Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Коронавирусът – как да пътуваме

Назад

Турция

Актуализирано на 07.09.2021 г.

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

1. Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани:

Считано от 15 март 2021 г. всички пътници пристигащи от чужбина със самолет и желаещи да преминат през летищните ГКПП на Р Турция се задължават в рамките на 72 часа преди полета да попълнят електронен формуляр на сайта на Министерството на здравеопазването на Турция на адрес „register.health.gov.tr" https://register.health.gov.tr/ , с посочване на основни данни за лицата, възможности за връзка и адрес в Турция. Изпълнението на това задължение се контролира от авиокомпаниите, изпълняващи полети до Турция чрез изискване за представяне на извадки от направената регистрация в електронен вид или на хартиен носител преди качване на борда на самолетите.
Считано от 04.09.2021 г.
1) До вземането на ново решение продължава действието на забраната за осъществяване на директни полети от Бразилия, Южна Африка, Непал и Шри Ланка. Лицата, пристигащи от друга държава, за които е установено, че през последните 14 дни преди преминаването през ГКПП на Турция са пребивавали в Бразилия, Южна Африка, Непал и Шри Ланка, ще бъдат задължени да представят отрицателен резултат от PCR тест, направен до 72 часа преди влизането в страната. След допускането им в страната, тези лица ще бъдат поставени в карантинен режим на местата, определени от областните управители (след предварително заплащане на разходите по трансфер и пребиваване в карантинните центрове). В случаите на установен отрицателен резултат от направен PCR тест на 14-ия ден, карантинната мярка спрямо тях ще бъде прекратена. За тези с установен положителен резултат от PCR тест, карантината ще бъде продължена до получаването на отрицателен резултат от PCR теста.
2) Пътници, пристигащи в Турция от Бангладеш, Индия и Пакистан, или пътници, за които е установено че са пребивавали в тези страни през последните 14 дена преди влизане в Турция, ще бъдат допускани да преминат през ГКПП на Турция след представяне на отрицателен резултат от PCR тест, направен до 72 часа преди да влизане в страната. Пътници, пристигащи от тези държави, както и пътници пристигащи от друга държава, за които е установено, че през последните 14 дни преди преминаването през ГКПП на Турция са пребивавали в Бангладеш, Индия и Пакистан, които могат да представят документи, че са получили поне две дози (единична доза за Johnson & Johnson) от одобрените ваксини на Световната здравна организация или от Турция при условие, че са изминали най -малко 14 дни от последната доза, ще бъдат допуснати на територията на Турция и ще бъдат освободени от условието за карантина при влизане. Те ще бъдат поставени под 14 дневна карантина по тяхното местожителство или на адресите, които ще декларират. Ако резултатът от PCR теста на 10 -ия ден е отрицателен, карантината ще бъде прекратена, а ако резултатите от теста са положителни, ще бъдат предприети мерките, съгласно указанията на Главна дирекция „Обществено здраве“ на Министерството на здравеопазването.
3) По отношение преминаването на турската граница на пътници от Афганистан, и тези, за които се установи, че са пребивавали в Афганистан през последните 14 дни преди преминаване през ГКПП на Турция ще бъдат стриктно спазвани разпоредбите, въведени в предишни циркулярни заповеди (пътниците на възраст над 6 години, дошли от Афганистан, и пътници, за които бъде установено, че са били в Афганистан през последните 14 дни, трябва да представят отрицателен резултат от PCR тест, направен до 72 часа преди влизане в Турция. Тези пътници ще бъдат поставени под карантина за 10 дни в карантинни хотели, определени от областните управители. Таксите за настаняване и трансфери от летища се поемат от пътниците. Ако резултатът от PCR теста в края на 7 -ия ден от карантината е отрицателен, карантинната мярка ще бъде прекратена).
4) Пътници, пристигащи от Обединеното кралство, Иран, Египет и Сингапур, желаещи да преминат през ГКПП на Турция ще трябва да представят отрицателен резултат от PCR тест, проведен до 72 часа преди влизане в страната.

5) За всички останали пътници, които не попадат в категориите на т.1, т.2, т.3, и т.4 като условие за преминаване през ГКПП на Турция ще се изисква представяне на един от следните възможни документи, издадени от официални органи от страната на издаване и спрямо тях няма да си прилагат карантинни мерки: 1. Документ(сертификат), потвърждаващ, че са изминали 14 дни от извършена ваксинация най-малко с две дози (единична доза за Johnson & Johnson) от ваксините, одобрени от Световната здравна организация или Турция; 2. Официален документи, потвърждаващ, че са изминали най-малко 28 дена от първия положителен PCR тест, в рамките на последните 6 месеца за лицата преболедували SARS CoV-2; 3. Отрицателен резултат от проведен PCR тест, проведен до 72 часа преди влизане в страната; 4. Бърз антиген тест, проведен до 48 часа преди влизане в страната. Спрямо тези лица няма да се прилагат карантинни мерки.
6) Децата на възраст под 12 години са освободени от задължението за представяне на PCR/антигенен тест и сертификат за ваксинация при влизане в страната.
7) Екипажите на въздухоплавателните и водните плавателни средства, определените като ключов персонал на посочените средства, както и шофьорите на ТИР са освободени от задължението за провеждане на PCR тестове и подлагане на карантинен режим.
8) Контролът и отговорността по проверка наличието на документите, като условие за преминаване на пътници през всички ГКПП на Турция ще се осъществява от превозвачите в началните точки на маршрутите с дестинация Турция.

Следва да се има предвид, че по разпореждане на турските здравни власти, считано от 01.10.2021 г. на случаен принцип се прилага процедура за проверка за наличието на Ковид-19 с т. нар. бърз тест на  влизащите в страната през ГКПП на летище „Истанбул“ граждани. При наличието на положителен резултат от теста, съответните лица ще бъдат карантинирани за период от 14 дни, както и тези, били в близък контакт с тях. Лечението на горепосочените лица ще премине съгласно установените в турското МЗ медицински протоколи.

2. В случай на задължителна карантина за български граждани, възможности за освобождаване от карантина /налични лаборатории на летища/след кой ден най-рано може да се направи тест на място:

1) Забранява се преминаването през ГКПП на Турция на лица, пристигащи с полети от Бразилия, Южна Африка, Непал и Шри Ланка. Лицата, пристигащи от друга държава, за които е установено, че през последните 14 дни преди преминаването през ГКПП на Турция са пребивавали в Бразилия, Южна Африка, Непал и Шри Ланка, ще бъдат задължени да представят отрицателен резултат от PCR тест, направен до 72 часа преди влизането в страната. След допускането им в страната, тези лица ще бъдат поставени в карантинен режим на местата, определени от областните управители (след предварително заплащане на разходите по трансфер и пребиваване в карантинните центрове). В случаите на установен отрицателен резултат от направен PCR тест на 14-ия ден, карантинната мярка спрямо тях ще бъде прекратена. За тези с установен положителен резултат от PCR тест, карантината ще бъде продължена до получаването на отрицателен резултат от PCR теста.
2) Пътници, пристигащи в Турция от Бангладеш, Индия и Пакистан, или пътници, за които е установено че са пребивавали в тези страни през последните 14 дена преди влизане в Турция, ще бъдат допускани да преминат през ГКПП на Турция след представяне на отрицателен резултат от PCR тест, направен до 72 часа преди да влизане в страната. Пътници, пристигащи от тези държави, както и пътници пристигащи от друга държава, за които е установено, че през последните 14 дни преди преминаването през ГКПП на Турция са пребивавали в Бангладеш, Индия и Пакистан, които могат да представят документи, че са получили поне две дози (единична доза за Johnson & Johnson) от одобрените ваксини на Световната здравна организация или от Турция при условие, че са изминали най -малко 14 дни от последната доза, ще бъдат допуснати на територията на Турция и ще бъдат освободени от условието за карантина при влизане. Те ще бъдат поставени под 14 дневна карантина по тяхното местожителство или на адресите, които ще декларират. Ако резултатът от PCR теста на 10 -ия ден е отрицателен, карантината ще бъде прекратена, а ако резултатите от теста са положителни, ще бъдат предприети мерките, съгласно указанията на Главна дирекция „Обществено здраве“ на Министерството на здравеопазването.
3) По отношение преминаването на турската граница на пътници от Афганистан, и тези, за които се установи, че са пребивавали в Афганистан през последните 14 дни преди преминаване през ГКПП на Турция ще бъдат стриктно спазвани разпоредбите, въведени в предишни циркулярни заповеди (пътниците на възраст над 6 години, дошли от Афганистан, и пътници, за които бъде установено, че са били в Афганистан през последните 14 дни, трябва да представят отрицателен резултат от PCR тест, направен до 72 часа преди влизане в Турция. Тези пътници ще бъдат поставени под карантина за 10 дни в карантинни хотели, определени от областните управители. Таксите за настаняване и трансфери от летища се поемат от пътниците. Ако резултатът от PCR теста в края на 7 -ия ден от карантината е отрицателен, карантинната мярка ще бъде прекратена).
4) Екипажите на въздухоплавателните и водните плавателни средства, определените като ключов персонал на посочените средства, както и шофьорите на ТИР са освободени от задължението за провеждане на PCR тестове и подлагане на карантинен режим.
• Пътниците, които ще бъдат поставени под карантина трябва да направят своите резервации в хотелите за карантина преди влизането си в Турция и да заплатят дължимите такси за настаняване преди пътуването си.
• Пътници, които не могат да представят документ, доказващ, че са извършили плащането за настаняване, няма да бъдат допускани до борда на самолетите до Турция.

Информация за карантинните хотели може да бъде намерена на http://web.shgm.gov.tr/tr/covid-19-tedbirler/6599-izolasyon-otelleri

3. Транзитно преминаване /PRC тест/антигенен тест/свободно /до колко часа/ транзитни коридори:

Изискването за представяне на негативен PСR тест за SARS-COV-2 като условие за качване в самолетите за Турция не се прилага спрямо пътници, които преминават транзит или правят трансфер.
4. Въведени ограничения/забрани за вносителите/износителите на стоки и услуги:

5. Граничен режим/отворени/затворени граници/летище/:
6. Вътрешни мерки /полицейски час/забранен вътрешен транспорт:

 

  • От понеделник, 6 септември 2021 г., неваксинираните граждани за да могат да присъстват в колективни мероприятия като концерта, кино и театър, трябва да представят PCR тест с отрицателен резултат.

 

  • На входа на споменатите мероприятия гражданите трябва да представят HES код с който да удостоверят ваксиниране/минало заболяване (според времето, което се счита за имунно след Covid-19) или отрицателен PCR тест, направен най-много преди 48 часа. Fражданите, които нямат документ за преболедуване, ваксинация или отрицателен PCR тест, няма да бъдат допускани за присъствие в мероприятията.

 

  • При междуградски пътувания със самолет, автобус, влак или други превозни средства за обществен транспорт, с изключение на частни превозни средства, от неваксинирани или неболедували лица също ще се изисква представянето на PCR тест с отрицателен резултат.

 

  • От понеделник, 6 септември 2021 г., туристическите фирми към момента на допускане до превозното средство ще изискват от гражданите представяне на HES код с който да се удостовери ваксиниране/минало заболяване (според времето, което се счита за имунно след Covid-19) или отрицателен PCR тест, направен най-много преди 48 часа. Fражданите, които нямат документ за преболедуване, ваксинация или отрицателен PCR тест, няма да бъдат допускани за пътуване в превозните средства.

 

  • Всички чужденци, пребиваващи в Турция, също ще бъдат предмет на горепосочените разпоредби.

 

  • Лицата, които ще осъществят туристически пътувания в Турция, няма да бъдат предмет на тези разпоредби.

 

Считано от 01 юли 2021 г.

• Отменят се всички ограничения, свързани с прилагането на комендантски час;
• Възстановяват се дейностите на работните места във всички бизнес направления и сфери на дейност при спазване на основните принципи за борба с епидемията, като поддържане на стриктна хигиена, задължително носене на маски и спазване на дистанция;
• Разрешава се организирането и провеждането на масови мероприятия на неправителствени организации, профсъюзи, публични институции, професионални организации, кооперации и съюзи, включително общото събрание, и всякакви срещи , демонстрации или шествия и сватби при условие, че се спазват правилата и принципите, определени за всеки вид дейност в Ръководството за управление при епидемии и работа на Министерството на здравеопазването, със спазване на правилата за поддържане на хигиена, носене на маски и спазване на дистанция;
• Отменят се ограниченията, свързани с ползването на обществен транспорт при условие, че се спазват правилата и принципите, изложени в Ръководството за управление и работа с епидемии при ползване на обществения транспорт и изпълнение на изискванията за поддържане на хигиена, носене на маски и спазване на дистанция.
• В местата по настаняване отпадат всички ограничения, при условие, че се спазват стриктно правилата и принципите на Ръководството за управление и работа при епидемии и изпълнение на задълженията за поддържане на хигиена, носене на маски и спазване на дистанция отпадат всички ограничения;
• Държавните институции и публичните организации и ведомства преминават в нормален режим на дейност и работно време.
• С началото на учебните занятия на 06 септември 2021 г. учителите и училищният персонал, които не са ваксинирани ще бъдат задължени да предоставят отрицателни PCR тестове поне два пъти седмично.
• Студенти и персонал на университетите, които не са ваксинирани ще бъдат подлагани на редовни PCR тестове.
• Без представяне на отрицателен PCR тест няма да се разрешава присъствие на обществени места като концертни зали, киносалони и театри.
• За ограничаване разпространението на вируса ще бъде въведен задължителен PCR тест за пътниците на самолетите на вътрешните полети и междуградските автобуси.

Подробна информация относно Covid-19 в страната и списък с лаборатории/болници, в които могат да бъдат правени PCR тестове, може да бъде открита на следните страници:
https://saglikturizmi.saglik.gov.tr/TR,25360/yetkili-saglik-tesisleri-ve-araci-kuruluslar.html 
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yurt-disi-cikislarinda-test-islemleri.html 
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19-tani-laboratuvarlari.html 
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-yetkilendirilmis-tani-laboratuvarlari-listesi.html https://register.health.gov.tr/

Държави

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Ситуационен център

02 948 2404 [email protected]

Консулски отношения

02 948 2365 [email protected]

Следвайте ни

в социалните мрежи

Приемна за граждани

02 948 2018 Понеделник - петък от 09:00 до 17:30 ч.

Полезни съвети

Рискове за сигурността

Риск за сигурността, различен от познатите в България, съществува при всяко напускане на страната. Запознайте се с наличната информация за пътуващи – обща и за всяка конкретна дестинация, относно евентуалните рискове, които биха поставили под заплаха Вашето имущество, свобода на придвижване, здраве, а в екстремни случаи и Вашия живот. При планирането на пътуването и по време на пребиваването си зад граница, освен наличните тук и в задграничните представителства на България и държавите-членки на Европейския съюз данни, препоръчваме да следите редовно и информацията на местните медии за обстановката в държавите и местата по маршрута на пътуване.

Предупреждение за пътуване

Министерството на външните работи на Република България по правило публикува предупреждения за въздържане от пътуване само за районите, в които се водят военни действия (ситуация на война или Гражданска война в дадена страна), където съществува реална обща заплаха за живота.

Поведение при кризисни ситуации

В случай на кризисни ситуации - природни бедствия, възникване на военни конфликти, терористични актове, политически размирици и др., следва незабавно да се свържете с най-близкото българско задгранично представителство. При липсата на такова, можете да се свържете с представителството на ЕС или на държава-членка на ЕС, което да предостави, в рамките на възможностите си, защита, съдействие и помощ на българските граждани.

Важни данни в случай на нужда

Когато изпаднете в нужда по време на пребиваването си в чужбина, за да Ви бъде оказана по-експедитивно помощта, от която се нуждаете, е необходимо да можете да предоставите следните основни данни:

  • номер на паспорта, издаден на (дата) и валиден до (дата).
  • пътна застраховка - номер на полицата
  • кръвна група
  • Лица за контакт, които да бъдат уведомени (име, адрес, телефон, e-mail)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация