Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Коронавирусът – как да пътуваме

Назад

Канада

Актуализирано на 08.10.2021 г.

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

I. Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани /PCR тест/антиген тест/кантина/изискване за предварителна онлайн регистрация на пътника (Passenger Locator Form - PLF) преди пътуването/Имунизационен паспорт

Считано от 00:01 ч. на 7 септември 2021 г. напълно ваксинираните чуждестранни граждани (български граждани) имат право да влизат на територията на  Канада при следните условия:

1. пътникът трябва да е получил и да покаже доказателство за пълната серия от ваксина - или комбинация от ваксини - приета от правителството на Канада, най-малко 14 дни преди да влезе на територията на Канада. В момента одобрени ваксини са: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen (Johnson & Johnson);
2. да има отрицателен резултат от молекулярен тест за COVID-19 преди пристигане, взет не повече от 72 часа преди планирания полет или пристигането на сухопътния/морския граничен пункт, или предишен положителен COVID-19 резултат получен от 14 до 180 дни преди заминаването за Канада. Не се приемат антигенни тестове;
3. да няма симптоми на COVID-19;
4. да е предоставил задължителната информация чрез ArriveCAN (приложение или уебсайт), включително доказателство за ваксинация на английски или френски език и план за карантина;
5. да има основание да бъде допуснат до територията на Канада съгласно разпоредбите на Закона за имиграцията и бежанците;
6. да му бъде направен COVID-19 тест при пристигане, ако бъде посочен, на произволен принцип, от официалните власти на Канада.

Задължително се изисква за всички лица, влизащи по въздух в Канада, и навършили 5-годишна възраст, представянето на отрицателен COVID-19 тест: PCR или LAMP. Антигенни тестове не се приемат. Тестът трябва да е направен не-повече от 72 часа преди полета, като той се представя на авиопревозвача.
Тестът не отменя задължителната 14 дневна карантина (ако лицето не е напълно ваксинирано и подлежи на карантина – тестът не отменя карантината).
Освен представянето на задължителен отрицателен тест преди полета, лицата, които не са ваксинирани подлежат на допълнителни задължителни молекулярни тестове, които се правят при пристигане и на 8-ия ден от 14-дневната карантина.

Задължително е и представяне на отрицателен резултат от PCR тест за лицата, влизащи на територията на Канада през нейната сухопътна/морска граница. Тестът трябва да е направен не повече от 72 часа преди влизането на територията на Канада. Негативният тест не отменя задължителната 14-дневна карантина при неваксинирани лица.

Пълната ваксинация не отменя задължението за представяне на негативен PCR тест преди влизането в Канада, направен не по-рано от 72 ч. от влизането в страната.

За детайлна информация - https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/covid-vaccinated-travellers-entering-canada

Пристигащите в Канада лица, които съгласно канадското законодателство могат да бъдат допуснати до територията на Канада, и които не са напълно ваксинирани задължително подлежат на 14-дневна карантина.

Имащите право да влизат на територията на Канада лица, които са ваксинирани са освободени от задължението за спазване на 14-дневна карантина и допълнително COVID-19 тестуване - https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/covid-vaccinated-travellers-entering-canada

Лицата, пътуващи за Канада, трябва задължително да използват приложението ArriveCAN на своите смарт устройства. Чрез приложението се подава информация до компетентните власти на Канада относно:
-    пътуването до Канада и адрес на пребиваване в Канада;
-    задължителен план за карантиниране;
-    липса/наличието на симптоми на COVID-19;
-    извършена ваксинация.
-    От 05.07.2021 г. приложението бе  обновено, като към момента е предвидено предоставяне на информация относно извършена ваксинация и възможност за освобождаване от карантина.

Адрес за сваляне на приложението, както и онлайн подаване на посочената по-горе информация: https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html

* За пътуванията със самолет по вътрешни или международни линии има създаден специален сайт, на който гражданите могат да проверят дали на борда на техния полет е имало заразен с КОВИД друг пътник - https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice/exposure-flights-cruise-ships-mass-gatherings.html

II. В случай на задължителна карантина за български граждани, възможности за освобождаване от карантина /налични лаборатории на летища/след кой ден най-рано може да се направи тест на място

Считано от 00:01 ч. на 07.09.2021 г.  напълно ваксинираните чуждестранни граждани (български граждани) ще имат право да влизат на територията на  Канада при определени условия. Напълноваксинираните чуждестранни граждани (български граждани) ще бъдат освободени от задължителна карантина.

Лицата, които не са ваксинирани или не са напълно ваксинирани не подлежат на освобождаване от задължителната 14 дневна карантина.

Наличието на задължителния, при влизане в страната, отрицателен молекулярен COVID-19 тест не освобождава неваксинираното лице от задължителната карантина

III. Транзитно преминаване /PRC тест/антигенен тест/свободно /до колко часа/ транзитни коридори

Допуска се транзитно преминаване на чужди граждани през Канада при спазване на следните задължителни  условия:  
-    транзитът да се осъществява по въздух;
-    пътуващите задължително да притежават канадска виза/eTA;
-    да не проявяват грипоподобни симптоми.

Осъществяването на транзит на този етап е допустимо само в рамките на същия ден, като пристиганията и излитанията на пътниците следва да стават от един и същи терминал, на едно и също летище. Не се позволява преминаване през митница (официално влизане в Канада), както и използване на вътрешни полети до други канадски летища, от които да бъде извършен международният полет. В случай че горните условия не могат да бъдат изпълнени и единствената опция включва полет през Канада, пътуващият/ите следва да се свържат с представител на транспортното министерство на Канада Transport Canada

IV. Въведени ограничения/забрани за вносителите/износителите на стоки и услуги.

Конкретна информация за изискванията за експорт и импорт на стоки в условията на COVID-19 може да бъде получен от страницата на Службата за граничен контрол на Канада (CBSA) – https://www.cbsa-asfc.gc.ca/

V. Граничен режим/отворени/затворени граници/летище/

Отворени за международни полети до Канада към момента са следните летища:
-    Торонто – летище „Лестър Пиърсън“;
-    Монреал – летище „Пиер Трюдо“;
-    летището във Ванкувър;
-    летището в Калгари;
-    летище Халифакс-Стенфийлд;
-    летище Жан Лесаж в Квебек Сити;
-    летище „Макдоналд-Картие“ в Отава;
-    летище Дж. Арм. Ричардсън в Уинипег;
международното летище в Едмънтън.     

VI. Вътрешни мерки /полицейски час/забранен вътрешен транспорт

Важна ограничителна мярка, въведена за територията на Канада на 6 октомври т.г., е забраната за пътуване вътре в страната на не напълно ваксинирани пътници на въздушния, железопътния и воден транспорт. Мярката разпростира действие както на територията на Канада, така и при осъществяване на пътувания от територията на Канада и всяко канадско летище.
Считано от 30 октомври 2021 г. пътниците, навършили 12 години, за да бъдат допуснати до борда на съответното превозно средство, трябва да бъдат напълно ваксинирани, като правилото се разпростира върху:
- Пътници, излитащи от летища на територията на Канада независимо дали се касае за вътрешен или международен транспорт;
- Пътници, ползващи железопътен транспорт на  Via Rail и Rocky Mountaineer;
- Пътници, ползващи воден транспорт по несъществени причини за период от 24 и повече часове.

За лицата, които са в процес на ваксинация, ще важи кратък преходен период, в който те ще могат да пътуват като представят валиден ПСР тест, направен до 72 часа от осъществяване на пътуването.

До 30 ноември всички пътници трябва да са напълно ваксинирани, с изключение на случаите, при които е налице пътуване по спешност или са налице медицински причини за липсата на ваксиниране.

Цялата информация може да бъде намерена на следния линк:

Mandatory COVID-19 vaccination requirements for federally regulated transportation employees and travellers - Canada.ca

<https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2021/10/mandatory-covid-19-vaccination-requirements-for-federally-regulated-transportation-employees-and-travellers.html>

Всяка провинция/територия на местно ниво решава въвеждането на конкретни ограничителни мерки.

За провинция Онтарио:

От 16 юли провинцията навлезе в третата фаза на отваряне от тристепенната система.
В посочената фаза продължават да се прилагат определените здравни мерки -  носенето на маска/плат, покриващ носа и устата, физическа дистанция от най-малко 2 метра, дезинфекция.
Забранява се събирането на закрито на повече от 25 лица от различни домакинства. Допуска се събирането на лица от едно и също домакинство независимо от техния брой.
Прилага се правилото за събиране на открито до 100 лица.

За провинцията e в сила правилото за завършен пълен курс на ваксинация при посещение на места от затворен тип. Въвежда се и т.н. „ваксинационен паспорт“ – за повече информация - https://covid19.ontariohealth.ca/

Липсва забрана за пътуване между провинциите, с които граничи Онтарио.

За провинция Квебек:

Провинцията е в т.н. „Зелена зона – Бдителност“.
Позволено е пътуването между отделните региони и градове на провинцията.
Налице е забрана за събиране на закрито на повече от 10 лица от различни домакинства, или на лица от повече от три домакинства. Събиранията на открито са позволени до 20 лица от различни домакинства, или всички лица от до 3 домакинства.
Въвежда се и т.н. „ваксинационен паспорт“ – за повече информация - https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/progress-of-the-covid-19-vaccination#c107370

Липсва забрана за пътуване между провинциите, с които граничи Квебек.


За провинция Британска Колумбия:

Няма специални ограничения освен прилагане на федералните рестрикции за пътуване, като остава задължителното носене на маска, физическа дистанция и мерките, за ограничаване на заразата.
В провинцията вече се изисква и сертификат за ваксинация при посещение на заведения или места от затворен тип.

За провинция Манитоба:

Няма специални ограничения. Прилагат се федералните рестрикции за пътуване след ваксинация. В проевинцията вече се пазарува в затворените пространства само със сертификат за ваксинация.

За провинция Албърта:

Няма специални ограничения вътре в провинцията, освен прилагане на федералните условия за пътуване, като се спазват всички мерки за ограничаване на разпространението на заразата – носенето на маски, физическа дистанция.

Държави

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Ситуационен център

02 948 2404 [email protected]

Консулски отношения

02 948 2365 [email protected]

Следвайте ни

в социалните мрежи

Приемна за граждани

02 948 2018 Понеделник - петък от 09:00 до 17:30 ч.

Полезни съвети

Рискове за сигурността

Риск за сигурността, различен от познатите в България, съществува при всяко напускане на страната. Запознайте се с наличната информация за пътуващи – обща и за всяка конкретна дестинация, относно евентуалните рискове, които биха поставили под заплаха Вашето имущество, свобода на придвижване, здраве, а в екстремни случаи и Вашия живот. При планирането на пътуването и по време на пребиваването си зад граница, освен наличните тук и в задграничните представителства на България и държавите-членки на Европейския съюз данни, препоръчваме да следите редовно и информацията на местните медии за обстановката в държавите и местата по маршрута на пътуване.

Предупреждение за пътуване

Министерството на външните работи на Република България по правило публикува предупреждения за въздържане от пътуване само за районите, в които се водят военни действия (ситуация на война или Гражданска война в дадена страна), където съществува реална обща заплаха за живота.

Поведение при кризисни ситуации

В случай на кризисни ситуации - природни бедствия, възникване на военни конфликти, терористични актове, политически размирици и др., следва незабавно да се свържете с най-близкото българско задгранично представителство. При липсата на такова, можете да се свържете с представителството на ЕС или на държава-членка на ЕС, което да предостави, в рамките на възможностите си, защита, съдействие и помощ на българските граждани.

Важни данни в случай на нужда

Когато изпаднете в нужда по време на пребиваването си в чужбина, за да Ви бъде оказана по-експедитивно помощта, от която се нуждаете, е необходимо да можете да предоставите следните основни данни:

  • номер на паспорта, издаден на (дата) и валиден до (дата).
  • пътна застраховка - номер на полицата
  • кръвна група
  • Лица за контакт, които да бъдат уведомени (име, адрес, телефон, e-mail)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация