Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Сирия

Последна актуализация 23 Декември 2022Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 5: Предупреждение за преустановяване на всякакви пътувания и незабавно напускане на страната

5

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: необходима е виза

Дипломатически паспорт: необходима е виза

Служебен паспорт: необходима е виза

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

Сирийска арабска република

Предупреждение за пътуване

От пролетта на 2011 г. настъпи рязко влошаване на общата ситуация по сигурността в Сирия. На 20.01.2012 г. МВнР призова българските граждани, пребиваващи в Сирия, да напуснат страната при първа възможност, предвид продължаващата дестабилизация на обстановката и нарастващата заплаха за тяхната сигурност. Към момента не препоръчваме на българските граждани да предприемат пътувания до Сирия.

Не е възможно да се ползва сухопътен транспорт в посока към Република Турция. Предвид нарастващото напрежение в Южна Сирия и факта, че границата с Хашемитско кралство Йордания все още е затворена, този маршрут също не може да бъде използван. За достигане до сирийско-иракската граница следва да се премине през райони с повишена терористична активност. Границата с Ливан продължава да е затворена, предвид мерките за ограничаване разпространението на COVID-19. Международното летище в Дамаск функционира. Понастоящем от него се изпълняват вътрешни полети и карго такива. По отделен план се организират отделни репатриращи полети до Армения, ОАЕ, Руската Федерация и др. Всички влизащи в Сирия лица подлежат на 14 дневна карантина в изолационен център в Дамаск или провинция Риф Дамаск.

 

Дейността на българското дипломатическо представителство в сирийската столица Дамаск е ограничена, като то не предлага консулски услуги. 

Посолство на Република България в Дамаск, Сирийска Арабска Република

Адрес: Damascus, Arnus square, Pakistan street, Bld. 2213, P.O. Box 2732

За контакт:
Телефон: +963 944 39 02 03, +963 11 44 54 039
Факс: +963 11 44 19 854
Работно време: 09.00 – 15.00 ч.
E-mail: [email protected]
Website: http://www.mfa.bg/embassies/syria

Спешна линия: +963 944 39 02 03 

*** Спешната линия е телефонен номер, открит само за български граждани или граждани на страни-членки на ЕС, които не са представени на територията на Сирия и които имат спешна нужда от помощ, съдействие. Под спешна нужда може да се разбират инциденти от всякакво естество, като: неотложна необходимост от медицинска помощ, задържане или арест, пътен инцидент, кражба или загуба на лични документи, смъртен случай и др.   

 

Българските граждани биха могли да получат консулска помощ в посолствата на Република България в Ливан, Йордания или Турция.

Посолство на Република България в Бейрут, Ливан
Адрес: BP 11 65 44 Beyrout, Hazmieh, Mar Takla, secteur 6, rue 44
Тел.: +961 5 452 883
Факс: +961 5 452 892
E-mail: [email protected]
Website: www.mfa.bg/embassies/lebanon

Посолство на Република България в Анкара, Турция
Адрес: Atatürk Cd. № 124, 06680Kavıklıdere-Çankaya, Ankara, Republic of Turkey
(гр.Анкара, кв. Кавъклъдере, Чанкая, бул. „Ататюрк” № 124)
Тел.: +90 312 467 20 71; +90 312 427 51 42
Факс: +90 467 25 74 (деж.); +90 468 69 56 (секр.)
Работно време: По - Пт, 09.00 – 17.30 ч.
Приемно време за граждани: 09.00 – 12.00 ч.
E-mail: [email protected]
Website: www.mfa.bg/embassies/turkey

Посолство на Сирийска Арабска Република в София
Адрес: "Симеоновско шосе" № 13 А, 1700 София
Тел.: +359 2 962 45 80, 962 57 42, факс: +359 2 962 43 14
Работно време: 08.30 - 15.30 ч.
Email: [email protected]

Обща информация

Местна  валута

Местната валута е сирийска лира. Официалният обменен курс е: 1 щ.д. се обменя за около 390 сирийски лири, а 1 евро за около 420 сирийски лири (актуално към 15.12.2015 г.). В следствие на продължаващата нестабилност в страната възникна и нелегален пазар на валута, където разликата с официалния курс на Сирийската централна банка достига над 30%. Трябва да се отчита, че сирийското правителство постоянно предприема мерки за стабилизиране на сирийската лира и обмяната на валута извън клоновете на държавната „Сирийска търговска банка”, клоновете на частните банки и лицензираните бюра се разглежда като нарушение на местните закони. Считано от месец юли 2013 г. незаконната търговия с валута е криминализирана, като наказанието за такава дейност е от 3 до 10 години лишаване от свобода. Също така в началото на м. октомври 2015 г. бе наложена забрана за износ на валута от страната, без за това да е получено специално разрешение от Националната банка на Сирия.

Към настоящия момент не съществува възможност за плащане с кредитни карти. На много места в Дамаск и в по-големите градове функционират банкомати, от които може да се теглят единствено сирийски лири по официалния курс на Сирийската централна банка за деня. В определени моменти банкоматите не приемат чуждестранни кредитни карти, а работят само със сирийски. В тази връзка препоръчваме да не се разчита единствено на средства, налични чрез кредитни карти в Сирия.

Митнически изисквания

Допуска се декларираният внос на неограничено количество валута, но сумата при излизане от страната не бива да надвишава декларираната сума при влизане. Забранен е вносът на едрогабаритни и скъпи електроуреди и на промишлени количества малогабаритни такива, на наркотични вещества, оръжия и боеприпаси. Считано от месец юли 2013 г. е забранен износът на всякакъв вид стоки, независимо дали са произведени в Сирия или извън нея.

Движение по пътищата

На пътуващите с лични МПС се разрешава временен внос и ползване на автомобила на територията на Сирия за не повече от 15 дни срещу такса от 100 щ. д. за временна входна карта и 30 щ. д. за задължителна застраховка. Цената на временна входна карта на дизелов автомобил е в размер на около 200 щ.д. Съществува вероятност да не бъдете допуснат с дизелов автомобил на територията на Сирия. При напускане на страната всяко МПС заплаща такса от 6 000 с.л. (около 16 щ.д.).

При напускане на Сирия през сухопътна граница чуждестранните граждани заплащат изходна такса в размер на 1 100 сирийски лири (около 3 щ.д.), а през летище 1 500 сирийски лири (около 4 щ.д.).

Предварително се убедете, че срокът на действие на свидетелството Ви за шофиране не е изтекъл и че то е валидно в Сирия. Препоръчваме Ви предварително да си осигурите международно свидетелство за шофиране.

Вследствие усложнената обстановка по сигурността са изградени множество контролно-пропускателни пунктове в градовете и по междуградските пътища. С цел предотвратяване на инцидент, при забелязване на пост следва да спрете и да окажете пълно съдействие на властите. Подгответе да представите личните си документи и тези на МПС.

Здравеопазване

Чужденците, пристигащи от региони с разпространение на жълта треска, следва да представят удостоверение за ваксинация.

Желаещите да пребивават в Сирия повече от една година следва да представят удостоверение с отрицателен резултат от тест за спин, извършван в специализирано медицинско заведение в кв. „Заблатани”, гр. Дамаск.

Пътуващите с домашни животни е необходимо да представят здравен сертификат за животните на английски език, заверен от съответните власти на страната на произход.

Документи за пътуване и визов режим

В страната се влиза с валиден международен паспорт и сирийска виза.

Внимание!

В паспорта на лицето, кандидатстващо за виза, не трябва да има отметки от посещение в Израел.

Пътуващите за Сирия български граждани (приносители на обикновени, служебни и дипломатически паспорти) могат да получат виза в посолството на Сирия в София. Входните визи, издавани от сирийското посолство в София, са с валидност три и шест месеца от датата на издаване и могат да бъдат еднократни и многократни. Транзитните визи са с валидност три, шест и дванадесет месеца от датата на издаване и могат да бъдат еднократни и многократни.

При престой в Сирия, надвишаващ 15 дни, чужденците са длъжни да подадат молба за разрешение за временно пребиваване в Дирекция „Паспорти и миграция” към МВР, която в Дамаск се намира в кв. „Барамке”, до сградата на агенция САНА, а в провинцията – в регионалните полицейски управления.

При напускане на страната чуждите граждани с разрешено временно пребиваване следва предварително да си осигурят изходна виза от същата институция. Разрешителното за пребиваване не дава право на работа.

Практически съвети

  • Въпреки светския характер на живот в Сирия, следва стриктно да се спазват и уважават религиозните обичаи и традиции в страната, където мнозинството от населението е мюсюлманско.
  • Напомняме, че в Сирия следва да се съобразявате с местните закони. По време на престоя си там, попадате под тяхната юрисдикция.
  • При преминаване на сирийска граница избягвайте да пренасяте вещи на трети лица.
  • Съветваме Ви предварително да сключите договор за здравна, туристическа, пътна или друга застраховка.
  • В случай на кражба или загуба на личните Ви документи, парични средства, билети за пътуване и пр., незабавно известете лично и писмено най-близката полицейска служба и поискайте копие от протокола за установяване на събитието.

Консулски услуги

КОНСУЛСКИ УСЛУГИ (ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЕНИ)

Препоръчваме на българските граждани преди да посетят посолството на Република България в Ливан, предварително да съгласуват документите си в посолството в Дамаск.

Българските граждани в Сирия следва да се обръщат към посолствата на Република България в Ливан или Турция.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация