Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Киргизстан

Последна актуализация 03 Август 2023Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 2: Повишено внимание (осведомете се подробно за актуалната обстановка в страната)

2

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: не е необходима виза

Дипломатически паспорт: не е необходима виза

Служебен паспорт: не е необходима виза

Киргизка република (Киргизстан)

Република България няма функциониращо посолство в Киргизката република. Българските граждани, пребиваващи краткосрочно или дългосрочно в Киргизстан, могат да се обръщат по консулски въпроси към Консулската служба при посолството на Република България в Казахстан.
Контактите с киргизките власти се осъществяват чрез посолството на Република България в Казахстан или чрез посолството на Киргизката република в Украйна, което е акредитирано за Република България.

Консулска служба към посолството на Република България в Република Казахстан
Адрес: гр. Нур-Султан, ул. „Иманова” № 11, Бизнес-център „Нурсаулет-1”, ет. 5,
Телефон: +7 7172 90 15 19
Телефон за спешни консулски случаи: +7 701 371 07 64; +7 701 313 25 67
Работно време /понеделник-петък/: 09:00–17:30ч.
Приемно време за подаване на документи /понеделник – четвъртък/: 10:00–13:00 ч.
Предоставяне на информация по телефона /понеделник – четвъртък/: 14:00–17:00 ч.
E-mail: [email protected]
Website: www.mfa.bg/embassies/kazakhstan

Посолство на Киргизката република в Украйна
Адрес: гр. Киев, Печерски район, ул. „Редутни“ 19/34
Тел.: +38-044-237-03-48; +38-044-237-03-47
+380-99-757-34-13; +38-044-237-03-46
E-mail: [email protected], [email protected]
Website: https://mfa.gov.kg/ru/dm/Embassy-of-the-Kyrgyz-Republic-in-Ukraine

Посолството на Република България в Република Узбекистан
Адрес: ул. „Ракатбоши” 52 (бивш. „Шпилкова”), гр.Ташкент 100031, Узбекистан
Телефон: +998 71 256 48 88
Факс: +998 71 120 33 73
Е-mail: [email protected]
Website: www.mfa.bg/embassies/uzbekistan

Обща информация

Ниво на сигурност:

Обстановката в страната може да бъде определена като спокойна. Мерките за сигурност в Киргизстан са засилени след протестите през месец октомври 2020 г.

Здравеопазване:

Няма данни относно необходимостта от специални ваксинации при влизане в страната. Неотложната медицинска помощ е безплатна. Плановата медицинска помощ за чужденците е платена.

Митнически изисквания:

Киргизстан е член на Евразийския икономически съюз. Прилагат се нормите на местното законодателство и на ЕАИС. Съгласно митническото законодателство разрешава се внос без митническа декларация на финансови средства и финансови инструменти на обща сума до 10 хиляди щатски долара за всяко отделно лице. За по-големи суми е необходимо попълването на митническа декларация и предоставяне на документи, потвърждаващи произхода.

Движение по пътищата:

Пътнотранспортната мрежа на Киргизстан се характеризира с лошо качество на пътищата. Препоръчваме преминаването с МПС през страната да е по светло, спирането да е на охраняеми паркинги до населени места, стриктно да се спазват правилата за движение по пътищата. Сериозни проблеми при пътуване по киргизките пътищата могат да създадат и неочакваните, резки промени на метеорологичните условия, характерни за тази страна.
В Киргизката република се налагат строги парични глоби за нарушение на правилата за движение по пътищата. Българските граждани, навършили 16-годишна възраст, могат да бъдат привлечени към отговорност при нарушение на правилата за движение по пътищата. Глобата се заплаща от нарушителя по банков път или чрез националния пощенски оператор (в брой или безкасово). Глобата следва да бъде платена не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата на връчване на постановлението за налагане на глобата, а при обжалване на постановлението – не по-късно от 15 дни от дата на получаване на уведомлението за отхвърляне на жалбата.
Управлявайте МПС с повишено внимание, тъй като порядките на останалите участници в движението могат съществено да се отличават от тези, с които сте свикнали.
Предварително се убедете, че срокът на действие на свидетелството Ви за управление на МПС не е изтекъл и е валидно за страната. Желателно е да разполагате с международно свидетелство за управление на МПС.
През 2022 г. се очаква в страната да бъде въведена пътна такса за ползване на определени участъци от пътнотранспортната мрежа на Киргизстан.
Справочни данни за разрешителната система, митнически въпроси, списък на киргизките превозвачи, членове на съюза и друга полезна информация можете да намерите на сайта на Асоциацията на международните автомобилни превозвачи на Киргизката република: http://airto-kr.com/.

Практически съвети:

Помнете, че в Киргизката република, следва да се съобразявате с местните закони и обичаи. Препоръчваме предварително да се информирате за тях от киргизките власти и да ги спазвате. Наказанията за нарушаването им могат да бъдат много по-строги, в сравнение с тези в Република България за същите по вид нарушения.
Поставете всички лекарства в оригиналните им опаковки и проверете дали някои от тях не се считат за незаконни наркотични средства. Ако ползвате такива вещества, носете копие на лекарско предписание, потвърждаващо този факт.
Избягвайте да пренасяте вещи на трети лица при преминаване на границата.
Ако по някаква причина бъдете задържан от местните власти, изисквайте да Ви бъде осигурен контакт с консулската служба на Република България в град Нур-Султан.
Съветваме Ви предварително да сключите договор за здравна, туристическа, пътна или друга застраховка.

В случай на кражба на личните ви документи, парични средства, билети за пътуване и пр. незабавно известете лично и писмено най-близката полицейска служба и поискайте копие от протокола за установяване на събитието. Свържете се с консулската служба на Република България в град Нур-Султан или с най-близкото дипломатическо представителство на държава-членка на ЕС в Киргизстан, за да направите постъпки за получаване на необходимите документи за продължаване на пътуването Ви или за завръщането Ви в България.
Преди да отпътувате от Р България, запишете адресите и телефоните на българското дипломатическо представителство в Нур-Султан и дипломатическите мисии на държавите-членки на ЕС в Киргизстан.
За ваше улеснение адрес, телефон и факс на дирекция „Консулски отношения” на Министерството на външните работи в София за евентуални справки и информация може да намерите на интернет страницата на МВнР - https://www.mfa.bg/.
Подробна информация и съвети за пътуващите със самолет, както и новите изисквания за сигурност в тази връзка, можете да прочетете от страницата на Летище София - https://sofia-airport.eu/bg/.

Местна валута:

Киргизки сом (KGS).
*1 EUR = 99 SOM (април 2022 г.)
Препоръчваме обменът на валута да се осъществява само на определените за целта места – търговски банки и обменни бюра.

Климат:

Континентален климат (горещо лято и студена зима; значителни колебания на дневните температури).

Документи за пътуване и визов режим

За българските граждани действа безвизов режим – разрешено пребиваване общо за срок до 60 дни. Българските граждани са освободени от регистрация за срок от 60 дни от датата на влизане на територията на Киргизката република.

При нарушаване на срока на безвизовия режим ще бъде наложена глоба. В тези случаи, за да напускане страната лицето следва да кандидатства за получаване на изходна виза (по електронен път чрез портала E-visa на сайта www.evisa.e-gov.kg).  

Консулски услуги

Гражданско състояние:

Регистриране в Република България на деца на български гражданин/и, родени в Киргизката република, въз основа на документи, издадени от местни органи - Гражданите на Република България, които се намират в чужбина, са длъжни в 6 месечен срок, след съставянето от местен орган на акт за раждане на детето им, да предоставят или изпратят на българското задгранично представителство в съответната страна, заверен препис или извлечение от документа, заедно с молба, в която е посочен постоянният им адрес в Република България.
Гражданите могат да предоставят и направо в съответната българска община легализирания акт за раждане, със заверен превод на български език, извършен от фирма за преводи, имаща договор с МВнР на България. Заверката на подписа на българския преводач се прави в дирекция „Консулски отношения” на МВнР (гр. София, ул. „Алфред Нобел” № 2).
Общината, където се регистрира раждането на детето, е общината по постоянния адрес на майката; ако тя не е българска гражданка - в общината по постоянния адрес на бащата.

Регистриране в България на граждански брак на български граждани, сключен в чужбина - Гражданите на Република България, които се намират в чужбина, са длъжни в 6 месечен срок, след съставянето на акт за граждански брак от местен орган по гражданско състояние, да предоставят или изпратят на българското задгранично представителство в съответната страна, заверен препис или извлечение на документа, заедно с молба, в която е посочен постоянният им адрес в България.
Гражданите могат да предоставят и направо в съответната българска община легализирания акт за сключен граждански брак, със заверен превод на български език, извършен от фирма за преводи, имаща договор с МВнР на България.
Общината, където се регистрира сключения в чужбина граждански брак, е общината по постоянния адрес на съпруга, който е български гражданин; ако двамата съпрузи са български граждани, това е общината по постоянния адрес на мъжа.

Регистриране в България на смърт на български гражданин, настъпила в чужбина - Смъртен случай с български гражданин, настъпил в чужбина, се регистрира в общината по постоянен адрес на лицето в Република България.
За целта оригиналният смъртен акт или заверен препис на документа, издаден от местен орган по гражданско състояние, се предоставя или изпраща в шестмесечен срок на дипломатическото или консулско представителство на Република България в чужбина, заедно с молба, в която е посочен постоянният адрес на починалия гражданин в България.
Близките на починалия могат да предоставят легализирания документ и направо в общината, със заверен превод на български език, извършен от български дипломатически или консулски представител, или от фирма за преводи, имаща договор с МВнР на България. Заверката на подписа на българския преводач се прави от в дирекция „Консулски отношения” на МВнР (гр. София, ул. „Алфред Нобел” № 2).
Българските дипломатически и консулски представителства в чужбина не финансират и не извършват дейностите по обслужване и транспортиране на починалия. При смъртен случай близките на починалия български гражданин следва да потърсят застрахователната фирма, в която починалият си е направил застраховка преди осъществяване на пътуването, или да установят контакт с погребално бюро/агенция в страната на пребиваване, където да се запознаят с обслужването и транспортирането на починалия зад граница.

Заверки и легализации:

Българската консулска служба в Нур-Султан удостоверява датата, съдържанието и подписите на частни документи, които не подлежат на вписване и са представени от български или чужди граждани, удостоверява верността на преписи и извлечения от документи, представени от български граждани и съставя нотариални завещания на български граждани. Удостоверяването на датата, съдържанието и подписа на частен документ, който не подлежи на вписване и е представен от чужд гражданин, се извършва само ако документът е предназначен да произведе действието си на територията на Република България и е изготвен на български език.
В консулската служба не могат да се съставят нотариални актове или да се заверяват други частни документи, подлежащи на вписване (например искови молби, договор за продажба на МПС и др.).
Консулската служба към Посолството на Република България в Нур-Султан не извършва заверка на преводи на български език на публични документи, издадени от органи на Киргизката република.
Изготвяне на лични документи
Консулската служба към Посолството на Република България в Нур-Султан приема заявления за издаване лична карта, международен паспорт, СУМПС и временен паспорт със срок на валидност до 12 месеца.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация