Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Коронавирусът – как да пътуваме

Назад

Украйна

Актуализирано на 17.06.2021 г.

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

1.Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани

С постановление на кабинета на министрите на Украйна № 583 от 2 юни 2021г. се въведоха промени в постановление № 1236 от 9 декември 2020г. "Относно установяването на карантина и въвеждането на ограничителни противоепидемични мерки за предотвратяване на разпространението в Украйна на остро дихателно заболяване COVID-19, причинено от коронавирус SARS-CoV-2." Новите мерки са следните:
Забранява се преминаването на държавната граница на Украйна от чужденци и лица без гражданство без следните документи:
а) издадена съществуваща застрахователна полица (удостоверение) от застрахователна компания, регистрирана в Украйна, или чуждестранна застрахователна компания, която има представителство в Украйна или договорни отношения с партньорска застрахователна компания в Украйна, която да покрива разходите, свързани с лечението на COVID-19 и обсервация и да е валидна за периода на престой в Украйна,
б) отрицателен резултат от тест на COVID-19 чрез полимеразна верижна реакция или бърз тест за коронавирусен антиген SARS-CoV-2, които са извършени не повече от 72 часа преди преминаване на държавната граница или документ, потвърждаващ пълния курс на ваксинация срещу COVID-19 с ваксини, включени в списъка на СЗО с разрешените за използване ваксини, издадени на английски или с английски превод (с изключение на чужденци и лица без гражданство под 12 години).
в) Изключения от общото изискване:
- чужденци и лица без гражданство, постоянно пребиваващи на територията на Украйна и лица, признати за бежанци, нуждаещи се от допълнителна закрила;
- служители на дипломатически мисии и консулски служби на чужди държави, представителства на официални международни мисии, организации, акредитирани в Украйна, и членове на техните семейства;
- шофьори и членове на екипажа на камиони, автобуси, ангажирани в редовен и нередовен транспорт, членове на екипажа на самолети и кораби, речни плавателни съдове, влакови и локомотивни екипажи,
- военнослужещи (части) от въоръжените сили на държави-членки на НАТО и държави-членки на програмата на НАТО „Партньорство за мир“, участващи в обучението на подразделенията на въоръжените сили на Украйна.
2. При липса на посочената полица за застраховка (сертификат,) и / или отрицателен резултат от тестване на COVID-19, или документът, потвърждаващ получаването на пълен курс на ваксинация, упълномощеното длъжностно лице от отдела за защита на държавата отказва на чужденци и лица без гражданство преминаване на държавна граница в реда, определен от член 14 от Закона на Украйна "За граничен контрол";
3. Тези условия за преминаване на държавната граница за влизане в Украйна от чужденци и лица без гражданство не се прилагат за случаите на преминаването на държавната граница за влизане в Украйна от чужденци и лица без гражданство (с изключение на чужденци и лица без гражданство, които постоянно или временно пребивават в Украйна, са съпрузи или деца на граждани на Украйна, служители на чуждестранни дипломатически мисии и консулски служби, мисии на международни организации, акредитирани в Украйна, и членове на техните семейства, както и други категории чужденци и лица без гражданство в съгласие с Министерството на външните работи), които са пристигнали от Република Индия или са останали на нейна територия поне седем дни през последните 14 дни;

Документи при пресичане на държавната граница на Украйна. – задължителни за чужденци и лица без гражданство:
а) издадена съществуваща застрахователна полица (удостоверение) от застрахователна компания, регистрирана в Украйна, или чуждестранна застрахователна компания, която има представителство в Украйна или договорни отношения с партньорска застрахователна компания в Украйна, която да покрива разходите, свързани с лечението на COVID-19 и обсервация и да е валидна за периода на престой в Украйна,
б) отрицателен резултат от тест на COVID-19 чрез полимеразна верижна реакция или бърз тест за коронавирусен антиген SARS-CoV-2, които са извършени не повече от 72 часа преди преминаване на държавната граница или документ, потвърждаващ пълния курс на ваксинация срещу COVID-19 с ваксини, включени в списъка на СЗО с разрешените за използване ваксини, издадени на английски или с английски превод (с изключение на чужденци и лица без гражданство под 12 години).
в) Изключения от общото изискване:
- чужденци и лица без гражданство, постоянно пребиваващи на територията на Украйна и лица, признати за бежанци, нуждаещи се от допълнителна закрила;
- служители на дипломатически мисии и консулски служби на чужди държави, представителства на официални международни мисии, организации, акредитирани в Украйна, и членове на техните семейства;
- шофьори и членове на екипажа на камиони, автобуси, ангажирани в редовен и нередовен транспорт, членове на екипажа на самолети и кораби, речни плавателни съдове, влакови и локомотивни екипажи,
- военнослужещи (части) от въоръжените сили на държави-членки на НАТО и държави-членки на програмата на НАТО „Партньорство за мир“, участващи в обучението на подразделенията на въоръжените сили на Украйна.

Тези условия за преминаване на държавната граница за влизане в Украйна от чужденци и лица без гражданство не се прилагат за случаите на преминаването на държавната граница за влизане в Украйна от чужденци и лица без гражданство (с изключение на чужденци и лица без гражданство, които постоянно или временно пребивават в Украйна, са съпрузи или деца на граждани на Украйна, служители на чуждестранни дипломатически мисии и консулски служби, мисии на международни организации, акредитирани в Украйна, и членове на техните семейства, както и други категории чужденци и лица без гражданство в съгласие с Министерството на външните работи), които са пристигнали от Република Индия или са останали на нейна територия поне седем дни през последните 14 дни;

Настоящите условия за преминаване на държавната граница за влизане в Украйна от чужденци и лица без гражданство не се прилагат за случаите на преминаването на държавната граница за влизане в Украйна от чужденци и лица без гражданство (с изключение на чужденци и лица без гражданство, които постоянно или временно пребивават в Украйна, са съпрузи или деца на граждани на Украйна, служители на чуждестранни дипломатически мисии и консулски служби, мисии на международни организации, акредитирани в Украйна, и членове на техните семейства, както и други категории чужденци и лица без гражданство в съгласие с Министерството на външните работи), които са пристигнали от Република Индия или са останали на нейна територия поне седем дни през последните 14 дни;

 

2.В случай на задължителна карантина за български граждани, възможности за освобождаване от карантина

Самоизолацията се налага на:
1. Лица, които са имали контакт с пациент с потвърден случай на COVID-19, с изключение на лица, които са използвали лични предпазни средства по време на задълженията си в съответствие с препоръките за тяхното използване;
2. Лица със съмнение за инфекция или с потвърдена диагноза на COVID-19 в лека форма, при условие че лицето не се нуждае от хоспитализация;
3. На задължителната самоизолация и наблюдение подлежат гражданите на Украйна, чужденците и лицата без гражданство, които постоянно или временно пребивават на територията на Украйна, както и гражданите, който са съпрузи или деца на граждани на Украйна, които преминават държавната граница, за да влязат в Украйна и са пристигнали от Република Индия или са били на нейна територия поне седем дни през последните 14 дни.
4. Граждани на Украйна, чужденци и лица без гражданство, постоянно пребиваващи на територията на Украйна, които пресичат държавната граница, за да влязат в Украйна, с изключение на следните категории лица, ако няма причина да се смята, че са били в контакт с лице с COVID-19:
а) лица под 12-годишна възраст;
б) водачи и членове на екипажа на товарни превозни средства, автобуси, извършващи редовен транспорт, членове на екипажа на самолети и кораби, речни плавателни съдове, членове на влакови и локомотивни екипажи;
в) лица, носещи хемопоетични стволови клетки за трансплантация;
г) лица, които имат отрицателен резултат от теста за COVID-19 чрез полимеразна верижна реакция или бърз тест за антиген на коронавирус SARS-CoV-2, който е извършен не повече от 72 часа преди преминаването на държавната граница или документ, потвърждаващ получаването на пълен курс на ваксинация.3.Транзитно преминаване /PRC тест/антигенен тест/свободно /до колко часа/ транзитни коридори

Няма специфични изисквания към транзитно преминаване и за всички граждани важат общите правила. Единствените изключения касаят случаите на шофьори и членове на екипажа на камиони, автобуси, ангажирани в редовен и нередовен транспорт, членове на екипажа на самолети и кораби, речни плавателни съдове, влакови и локомотивни екипажи, за които преминаването е без изискванията за резултат от тест за Ковид-19 (ПСР и антигенен) и за ваксина. Няма обособени транзитни коридори.

4.Въведени ограничения/забрани за вносителите/износителите на стоки и услуги.

 


5.Граничен режим/отворени/затворени граници/летище/


6.Вътрешни мерки /полицейски час/забранен вътрешен транспорт

Вътрешни мерки.
1.Разрешава се провеждането на масови (културни, спортни, развлекателни, социални, религиозни, рекламни, научни, образователни, професионални тематични и други, включително в развлекателни заведения - нощни клубове и заведения за обществено хранене) събития с участието на повече от едно лице в 4 кв. метри сграда или територия (ако събитието се провежда на открито) или заемане на повече от две трети от местата (помещението е запълнено с два реда посетители и един празен ред) във всяка стая, с изключение на мерките, необходими за осигуряване на работата на публичните власти и местните власти, провеждане на квалификационен изпит за право да се занимават с нотариални дейности, проверка за познаване на законодателството в областта на държавната регистрация на лица, които възнамеряват да изпълняват функциите на държавен регистратор, удостоверяване на кандидати под формата на единичен държавен квалификационен изпит (включително одобрение на един държавен квалификационен изпит) и тестови изпити на лицензирани интегрирани изпити за сертифициране на кандидати, провеждане на дейности за оценка на качеството на образованието (пробно външно независимо оценяване, външно независимо оценяване, приемни изпити с използване на организационни и технически логически процеси на външно независимо оценяване и др.), което е част от задачите на Украинския център за оценка на качеството на образованието и неговите регионални звена (оттук нататък - мерки за оценка на качеството на образованието), официални спортни дейности, включени в Единния календарен план на физическа култура и спортни дейности на Украйна и мачове на отборни спортни игри на професионални спортни клубове със зрители с пълнотата на сгради, помещения не повече от две трети от местата и при условие, че участниците спазват такива мерки на подходящи санитарни и противоепидемични мерки и задължително ежедневно наблюдение на здравето на участниците. Тези ограничения не се прилагат, ако всички участници и организатори на събитието имат отрицателен резултат от теста за COVID-19 чрез полимеразна верижна реакция или бърз тест за коронавирусен антиген SARS-CoV-2, който е проведен не повече от 72 часа преди събитието или документ, потвърждаващ получаването на пълен курс на ваксинация;
2. Разрешава се приемане на посетители в кина, други културни институции и приемане на посетители от други субекти на дейност в областта на културата с запълване на кина или зали повече от две трети от местата (настаняването се извършва при спазване на запълване на два реда от посетители и един празен ред или повече от 50 процента от местата, като разположението се извършва в съответствие с шахматния ред,) във всяко отделно кино или зала; ";
3.На територията на регионите, където е установено „червено“ ниво на епидемична опасност, в допълнение към ограничителните противоепидемични мерки, се забранява*:
а) осъществяване на редовен и нередовен превоз на пътници по автомобилен и железопътен транспорт в рамките на съответните региони, с изключение на транзит и транспорт на международни пътници, ако имат отрицателен тест за верижна реакция на полимеразна COVID-19 или тест за антиген на коронавирус на SARS-CoV-2 не по-късно от 72 часа преди деня на пътуването или документ, потвърждаващ получаването на пълен курс на ваксинация;“ ;
б) дейности на институции, предоставящи услуги за настаняване (с изключение на хотели, санаториуми, институции и институции, предоставящи социални услуги, рехабилитационни институции за хора с увреждания и деца с увреждания, както и стационарни отделения за първично и сложно протезиране на протезни и ортопедични предприятия, принадлежащи към сфера на управление на Министерството на социалната политика, детски здравни и развлекателни заведения). ”.

Актуалните препоръки и разпореждания от украинска страна относно спазваните на превантивните мерки във връзка с разпространението на COVID-19 са публикувани на интернет-страницата на Министерство на здравеопазването на Украйна на следния линк: http://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov.)

Цялата страна се намира в "зелена зона". Ораничения при "зелена зона": Пребиваването в обществените сгради и транспорт става със задължително носене на маски. Разрешено е посещението на кинотеатри, с максимална запълняемост до 50% от местата. В кафенета, ресторанти и други заведения за обществено хранене разположението на посетителите трябва да бъде на разстояние най-малко 2 м. между съседните маси. Също така е забранено присъствието на повече от 4 души на маса (с изключение на деца под 18 години). Фитнес зали и спортни зали работят с ограничение на броя на посетителите в залата, като трябва да осигурят 20 квадратни метра на всеки посетител. Посетителите трябва да пребивават с маски. Музеи, изложби, галерии трябва да осигурят не повече от един човек на 10 квадратни метра площ. Забранява се участието на повече от 50 лица в масови събития. При провеждането им се допуска по един човек на 5 квадратни метра.

Държави

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Ситуационен център

02 948 2404 [email protected]

Консулски отношения

02 948 2365 [email protected]

Следвайте ни

в социалните мрежи

Приемна за граждани

02 948 2018 Понеделник - петък от 09:00 до 17:30 ч.

Полезни съвети

Рискове за сигурността

Риск за сигурността, различен от познатите в България, съществува при всяко напускане на страната. Запознайте се с наличната информация за пътуващи – обща и за всяка конкретна дестинация, относно евентуалните рискове, които биха поставили под заплаха Вашето имущество, свобода на придвижване, здраве, а в екстремни случаи и Вашия живот. При планирането на пътуването и по време на пребиваването си зад граница, освен наличните тук и в задграничните представителства на България и държавите-членки на Европейския съюз данни, препоръчваме да следите редовно и информацията на местните медии за обстановката в държавите и местата по маршрута на пътуване.

Предупреждение за пътуване

Министерството на външните работи на Република България по правило публикува предупреждения за въздържане от пътуване само за районите, в които се водят военни действия (ситуация на война или Гражданска война в дадена страна), където съществува реална обща заплаха за живота.

Поведение при кризисни ситуации

В случай на кризисни ситуации - природни бедствия, възникване на военни конфликти, терористични актове, политически размирици и др., следва незабавно да се свържете с най-близкото българско задгранично представителство. При липсата на такова, можете да се свържете с представителството на ЕС или на държава-членка на ЕС, което да предостави, в рамките на възможностите си, защита, съдействие и помощ на българските граждани.

Важни данни в случай на нужда

Когато изпаднете в нужда по време на пребиваването си в чужбина, за да Ви бъде оказана по-експедитивно помощта, от която се нуждаете, е необходимо да можете да предоставите следните основни данни:

  • номер на паспорта, издаден на (дата) и валиден до (дата).
  • пътна застраховка - номер на полицата
  • кръвна група
  • Лица за контакт, които да бъдат уведомени (име, адрес, телефон, e-mail)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация