Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Коронавирусът – как да пътуваме

Назад

Румъния

Актуализирано на 12.07.2021 г.

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

Считано от 1 юли 2021 г., българските граждани пътуват във всички държави от ЕС, вкл. Лихтенщайн, Швейцария, Исландия и Норвегия с единен цифров сертификат, който се издава от Националната здравно-информационна система.
За повече информация https://www.mfa.bg/bg/situationcenter/30308

 

1. Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани:

Ако българските граждани влизат в Румъния от България или друга държава от „зелена зона“
България е включена в списъка с държави от т.нар. „зелена зона“, за пътуващите от които влизането в Румъния е свободно – не се налага карантина и не се изисква представяне на негативен резултат от RT-PCR или други документи.

Ако българските граждани влизат в Румъния от държави от „жълта зона“
За пътуващите от държави, включени в т.нар. „жълта зона“, се прилага 14-дневна карантина при влизане в Румъния.

Основни изключения:
Не подлежат на карантина:
- Лица, които са били ваксинирани срещу SARS-CoV-2, като до влизането в Румъния трябва да са изминали най-малко десет дни от завършването на пълната схема за ваксинация.
- Лица, които представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт).
- Лица, които през последните 180 дни са били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 като към датата на влизане в Румъния са изминали най-малко 14 дни от датата на потвърждаване на заразяването.
- Деца на възраст до три години включително (без необходимост от тест).
- Деца на възраст между 3 и 16 години, които представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт).
- Транзитно преминаващи лица, ако напуснат Румъния в рамките на 24 часа от влизането си на територията на страната.
- Трансгранични работници, влизащи в Румъния от Унгария, България, Сърбия, Украйна или Република Молдова, както и румънски граждани, наети от икономически субекти от горните държави, които при влизане в страната докажат договорните си отношения със съответните икономически субекти.
- Ученици/студенти, румънски граждани или граждани с местожителство или пребиваване извън Румъния, които посещават курсове в образователни институции в Румъния или в чужбина, пътуват ежедневно до тях и представят подкрепящи документи или които трябва да се явят на приемни изпити или за завършване на обучение или започване на обучение в образователни звена/институции в страната или пътуващи за дейности, свързани със започването, организирането, посещаването или завършването на обучение, както и техните спътници, ако са непълнолетни.
- Лица, предадени на румънските власти въз основа на споразумения за реадмисия, върнати с ускорена процедура.

Ако българските граждани влизат в Румъния от държави от „червена зона“
За пътуващите от държави, включени в т.нар. „червена зона“, се прилага 14-дневна карантина при влизане в Румъния.

Основни изключения:
Не подлежат на карантина:
- Лица, които са били ваксинирани срещу SARS-CoV-2, като до влизането в Румъния трябва да са изминали най-малко десет дни от завършването на пълната схема за ваксинация.
- Лица, които влизат в Румъния с цел престой до 3 дни (72 часа) и представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт).
Ако същите не напуснат румънска територия до изтичане на трите дни (72 часа), чрез информиране на Дирекцията за обществено здраве в окръга, в който живеят или в който са заявили адрес при влизане в страната, ще бъдат поставени под карантина за период от 14 дни, считано от четвъртия ден след влизането на румънска територия.
- Лица, които през последните 180 дни са били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 като към датата на влизане в Румъния са изминали най-малко 14 дни от датата на потвърждаване на заразяването.
- Деца на възраст до три години включително (без необходимост от тест).
- Деца на възраст между 3 и 16 години, които представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт).
- Транзитно преминаващи лица, ако напуснат Румъния в рамките на 24 часа от влизането си на територията на страната.
- Трансгранични работници, влизащи в Румъния от Унгария, България, Сърбия, Украйна или Република Молдова, както и румънски граждани, наети от икономически субекти от горните държави, които при влизане в страната докажат договорните си отношения със съответните икономически субекти.
- Ученици/студенти, румънски граждани или граждани с местожителство или пребиваване извън Румъния, които посещават курсове в образователни институции в Румъния или в чужбина, пътуват ежедневно до тях и представят подкрепящи документи или които трябва да се явят на приемни изпити или за завършване на обучение или започване на обучение в образователни звена/институции в страната или пътуващи за дейности, свързани със започването, организирането, посещаването или завършването на обучение, както и техните спътници, ако са непълнолетни.
- Лица, предадени на румънските власти въз основа на споразумения за реадмисия, върнати с ускорена процедура.

Важно! За пристигащите от Великобритания, Бразилия, Непал, РЮА и Индия, важат единствено следните изключения от поставяне под карантина:
- Лица, които са били ваксинирани срещу SARS-CoV-2, като до влизането в Румъния трябва да са изминали най-малко десет дни от завършването на пълната схема за ваксинация.
- Лица, които през последните 180 дни са били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 като към датата на влизане в Румъния са изминали най-малко 14 дни от датата на потвърждаване на заразяването.
- Деца на възраст до три години включително (без необходимост от тест).
- Деца на възраст между 3 и 16 години, които представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт).

* * *
Възможно е на ГКПП от граничните служби да бъдат поискани разяснения и доказателства относно наложителна причина за пътуване.
* * *
Списъкът с държавите от т.нар. „зелена“, „жълта“ и „червена“ зони е наличен на:
http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19
Списъкът се обновява периодично, като включването на една държава в някоя от трите зони зависи от нейната кумулативна честота на заболеваемост на 1000 души за последните 14 дни, съгласно статистиката на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC).

Важна допълнителна информация:
Поставянето на ваксината и датата на завършването на пълната схема на ваксинация се доказва с цифров COVID сертификат на ЕС или с документ, издаден от здравното звено, където е била поставена ваксината, на езика на съответната държава и на английски език.
Преболедуването на COVID-19 се доказва с цифров COVID сертификат на ЕС или с положителен резултат от RT-PCR тест за SARS-CoV-2 от датата на потвърждаване на заразяването, на езика на съответната държава и на английски език.
Негативният резултат от RT-PCR тест се доказва с цифров COVID сертификат на ЕС или със съответния документ, издаден на езика на съответната държава и на английски език.

 

 

 

2. В случай на задължителна карантина за български граждани, възможности за освобождаване от карантина

Поставените под карантина лица, пристигнали от „жълта зона“ могат да бъдат освободени от мярката, ако направят RT-PCR тест за SARS-CoV-2, който да даде отрицателен резултат и не проявяват специфични за COVID-19 симптоми.

Поставените под карантина лица, пристигнали от „червена зона“ могат да бъдат освободени от мярката след 10-ия ден, ако направят RT-PCR тест за SARS-CoV-2 на 8-ия ден от карантината, който да даде отрицателен резултат и не проявяват специфични за COVID-19 симптоми.

3. Транзитно преминаване /PRC тест/антигенен тест/свободно /до колко часа/ транзитни коридори.

- Транзитно преминаване е свободно (с изключение на пристигащите от Великобритания, Бразилия, Непал и РЮА – за тях важат изискванията по-горе);
- Транзитът трябва да се осъществи в рамките на 24 часа след влизане в Румъния;
- Пътуването е по определите транзитни коридори (съгласно картата: https://cutt.ly/ljRqgZ2 );
- Възможно е при влизане в страната граничните служби да поискат разяснения и доказателства относно целта на пътуване до крайната държава (разрешение за престой, договор за работа, необходими документи за преминаване през следващите държави и пр.).

4. Граничен режим/отворени/затворени граници/летище/

Към настоящия момент няма въведени специфични ограничения/забрани.

5. Граничен режим/отворени/затворени граници/летище/

Актуален списък на затворените ГКПП:

Между България и Румъния:
ГКПП Кайнарджа-Липница, обл. Констанца;
ГКПП Крушари-Добромир, обл. Констанца;
ГКПП Оряхово-Бекет, обл. Долж (с изключение на товарни превози).

Между Унгария и Румъния:
ГКПП Кареи, обл. Сату Маре.

 

6. Вътрешни мерки /полицейски час/забранен вътрешен транспорт

В Румъния няма вечерен/полицейски час. Общественият транспорт функционира нормално.

На национално ниво са в сила следните основни ограничителни мерки:
- Носенето на предпазни маски е задължително на всички закрити обществени места, за всички граждани над петгодишна възраст – на цялата територия на Румъния. На открито е задължително носенето на маски на места, предполагащи струпване на хора като пазари, спирки на градския транспорт, концерти, зони на митинги и събрания и др.;
- Учебните занимания се извършват присъствено или онлайн, в зависимост от етапа на обучение и общата кумулативна честота на заболеваемост в даденото населено място.

Последни по-важни облекчения:
- Разрешава се организирането на културни, артистични и развлекателни мероприятия на открито с участието на до 2500 души, при осигурена площ от 2 кв. м. за всеки човек. Както досега, условието е участниците да са ваксинирани, да имат отрицателен PCR или бърз антигенен тест, или да са преболедували COVID-19. Възможно е организиране на събития с по-голям брой участници, но всички трябва да са ваксинирани. Когато мероприятията се провеждат на специално пригодени за такива цели места на открито, броят на седящите места следва да е до 1000, при осигурена площ от 4 кв. м. за всеки човек.
- Броят на лицата, които могат да се движат в пешеходни групи и които не са от едно семейство, се увеличава от 8 на 10 души.
- Разрешава се организирането на частни събития и сбирки (сватби, кръщенета и пр.) с до 100 души на закрито и с до 150 души на открито, като в този брой не са включени децата под 16 години. Възможно е и организирането на такива събития на закрито в салони, ресторанти, барове и т.н. с участието на до 300 души, при осигурена площ от 2 кв. м. за всеки човек, при условие че участниците са ваксинирани, имат отрицателен PCR или бърз антигенен тест, или са преболедували COVID-19.
- Разрешава се провеждането на курсове и семинари с участието на до 150 души на закрито и до 200 на открито, при осигурена площ от 2 кв. м. за всеки човек. В организирани на закрито конференции максималният брой участници е 150.
- Детските площадки за игри на закрито могат да се ползват при запълване на до 70% от капацитета.
- Разрешава се провеждането на спортни мероприятия на закрито и открито с участието на публика, при запълване на до 50% от капацитета на спортното съоръжение. Както досега, условието е участниците да са ваксинирани, да имат отрицателен PCR или бърз антигенен тест, или да са преболедували COVID-19. Възможно е организиране на спортни мероприятия с публика и при запълване на капацитета на съоръжението, но всички зрители трябва да са ваксинирани.
- Спортните зали и салоните за фитнес могат да работят при запълване на целия капацитет, при осигурена площ от 7 кв. м. за всеки човек.
- Ресторантите и кафенетата на закрито могат да работят при запълване на целия капацитет и в часовия интервал между 05:00 и 02:00 ч.
- Барове, клубове, дискотеки и игрални зали на закрито могат да работят при запълване на до 70% от капацитета, в часовия интервал между 05:00 и 02:00 ч., като се допускат само лица, които са ваксинирани.
- Хотелите и местата за настаняване могат да бъдат запълвани до максималния капацитет.
- До 10 души, работещи в едно и също помещение на закрито, не са задължени да носят маски, ако са ваксинирани и при осигурена дистанция от 1 м. между тях.
- Отново отварят панаири, тържища и битпазари.
- Разрешават се спортни и развлекателни дейности на открито с участието на до 30 души, ако те не живеят заедно.

По решение на местните власти в определени окръзи или отделни населени места могат да бъдат прилагани по-строги локални мерки.

Държави

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Ситуационен център

02 948 2404 [email protected]

Консулски отношения

02 948 2365 [email protected]

Следвайте ни

в социалните мрежи

Приемна за граждани

02 948 2018 Понеделник - петък от 09:00 до 17:30 ч.

Полезни съвети

Рискове за сигурността

Риск за сигурността, различен от познатите в България, съществува при всяко напускане на страната. Запознайте се с наличната информация за пътуващи – обща и за всяка конкретна дестинация, относно евентуалните рискове, които биха поставили под заплаха Вашето имущество, свобода на придвижване, здраве, а в екстремни случаи и Вашия живот. При планирането на пътуването и по време на пребиваването си зад граница, освен наличните тук и в задграничните представителства на България и държавите-членки на Европейския съюз данни, препоръчваме да следите редовно и информацията на местните медии за обстановката в държавите и местата по маршрута на пътуване.

Предупреждение за пътуване

Министерството на външните работи на Република България по правило публикува предупреждения за въздържане от пътуване само за районите, в които се водят военни действия (ситуация на война или Гражданска война в дадена страна), където съществува реална обща заплаха за живота.

Поведение при кризисни ситуации

В случай на кризисни ситуации - природни бедствия, възникване на военни конфликти, терористични актове, политически размирици и др., следва незабавно да се свържете с най-близкото българско задгранично представителство. При липсата на такова, можете да се свържете с представителството на ЕС или на държава-членка на ЕС, което да предостави, в рамките на възможностите си, защита, съдействие и помощ на българските граждани.

Важни данни в случай на нужда

Когато изпаднете в нужда по време на пребиваването си в чужбина, за да Ви бъде оказана по-експедитивно помощта, от която се нуждаете, е необходимо да можете да предоставите следните основни данни:

  • номер на паспорта, издаден на (дата) и валиден до (дата).
  • пътна застраховка - номер на полицата
  • кръвна група
  • Лица за контакт, които да бъдат уведомени (име, адрес, телефон, e-mail)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация