Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Коронавирусът – как да пътуваме

Назад

Словения

Актуализирано на 17.01.2022 г.

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

1. Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани:

От 16.08.2021 г. Словения въведе цифров пътнически формуляр (PLF) за пътниците, пристигащи в Словения със самолет или кораб.
Изискването важи за всички полети, включително частни, както и за пътниците на круизни кораби. От екипажа на самолета или кораба няма да се изисква да попълва PLF, нито от пътниците, които не напускат транзитната зона на летището.
Словенският формуляр е достъпен на адрес: https://app.euplf.eu. На този етап неговото попълване не е задължително, а само препоръчително.
От 15.07.2021 г. словенското правителство въведе нови изисквания за влизане в страната. Премахват се отделните категоризации и листи на страни (зелена, оранжева и червена).
Всички чуждестранни граждани, включително и българските граждани, следва да представят един от следните документи/доказателства при влизане за по-продължителен престой:
1. Oтрицателен PCR тест при условие, че не са изминали повече от 48 часа от вземането на пробата, или отрицателен бърз антигенен тест при условие, че не са минали повече от 24 часа след вземането на пробата;
2. Европейски цифров сертификат за COVID-19, представен в цифров или хартиен формат, придружен с QR код (EU DCC);
3. Цифров сертификат за COVID-19 на трета държава, представен в цифров или хартиен формат, придружен с QR код, който трябва да съдържа същите данни като "EU DCC" на ЕС и да бъде издаден на английски език от компетентен здравен орган на третата държава (DCC на трета държава);
4. Сертификат за ваксинация срещу COVID-19, който показва, че лицето е получило:

-втората доза от ваксината Comirnaty, произведена от Biontech/Pfizer или ваксината Spikevax COVID-19, произведена от Moderna или ваксината Sputnik V, произведена от руския Национален център по епидемиология и микробиология Gamaleya или ваксината CoronaVac, произведена от Sinovac Biotech или COVID- 19 ваксина, произведена от Sinopharm или ваксината Vaxzevria COVID-19, произведена от AstraZeneca или Covishield, произведена от Института за серум на Индия/или комбинация от две изброени по-рано ваксини;

-дозата на ваксината Janssen COVID-19, произведена от Johnson and Johnson/Janssen-Cilag. Доказателство за ваксинация се получава в деня на ваксинацията;

5. Удостоверение за положителен резултат от PCR тест, който е по-стар от 10 дни, освен ако лекарят не определи друго, но не по-стар от 180 дни;

6. Доказателство за възстановяване от COVID-19, посочено в предходната точка, и доказателство за ваксинация срещу COVID-19, за да се покаже, че лицето е получило една доза ваксина по първо тире от точка 4 в рамките на не повече от 180 дни от получаването положителен резултат от PCR тест или от появата на симптомите; Лицето е защитено към деня на ваксинацията.

Извън рамката на общите правила изключение ще се прави само за следните категории:
-    лица, командировани да изпълняват задачи в сектора на международния транспорт, които напускат Словения в рамките на 12 часа след преминаване на границата. При преминаване на границата лицето трябва да представи удостоверение за международни транспортни работници или друг подходящ документ, който показва, че тези лица са командировани от своя работодател;

-    лица без статут на пребиваване в Словения, които преминават транзит и напускат страната в най -кратки срокове или в рамките на 12 часа след влизане;

-    деца под 15 -годишна възраст, които преминават границата заедно с близък член на семейството, който не е бил поставен под домашна карантина или не му е отказано влизане в Словения, или в организирана група, придружена от учител или болногледач, на който не е наредена карантина у дома или не му е отказано влизане в Република Словения;

-    лица, които притежават или отдават под наем земя в граничната зона или от двете страни на държавната граница и преминават със съседна държава с цел извършване на селскостопанска и горска дейност и се връщат в Словения в рамките на 10 часа след преминаване на границата (това изключението важи и за близки членове на семейството и други хора с регистрирано местожителство на същия адрес, когато пътуват заедно);

-    трансгранични работници, които са наети в държава-членка на ЕС или държава от Шенгенското пространство и пребивават на 10 километра разстояние от общата граница на Словения и съседна държава и които се връщат в рамките на пет дни след преминаването на границата;

-    лице, което пресича границата поради транспортиране на дете на възраст под 15 години, поради участието му във възпитателни или образователни дейности, и ако се върне през границата в рамките на два часа след преминаването й.

-    Всеки, който се нуждае от спешна медицинска или хуманитарна помощ в Словения или друга страна от ЕС и Шенген и незабавно напусне, след съотвената процедура;

Няма задължителна предварителна регистрация за транзитно преминаване през Р Словения, но словенската полиция предоставя апликация на своята страница, на която всеки може преди влизане в страната да въведе своите причини на пътуване (транзит или престой), да разпечати съответната форма и да я представи на гранична полиция за тяхно улеснение (https://www.policija.si/enterslovenia/).

2. Наличие на задължителна карантина за български граждани:

Понастоящем карантината в Р Словения е 7 дни (от 10.01.2022 г.) и няма възможност да бъде прекратена предсрочно, при даване на отрицателен тест на петия ден както беше до сега.  Ако чужд гражданин бъде пратен в карантина, при влизане в страната, е длъжен да я изкара цялата на адрес, предоставен от него. В случай, че влизащите пътници не могат да посочат адрес, няма да бъдат допускани до територията на страната. Считано от 01.02.2022 г. всички серификати за ваксинация или преболедуване за лица над 18 г. ще бъдат валидни, ако не са изтекли 270 дни от издаването им.
От същата дата сертификати, които са допълнени с бустерна доза, ще бъдат валидни от датата на поставяне на третата доза. Не се приемат сертификати с бустерна доза Ваксеврия, произведена от Астра Зенека.

3. Транзитно преминаване:

Съгласно решение на правителството от 18 ноември 2021 г. – Транзитът е възможен в рамките на 12 часа, без да се изисква един от гореизброените медицински документи по т1, ако се пътува с лек автомобил.

Тъй нареченото PCT правило (преболедувал, ваксиниран или отрицателен) ще се изисква само ако се пътува с публичен транспорт (влак/автобус) или такси. В този случай следва да се представи медицински документ по т.1.

Не се издават предварителни разрешения за влизане и транзит през Словения.

*Транзитът означава, че човек трябва да напусне Словения в рамките на 12 часа и пътуването му трябва да се извърши без ненужно и излишно спиране и напускане на транзитния маршрут. Пътниците могат да направят необходимите спирки по време на транзит, т.е. за зареждане с гориво и почивка за физиологични нужди, но не могат да останат за една нощ. Това правило се прилага само за лица без пребиваване в Словения (ако лице с местожителство в Словения влиза в Словения, те не са в транзит, а влизат с намерение да се приберат вкъщи). Транзитното лице трябва да носи валиден документ за пътуване (също виза или разрешение за пребиваване, когато се изисква) и документ, доказващ целта на транзита (от 14 юли само жители извън ЕС трябва да представят документ, доказващ целта на транзита; жителите на ЕС могат да представят валиден документ за пътуване). Влизането в Словения не се разрешава на никого, за когото се предвижда, че няма да може да напусне територията на Словения поради мерките, които са в сила в съседните страни.

4. Въведени ограничения/забрани за вносителите/износителите на стоки и услуги:

Няма конкретни ограничения за вносителите и износителите на стоки – тези, които доставят до страната или товарят от Словения, следва да напуснат в рамките на  12 часа от преминаване на държавната граница. За по-продължителен престой се изисква един от изброените медицински документи по Т1.

5.    Граничен режим/отворени/затворени граници/летище/

Международните летища на Любляна, Марибор и Порторож функционират, макар с немален капацитет. Всички гранични КПП със съседните страни са отворени, при спазване на разпоредбите на правителството. Препоръчваме на българските граждани предварително да се информират за граничния режим на съседните държави, защото условията за достъп са различни.

6. Вътрешни мерки /полицейски час/забранен вътрешен транспорт:

Няма забрана за пътуване между 12-те словенски региона. Националната епидемия е отменана на територията на цялата страна, но всички мерки за дезинфекция, спазване на дистанция и други противоепидемични мерки остават в сила по препоръка на Националния институт за обществено здраве. Въведена е забрана за събиране на хора на публични места, освен ако не са от едно семейство или не живеят заедно. Маските са задължителни само в закрити помещения. За влизане в държавните институции, големите търговски центерове и магазини, хотелите и ресторантите, се изисква медицински документ, доказващ преболедуване, ваксиниране или отрицателен тест. Проверяващите на входовете имат право да изискват от посетителите, освен медицински докум, и документ за самоличност, с който да бъде установена самоличността. Това правило не важи за специализраните хранителни магазини, аптеките и дрогериите.

Държави

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Ситуационен център

02 948 2404 [email protected]

Консулски отношения

02 948 2365 [email protected]

Следвайте ни

в социалните мрежи

Приемна за граждани

02 948 2018 Понеделник - петък от 09:00 до 17:30 ч.

Полезни съвети

Рискове за сигурността

Риск за сигурността, различен от познатите в България, съществува при всяко напускане на страната. Запознайте се с наличната информация за пътуващи – обща и за всяка конкретна дестинация, относно евентуалните рискове, които биха поставили под заплаха Вашето имущество, свобода на придвижване, здраве, а в екстремни случаи и Вашия живот. При планирането на пътуването и по време на пребиваването си зад граница, освен наличните тук и в задграничните представителства на България и държавите-членки на Европейския съюз данни, препоръчваме да следите редовно и информацията на местните медии за обстановката в държавите и местата по маршрута на пътуване.

Предупреждение за пътуване

Министерството на външните работи на Република България по правило публикува предупреждения за въздържане от пътуване само за районите, в които се водят военни действия (ситуация на война или Гражданска война в дадена страна), където съществува реална обща заплаха за живота.

Поведение при кризисни ситуации

В случай на кризисни ситуации - природни бедствия, възникване на военни конфликти, терористични актове, политически размирици и др., следва незабавно да се свържете с най-близкото българско задгранично представителство. При липсата на такова, можете да се свържете с представителството на ЕС или на държава-членка на ЕС, което да предостави, в рамките на възможностите си, защита, съдействие и помощ на българските граждани.

Важни данни в случай на нужда

Когато изпаднете в нужда по време на пребиваването си в чужбина, за да Ви бъде оказана по-експедитивно помощта, от която се нуждаете, е необходимо да можете да предоставите следните основни данни:

  • номер на паспорта, издаден на (дата) и валиден до (дата).
  • пътна застраховка - номер на полицата
  • кръвна група
  • Лица за контакт, които да бъдат уведомени (име, адрес, телефон, e-mail)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация