Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Тунис

Последна актуализация 19 Май 2023Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 3: Повишено ниво на риск (препоръка да не се пътува в определени райони на страната освен при необходимост)

3

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: не е необходима виза

Дипломатически паспорт: не е необходима виза

Служебен паспорт: не е необходима виза

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

Тунизийска република

Посолство на Република България в Тунизийската република

Адрес: 5 RueRyhane, Cité Mahrajène, 1082 Tunis
Тел.: +216 71 798 962
Дежурен телефон за спешни случаи в извън работно време: +216 55 813 135

Консулската служба към Посолството в Тунис приема граждани всеки понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 11.30 ч. Приемът се осъществява след предварително уговорен час по телефона на номер +216 71 798 962 или на следния електронен адрес: [email protected]

Допълнителна информация може да прочетете в раздел "Консулски услуги".
Работно време на посолството: 08:00 – 16:30 ч.
Работно време с граждани: понеделник, сряда и петък от 09:30 – 11:30 ч.
Е-mail: [email protected] 
Website: www.mfa.bg/embassies/tunisia 


Акредитирано за Република България е посолството на Тунизийската република в Белград.

Посолство на Тунис в Белград
Тел.: +381 11 3690 194; +381 11 3691 961
Факс: +381 11 2651848

Обща информация

Ниво на сигурност:

Ситуацията в някои райони на Тунизийската република остава напрегната. Съществува опасност от терористични атаки предвид военните действия в съседна Либия и заплахата от спящи терористични клетки на тунизийска територия. Заплаха за сигурността могат да представляват и някои обществени протести срещу икономическите и социални условия на живот в Тунис. Необходима е особена бдителност в зоните по границите с Алжир и Либия, както и в някои централни части на страната. Поради посочените причини в Тунизийската република многократно е удължавано извънредното положение. Извънредното положение е в сила на територията на Тунизийската република от 24-ти ноември 2015 г., когато е извършена терористична атака срещу автобус на националната гвардия.

В режима на извънредно положение властите имат правомощия да ограничават провеждането на протести, нерегламентирани събрания и други масови събития. Възможно е затварянето на места за социални прояви и предприемане на извънредни мерки, в т.ч. задържане.

Антитерористични операции се провеждат редовно в зоните по границата с Либия и Алжир, както и в планинските райони в провинциите Касрин, Кеф, Жендуба и Сиди Бузид. Създадени са буферни зони, в които пътуванията са забранени, освен с изричното разрешение на областния управител. Буферните зони обхващат пустинната част южно от линията Бир Рижм Маатуг – Бурдж Бургиба – Бен Гарден, зоните в непосредствена близост до границите с Либия и южните граници с Алжир, както и зоните по алжирско-тунизийската граница в централната част на страната. Навлизането в буферните зони без разрешение представлява нарушение на закона. Особено опасен район са планинските зони в северозападната част на Тунис, в близост до границата с Алжир. Пътуването до тях следва да се избягва, освен при крайна необходимост. 

На българските граждани се препоръчва да се въздържат от пътувания в посочените южни и централни части на страната, както и по границите с Алжир и Либия, и да се информират в максимална степен за актуалната обстановка в страната преди пътуване. Препоръчва се също така да бъдат избягвани извънградските зони в триъгълника между Силиана, Кейрауан и Касрин.

Към момента дейността на терористичните групи е насочена основно към военни и полицейски цели на територията на цялата страна, но съществува заплаха и за цивилни цели, в т.ч. чуждестранни дипломатически представителства, туристически обекти и чужди граждани. В контекста на масираната военна офанзива срещу "Ислямска държава" може да се очаква тази тенденция да се запази.

Наблюдава се повишаване нивото на криминалните прояви, хулиганството, дребните кражби и най-вече джебчийството. Българските граждани в страната следва да положат усилия за опазване на личните си вещи и документи. Препоръчва се гражданите да пътуват с копие от задграничния си паспорт и копие на страницата с граничния печат за влизане в страната.

Здравеопазване:

При пътуване за Тунис се препоръчва предварително да бъде направена здравна/пътническа застраховка.

Общото ниво на здравеопазване в страната е добро, но при необходимост от медицинска помощ, следва да се има предвид, че тя се заплаща.
Не се изисква задължителна имунизация или имунизационна книжка.

Сертификат за жълта треска е необходим само за пътници, пристигащи от заразени райони.
Не се препоръчва консумирането на хранителни продукти (месо, риба, яйца), закупени извън магазинната мрежа.

Препоръчва се консумирането на бутилирана вода.

Практически съвети:

Преди пътуване е препоръчително да се направи регистрация чрез сайта на МВнР, съдържаща имената на пътуващия, информация за планирания престой, вкл. място на пребиваване, продължителност на престоя, телефон и електронна поща за контакт. Регистрацията може да бъде извършена и по телефона или чрез електронната поща на посолството;

Желателно е да се носи постоянно заверено копие от документа за самоличност.

Да се отчита вероятността от протести и други масови прояви и да се избягват местата, на които се провеждат такива.

При необходимост от взаимодействие с представителите на органите за сигурност и полицията, незабавно да се потърси Посолството за препоръка и евентуално съдействие.
Да не се осъществяват индивидуални пътувания по суша в забранените буферни зони.
Пътуванията в района на границите с Либия и голяма част от границите с Алжир са забранени. Същите могат да крият риск за живота на пътуващите. 

Местна валута:

Тунизийски динар (TND)
Валутен курс: 1 евро - около 3,2 TND

Местна валута може да бъде закупена във всяка банка на тунизийска територия, както и в обменните бюра срещу представяне на документ за самоличност. Следва да се има предвид, че при желание за закупуване на чужда валута с тунизийски динари е необходимо да бъде представено бордеро, с което се доказва първоначалния обмен на парите при пристигане в Тунизийската република.
Внос и износ на валута
При влизане и излизане от Тунизийската република съществува задължение за деклариране пред митническите власти на чуждестранна валута в следните случаи:
- При внос, износ и транзит на сума в чуждестранна валута, която е равна или по-голяма от равностойността на 20 000 (двадесет хиляди) тунизийски динара;
- Ако възнамерявате да изнесете (реекспортирате) остатък от внесена валута в размер, равен или по-голям от еквивалента на 5000 (пет хиляди) тунизийски динара.
Декларацията за внос на чуждестранна валута трябва да се представи на излизане от страната, за да бъде изнесена непохарчената валута. Декларацията е персонална, не може да се прехвърля и важи само за едно пътуване. Периодът на нейната валидност е равен на продължителността на престоя в Тунис от датата на влизане, но не може да бъде по-дълъг от 3 месеца.
Не може да се изнася чуждестранна валута в банкноти, които са внесени и декларирани при влизане, ако сумата надвишава равностойността на 30 000 (тридесет хиляди) тунизийски динара. В тези случаи реекспортът трябва да се извърши от оторизираните финансови и банкови учреждения (банки, борсови посредници и др.);
- Ако пребивавате в чужбина и възнамерявате да откриете сметка във валута или конвертируеми динари в Тунис.

Забранен е внос и износ на местна валута.

Документи за пътуване и визов режим

Българските граждани влизат в Тунис с паспорт, валиден минимум 6 месеца към датата на пътуване. Други специални документи не се изискват.Визи за посещения в Тунизийската република за период до 90 дни, както и при транзитно преминаване през страната, за българските граждани не са необходими. При престой, надхвърлящ 90 дни, е необходимо да се направят постъпки за получаване на разрешение за пребиваване (cartedeséjour) в полицията по местоживеене. За целта е необходимо да бъдат представени изискваните по тунизийското законодателство документи, в т.ч. удостоверение за местоживеене и документи, обосноваващи необходимостта от престой в Тунизийската република.

Неорганизирани пътувания

При неорганизирани туристически пътувания при пристигане в Тунис туристите са длъжни да представят ваучер за хотел, достатъчно средства за покриване на разходите по време на престоя в страната, както и двупосочен билет.

Консулски услуги

Български лични документи

Българските граждани, пребиваващи в Тунис, могат да подават в консулската служба на посолството заявления за издаване на следните лични документи: паспорт, лична карта, свидетелство за управление на МПС и временен паспорт.
Срокът за издаване на паспорт и лична карта при обикновена услуга е до 45 дни, а при бърза услуга - до 30 дни.
Поради липсата на постоянен график на дипломатическите куриери, за по-бързото получаване на новоиздадени български лични документи, българските граждани могат да ползват услугите на DHL, като цената за изпращането им до посолството в Тунис е 51.06 евро.

Удостоверяване на документи

България и Тунис са страни по Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове (5 октомври 1961 г.). Документите, издадени от тунизийските власти, се признават в България, съответно документите, издадени от българските власти, се признават в Тунис, след като бъдат удостоверени с апостил и преведени. За България преводът трябва да бъде извършен от преводач, оторизиран от МВнР за извършване на официални преводи. В българското посолство в Тунис няма акредитиран преводач, поради което преводи на документи не могат да се извършват.
В България удостоверяването с апостил на публични актове (актове по гражданско състояние, актове на съдилища и нотариуси, документи в областта на образованието и др.), в зависимост от вида на документа, се извършва от Министерството на външните работи, Министерството на правосъдието, Националния център за информация и документация (НАЦИД) и областните администрации, а в Тунис – от нотариуси, оторизирани от Министерството на правосъдието.

Придобиване на българско гражданство от чужденци

Чрез посолството могат да се подават документи до Министерството на правосъдието на Република България за придобиване на българско гражданство. Повече информация може да бъде намерена на приложения линк:
https://www.mfa.bg/bg/uslugi-patuvania/konsulski-uslugi/balgarsko-grajdanstvo/za-chujdenci

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация