Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Сърбия

Последна актуализация 23 Март 2023Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 1: Без особени препоръки

1

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: не е необходима виза

Дипломатически паспорт: не е необходима виза

Служебен паспорт: не е необходима виза

Република Сърбия

Дипломатически представителства на Република България в Република Сърбия


Посолство на Република България
Адрес: ул. „Бирчанинова” № 26, 11000 Белград, Сърбия
Тел.: +381 11 36 13 980; +381 11 36 13 990
Дежурни телефони в извънработно време: + 381 11 3613980; + 0381 11 36 13990
Работно време на посолството и на КС: По - Пт, 8.30 - 16.30 ч.
Приемно време на КС за граждани: 10.00 - 12.00 ч.
E-mail: [email protected];

E-mail на консулска служба: [email protected]

Website: www.mfa.bg/embassies/serbia


Генерално консулство на Република България в Ниш, Сърбия

Възстановява се приема на български граждани за подаване на заявления за издаване на лични карти и на паспорти при строго спазване на всички мерки и лични предпазни средства срещу разпространението на COVID-19.

Консулската служба приема и обслужва граждани по консулските услуги от 09:00 ч. до 12:00 ч. местно време.

В ГК-Ниш е създадена организация за стриктното спазване на вече предприетите мерки за минимизиране на риска от заразяване на персонала и гражданите.

Граждани без предпазни маски и ръкавици, както и граждани с повишена телесна температура и/или видими симптоми на респираторно заболяване, не се допускат не се допускат в премната на ГК-Ниш.

 
Адрес: Република Сърбия, гр Ниш – 18 000, ул. „Лоле Рибара” № 19
Тел.: +381 18 516 800
Тел.: +381 18 516 700

Тел.: +381 66 840 80 62
Тел./Факс: +381 18 516 900
Работно време: 09:00 - 17:00 ч.

Приемно време: 09:00 - 12:00

Дежурни телефони в извънработно време: +381 66 840 89 51
Email: [email protected]
Website: www.mfa.bg/embassies/serbiagc

Генералното консулство покрива територията на окръзите Борски, Зайчарски, Пиротски и Пчински, където се намират следните ГКПП "Брегово", "Калотина", "Връшка чука", "Стрезимировци" и "Олтоманци". 

При възникнали проблеми по ГКПП на българо-сръбската граница се обръщайте за съдействие към ГК – Ниш.

Обща информация

Местна валута

Сръбски динар (RSD)

Престъпност и сигурност

В Република Сърбия нивото на престъпност може да се определи като средно. В централните части на големите сръбски градове ситуацията е спокойна, със засилено полицейско присъствие. Независимо от това, на гражданите се препоръчва да избягват нощуване в автомобилите си на паркинги и бензиностанции в тъмната част на деня.

Поради констатирано увеличение на случаите на кражби и насилствено отнемане на пари, вещи и документи от български граждани в неохраняеми места за отдих или бензиностанции по основните магистрали на Република Сърбия, съветваме пътуващите през сръбска територия български граждани да проявяват повишено внимание. Желателно е почивките или зареждането с горива да става на охраняеми паркинги и бензиностанции. Не е препоръчително да се оставят без надзор, или на видими места в моторните превозни средства, лични документи, пари, ценни предмети, или чанти, дори когато се намирате в тях, тъй като това би могло да създаде предпоставки за извършване на кражба или насилие.

Министерството на външните работи на Република България обръща внимание на българските граждани, че при възникване на инцидент и кражба или загуба на личен документ за самоличност, не е възможно преминаването на границите на Република Сърбия, без наличието на издаден от Консулската служба към Посолството в Белград или Генералното консулство в гр. Ниш временен паспорт.

Митнически изисквания

В Правилник за деклариране на пренасяните на територията на Република Сърбия финансови средства /в брой, чекове и други/ в размер над 10 000 евро /десет хиляди евро/, равностойността в динари или чужда валута се декларира. Декларациите се попълват на сръбската митница.

В решението е предвидено, че физическото лице, което не пребивава постоянно на територията на страната, може да изнася в чужбина ефективни парични средства в размер над определения - 10000 евро при следните условия :

 • Ако ги декларира при влизане в републиката, въз основа на удостоверение за внасяне на ефективни парични средства в републиката, което осигурява и заверява митнически орган;
 • Ако ги е изтеглил от валутна сметка или валутна спестовна книжка в банка в Република Сърбия, въз основа на банково потвърждение;
 • Ако ги е придобил чрез продажбата на динари, които са придобити предходно от използване на разплащателна карта в републиката, въз основа на потвърждение на обменно бюро.
   

Отсъствието на митническо удостоверение или друг заместващ документ за удостоверяване произхода на пренасяната валута или нейната равностойност в размер над 10 000 евро води до отнемане на валутата от страна на митническите служители при напускане пределите на страната.

Следва да се има предвид, че декларирането на валутата на границата между Република България и Република Сърбия не се зачита от митническите власти на Република Черна гора и то ще се изисква и на митническите пунктове между Република Сърбия и Република Черна гора.

Във връзка със зачестилите наскоро случаи на задържани български граждани за извършени митнически нарушения (предимно на ГКПП "Хоргош") обръщаме внимание, че при преминаване през територията на Република Сърбия българските граждани, които са декларирали внос на вещи и стоки (описани в паспортите им с бележка ПУР, образец 13) са длъжни при напускане на Република Сърбия да изискат от митническите власти да им бъде положен печат върху съответната бележка, доказващ, че декларираните вещи и стоки са изнесени.

При влизане на територията на Сърбия или само преминаване транзит, на ГКПП чуждите граждани са длъжни да декларират всички стоки и предмети, които носят със себе си или се намират в превозните средства, с които пътуват.

Пътуващите граждани са освободени от изискването да декларират единствено личния си багаж.

Митническите служители имат право да преценяват кое е личен багаж, защото в Закона за митниците няма дефинирано точно определение.

В съответствие с Международна конвенция за митнически облекчения в туризма и сръбските законови норми като личен багаж на територията на Република Сърбия могат да бъдат внесени:

 • Един парфюм, една тоалетна вода, един литър алкохолен концентрат, до 200 цигари или 50 пури или 250 грама тютюн /общо от всички тютюневи изделия до 250 грама/;
 • Лекарства, в количества за лична употреба /за лекарствата, които пътниците имат в себе си не е необходимо да се носи рецепта – това не се отнася до упойващи или лекарства с възможна двойна употреба/.
   

Стоки и предмети на стойност до 3000 /три хиляди/ евро могат да бъдат обмитени по т. н. “бърза процедура”, която включва митническа ставка от 10%.

Физически лица могат да внасят в Р Сърбия МПС, които отговарят най-малко на евро-стандарта “Евро – 3”. Не се отнася за транзитно преминаващите /в този случай задължително се декларира МПС/.

Абсолютно е забранен вносът и транзитът на оръжия и муниции, включително на газови пистолети, както и сълзотворни и разпръскващи муниции към тях.

Пренасянето на всякакви муниции и видове газови и въздушни пистолети, включително електро- пистолети и пушки /Airsoft guns/ е забранено, като НПК на Сърбия в такива случаи предвижда наказания от високи глоби до затвор до 2 (две) години, според конкретния случай.

Чуждите граждани влизащи на територията на Р Сърбия могат да внасят и изнасят, без да декларират, финансови средства на стойност до 10 000 /десетхиляди/ евро.

На уеб страницата на Управление “Митници” може да бъде намерен образеца за деклариране на финансови средства ТУК.

Митнически изисквания за Сърбия можете да изтеглите от ТУК.

Движение по пътищата

Обществено предприятие „Пътища на Сърбия“ публикува на своята електронна страница актуализираните цени на пътните такси по републиканската пътна мрежа /в т.ч. и новооткрития Коридор 10/.  
По-важните данни, касаещи българските граждани, пътуващи от/към Сърбия, са, както следва:
1. По маршрута Белград-Цариброд, вместо досегашните четири, ще функционират само два пункта за заплащане на пътни такси.
2. В участъка от международната магистрала в района на гр. Ниш е пусната в действие затворена система от четири пункта за заплащане на пътни такси, която ще разпределя таксуването и движението на МПС по основните направления Белград-Цариброд и Белград-Прешево.
3. Актуални цени на пътните такси за МПС в Република Сърбия.

- За МПС до 3500 кг. по маршрута Цариброд-Белград - 1310 сръбски динара или 11.50 евро;

- За МПС над 3500 кг. по маршрута Цариброд-Белград - 7860 сръбски динара или 66.50 евро;

- За МПС до 3500 кг. по маршрута Белград-Шид (за Хърватия) - 420 сръбски динара или 4.00 евро /отчитането започва от пункт за заплащане Шимановци/;

- За МПС над 3500 кг. по маршрута Белград-Шид (за Хърватия) - 2580 сръбски динара или 22.00 евро /отчитането започва от пункт за заплащане Шимановци/;

-  За МПС до 3500 кг. по маршрута Белград-Суботица (за Унгария) - 640 сръбски динара или 5.50 евро /отчитането започва от пункт за заплащане Стара Пазова/;

- За МПС над 3500 кг. по маршрута Белград-Суботица (за Унгария) - 3810 сръбски динара или 32.50 евро /отчитането започва от пункт за заплащане Стара Пазова/;4. Въведени са санкции за пътуващите в случай на:
- загубване или повреждане на получаваната магнитна карта за таксуване;
- забавяне на плащането на таксата повече от 24 часа;
- представяне на използвана магнитна карта за таксуване.
При някоя от горните хипотези се заплаща наказателна такса за най-дългия маршрут от автомагистралата.
5. За пътуващите само в района на гр. Ниш, ползващи един и същ пункт за заплащане на тол такси /това се отнася основно за тези, които посещават хотелски комплекс “Найс”/, с цел избягване на заплащането на максимална такса от 1860 сръбски динара, ще бъдат таксувани с единна тарифа в размер на 40 сръбски динара.
6. Поради проблеми със софтуерната система за заплащане и работата на новите пунктове, Обществено предприятие „Пътища на Сърбия“ е забавило публикуването на информацията за актуалните цени на пътните такси.
7. За повече информация относно цените на всички отсечки и нововъдения, препоръчваме на българските граждани да посетят следния линк:  https://www.putevi-srbije.rs/index.php/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5

От 29 юли 2019 г., на територията на Република Сърбия влизат в сила нови цени на таксите, които се заплащат за преминаване по автомагистралите в страната. Съгласно решението на правителството на Сърбия, цените се повишават с 12%, като за леките автомобили, в най-често използваните участъци, те ще бъдат следните:
-    Цариброд – Ниш – 210 динара;
-    Белград – Ниш – 900 динара;
-    Ниш - Прешево – 600 динара;
-    Белград - Шид – 410 динара;
-    Нови Сад – Белград – 240 динара;
-    Белград – Суботица – 630 динара.
Магистралните такси могат да бъдат заплащани в динари, евро или с разплащателни карти /към настоящия момент 1 евро се равнява на 117 динара/.
На българските граждани, които пътуват по автомагистралите на Република Сърбия, се напомня, че продължава да се извършва контрол на средната скорост, която е 130 км/ч, като засичането на скоростта се извършва чрез измерване на времето от пункт до пункт за плащане на магистралните такси. Освен контрол на средната скорост, сръбските полицейски власти използват подвижни радари, както и необозначени, оборудвани с камери полицейски автомобили, които снимат нарушенията.

Важна особеност в движението на МПС на територията на Република Сърбия е, че през цялата година е задължително шофирането с включени къси светлини.

От 19 септември 2010 г. в Република Сърбия са влезли в сила нови поправки в Правилника за техническите изисквания за МПС.

По-важните промени включват задължително движение на автомобилите с четири зимни гуми, монтирани на задвижващите колела, което се отнася за периода 1 ноември - 1 април. Правилникът допуска МПС да бъдат оборудвани и с летни гуми, но дебелината на протектора трябва да бъде най-малко 4 /четири/ милиметра.

Освен това, съгласно промените в правилника, всяко МПС трябва да притежава и комплект за спешна помощ /отговарящо на сръбските стандарти/, а за зимния период – вериги за сняг, както и комплект резервни крушки.

На територията на Сърбия е задължително поставянето на светлоотразителна жилетка при излизане на водача извън автомобила /важи при спиране извън населените места/.

Българските граждани не заплащат цената на извършени медицински услуги на територията на Република Сърбия, ако представят формуляр BG/SRB 111, издаден от филиал на Националната здравноосигурителна каса по местоживеене.       

Препоръчва се на българските граждани, които се осигуряват в други страни, ако пътуват през територията на Република Сърбия, предварително да се информират дали съответните държави имат сключени двустранни споразумения в областта на социалното осигуряване с Република Сърбия. При наличие на сключени такива споразумения е необходимо представянето на съответни формуляри, издадени от страните, в които са осигурени българските граждани, на базата на което те ще бъдат освободени от заплащането на евентуални медицински услуги. В противен случай цената на медицинските услуги се заплаща в пълен размер.

Обща информация за движението по пътищата и основните наказания и глоби за нарушаване на Закона за движението по пътищата в Сърбия можете да намерите ТУК.

На основание чл.44, ал. 1 от Закона за безопасност на движението на Република Сърбия, при превишаване на скоростта на автомобилите по автомагистралите над 120 км/час, се налага наказание „глоба” в размер на 30 000 сръбски динари или, в случай, че тя не бъде платена, „лишаване от свобода” за срок от 30 (тридесет) дни.

Правителството на Република Сърбия е приело повишаването на пътните такси, които се заплащат от водачи на МПС с чужди регистрации номера в евро при преминаване по автомагистралите в страната, което е влязло в сила от 15 септември 2018 г. Повишението е в следствие на промяна на начина, по който Народната банка на Сърбия преизчислява валутния курс на сръбския динар спрямо еврото.

За участъците, които най-често са използвани от българските граждани промените, отнасящи се за леките автомобили са следните:

Димитровград – Ниш – увеличение с 0,45 евро;

Ниш – Белград – увеличение с 0,50 евро;

Белград – Суботица – увеличение с 0,50 евро.

Българските граждани могат да продължат да заплащат дължимите пътни такси със сръбски динари, като на този етап таксите без промяна. Освен в брой, пътните такси в Република Сърбия могат да бъдат заплатени и с банкови карти.

ВАЖНООт 1 септември 2017 г. на територията на Република Сърбия започна прилагането на електронен контрол на средната скорост на МПС, движещи се по автомагистралите в страната. За целта устройствата, отбелязващи часа на преминаване през пунктовете за заплащане на магистралните такси, са синхронизирани. Ако при преминаването между два пункта средната скорост на МПС е надвишила максимално допустимите 120 км/ч, служители на пътна полиция налагат глоби на място.

Глобите имат следните парични измерения: 

- 121 – 140 км/ч – 3000 динара;

- 141 – 160 км/ч – 5000 динара;

- 161 – 181 км/ч – 6000 – 20 000 динара;

- 181 – 200 км/ч – 15 000 – 30 000 динара;

- 201+                - 100 000 – 120 000 динара, включително и лишаване от свобода за срок от 15 дни.


Освен парични глоби се налагат и наказания лишаване от право на управление на МПС за различен период от време. При превишаване на средната скорост, същата ще се изписва на касовата бележка, която се получава при заплащане на магистралните такси.

 

Съгласно приетия в Народната Скупщина на Сърбия нов Закон за движение по пътищата /в сила от 03.04.2018 г./, в значителна степен се увеличават рестриктивните мерки за участниците в движението, управляващи МПС. Най-често те се изразяват в размера на предвидените от закона финансови глоби, като за определени нарушения се наблюдава неколкократно повишение, като следва да бъдат посочени следните по-важни изменения:

Допустимото количество алкохол в кръвта при управление на МПС е 0,2 промила /в предишния текст на закона то беше 0,3 промила/.

 Финансова глоба в размер на 10 000 динара/около85 евро/се налага в следните случаи:

 • при управление на МПС в Зони с обозначителен знак 30 км/ч, със скорост от 20 до 30 км/ч над разрешената;
 • при управление на МПС със замърсени регистрационни табели, не позволяващи разчитането на съответните символи;
 • при управление на МПС без поставен предпазен колан;
 • при шофиране в населени места със скорост, по-висока с 20 до 30 км/ч от разрешената;
 • когато се използва мобилен телефон или други уреди за комуникация без помощни средства /hands free/.

Финансова глоба от 100 000 /приблизително 846 евро/ до 120 000 хиляди сръбски динара /приблизително 1016 евро/, отнемане на 14 контролни точки и осем месеца забрана за управление на МПС се налага:

- при управление на МПС под въздействие на алкохол в кръвта от 1,21 до 2,0 промила. В случай, че количеството е от 1,21 до 1,6 промила, се отнемат девет точки;

- при управление на МПС в населено място със скорост от 71 до 90 км. в час над максимално разрешената /т.е., реално шофиране със скорост от 121 до 140 км. в час/;

- при шофиране на автомагистрала със скорост, надвишаваща максимално позволената с 81 до 100 км. в час /реално 201 до 220 км. час/;

- при возене на дете под 12 г. на шофьорската седалка или на непредвидените за тази цел места;

- при превоз на дете с ръст под 135 см. на седалка, която не е специално предназначена за тази цел;

- при бягство на водач от мястото на ПТП;

- при управление на МПС без включени светлини в тъмната част на деня;

- при управление на МПС с липсваща в СУМПС категория или без наличието на  СУМПС;

- при изпреварване на МПС, което е спряло на пешеходна пътека за пропускане на преминаващите граждани;

- при изпреварване на колона от автомобили, придвижващи се с полицейски ескорт;

- при управление на МПС през времетраенето на наложено наказание за управление и/или с отнето СУМПС;

- при случай, в който водачът на МПС откаже да бъде подложен на тест за алкохол или наличие на психоактивни вещества в кръвта;

- при скриване на самоличността на водача на МПС. При тази хипотеза се има предвид управление на автомобил от лице, което не е негов собственик, но е нарушило правилата за движение, което е документирано с технически средства от органите на Пътна полиция. В случай, че собственикът на автомобила направи опит за умишлено скриване самоличността на лицето, управлявало автомобила, същият се наказва само с финансова глоба, без да му се отнемат контролни точки и да му бъде налагана санкция за управление на МПС.

Носене и притежание на оръжие

Съгласно Закона за оръжията и мунициите в Република Сърбия е забранено носенето и притежанието на оръжие без съответните разрешения. В посочения закон са дефинирани предметите, които се считат за оръжие. Освен огнестрелно, като такова се считат и ножове, боксове, саби, лъкове, арбалети и др. предмети, които могат да бъдат използвани за нападение.  За нарушаване на разпоредбите на закона са предвидени санкции, като същите се налагат от съда.
 

Постановява се лишаване от свобода при:

 • Управление на МПС без необходимата за това категория; управление с повече от 2 промила алкохол;
 • Превишаване на скоростта в населено място с над 70км/ч, в зона със забавено движение, превишение с над 50 км/ч, в зона "30"- превишаване с над 60 км/ч; движение нощем без включени светлини.
   

Ограничния на скоростта:

 • Зона "10" - зона със забавено движение, с ограничение на скоростта 10 км/ч
 • Зона "30" и зона "Училище" - ограничение на скоростта на 30 км/ч
 • Скорост в населено място - 50 км/ч
 • Скорост на автомагистрала -120 км/ч
   

Полицията не взема пари, а само пише констативен протокол (АКТ). Наказателно постановление се издава от съдия за нарушения.

Камерите на полицията са с фискални модули и няма възможност да се правят комромиси.

Документи за пътуване и визов режим

От 12.06.2010 г. българските граждани могат да пътуват през територията на Република Сърбия и да престояват в страната до 90 дни, в рамките на 6 месеца с валидни паспорт или лична карта.

Във връзка с новия “Закон за чужденците”, приет от сръбското Народно събрание на 01.04.2009 г., от 05.2009 г. чужденците, които имат документ за постоянно пребиваване, трябва да подават заявление за продължаване на пребиваването си 30 дни преди изтичане срока на валидност на документа за постоянно пребиваване. Постоянно пребиваване може да получи чужденец, който има намерение да работи, развива търговска дейност, ученик или студент, размяна на ученици и студенти, изследователска работа и/или други научно-образователни дейности, събиране на семейства.

Сръбското правителство е приело нормативен документ „Наредба за условията за недопускане на чужденец на територията на Сърбия” от 11.09.2009 г., съгласно която на чужденец може да не бъде позволено влизането на сръбска територия, ако оторизираните органи потвърдят, че не притежава финансови средства в размер на 50 евро за всеки ден на пребиваването /в брой, банкова сметка, пътен чек, кредитна карта/. Чужденците, които пристигат в Сърбия по покана на чужди дипломатически мисии, международни организации, както и по повод оказване на икономическа, хуманитарна и друга помощ, са освободени от това задължение.

Няма допълнителни изисквания към валидността на паспортите и личните карти на българските граждани.

Консулски услуги

Заверки и легализации

В КС – Белград не могат да бъдат заверени документи, подлежащи на вписване в Агенцията по вписванията, като отказ от наследство и актове за прехвърляне на право на собственост.

Изготвяне на лични документи

В КС – Белград могат да се подават заявления за нови български документи за самоличност /паспорти, лични карти и шофьорски книжки/.

Срокът за изготвяне на документи, за които са подадени заявления в КС, е до 90 дни.

При подаване на заявления за издаване на документи на непълнолетни и малолетни е задължително и двамата родители да изразят писмено своето съгласие за това.

Гражданско състояние

В КС – Белград могат да се предават първични документи за регистрация на раждане, брак или смърт, които по служебен път ще бъдат изпратени в България.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация