Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Коронавирусът – как да пътуваме

Назад

Румъния

Актуализирано на 25.10.2021 г.

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

 

1. Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани /PCR тест/антиген тест/кантина/изискване за предварителна онлайн регистрация на пътника (Passenger Locator Form - PLF) преди пътуването/Имунизационен паспорт

Ако българските граждани влизат в Румъния от България или друга държава от „червена зона“
България е включена в списъка с държави от т.нар. „червена зона“, за пътуващите от които се прилага 14-дневна карантина при влизане в Румъния.

Изключения:
Не подлежат на карантина:
- Лица, които са били ваксинирани срещу SARS-CoV-2, като до влизането в Румъния трябва да са изминали най-малко десет дни от завършването на пълната схема за ваксинация.
- Лица, които влизат в Румъния с цел престой до 3 дни (72 часа) и представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт).
Ако същите не напуснат румънска територия до изтичане на трите дни (72 часа), чрез информиране на Дирекцията за обществено здраве в окръга, в който живеят или в който са заявили адрес при влизане в страната, ще бъдат поставени под карантина за период от 14 дни, считано от четвъртия ден след влизането на румънска територия.
- Лица, които през последните 180 дни са били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 като към датата на влизане в Румъния са изминали най-малко 14 дни от датата на потвърждаване на заразяването.
- Деца на възраст до 12 години включително (без необходимост от тест).
- Деца на възраст между 12 и 16 години, които представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт).
- Водачи на товарни превозни средства с максимален разрешен капацитет над 2,4 тона, превозващи стоки и водачи на МПС, които имат повече от 9 места, включително мястото на водача, превозващи пътници, които представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди влизането в Румъния, а пътуването се осъществява единствено с цел изпълнение на професионалните задължения;
- Транзитно преминаващи лица, ако напуснат Румъния в рамките на 24 часа от влизането си на територията на страната.
- Трансгранични работници, влизащи в Румъния от Унгария, България, Сърбия, Украйна или Република Молдова, както и румънски граждани, наети от икономически субекти от горните държави, които при влизане в страната докажат договорните си отношения със съответните икономически субекти.
- Ученици/студенти, румънски граждани или граждани с местожителство или пребиваване извън Румъния, които посещават курсове в образователни институции в Румъния или в чужбина, пътуват ежедневно до тях и представят подкрепящи документи или които трябва да се явят на приемни изпити или за завършване на обучение или започване на обучение в образователни звена/институции в страната или пътуващи за дейности, свързани със започването, организирането, посещаването или завършването на обучение, както и техните спътници, ако са непълнолетни.
- Лица, предадени на румънските власти въз основа на споразумения за реадмисия, върнати с ускорена процедура.

Важно!
Членовете на спортни делегации, както и артистите и техните екипи, пристигащи в Румъния от държави от „червена зона“, за да участват в спортни състезания, съответно културни, артистични или развлекателни събития, организирани на територията на страната, са освободени от карантина, ако представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди влизането в Румъния и участват само в дейности в рамките на споменатите по-горе състезания или съответни събития.

Ако българските граждани влизат в Румъния от държави от „жълта зона“
За пътуващите от държави, включени в т.нар. „жълта зона“, се прилага 14-дневна карантина при влизане в Румъния.

Изключения:
Не подлежат на карантина:
- Лица, които са били ваксинирани срещу SARS-CoV-2, като до влизането в Румъния трябва да са изминали най-малко десет дни от завършването на пълната схема за ваксинация.
- Лица, които представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт).
- Лица, които през последните 180 дни са били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 като към датата на влизане в Румъния са изминали най-малко 14 дни от датата на потвърждаване на заразяването.
- Деца на възраст до 12 години включително (без необходимост от тест).
- Деца на възраст между 12 и 16 години, които представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт).
- Транзитно преминаващи лица, ако напуснат Румъния в рамките на 24 часа от влизането си на територията на страната.
- Трансгранични работници, влизащи в Румъния от Унгария, България, Сърбия, Украйна или Република Молдова, както и румънски граждани, наети от икономически субекти от горните държави, които при влизане в страната докажат договорните си отношения със съответните икономически субекти.
- Ученици/студенти, румънски граждани или граждани с местожителство или пребиваване извън Румъния, които посещават курсове в образователни институции в Румъния или в чужбина, пътуват ежедневно до тях и представят подкрепящи документи или които трябва да се явят на приемни изпити или за завършване на обучение или започване на обучение в образователни звена/институции в страната или пътуващи за дейности, свързани със започването, организирането, посещаването или завършването на обучение, както и техните спътници, ако са непълнолетни.
- Лица, предадени на румънските власти въз основа на споразумения за реадмисия, върнати с ускорена процедура.

Ако българските граждани влизат в Румъния от държави от „зелена зона“
За пътуващите от държави, включени в т.нар. „зелена зона“, влизането в Румъния е свободно – не се налага карантина и не се изисква представяне на негативен резултат от RT-PCR или други документи.

* * *
Възможно е на ГКПП от граничните служби да бъдат поискани разяснения и доказателства относно наложителна причина за пътуване.
* * *
Списъкът с държавите от т.нар. „зелена“, „жълта“ и „червена“ зони е наличен на:
http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19
Списъкът се обновява периодично, като включването на една държава в някоя от трите зони зависи от нейната кумулативна честота на заболеваемост на 1000 души за последните 14 дни, съгласно статистиката на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC).

Важно!
Поставянето на ваксината и датата на завършването на пълната схема на ваксинация се доказва с цифров COVID сертификат на ЕС или с документ, издаден от здравното звено, където е била поставена ваксината, на езика на съответната държава и на английски език.
Преболедуването на COVID-19 се доказва с цифров COVID сертификат на ЕС или с положителен резултат от RT-PCR тест за SARS-CoV-2 от датата на потвърждаване на заразяването, на езика на съответната държава и на английски език.
Негативният резултат от RT-PCR тест се доказва с цифров COVID сертификат на ЕС или със съответния документ, издаден на езика на съответната държава и на английски език.

 

 

 

2. В случай на задължителна карантина за български граждани, възможности за освобождаване от карантина

Поставените под карантина лица, пристигнали от „жълта зона“ могат да бъдат освободени от мярката, ако направят RT-PCR тест за SARS-CoV-2, който да даде отрицателен резултат и не проявяват специфични за COVID-19 симптоми.

Поставените под карантина лица, пристигнали от „червена зона“ могат да бъдат освободени от мярката след 10-ия ден, ако направят RT-PCR тест за SARS-CoV-2 на 8-ия ден от карантината, който да даде отрицателен резултат и не проявяват специфични за COVID-19 симптоми.

3. Транзитно преминаване /PRC тест/антигенен тест/свободно /до колко часа/ транзитни коридори.

- Транзитно преминаване е свободно;
- Транзитът трябва да се осъществи в рамките на 24 часа след влизане в Румъния;
- Възможно е при влизане в страната граничните служби да поискат разяснения и доказателства относно целта на пътуване до крайната държава (разрешение за престой, договор за работа, необходими документи за преминаване през следващите държави и пр.).

 

4. Граничен режим/отворени/затворени граници/летище/

Към настоящия момент няма въведени специфични ограничения/забрани.

5. Граничен режим/отворени/затворени граници/летище/

Актуален списък на затворените ГКПП:

Между България и Румъния:
ГКПП Кайнарджа-Липница, обл. Констанца;
ГКПП Крушари-Добромир, обл. Констанца;

Между Унгария и Румъния:
ГКПП Кареи, обл. Сату Маре.

 

6. Вътрешни мерки /полицейски час/забранен вътрешен транспорт

Считано от 25 октомври 2021 г. за период от 30 дни на територията на цялата страна са в сила следните ограничителни мерки:

- Забрана за движение извън жилището/домакинството (вечерен час) между 22:00 ч. и 05:00 ч.

Мярката не важи за ваксинирани/преболедували, предвидени са също и изключения поради наложителни причини.

- Икономическите субекти, работещи в областта на търговията и услугите могат да работят само в интервала от 05:00 ч. до 21:00 ч. Ограничението на работното време не се отнася за аптеки, бензиностанции, икономически субекти, осъществяващи доставки до дома и такива, които работят в областта на автомобилния превоз на хора и стоки. Те могат да работят в нормален режим, при спазване на противоепидемичните правила.

- Ресторанти, кафенета и др. могат да осъществяват дейност на закрито и открито със запълване на до 50% от максималния капацитет и в интервала от 05:00-21:00 ч.

Достъпът до редица дейности, както и до търговски центрове, места за настаняване, ресторанти, кафенета и други заведения за обществено хранене и консумация на храни и напитки е разрешен на базата на зелен сертификат – само за лица, които са били ваксинирани срещу SARS-CoV-2 и са изминали най-малко десет дни от завършването на пълната схема за ваксинация и такива, които през последните 180 дни са били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 и са изминали най-малко 14 дни от датата на потвърждаване на заразяването. Изискването не се отнася за деца на възраст до 12 години включително, ако те са придружени от възрастен, който е бил ваксиниран или е преболедувал.

Изискването за контролиран достъп не се отнася за религиозните дейности, както и за достъп до магазините за хранителни стоки и напитки (в които не се консумира), намиращи се извън търговските центрове и пазарите.

- Затварят се баровете, клубовете и дискотеките.

- Забранява се организирането и провеждането на всякакви частни събития (сватби, кръщенета, празнични трапези и др.)

* * *

Общественият транспорт функционира нормално.

Носенето на предпазни маски е задължително както на закрито, така и на открито, за всички граждани над петгодишна възраст – на цялата територия на Румъния.

В зависимост от кумулативната честота на заболеваемост в определени окръзи или отделни населени места могат да бъдат прилагани и по-строги мерки.

Държави

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Ситуационен център

02 948 2404 [email protected]

Консулски отношения

02 948 2365 [email protected]

Следвайте ни

в социалните мрежи

Приемна за граждани

02 948 2018 Понеделник - петък от 09:00 до 17:30 ч.

Полезни съвети

Рискове за сигурността

Риск за сигурността, различен от познатите в България, съществува при всяко напускане на страната. Запознайте се с наличната информация за пътуващи – обща и за всяка конкретна дестинация, относно евентуалните рискове, които биха поставили под заплаха Вашето имущество, свобода на придвижване, здраве, а в екстремни случаи и Вашия живот. При планирането на пътуването и по време на пребиваването си зад граница, освен наличните тук и в задграничните представителства на България и държавите-членки на Европейския съюз данни, препоръчваме да следите редовно и информацията на местните медии за обстановката в държавите и местата по маршрута на пътуване.

Предупреждение за пътуване

Министерството на външните работи на Република България по правило публикува предупреждения за въздържане от пътуване само за районите, в които се водят военни действия (ситуация на война или Гражданска война в дадена страна), където съществува реална обща заплаха за живота.

Поведение при кризисни ситуации

В случай на кризисни ситуации - природни бедствия, възникване на военни конфликти, терористични актове, политически размирици и др., следва незабавно да се свържете с най-близкото българско задгранично представителство. При липсата на такова, можете да се свържете с представителството на ЕС или на държава-членка на ЕС, което да предостави, в рамките на възможностите си, защита, съдействие и помощ на българските граждани.

Важни данни в случай на нужда

Когато изпаднете в нужда по време на пребиваването си в чужбина, за да Ви бъде оказана по-експедитивно помощта, от която се нуждаете, е необходимо да можете да предоставите следните основни данни:

  • номер на паспорта, издаден на (дата) и валиден до (дата).
  • пътна застраховка - номер на полицата
  • кръвна група
  • Лица за контакт, които да бъдат уведомени (име, адрес, телефон, e-mail)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация