зона "30"- превишаване с над 60 км/ч; движение нощем без включени светлини.
- при управление на МПС под въздействие на алкохол в кръвта от 1,21 до 2,0 промила. В случай, че количеството е от 1,21 до 1,6 промила, се отнемат девет точки;
- при управление на МПС в населено място със скорост от 71 до 90 км. в час над максимално разрешената /т.е., реално шофиране със скорост от 121 до 140 км. в час/;
- при шофиране на автомагистрала със скорост, надвишаваща максимално позволената с 81 до 100 км. в час /реално 201 до 220 км. час/;
- при возене на дете под 12 г. на шофьорската седалка или на непредвидените за тази цел места;
- при превоз на дете с ръст под 135 см. на седалка, която не е специално предназначена за тази цел;
- при бягство на водач от мястото на ПТП;
- при управление на МПС без включени светлини в тъмната част на деня;
- при управление на МПС с липсваща в СУМПС категория или без наличието на СУМПС;
- при изпреварване на МПС, което е спряло на пешеходна пътека за пропускане на преминаващите граждани;
- при изпреварване на колона от автомобили, придвижващи се с полицейски ескорт;
- при управление на МПС през времетраенето на наложено наказание за управление и/или с отнето СУМПС;
- при случай, в който водачът на МПС откаже да бъде подложен на тест за алкохол или наличие на психоактивни вещества в кръвта;

Ограничния на скоростта:

- Зона "10" - зона със забавено движение, с ограничение на скоростта 10 км/ч;
- Зона "30" и зона "Училище" - ограничение на скоростта на 30 км/ч;
- Скорост в населено място - 50 км/ч;
- Скорост на автомагистрала -120 км/ч.

Полицията не взема пари, а само пише констативен протокол (АКТ). Наказателно постановление се издава от съдия за нарушения. Камерите на полицията са с фискални модули и няма възможност да се правят комромиси.

Местна валута:

Сръбски динар (RSD).

Документи за пътуване и визов режим

От 12.06.2010 г. българските граждани могат да пътуват през територията на Република Сърбия и да престояват в страната до 90 дни, в рамките на 6 месеца с валидни паспорт или лична карта.

Във връзка с новия “Закон за чужденците”, приет от сръбското Народно събрание от 05.2009 г. чужденците, които имат документ за постоянно пребиваване, трябва да подават заявление за продължаване на пребиваването си 30 дни преди изтичане срока на валидност на документа за постоянно пребиваване. Постоянно пребиваване може да получи чужденец, който има намерение да работи, развива търговска дейност, ученик или студент, размяна на ученици и студенти, изследователска работа и/или други научно-образователни дейности, събиране на семейства.

Сръбското правителство е приело нормативен документ „Наредба за условията за недопускане на чужденец на територията на Сърбия” от 11.09.2009 г., съгласно която на чужденец може да не бъде позволено влизането на сръбска територия, ако оторизираните органи потвърдят, че не притежава финансови средства в размер на 50 евро за всеки ден на пребиваването /в брой, банкова сметка, пътен чек, кредитна карта/. Чужденците, които пристигат в Сърбия по покана на чужди дипломатически мисии, международни организации, както и по повод оказване на икономическа, хуманитарна и друга помощ, са освободени от това задължение.

От 13 февруари 2023 г., Управлението за чужденци (Управа за странце) на МВР на Република Сърбия, което издава разрешителните за пребиваване на чужденци, се намира на нов адрес – Нови Белград, ул. „Омладинских бригада“ № 1.

Няма допълнителни изисквания към валидността на паспортите и личните карти на българските граждани.

Консулски услуги

Изготвяне на лични документи:
В Консулска служба – Белград могат да се подават заявления за нови български документи за самоличност /паспорти, лични карти и свидетелства за управление на моторни превозни средства/. Срокът за изготвяне на документи, за които са подадени заявления в КС, е до 90 дни. При подаване на заявления за издаване на документи на непълнолетни и малолетни е задължително и двамата родители да изразят писмено своето съгласие за това.
Съществува възможност за по-бързо получаване на готовите лични документи в Белград, като за целта е необходимо да бъде заявена и заплатена куриерска услуга.

Доставка на нови лични документи с DHL в чужбина:
Общи условия:
Услугата може да бъде заплатена от един човек, а от нея да се възползват до 8 души. Така можете да поделите този разход с приятели, съседи или близки. Предплатената куриерска услуга не предполага и не включва по-бързото изготвяне на заявените от Вас лични документи.
Изготвените Ви лични документи не могат да бъдат изпращани на друг адрес, освен този на съответното задгранично представителство.
Сумите за услугата се превеждат на следната банкова сметка:

1. За плащане в EUR:
Beneficiary: DHL EXPRESS BULGARIA EOOD
Beneficiary’s IBAN No: BG40UNCR70001523563800
Beneficiary’s Bank: UniCredit Bulbank AD
BIC/SWIFT Code: UNCRBGSF
Beneficiary’s Bank Address: 7, Sveta Nedelya square, Sofia 1000, Bulgaria

2. За плащане в BGN:
Beneficiary: DHL EXPRESS BULGARIA EOOD
Beneficiary’s IBAN No: BG94UNCR70001523563798
Beneficiary’s Bank: UniCredit Bulbank AD
BIC/SWIFT Code: UNCRBGSF
Beneficiary’s Bank Address: 7, Sveta Nedelya square, Sofia 1000, Bulgaria

Като информация за плащането задължително изпишете: BDS_името на града_Вашето име. Пример: BDS_Belgrade_Ivan Ivanov Ivanov
Това е необходимо, за да може плащането да бъде разпознато като Ваше плащане за изпращане на изготвени лични документи и да бъде потвърдено от финансовия отдел на куриерската фирма. Задължително поискайте документ от банката, че сте извършили плащането и го занесете в консулската служба на задграничното представителство, в което сте подали или ще подавате заявление за нови лични документи.
Когато с едно плащане заявявате доставката на лични документи на повече от едно лица, следва да предоставите точните имена и заявените по вид документи (лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС) в консулската служба, в която подавате заявлението.
Цената за изпращане на документите до Консулската служба в Белград е 69,98 лева или 35,78 евро.

Гражданско състояние:
В Консулска служба – Белград могат да се предават първични документи за регистрация на раждане, брак или смърт, които по служебен път ще бъдат изпратени в България.

Заверки и легализации:
В Консулска служба – Белград не могат да бъдат заверени документи, подлежащи на вписване в Агенцията по вписванията, като отказ от наследство и актове за прехвърляне на право на собственост.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация