Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Административни услуги

Информация за предоставяне на услуга от Министерство на външните работи

 

https://iisda.government.bg/adm_services/services/from_all_administrations

 

Услуга: 2134 – Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

Осигурителния доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски на служители с вече прекратено служебно или трудово правоотношение, се установява освен с данните предоставяни периодично от осигурителя в Национална агенция за приходите или с осигурителна книжка, и с документ по утвърден образец (УП 2), издаван от осигурителя.

На основание на: Кодекс за социално осигуряване (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) - чл. 5, ал. 7

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (Загл. изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) - чл. 40, ал. 2

Закон за администрацията - §. 1, т. 2, б. в

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна: Не

Срок за предоставяне: 14-дневен

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Ограничения и условности:

Вие трябва да подадете заявление, за да получите услугата, ако ведомостите за нея са в МВнР

Електронен адрес, на който се предоставя услугата: www.mfa.bg

Електронен адрес за предложения: www.mfa.bg 

 

Информация за предоставяне на услуга от Министерство на външните работи

 

Услуга: 2133 – Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

Осигурителния стаж на служители с вече прекратено служебно или трудово правоотношение, се установява освен с данните предоставяни периодично от осигурителя в Национална агенция за приходите или с трудова, служебна и осигурителна книжка, и с документ по утвърден образец (УП 3), издаден от осигурителя.

На основание на: Кодекс за социално осигуряване (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) - чл. 5, ал. 7

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (Загл. изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) - чл. 40, ал. 2

Закон за администрацията - §. 1, т. 2, б. в

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна: Не

Орган по предоставянето на административната услуга: Министър на външните работи

Срок за предоставяне: 14 дни от заявяването на услугата от лицето или негов представител

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Ограничения и условности:

Ведомостите за издаването на исканото удостоверение да са налични в МВнР

Електронен адрес, на който се предоставя услугата: www.mfa.bg

Електронен адрес за предложения: www.mfa.bg

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация