Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Нидерландия

Последна актуализация 26 Февруари 2023Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 1: Без особени препоръки

1

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: не е необходима виза

Дипломатически паспорт: не е необходима виза

Служебен паспорт: не е необходима виза

Посолство на Република България в гр. Хага, Кралство Нидерландия
Адрес: Duinroosweg 9, 2597 KJ, Den Haag, Nederland
Телефон на посолството: +31 70 350 30 51
E-mail: [email protected]
Website: https://www.mfa.bg/embassies/netherlands
Facebook: https://www.facebook.com/EmbassyBulgariaHague

Почивни дни за Посолството и за Консулската служба през 2023 г.

Консулска служба на Посолството на Република България в гр. Хага, Кралство Нидерландия
Телефон за консулска информация и запазване на час за консулски услуги: +31 70 358 46 88 (всеки работен ден между 14:00 и 16:00 ч.)
E-mail: [email protected]

Приемно време на Консулската служба:
Понеделник, вторник, четвъртък, петък от 09:00 ч. до 12:00 ч. - за подаване заявления за лични документи, заверка на пълномощни, визи и всички други консулски услуги.
Сряда от 13:00 ч. до 16:00 ч. - само за получаване на готови документи.
Приемът се осъществява само след предварително записани дата и час за посещение на телефонните линии на посолството или на електронен адрес: [email protected]
Заплащането на дължимите такси и глоби се извършва без изключение само с карта чрез POS-терминално устройство.
Час за подаване на заявление за издаване на български лични документи (лична карта и/или паспорт) се записва онлайн чрез посещение на следната уеб страница:
https://www.consulatebg.eu
Дежурен телефон в извънработно време: +31686213612 (при заплаха за живота и/или здравето на български граждани вследствие на природни бедствия, промишлени аварии, пътно-транспортни произшествия, престъпления и др.).

Обща информация

Местна валута

Евро (EUR)

Престъпност и сигурност

Нидерландия е страната с най-ниско ниво на престъпност в цяла Европа, като при това има много добре организирана полиция.

Известна предпазливост е необходима при пътуване в обществения транспорт и посещение на пазара за стари автомобили в гр. Утрехт, където стават кражби на пари и документи.

Митнически изисквания

За повече подробности посетете сайта на Министерството на финансите, към Агенция „Митници” от ТУК.

Митнически изисквания за Нидерландия можете да изтеглите от ТУК.

Движение по пътищата

На 19 декември 2019 г. нидерландското правителство реши да намали общото ограничение на скоростта по магистралите между 6:00 ч. и 19:00 ч. до 100 км/ч.
Новото ограничение на скоростта постепенно ще влезе в сила между четвъртък, 12 март 2020 г. (21:00 часа) и понеделник, 16 март 2020 г. (5 часа сутринта). Новото ограничение на скоростта е приложимо веднага щом пътният знак е видим (т.е., покривалото на новия пътен знак е премахнато). Новото ограничение на скоростта няма да се прилага между 19:00 и 6.00 часа сутринта. През тези часове ограничението на скоростта остава 100 км/ч, 120 км/ч или 130 км/ч, както е указано на пътните знаци.

Българските граждани, които вече имат адресна регистрация в Нидерландия или нидерландска карта, разрешаваща пребиваване и/или работа в страната, се задължават от нидерландските власти да заменят българските си свидетелства за управление на моторно превозно средство с нидерландски такива. Подаването на документите за нидерландско СУМПС се извършва в общината по местоживеене в Нидерландия.

Също така нидерландските власти задължават българските граждани, които вече имат адресна регистрация в Нидерландия или нидерландска карта, разрешаваща пребиваване и/или работа в страната, да сменят българските регистрационни номера на колите си с нидерландски такива. Процедурата за регистриране на кола в Нидерландия е следната:

 • Гражданите да отидат до Бюрото за регистрация на МПС /Rijvaardigheidsbewijzen – RDW/, като трябва да вземат със себе си документите на колата, валиден документ за самоличност и удостоверение за адресна регистрация от нидерландската община.
 • Бюрото за регистрация на МПС работи с граждани от 8.00 до 12.00 часа и всеки може да посети офиса без предварително да си е запазил час за това. Адресите на офисите на RDW могат да бъдат намерени ТУК.
 • Ако някой иска да си уговори предварителен час или да получи повече информация по въпроса, може да се свърже със служителите на RDW на телефон +900 0739.
 • Ако колата е на повече от три години, трябва да мине общ периодичен технически преглед /APK/, което струва 29.50 евро. Техническите прегледи на колите, които са направени в България, не се признават в Нидерландия. Таксата на документ за нидерландски регистрационен номер е 100 евро.

Адресите на офисите, от където се закупуват нидерландските регистрационни номера, могат да се намерят ТУК.

Здравеопазване

Няма огнища на заразни заболявания.

При влизане в страната не се изискват ваксинации.

Климат

Няма зони с повишена опасност от природни бедствия.

Електронни страници на акредитираните към МОН неделни училища на територията на Нидерландия, както и за Българската православна църква в Хага

 1. Българско училище „Св. Климент Охридски“, гр. Айндховен
  http://bgschool-eindhoven.nl/bg/
  Българското училище „Св. Климент Охридски“, гр. Айндховен, е създадено през 2009 година. То има благородната мисия да предостави възможност на деца, които живеят в южните и източни региони на Холандия, да изучават български език, както и да изграждат и развиват познанията си за българските традиции и култура. Училището предлага обучение на деца, разпределени в детска и предучилищна група, както и класове от 1-ви до 6-ти включително.
 2. Първо българско училище "АБВ" в Амстердам
  http://www.bgschoolamsterdam.nl/
  Първо Българско училище „АБВ“ е съдадено през 2013 г. и регистрирано в списъка с одобрените от МОН проекти за учебната 2018/2019 г., където фигурира под номер 139. Училището предлага обучение по български език и литература, история и география на България за деца на възраст от 2 до 7 години /в три различни групи/, от 1-ви до 12-ти клас, както и обучение по български език за възрастни.
 3. Българското училище „Св. Св. Кирил и Методий” в Хага
  www.bgschool.nl
  Българското училище „Св. Св. Кирил и Методий” в Хага е първото българско училище в Нидерландия. Създадено е през 2006 г. в Лайден, а от 2018 г. се намира в Хага. В училището се провежда обучение по български език и литература, история и география на България, българска народна и съвременна музика за деца от 4 до 18 години, които живеят в Нидерландия.
 4. Българска православна църква в Хага"Св. Архангели Михаил и Гавраил"
  Учредена е през 2000 г. и е открита с тържествена литургия на 19 ноември 2000 г. Извършват се служби на всички големи български национални и църковни празници.
  http://www.bgorthodoxekerk.nl/index.php/bg
 5. Сдружение „Българско образование и култура“
  www.stichtingboc.nl
  Предлага ежеседмични консултации за българи, преводи, адвокатски, счетоводни, финансови и ипотечни услуги, езикови курсове и т.н. Предоставя нужната информация, помощ или съвет за живота в Холандия, правилата на системата и всичко, което касае безпроблемното ви пребиваване в страната.

Документи за пътуване и визов режим

На 1 януари 2007 година гражданите на Република България стават граждани на Европейския съюз и като такива притежават правото на пребиваване на територията на друга държава-членка за срок до 90 дни, без никакви условия или формалности, освен изискването да притежават валидна карта за самоличност или паспорт. Тези разпоредби важат и за членовете на семейството, които не са граждани на държава-членка, придружаващи или присъединяващи се към гражданина на съюза и които притежават валиден паспорт и карта за пребиваване на член на семейство на гражданин на ЕС. Тези от тях, които не притежават такава карта, следва да удостоверят по съответен начин, че са членове на семейство на гражданин на ЕС, след което получават безплатна виза.

При пресичането на външните граници на ЕО всички пътуващи ще бъдат проверявани от органите по граничния контрол, като проверката ще покрива и моторните превозни средства, както и пренасяните предмети. Пътуващите ще подлежат на минимална проверка за установяване на тяхната самоличност на базата на представяне на техните документи за самоличност. Това ще се отнася и до всички лица, които имат правото на свободно движение на територията на държавите-членки на ЕС.

Всички граждани на ЕС имат право на пребиваване на територията на друга държава-членка за срок по-голям от 90 дни, при условие, че те:

 • са работници или самостоятелно заети лица в приемащата държава-членка или;
 • са записани в частно или държавно учебно заведение, акредитирано или финансирано от приемащата държава-членка, въз основа на нейното законодателство или административна практика, с основната цел да преминат курс на обучение, включително професионално обучение и;
 • притежават пълно здравно застрахователно покритие в приемащата държава-членка и убедят съответните национални власти, посредством декларация или други равностойни средства, избрани от тях, че притежават достатъчни финансови средства за себе си и за членовете на семейството си, с цел да не се превърнат в тежест за системата за социално подпомагане на приемащата държава-членка през времето си на пребиваване или са членове на семейството, придружаващи или присъединяващи се към гражданин на съюза, който отговаря на горните условия.

При пребиваване, надвишаващо срока от 90 дни, административните формалности изискват гражданите да се регистрират пред съответните власти. Последните издават удостоверение за актуална регистрация, съдържащо името и адреса на регистриращото се лице и датата на регистрацията. Неспазването на изискването за регистрация може да доведе до налагане спрямо въпросното лице на съразмерни и недискриминационни санкции. Представя се валидна карта за самоличност или паспорт, потвърждение за наемане на лицето от страна на работодателя или удостоверение за трудова заетост, или доказателство, че са самостоятелно заети лица; доказателство за записване в акредитирано учебно заведение, и за сключване на пълна здравна застраховка.

Държавите-членки не могат да определят фиксирана сума, която те смятат, че представлява „достатъчни средства”, но те трябва да вземат предвид личното положение на въпросното лице. При всички случаи тази сума няма да бъде по-висока от прага, под който гражданите на приемащата държава-членка получават право на социални помощи или, когато този критерий е неприложим, тя няма да бъде по-висока от минималната социално осигурителна пенсия, плащана от приемащата държава.

Карта за пребиваване се издава на членовете на семейството на гражданин на ЕС, които не са граждани на държава-членка.

Правото на пребиваване се запазва дотогава, докато не се превърнат в неприемлива тежест за системата за социално подпомагане на приемащата държава-членка. Правото на пребиваване е в зависимост от това дали гражданите отговарят на предвидените условия. Ако има съмнения за това, държавите-членки имат право да проверят дали тези условия са изпълнени. Проверките се правят регулярно.

Забрана за пребиваване може да бъде наложена от съображения за обществена сигурност, свързани с обществения ред или общественото здраве.

Изтичане срока на валидност на картата за самоличност или на паспорта не представляват основание за експулсиране.

Постоянно пребиваване се придобива в дадена държава-членка, когато гражданите на ЕС са пребивавали законно в нея в продължение на непрекъснат срок от пет години. Този срок не се влияе от временни отсъствия, не надвишаващи общо шест месеца на година, или отсъствие до 12 месеца поради уважителни причини (отбиване на военна служба, бременност, тежко заболяване).

След като бъде придобито, правото на пребиваване се губи само при отсъствие от приемащата държава-членка за срок, надвишаващ две последователни години.

Българските граждани, които пътуват за Кралство Нидерландия с цел постоянно или продължително пребиваване в страната (за срок повече от три месеца) са длъжни да си направят адресна регистрация в съответната нидерландска община. За целта българските граждани трябва да посетят общината, в която живеят, и да представят валиден паспорт или лична карта, договор за наем и български акт за раждане, който трябва да е заверен с печат „апостил” от Министерство на външните работи на Република България в София и преведен на нидерландски или английски език от заклет преводач в Нидерландия.

Практически съвети

Български граждани, които са изпаднали в беда, следва да се обадят на нидерландския телефон 112, като, ако не знаят език, е достатъчно да кажат от мобилния си телефон своето име и „ambulance”, ако имат медицински проблем, “fire”, ако става дума за пожар или “police”, ако има проблем с тяхната сигурност. От нидерландския спешен телефон 112 автоматично ще засекат мястото, от което се обаждат и ще изпратят съответната служба за оказване на помощ. Не следва да се правят обаждания до техни близки, познати или колеги в България, които да предадат сигнала на българския спешен телефон 112, защото той не може да приеме искане за услуга в Нидерландия, каквато не може да изпълни.

Консулски услуги

Какво могат да направят за Вас консулските служители:

 • Да Ви издадат документ за пътуване, ако не притежавате такъв;
 • Да информират близките Ви в случай на произшествие, сериозно заболяване или смърт и да осигурят възможното съдействие;
 • В случай на арест, да уведомят близките Ви, да съдействат те да Ви посетят в затвора, да гарантират същото отношение към Вас, както към гражданите на приемащата страна.
 • Да осигурят помощ в случай на непредвидени обстоятелства, като природни бедствия и граждански протести;
 • Да Ви дадат най-актуална информация при пътуване;
 • Да удостоверят и заверят подпис;
 • Да съставят актове за гражданско състояние (акт за раждане, акт за сключен граждански брак и смърт);
 • Да препратят вече съставени от местните власти актове за гражданско състояние на общината по постоянния Ви адрес в България.

Легализации и заверки

За признаване в България на публичен документ, издаден от компетентните власти в Нидерландия, и обратно, български публичен документ да бъде признат в тази държава, той следва да бъде преведен и снабден с печат „апостил”, съгласно Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г., по която са страни България и Нидерландия.Преводът трябва да бъде извършен от заклет преводач и да бъде направена заверка на неговия подпис по надлежния ред.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация