Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Климатични промени и околна среда

Република България участва активно в многостранните преговори по въпросите на изменението на климата. Страна сме по:

  • Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (РКООНИК), приета на 5 юни 1992 г. в Рио де Жанейро;
  • Протокола от Киото, който съдържа правнообвързващи цели за намаляване на емисиите на парникови газове;
  • Глобалното споразумение за климата от Париж, което предвижда повишаване на капацитета за адаптация, укрепване на устойчивостта и намаляване на уязвимостта към изменението на климата.

България е страна и по редица екологични конвенции, регламентиращи международноправния режим в областта на околната среда и опазването на биоразнообразието, водата, въздуха и почвите в трансграничен контекст:  Конвенция за сътрудническото и устойчивото използване на р. Дунав, Конвенция за опазването на Черно море, Конвенция за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера, Конвенция за трансграничните въздействия на промишлените аварии, Конвенция за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, Конвенция за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, Базелска конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, Стокхолмска конвенция за устойчивите органични замърсители, Ротердамска конвенция относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химически вещества и пестициди и др.

МВнР наблюдава изпълнението на „Целите за устойчиво развитие“, формулирани в изпълнение на резолюция на ОС на ООН „Да преобразим нашия свят: Програма за устойчиво развитие до 2030 г.“ от 25 септември 2015 г.  Очаква се чрез тяхното изпълнение да бъдат решени изцяло или частично редица актуални за човечеството проблеми и предизвикателства.

 

 

 

 

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация