Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Нидерландия

Последна актуализация 16 Януари 2024Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 1: Без особени препоръки

1

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: не е необходима виза

Дипломатически паспорт: не е необходима виза

Служебен паспорт: не е необходима виза

Посолство на Република България в гр. Хага, Кралство Нидерландия
Адрес: Duinroosweg 9, 2597 KJ, Den Haag, Nederland
Телефон на посолството: +31 70 350 30 51
E-mail: [email protected]
Website: https://www.mfa.bg/embassies/netherlands
Facebook: https://www.facebook.com/EmbassyBulgariaHague

Дежурен телефон в извънработно време: +31686213612 (при заплаха за живота и/или здравето на български граждани вследствие на природни бедствия, промишлени аварии, пътно-транспортни произшествия, престъпления и др.).

Почивни дни за Посолството и за Консулската служба през 2024 г.

Консулска служба на Посолството на Република България в гр. Хага, Кралство Нидерландия
Телефон за консулска информация и запазване на час за консулски услуги: +31 70 358 46 88 (всеки работен ден между 14:00 и 16:00 ч.)
E-mail: [email protected]

Приемно време на Консулската служба:
Понеделник, вторник, четвъртък, петък от 09:00 ч. до 12:00 ч. - за подаване заявления за лични документи, заверка на пълномощни, визи и всички други консулски услуги.
Сряда от 13:00 ч. до 16:00 ч. - само за получаване на готови документи.
Приемът се осъществява само след предварително записани дата и час за посещение на телефонните линии на посолството или на електронен адрес: [email protected]
Заплащането на дължимите такси и глоби се извършва без изключение само с карта чрез POS-терминално устройство.
Час за подаване на заявление за издаване на български лични документи (лична карта и/или паспорт) се записва онлайн чрез посещение на следната уеб страница:
https://www.consulatebg.eu

Обща информация

Ниво на сигурност:

Нидерландия е страната с най-ниско ниво на престъпност в цяла Европа, като при това има много добре организирана полиция. Известна предпазливост е необходима при пътуване в обществения транспорт и посещение на пазара за стари автомобили в гр. Утрехт, където стават кражби на пари и документи.

Здравеопазване:

Няма огнища на заразни заболявания. При влизане в страната не се изискват ваксинации.

Митнически изисквания:

Митническите изисквания за страната може да бъдат намерени на следния файл: /upload/95521/NLD-customs-requirements.pdf

Движенията по пътищата:

В Кралство Нидерландия важат следните ограничения на скоростта:

 • в населено място: 50 км/ч
 • извън населено място: 80 км/ч
 • пътища клас А и двулентови пътища: 100 км/ч
 • Автомагистрали: между 06:00 и 19:00 ч. - 100 км/ч; между 19:00 и 06:00 ч. - 120 или 130 км/ч (според указанията на пътните знаци). Когато лентата за движение в час пик е отворена, се прилага коригирана максимална скорост (80 или 100 км/ч).

Видеокамерите, изкуствените неравности по пътищата и знаците по магистралите служат за ограничаване на скоростта. Понякога в паркираните автомобили има видеокамери, снабдени със специални технически средства, които заснемат автомобили, движещи се с превишена скорост. Ако бъдете хванати да превишавате скоростта по този начин, ще получите глоба по-късно по пощата.

Използване на свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено от властите в Република България (или друга държава членка на Европейския съюз)

Български граждани могат да използват своите шофьорски книжки на територията на Нидерландия за определен период от време след своето преместване в страната. Ако Вие разполагате с шофьорска книжка, издадена от държава членка на ЕС (вкл. България) или страна, която е част от Европейската асоциация за свободна търговия, то тогава Вие можете да използвате националното си свидетелство за управление на моторно превозно средство до 15 години от годината на неговото издаване. Това правило се прилага за категориите AM, A1, A2, A, B, BE. Свидетелството за управление на моторно превозно средство също така трябва да е валидно.

Когато свидетелството за управление на моторно превозно средство е издадено за някоя от категориите C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE, тогава имате право да го използвате на територията на Нидерландия за срок от 5 години, като отново се прилага правилото, че свидетелството трябва да е валидно.

Ако шофьорската Ви книжка е издадена преди повече от 15 години, но все още не е с изтекъл срок на валидност, то при такава хипотеза имате право да шофирате с нея до 2 години, след като пристигнете да живеете в Нидерландия.

След изтичането на гореспоменатите период Вие трябва да направите необходимото, за да се сдобиете с нидерландска шофьорска книжка, т.е. трябва да замените българското (националното) си свидетелство за управление на моторно превозно средство с нидерландско такова.

Ако шофьорската Ви книжка е издадена от държава членка на Европейския съюз (вкл. Република България) или на Европейската асоциация за свободна търговия, след като вече сте се преместили да живеете на територията на Нидерландия, то тогава Вие нямате право да я използвате, за да се придвижвате по пътищата в страната. В такъв случай ще трябва да я замените с нидерландска, като за целта ще трябва да подадете необходимите документи в общината по местоживеене в Нидерландия.

Замяна на българско свидетелство за управление на моторно превозно средство (шофьорска книжка) с нидерландско

За да можете да замените националната си шофьорска книжка с нидерландска, трябва:

 • Да сте регистриран/а в базата данни с лични регистрационни картони за лицата (Basisregistratie Personen (BRP);
 • Да притежавате валиден документ за самоличност (българска лична карта или паспорт) или карта за пребиваване;
 • Шофьорската Ви книжка да е издадена в държава членка на Европейския съюз или на Европейската асоциация за свободна търговия;
 • Да притежавате валидна шофьорска книжка. Ако срокът на валидност на Вашата шофьорска книжка е изтекъл, тогава ще е нужно да представите и допълнителни документи. От Консулската служба към Посолството бихме могли да Ви издадем служебна бележка, която да послужи пред Службата за движение по пътищата (RDW (Dienst Wegverkeer)). Същото се отнася и за случаите, когато свидетелството Ви за управление на моторно превозно средство е било изгубено или откраднато.

Ще бъде необходимо да представите следните документи:

 • Цветна снимка в паспортен формат (повече информация относно изискванията за снимките може да откриете на следната страница - https://open.overheid.nl/documenten/ronl-c9a185ce-d0fe-4e58-ade9-df82efac4cc4/pdf
 • Вашата национална (българска) шофьорска книжка;
 • Ако вече сте имали стара нидерландска шофьорска книжка, трябва да носите и нея;
 • В определени случаи се изисква и представяне на медицински декларации и свидетелства (за отделни категории или когато сте навършили 75-годишна възраст – повече информация);

Процедурата

За да замените своята шофьорска книжка с нидерландска, ще трябва да посетите Вашата община по местоживеене (където сте регистриран/а). Ще трябва да носите с Вас посочените по-горе документи. На място ще заявите исканата услуга и ще попълните молба за замяна на националното (българското) Ви свидетелство за управление на моторно превозно средство. Общинската администрация впоследствие ще препрати Вашата молба, заедно с всички представени документи, до Службата за движение по пътищата (RDW). Важно е да знаете, че единствено общината може да изпрати преписката Ви до Службата по пътна безопасност за разглеждане, не е възможно да го направите лично.

Ако всичко е наред с Вашата преписка, от Службата за движение по пътищата (RDW) ще Ви изпратят отговор в рамките на десет работни дни. С писмото ще Ви информират кога бихте могли да получите холандската си шофьорска книжа в офисите на общината. Заменената национална (българска) шофьорска книжка ще бъде изпратена до Посолството на държавата, чиито органи са я издали. Българските шофьорски книжки се връщат в Посолството на Република България, така че Вие няма да си ги получите обратно.

Практически съвети:

При пътуване в чужбина Ви препоръчваме силно да регистрирате престоя си извън България, за да получавате актуална информация, свързана с пребиваването Ви в съответната страна, както и за да може да получите необходимото съдействие при възможни природни бедствия, аварии, терористичен акт или други непредвидени обстоятелства.

При пребиваване в чужбина следва да се съобразявате с местните закони и обичаи, тъй като по време на престоя си попадате под тяхната юрисдикция. Препоръчваме предварително да се информирате за тях.

Ако по някаква причина бъдете задържан от местните власти в Кралство Нидерландия, изисквайте да Ви бъде осигурен контакт с Консулската служба към посолството в Хага.

В случай на арест, консулската служба може, чрез компетентните български институции, да уведоми близките Ви, а при изрично изразено от Вас желание консулски служител да Ви посети в мястото на задържане или да съдейства близките Ви да Ви посетят.

Консулската служба може да настоява пред местните власти за назначаване на Ваш защитник и преводач, както и за спазване на основните Ви човешки права и гарантиране на същото отношение към Вас, както към гражданите на приемащата страна.

Консулската служба не може да Ви освободи от наложена мярка за задържане или да издейства специално отношение към Вас по време на задържането; да Ви предоставя правни съвети или да плати разноските Ви за правни услуги; както и да Ви представлява при съдебни процеси.

Ако по време на престоя си станете жертва на престъпление или изпаднете в беда, потърсете помощ на местен телефон 112, където автоматично ще засекат мястото, от което се обаждате, и ще изпратят съответната служба за оказване на помощ.

В случай на кражба, загуба или унищожаване на личните Ви документи, парични средства, билети за пътуване и пр., незабавно известете лично най-близката полицейска служба и поискайте копие от протокола за установяване на събитието. Свържете се с консулската служба на посолството, за да декларирате откраднат или загубен български личен документ и да направите постъпки за получаване на необходимите документи (временен паспорт) за продължаване на пътуването или за завръщането в Република България.

Препоръчваме Ви при пътуване в чужбина винаги да носите със себе си фотокопие на българските си лични документи и/или на акт за раждане, при това отделно от оригиналните лични документи, което ще помогне за бързото и безпроблемно издаване на нов български личен документ.

Необходимо е да притежавате достатъчно финансови средства за планирания си престой в чужбина. При кражба или загуба на тези средства, може да потърсите финансова помощ от консулската служба, само ако Ваши роднини или близки лица депозират необходимата Ви сума в Министерството на външните работи, дирекция „ФУС”. Посолството не може да Ви предоставя заеми или да се ангажира със заплащането на сметките Ви за храна, транспорт, хотел, правна или медицинска помощ в болнично заведение, ако необходимите за това средства не са депозирани в МВнР на РБ.

Местна валута:

Евро (EUR)

Климатични особености:

Няма зони с повишена опасност от природни бедствия.

Други:

Електронни страници на акредитираните към МОН неделни училища на територията на Нидерландия, както и за Българската православна църква в Хага

 1. Първо българско училище "АБВ" в Амстердам
  http://www.bgschoolamsterdam.nl/
  Първо Българско училище „АБВ“ е съдадено през 2013 г. и регистрирано в списъка с одобрените от МОН проекти за учебната 2018/2019 г., където фигурира под номер 139. Училището предлага обучение по български език и литература, история и география на България за деца на възраст от 2 до 7 години /в три различни групи/, от 1-ви до 12-ти клас, както и обучение по български език за възрастни.
 2. Българско училище „Св. Климент Охридски“, гр. Айндховен
  http://bgschool-eindhoven.nl/bg/
  Българското училище „Св. Климент Охридски“, гр. Айндховен, е създадено през 2009 година. То има благородната мисия да предостави възможност на деца, които живеят в южните и източни региони на Холандия, да изучават български език, както и да изграждат и развиват познанията си за българските традиции и култура. Училището предлага обучение на деца, разпределени в детска и предучилищна група, както и класове от 1-ви до 6-ти включително.
 3. Българското училище „Св. Св. Кирил и Методий” в Хага
  www.bgschool.nl
  Българското училище „Св. Св. Кирил и Методий” в Хага е първото българско училище в Нидерландия. Създадено е през 2006 г. в Лайден, а от 2018 г. се намира в Хага. В училището се провежда обучение по български език и литература, история и география на България, българска народна и съвременна музика за деца от 4 до 18 години, които живеят в Нидерландия.
 4. Българско училище ''Елисавета Багряна'' в гр. Ротердам (подпомагано по ПМС No 90/2018 г.)
 5. Българско училище "Васил Левски" в гр. Хага (подпомагано по НП "Роден език и култура за граница").

https://www.stichtinghetanderebulgarije.nl/blgarsko-uchilishche-vasil-levski-bg-school-vasil-levski/nachalo

Българско училище “Васил Левски”, Хага, Нидерландия е част от един огромен проект. Училището е една от дейностите на Културно информационния център “Het Andere Bulgarijе”, която има за цел да подпомага безпроблемното пребиваване на българските граждани в Нидерландия и да обeдини българската общност. Организацията е официално регистрирана по всички изисквания на нидерландското законодателство. Може да го намерите в търговския регистър под номер KVK 83985336. Организацията има право да изпълнява образователна дейност в съответствие с чл. 297 от закона за предучилищното и училищното образование.

 1. Българска православна църква в Хага"Св. Архангели Михаил и Гавраил"
  Учредена е през 2000 г. и е открита с тържествена литургия на 19 ноември 2000 г. Извършват се служби на всички големи български национални и църковни празници.
  http://www.bgorthodoxekerk.nl/index.php/bg
 2. Сдружение „Българско образование и култура“
  www.stichtingboc.nl
  Предлага ежеседмични консултации за българи, преводи, адвокатски, счетоводни, финансови и ипотечни услуги, езикови курсове и т.н. Предоставя нужната информация, помощ или съвет за живота в Холандия, правилата на системата и всичко, което касае безпроблемното ви пребиваване в страната.

Документи за пътуване и визов режим

След присъединяването на Република България към Европейския съюз (ЕС) на 1-ви януари 2007 г. български граждани, като граждани на държава членка на ЕС, притежават правото на пребиваване на територията на друга държава членка за срок до 90 дни без никакви условия или формалности, освен изискването да притежават валидна карта за самоличност или паспорт. Тези разпоредби важат и за членовете на семейството на български гражданин, които не са граждани на държава членка, придружаващи или присъединяващи се към гражданина на Съюза и които притежават валиден паспорт и карта за пребиваване на член на семейство на гражданин на ЕС. Тези от тях, които не притежават такава карта, следва да удостоверят по съответен начин, че са членове на семейство на гражданин на ЕС, след което получават безплатна виза.

Забрана за пребиваване може да бъде наложена от съображения за обществена сигурност, свързани с обществения ред или общественото здраве.

Изтичане срока на валидност на картата за самоличност или на паспорта не представляват основание за експулсиране.

Постоянно пребиваване се придобива в дадена държава членка, когато гражданите на ЕС са пребивавали законно в нея в продължение на непрекъснат срок от пет години. Този срок не се влияе от временни отсъствия, ненадвишаващи общо шест месеца на година или отсъствие до 12 месеца поради уважителни причини (отбиване на военна служба, бременност, тежко заболяване).

Краткосрочно пребиваване на територията на Нидерландия (до 3 месеца)

Българските граждани, които желаят да посетят Кралство Нидерландия или пък да пребивават краткосрочно на територията на страната, не се нуждаят от виза или разрешение за пребиваване. Като граждани на държава членка на Европейския съюз нашите сънародници могат да пътуват свободно до Нидерландия. Достатъчно е българските граждани да притежават валидна български лична карта и/или валиден български паспорт, за да бъдат допуснати и да пребивават на територията на страната. Това е достатъчно, за да бъде считан за законен престоят им в Нидерландия. При условие че българските граждани желаят да работят в рамките на посочения период, то за тях няма изискване за представяне на разрешение за работа (на холандски: tewerkstellingsvergunning или TWV). Разбира се, нашите сънародници не трябва да представляват риск за обществения ред (за това се прави суверенна преценка от компетентните административни органи на Нидерландия). Влизането в Нидерландия може да бъде отказано, когато:

 • Лицето страда (или има съмнения, че страда) от туберкулоза. При това положение гражданите следва да получат лечение в собствената си страна.
 • По-рано сте били определени като нежелан чужд гражданин от властите в Нидерландия. Това може да се случи, ако компетентните административни звена в страната преценят, че представлявате заплаха за обществения ред или националната сигурност.

Ако гражданите на Република България имат намерение да останат на територията на Нидерландия за повече от 4 месеца, то тогава те трябва да бъдат вписани в регистрите на населението, които се водят към съответната община (Basisregistratie Personen (BRP)) – повече информация е налична по-долу в публикацията.

Пребиваване на територията на Нидерландия за повече от 3 месеца

За пребиваване на територията на Нидерландия за период, по-дълъг от 3 месеца, има допълнителни условия освен наличието на валиден документ за самоличност, издаден от властите в Република България. При всички случаи остава задължението за вписване в местните регистри на населението, които се водят към съответната община по местоживеене в Нидерландия. Режимът е различен в зависимост от социалния Ви статус.

Икономически активни лица

Ако сте работник/служител или предприемач, или пък търсите работа в Нидерландия, тогава за Вас е приложимо правилото за т.нар. осъществяване на реален и ефективен трудов ангажимент, което означава, че:

Ако доходът Ви е по-малък или пък работите по-малко часове от посочените по-горе, то тогава също има е възможно да бъдете третиран като лице, осъществяващо реален и ефективен трудов ангажимент. В такъв случай Службата по имиграция и натурализация (Immigratie- en Naturalisatiedienst, IND) може да вземе предвид и допълнителни фактори, относими към Вашата конкретна ситуация.

Когато става въпрос за икономически активно лице, което търси работа, то трябва да са налице обективни предпоставки, които да гарантират, че действително съществува възможност за намиране на работа в съответната сфера.

Икономически неактивни лица

Ако не работите на територията на страната, тогава Вие трябва да:

Ако Вашият доход е по-нисък, то тогава ще трябва да докажете, че средствата, с които разполагате, са достатъчни за издръжка (напр. като представите доказателства, че разходите Ви също са ниски и че дори с тези ниски доходи бихте могли да се издържате).

Източникът на Вашите доходи не е от значение. Това може да бъдат пенсии, наследство, издръжка, обезщетение от чужбина, доход от собствени активи. Също така, възможно е да получавате средства за издръжка от Вашия партньор или друго лице.

Учащи на територията на Нидерландия

От Вас се изисква да:

 • сте регистриран/а в училище/университет на територията на страната;
 • да сте здравноосигурен на територията на страната;
 • да разполагате с достатъчно средства, за да можете да издържате Вас и членовете на Вашето семейство.

Работещи като аu pair (о пер)

Ако възнамерявате да работите като au pair в приемно семейство в Нидерландия, то в такъв случай вашата au pair агенция също трябва да бъде призната като спонсор от Службата по имиграция и натурализация (Immigratie- en Naturalisatiedienst, IND). Единствено при това положение е позволено приемното семейство да Ви изплаща т.нар. „джобни пари“ по 340 € месечно. Освен това Вие и приемното семейство трябва да отговаряте на всички изисквания на нидерландската au pair политика.

Ако напротив – Вие и приемното семейство не отговаряте на условията на нидерландската au pair политика, тогава приемното семейство ще трябва да Ви изплаща минималното възнаграждение за страната. Ако приемното семейство не го прави, Нидерландската инспекция по труда (Arbeidsinspectie) може да наложи финансова санкция.

Регистрация в общината по местоживеене

Регистрация при краткосрочно пребиваване (до 4 месеца)

Ако възнамерявате да пребивавате на територията на Нидерландия за по-малко от 4 месеца в рамките на 6-месечен период, то при това положение е редно да се регистрирате в общината по местоживеене като лице със статут на временно пребиваващ (non-resident). По този начин ще бъдете вписан в т.нар. Register voor Niet-Ingezetenen – RNI (база данни с информация за временно пребиваващите лица). Регистрацията се извършва в община, която има административно звено за регистрация на временно пребиваващи – RNI-loket. На този етап в Нидерландия има общо 19 общини, които поддържат такова звено. След като бъде направена тази регистрация, лицата получават уникален личен номер за обслужване на гражданина (Burgerservicenummer – BSN). Той е необходим при публичноправните взаимоотношения между гражданина и държавата като например при уреждането на данъчни въпроси.

Регистрация при дългосрочно пребиваване (за период, който е по-дълъг от 4 месеца)

Българските граждани, които възнамеряват да пребивават на територията на Нидерландия за период, който е по-дълъг от 4 месеца, трябва да бъдат вписани в регистрите на населението, които се водят към съответната община по местоживеене в Нидерландия. Те трябва да бъдат регистрирани в базата данни с лични регистрационни картони за лицата (Basisregistratie Personen (BRP)). Регистрацията се прави в общината, където се намира адресът, на който лицето пребивава на законно основание. За тази процедура не се заплащат допълнителни такси. След регистрацията български граждани ще получат личен номер за обслужване на гражданина (Burgerservicenummer – BSN), който се използва при предоставянето на различни видове публични услуги от държавната администрация на Нидерландия. Чрез него се улесняват процедурите, тъй като изключва необходимостта от допълнително представяне на лична информация пред административните структури, за да може да бъде ползвана една или друга административна услуга. При преместване от една община в друга (смяна на адреса) Вие трябва да уведомите новата община, за да може да бъде направено корекция Във вашия личен регистрационен картон.

В общия случай за извършване на регистрация в базата данни с лични регистрационни картони за лицата българските граждани трябва да представят следните документи:

 • българска лична карта или български паспорт;
 • удостоверение за раждане (ако е издадено на български език, то тогава същото трябва да бъде снабдено с апостил и впоследствие преведено от заклет преводач; ако се представя многоезично извлечение от българско удостоверение за раждане, издадено в Консулската служба в гр. Хага, Кралство Нидерландия, не е необходимо да бъде поставян апостил, както и документът да бъде превеждан);
 • Ако сте женен/омъжена – удостоверение за сключен граждански брак (ако е издадено на български език, то тогава същото трябва да бъде снабдено с апостил и впоследствие преведено от заклет преводач; ако се представя многоезично извлечение от българско удостоверение за сключен граждански брак, издадено в Консулската служба в гр. Хага, Кралство Нидерландия, не е необходимо да бъде поставян апостил, както и документът да бъде превеждан);
 • за деца на възраст под 16 години: техен личен документ, както и валидно средство за идентификация на родителя, настойника/попечителя, а също и документ, доказващ родствените връзки;
 • доказателство за дерегистрация – при условие че се премествате от друга част на Кралство Нидерландия: Аруба, Сент Маартен, Бонер, Саба или Синт Евстатиус.

В зависимост от ситуацията около Вашето жилищно настаняване се изисква представяне и на други документи:

 • ако имате собствен имот – оригинал на документа за придобиване ('koopcontract');
 • ако живеете в имот под наем, тогава трябва да представите оригинал на действащ договор за наем ('huurcontract') или оригинал на документ, с който основният обитател на жилището се съгласява Вие да живеете там, както и негов документ за самоличност;
 • aко живеете в институция като например старчески дом: оригинален формуляр за съгласие, подписан от институцията.

Консулски услуги

Подробна информация относно предоставяните консулски услуги от Консулската служба на Република България в гр. Хага, Кралство Нидерландия, бихте могли да откриете на интернет страницата на дипломатическото представителство в раздел „Консулски услуги“ - https://www.mfa.bg/embassies/netherlands.

Какво могат да направят за Вас консулските служители:

 • Да Ви издадат документ за пътуване, ако не притежавате такъв;
 • Да информират близките Ви в случай на произшествие, сериозно заболяване или смърт и да осигурят възможното съдействие;
 • В случай на арест, да уведомят близките Ви, да съдействат те да Ви посетят в затвора, да гарантират същото отношение към Вас, както към гражданите на приемащата страна.
 • Да осигурят помощ в случай на непредвидени обстоятелства, като природни бедствия и граждански протести;
 • Да Ви дадат най-актуална информация при пътуване;
 • Да удостоверят и заверят подпис;
 • Да съставят актове за гражданско състояние (акт за раждане, акт за сключен граждански брак и смърт);
 • Да препратят вече съставени от местните власти актове за гражданско състояние на общината по постоянния Ви адрес в България.

Легализации и заверки

За признаване в България на публичен документ, издаден от компетентните власти в Нидерландия, и обратно, български публичен документ да бъде признат в тази държава, той следва да бъде преведен и снабден с печат „апостил”, съгласно Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г., по която са страни България и Нидерландия. Преводът трябва да бъде извършен от заклет преводач и да бъде направена заверка на неговия подпис по надлежния ред.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация