Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Коронавирусът – как да пътуваме

Назад

Украйна

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

1.Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани

Продължава да действа изискването български граждани да преминават през държавната граница за влизане в Украйна при наличие на застрахователна полица, издадена от застрахователна компания, регистрирана в Украйна, или чуждестранна застрахователна компания, която има представителство на територията на Украйна или има договорни отношения със застрахователната компания-партньор на територията на Украйна, и покрива разходите, свързани с лечение от COVID-19 и обсервация, и е валидна за целия срок на пребиваване на лицето в Украйна. Изискването относно предоставяне на такава застрахователна полица не се разпространява върху следните категории български граждани:
- чужденци и лица без гражданство, постоянно пребиваващи на територията на Украйна;
- лица, признати за бежанци, или лица, които се нуждаят от допълнителна закрила;
- служители на дипломатическите представителства и консулските учреждения на чужди държави, представителствата на официални международни мисии, организации, акредитирани в Украйна, и членове на семейството им;
- военнослужещи на (подразделения) на въоръжените сили на държавите-членове на НАТО и държавите, които са членове на програмата на НАТО «Партньорство за мир», участващи в дейностите по подготовка на подразделенията на Въоръжените сили).


2.В случай на задължителна карантина за български граждани, възможности за освобождаване от карантина

Продължава да действа изискването за провеждане на самоизолация за всички чужди граждани за период от 14 дни и регистрация в приложението "Дii вдома" ("Вкъщи"). От момента на активирането на приложението лицата се смятат за карантинирани и по всяко време в рамките на деня могат да получават съобщения, за изпращане на обратна връзка до 15 минути чрез снимка на лицето си. Лицата подлежащи на самоизолация са длъжни постоянно да пребивават на определеното от тях място за самоизолация и да се въздържат от контакти с други лица освен с тези с които живеят. В случай че лицето няма възможност да спазва задълженията за самоизолация, той подлежи на обсервация, в специални помещения за чужденци и лица без гражданство. Обсервацията се покрива от застраховката срещу Ковид-19. Самоизолацията и обсервацията се прекратяват в случай на получаване на отрицателен резултат от изследване за Ковид-19, който се извършва след преминаване на държавната граница, като изследването може да бъде направено в лаборатория  в рамките на деня, от момента на пресичане на граничният пункт, до пристигането до мястото за карантиниране/обсервация. Задължение на лабораторията е да уведоми здравните власти за отрицателен резултат от теста, които имат задължение да извадят карантинирания/обсервирания гражданин от действието на приложанието "Вкъщи" и да му изпратят уведомление, че вече не подлежи на карантина/обсервация. Списъкът с лаборатории, които могат да правят тестове може да бъде намерен на следната препратка: https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%A6%D0%93%D0%97_%D0%A1%D0%90%D0%98%CC%86%D0%A2_08.10.2020.pdf 
Изискването за самоизолация/обсервация не се прилага по отношение на лица,
1. които имат отрицателен резултат от тест за COVID-19 с метод на полимеразна верижна реакция, проведен не по-късно от 48 часа преди преминаване на държавната граница. Изискването не се разпространява и върху следните категории български граждани, ако няма основания да се счита, че са имали контакт с болно от COVID-19 лице:
2. лица, които са граждани (поданици) на държавите със значително разпространение на COVID-19 и които не са пребивавали на територията на тези държави през последните 14 дни или пътуват транзитно през територията на Украйна и имат документите, потвърждаващи излизане в чужбина в рамките на два дни;
3. деца под 12-годишна възраст;
4. лица, пристигащи в Украйна с цел обучение във висшите училища;
5. служители на дипломатическите представителства и консулските учреждения на чужди държави, представителствата на официални международни мисии, организациите, акредитирани в Украйна, и членове на семействата им;
6. шофьори и членове на екипажи на товарни превозни средства, автобуси, извършващи редовни превози, членове на екипажи на въздухоплавателни и морски, речни кораби, членове на влакови и локомотивни бригади;
7. инструктори на въоръжените сили на държавите-членове на НАТО и държавите, които са членове на програмата на НАТО «Партньорство за мир», участващи в дейностите по подготовка на подразделенията на Въоръжените сили;
8. културни дейци по покана на културни институции, всеки от тях може да бъде придружен от едно лице;
9. лица, осъществяващи превоз на хемопоетични стволови клетки за трансплантация;
В случаите, когато България попада в "червената зона" на държавите с повишено разпространение на вируса, българските граждани могат да влизат в Украйна по разпоредбата на т.1, а в случаи че попада в "зелена зона", по разпоредбите на т.2. В момента България попада в "Червена зона". Списъкът със страните е достъпен на следната препратка:
 https://moz.gov.ua/article/news/informacija-schodo-kilkosti-aktivnih-vipadkiv-covid-19-na-100-tis-naselennja-stanom-na-
 

3.Транзитно преминаване /PRC тест/антигенен тест/свободно /до колко часа/ транзитни коридори

Няма специфично изискване за транзитно преминаване. Валидна е разпоредбата на горния абзац. За транзитно преминаване на шофьори се прилага т.6 от горния абзац и те преминават транзитно без резултат от тест за Ковид-19. Няма обособени транзитни коридори.

4.Въведени ограничения/забрани за вносителите/износителите на стоки и услуги.

Няма известни ограничения. От няколко години има забрана за внос на млечни продукти от дребен рогат добитък. Тя не е свързана с мерки за борба с Ковид-19. БАБХ са запознати с нея


5.Граничен режим/отворени/затворени граници/летище/

Няма затворени гранични пунктове и летища. На следната препратка може да се следи текущият режим на пропускателните пунктове.
https://dpsu.gov.ua/ua/map

6.Вътрешни мерки /полицейски час/забранен вътрешен транспорт

От 25 януари 2021г. след приключване на локдауна могат да работят отново:
-Нехранителни магазини и пазари, търговски центрове.
-Кафенета, ресторанти и други заведения за обществено хранене - с изключение между 23:00 и 7:00 (през тези часове могат да се правят поръчки само за доставка). Поръчките и разплащанията трябва да приключат в 22:00.
-Допълнително изискване за работата на ресторанти и кафенета - разположението на посетителите на разстояние най-малко 2 м между съседните маси. Също така е забранено присъствието на повече от 4 души на масата (с изключение на деца под 18 години).
-Фитнес зали и спортни зали - работят с ограничение на броя на посетителите в залата (20 квадратни метра на един посетител). Ако залата е отворена в съответствие с това изискване, тогава посетителите трябва да влязат в институцията с маски (и също да се движат из нея).
-Музеи, изложби, галерии - но при условие, че се приемат не повече от един човек на 10 квадратни метра площ.
-Религиозни събития: в помещението трябва да има не повече от един човек на всеки 5 квадратни метра.; на открито е необходимо да се спазва разстояние от 1,5 метра между присъстващите.

От 25 януари Украйна продължават да действат редица ограничения, които бяха въведени по-рано:
-забрана за провеждане на масови събития в учебни заведения (представления, празници, концерти) с участието на деца от повече от една група / клас и в присъствието на посетители;
-забрана за провеждане на празнични събития, банкети, майсторски класове, публични събития в развлекателни заведения и заведения за обществено хранене;
-забрана за дейността на институции, предоставящи услуги за настаняване (с изключение на хотели и хостели, санаториуми и институции, предоставящи социални услуги);
-забрана за дейността на всички развлекателни заведения, дискотеки и др .;
-забрана за масови събития (това включва концерти, спортни, социални, религиозни, рекламни и други събития). Изключения - събития с по-малко от 20 души и индивидуални събития без зрители (официални и професионални спортни събития без зрители, събития, необходими за осигуряване на работата на властите);
-ограничение за превоз на пътници в обществения транспорт, ако броят им надвишава броя на местата;
-забрана да бъдат без маска в обществения транспорт и на обществени места, а на улицата - без документи за самоличност;
-забрана за напускане на места за изолация или наблюдение;
-забранено е посещаването на институции за социална закрила, където има възрастни хора, ветерани от войната, хора с увреждания, психични разстройства и др.
-Забраната за планирани операции и хоспитализации също остава в сила. Предвидени са само следните изключения за : палиативна грижа, помощ при раждане и бременност, грижи за новородено, лечение на пациенти с рак, високоспециализирана (третична) медицинска помощ, друга спешна медицинска помощ.Държави

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Ситуационен център

02 948 2404 [email protected]

Консулски отношения

02 948 2365 [email protected]

Следвайте ни

в социалните мрежи

Приемна за граждани

02 948 2018 Понеделник - петък от 09:00 до 17:30 ч.

Полезни съвети

Рискове за сигурността

Риск за сигурността, различен от познатите в България, съществува при всяко напускане на страната. Запознайте се с наличната информация за пътуващи – обща и за всяка конкретна дестинация, относно евентуалните рискове, които биха поставили под заплаха Вашето имущество, свобода на придвижване, здраве, а в екстремни случаи и Вашия живот. При планирането на пътуването и по време на пребиваването си зад граница, освен наличните тук и в задграничните представителства на България и държавите-членки на Европейския съюз данни, препоръчваме да следите редовно и информацията на местните медии за обстановката в държавите и местата по маршрута на пътуване.

Предупреждение за пътуване

Министерството на външните работи на Република България по правило публикува предупреждения за въздържане от пътуване само за районите, в които се водят военни действия (ситуация на война или Гражданска война в дадена страна), където съществува реална обща заплаха за живота.

Поведение при кризисни ситуации

В случай на кризисни ситуации - природни бедствия, възникване на военни конфликти, терористични актове, политически размирици и др., следва незабавно да се свържете с най-близкото българско задгранично представителство. При липсата на такова, можете да се свържете с представителството на ЕС или на държава-членка на ЕС, което да предостави, в рамките на възможностите си, защита, съдействие и помощ на българските граждани.

Важни данни в случай на нужда

Когато изпаднете в нужда по време на пребиваването си в чужбина, за да Ви бъде оказана по-експедитивно помощта, от която се нуждаете, е необходимо да можете да предоставите следните основни данни:

  • номер на паспорта, издаден на (дата) и валиден до (дата).
  • пътна застраховка - номер на полицата
  • кръвна група
  • Лица за контакт, които да бъдат уведомени (име, адрес, телефон, e-mail)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация