Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Коронавирусът – как да пътуваме

Назад

Германия

Актуализирано на 01.08.2021 г.

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

Считано от 1 юли 2021 г., българските граждани пътуват във всички държави от ЕС, вкл. Лихтенщайн, Швейцария, Исландия и Норвегия с единен цифров сертификат, който се издава от Националната здравно-информационна система.
За повече информация https://www.mfa.bg/bg/situationcenter/30308

 

1   Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани:

 

 

Няма забрани срещу влизането на германски граждани, граждани на ЕС с право на свободно движение и членове на техните семейства, и на граждани от трети държави с местожителство и валидно разрешение за пребиваване в Германия.


От 1 август 2021 г. Германия вече ще прави разграничение между „зони с висок риск“ и „зони с вирусни вариации“.
За „зони с висок риск“ ще се считат региони и държави, в които 7-дневната честота на ново-заразени лица на 100 000 души е „значително по-голяма от 100“, като ще се вземат предвид и други фактори - например ниският брой правени тестове и големият брой хоспитализации.
Новите правила за влизане в Германия, които ще бъдат в сила до 30.09.2021 г.:


От 01.08.2021 г. общовалидно за ВСИЧКИ ПРИСТИГАЩИ в Германия е, че лицата, навършили 12 години, трябва да носят със себе си отрицателен тест за корона-вирус, свидетелство за оздравяване или свидетелство за извършена пълна ваксинация - независимо откъде пристигат, вида транспортно средство, и дали пристигат с пътническа компания или със собствен превоз (автомобил).


 При влизане от „зони с вирусни вариации“ (напр. текущо - Бразилия и Южна Африка) свидетелства за оздравяване и за ваксинация няма да се признават; ще се признават само отрицателните тестове за корона-вирус.


 Признавани видове тестове и свидетелства:
o PCR, Антигенен тест, на немски, английски или френски език. При представяне на PCR тест, пробата трябва да е взета не по-късно от 72 часа преди пристигането, а при антигенния тест - не по-късно от 48 часа преди пристигането в Германия. При пристигане от зона с вирусна вариация антигенният тест трябва да е направен най-много 24 часа преди пристигането в Германия. Тестове за антитела НЕ СЕ признават.

Подробни изисквания за тестовете са публикувани от Института Роберт Кох на адрес
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html


o Медицинското свидетелство за оздравяване от коронавируса: положителен резултат от PCR-тест от преди най-малко 28 дни, но не по-стар от 6 месеца преди пристигането в Германия.
o Ваксини: признават се ваксините, посочени на уебсайта на PEI: https://www.pei.de/impfstoffe/covid-19, като трябва да са минали поне 14 дни от пълната ваксинация (поставени една, или две дози, според вида ваксина; ако лицето е преболедувало и има поставена една доза, също се зачита.). Ваксината трябва да е вписана в жълтата карта за ваксинация на СЗО или в Цифров COVID сертификат на ЕС.
o Приемат се свидетелства за пълна ваксинация или за оздравяване на немски, английски, френски, италиански или испански език – на хартия, или в цифрова форма. Снимки на свидетелствата НЕ СЕ приемат, изисква се представяне на издадените оригинални документи - както на хартия, така и в цифрова форма.


 Преди пристигането в Германия от двете категории рискови зони задължително трябва да се направи дигитална регистрация, чрез онлайн-портала: https://www.einreiseanmeldung.de/#/. Там се качва и информацията относно наличието на отрицателен тест за ковид и свидетелствата за оздравяване или за ваксиниране. Това не важи за транзитно преминаващите през Германия.


 Проверки за наличие на отрицателен тест за коронавирус, свидетелство за оздравяване или свидетелство за извършена пълна ваксинация при граничния контрол:
o При пътуване със самолет – лицата ще подлежат на проверки;
o При пътуване със собствен превоз, на влизане в Германия ще се правят проверки на случаен принцип, затова задължително трябва да се носят със себе си;
o Проверки на пътуващите с жп-транспорт са възможни по време на пътуването.


 Изключения се предвиждат за често-пътуващите трансгранични пътници, и за онези, които предприемат кратки пътувания към Германия от пограничните зони на съседни страни. Лицата в тези случаи ще бъдат задължени да представят отрицателен тест за корона-вирус, само ако пристигат от рискови зони; останалите – ако не са ваксинирани и не са оздравели, ще трябва да се тестват два пъти седмично, а не за всяко пътуване. Последният актуален тест е добре да се носи със себе си.


 Карантина:
o При пристигане от „зони с висок риск“ ще важи правилото лицата, които не са ваксинирани или не са прекарали корона-вирусно заболяване, веднага да влязат в 10-дневна карантина. Карантината им ще може да бъде предсрочно прекратена най-рано след 5-ия ден, след като бъде направен PCR-тест, чийто резултат е отрицателен.
o При пристигане от „зони с висок риск“ на деца под 12 годишна възраст, които не са преболедували от корона-вируса, карантината ще се отменя след 5-ия ден от пристигането в Германия автоматично, т.е. без тестване.
o След пристигане от „зони с вирусни вариации“, ще се влиза в задължителна 14-дневна карантина, без право на отмяна.
Пристигане от „зони с вирусни вариации“: В сила е забрана за директни пътнически превози от зони с вирусни вариации към Германия, независимо от вида превозно средство, в т.ч. самолет, автобус, влак, кораб. Лицата, които искат да влязат в Германия самостоятелно, т.е. без транспортна компания, подлежат на ограничения за влизане, като решението дали да бъдат допуснати в Германия, става по време на граничния контрол. Изключения от ограниченията за влизане са възможни в няколко случая, които трябва да бъдат подходящо обосновани – с доказателствени документи и пр. Такива са напр.: 1) при превоз на лица с местожителство и право на пребиваване в Германия, при условие че превозвачът уведоми Федералния щаб на полицията най-малко три дни преди планираното влизане; 2) при превоз на лица, които в Германия се прехвърлят от един на друг полет в международна транзитна зона на търговско летище; лица, които са със системно-релевантна професия; 3) и др. > BMI - Bevölkerungsschutz - Welche Ausnahmen vom Beförderungsverbot und den Einreisebeschränkungen- aus Virusvarianten-Gebieten gibt es? (bund.de)
Съответната причина за изключение трябва да бъде достоверна и документирана. В случай на влизане на партньори от едно и също домакинство, които не са сключили брак, трябва да се попълни „декларация за връзка“, която може да бъде изтеглена от тук: Erklärung zur Beziehung (bund.de), както и да се докаже общото домакинство, например чрез договор за наем, вписване в личен документ / паспорт, удостоверение за регистрация, сметки за потребление (ток, газ, вода, интернет, телефон). В случаите на влизане по спешни хуманитарни причини, достоверността на влизането може да бъде потвърдена с удостоверение от консулска служба.


 Ако в рамките на първите 10 дни от пристигане в Германия бъдат проявени симптоми на ковид (проблеми с дишането, ново-появила се кашлица, висока температура или загуба на обоняние), гражданите са задължени да уведомят местните им здравни власти или личния си лекар. Търсачка за местните здравни власти: https://tools.rki.de/plztool/

***
ПРИСТИГАЩИТЕ В ГЕРМАНИЯ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОТ БЪЛГАРИЯ И ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ трябва да се осведомяват в предварителен порядък дали Германия е включила страната, от която пристигат в категорията „зони с висок риск“ или „зони с вирусни вариации“. Предстои германските институции да актуализират информациите на своите уеб-страници:
 Списък на държавите по категории ще се актуализира от Института „Робърт Кох“ на: https://www.rki.de/risikogebiete.
 Отговори на често задавани въпроси на немски и английски език:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende-englisch.html
 Кратка брошура на Федералното МЗ относно правилата за пристигащите в Германия лица на български език може да бъде изтеглена от:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/merkblatt-dea.html?fbclid=IwAR2W9XX4YnK5FpFmFN_ANBr0yfNqMvjOMMbZGuM3uh7hzmP-DLzLRE4Rtao
 ФМЗ предоставя информация за коронавируса в WhatsApp: за целта трябва да се запази номера +49 151 62875183 и да се напише съобщение „Старт.“.
ВАЖНО! Всяка федерална провинция сама урежда въпросите, свързани с карантината и може да предприема действия за затягане на мерките, в зависимост от развитието на епидемиологичната ситуация на местно ниво.
 Правилата и мерките срещу корона-вируса на отделните федерални провинции са налични на официалните им уеб-сайтове. За пълен списък, моля вж. тук: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198
 При въпроси относно правилата за карантина, моля обръщайте се директно към отговорната за Вас германска здравна власт, чрез търсачката: https://tools.rki.de/plztool/
 Федералното Министерство на вътрешните работи предупреждава за измамни уеб-сайтове за дигитална регистрация, които взимат неправомерни такси. Дигиталната регистрация чрез онлайн-платформата https://www.einreiseanmeldung.de/#/ е безплатна.

 

 

 

2.    Наличие/липса на задължителна карантина за български граждани, възможности за освобождаване от карантина:

 

 При пристигане от „зони с висок риск“ ще важи правилото лицата, които не са ваксинирани или не са прекарали заболяването, веднага да влязат в 10-дневна карантина. Карантината им ще може да бъде предсрочно прекратена най-рано след 5-ия ден, след като бъде направен PCR-тест, чийто резултат е отрицателен. За деца под 12 годишна възраст, които не са преболедували от корона-вирус, карантината ще се отменя след 5-ия ден от пристигането в Германия автоматично.
 След пристигане от „зони с вирусни вариации“, ще се влиза в задължителна 14-дневна карантина, без право на отмяна.
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА КАРАНТИНА:
 Карантината приключва автоматично веднага когато съответната зона, от която е пристигнато, бъде премахната от списъка с рискови и пр. зони, на www.rki.de/risikogebiete .
 Освободени са и транзитно преминаващите през Германия, които напускат страната по най-бързия начин;
 Не се прилагат никакви изключения за влизащите от зони с вирусни вариации.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
 Влизането в карантина е за своя сметка. Компетентният орган може да прави проверки до изтичането на срока на карантината. Нарушенията могат да бъдат преследвани като административно нарушение, с глоба до 25 000 евро.
 За най-близкия център за тестване може да бъде получена информация на телефонен номер 116 117 или на адрес: www.116117.de. За директно запазване на час за тестване, за поставяне на ваксина, или търсене на други лекарски кабинети, може да се използва: https://eterminservice.de/terminservice
 Подробна информация за тестови центрове на най-големите летища в Германия може да се намери на електронната страница на Общогерманския автомобилен клуб (ADAC): https://www.adac.de/news/corona-test-flughafen/

 

 

 

3.    Транзитно преминаване /PRC тест/антигенен тест/свободно /до колко часа/ транзитни коридори:

 

  • Към момента няма данни за ограничения в движението и не са организирани транзитни коридори, като въпросът е в компетенциите на федералните провинции по германската граница.
    Не всички международни летища в Германия имат международни транзитни зони. В допълнение, по всяко време могат да възникнат отмяна на полети и закъснения. Смяната на терминал също може да наложи преминаването през граничен пункт. Следователно може да се стигне до ситуация, при която да се наложи влизане в Германия, дори и пътуването да е планирано като само с прекачване. Затова, пътниците са призовани да носят със себе си отрицателен тест за корона-вирус или доказателство за ваксинация/оздравяване преди предприемане на пътуването си, и въпреки чисто транзитната връзка през Германия.

 

 

4.    Въведени ограничения/забрани за вносителите/износителите на стоки и услуги:
   

Няма такива, считано от 1 юли 2021 г.


5.    Граничен режим/отворени/затворени граници/летище/:

 Границите са отворени.
 В сила е забрана за директни пътнически превози от страни с вирусни вариации към Германия, независимо от вида превозно средство, в т.ч. самолет, автобус, влак, кораб, с някои изключения. За повече подробности, виж. Каре № 1.
 В сила е общо задължение за предоставяне на доказателства за пристигащите: отрицателен резултат от тест за ковид, доказателство за направена пълна ваксинация или за оздравяване.
 При влизане от зони с вариации на вируса задължително се представя отрицателен тест за коронавирус, също и от ваксинираните и оздравелите лица, тъй като свидетелствата за ваксинация или оздравяване не се зачитат.
 Задължението за представяне на отрицателен тест за корона-вирус се отнася и за пътници, които само се прекачват на германско летище.
Правилата за пътуване и влизане в Германия, и възможните изключения, могат да се проверяват на уеб-страницата на Ф МВР: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html#doc13738352bodyText3

 

6.    Вътрешни мерки /полицейски час/забранен вътрешен транспорт:

Няма данни за въведени полицейски часове или забранен вътрешен транспорт.
Когато за последните 7 дни честотата на заразяване на 100 000 души в продължение на пет последователни дни е под 100, действат правила и ограничения, определени от съответната федерална провинция. Общовалидни са следните правила:
 Ограниченията за контакт и излизане вече не важат за ваксинираните и оздравелите от коронавируса лица. Те не се включват и в общия брой на присъстващите на частни събирания. При евентуално наличие на ограничения, свързани с вечерен или полицейски час, те също няма да се прилагат спрямо тези две групи хора.
 Остава в сила задължението за носене на маски в закрити и публично достъпни пространства, като паркинги. Видът маска – т.е. дали ще бъде медицинска, или маска тип KN95/N95 или FFP2, зависи от властите на федералната провинция.
 Не е отменено задължението за носене на маски за ваксинираните и оздравелите лица.
 При 7-дневна честота на заразяване, по-малка от 50 ново-заразени на 100 000 души, магазините за търговия на дребно могат да бъдат отворени. Ако ново-заразените са повече от 50 федералните провинции могат да вземат решение търговията на дребно да бъде на принципа „Click and Meet“ – т.е., с предварителна регистрация и запазване на час.
 Местните разпоредби се определят от федералните провинции. Обобщено, фризьорските салони и пр. са отворени, при спазване на хигиенните изисквания, като задължително се правят записи на имената и контактите на клиентите, и се носят маски. Ежедневен бърз тест или самотест от клиенти е необходим, ако маска не може да се носи постоянно по време на услугата - например при козметични процедури или бръснене. Ваксинираните и оздравелите не трябва да представят такива тестове.
 Спорт: ако 7-дневната честота е под 50 новозаразени федералните провинции могат да разрешат безконтактните спортове на закрито и спортовете на открито. Когато 7-дневната честота е над 50, федералните провинции могат да въведат ограничения, като се позволи провеждането на индивидуални спортове с максимум 5 души от 2 домакинства. Спорт в групи до 20 деца до 14 години на открито, включително и на спортни съоръжения на открито, също може да бъде разрешен. Плувни басейни, както и фитнес студия и подобни съоръжения могат да бъдат отворени, ако броят на заразените е нисък.
 Църковните служби и молитвени събития могат да се извършват, стига да са изпълнени изискванията за защита от заразяване.
 Федералното правителство и федералните провинции са разработили обща стратегия за отваряне на сектора на ресторантьорството: ако стойностите на честотата на заразяване са ниски, се позволява храненето навън и, с допълнителни изисквания, и в закритите площи на заведенията. Решаващи в случая са регламентите на отделните федерални провинции. В случай на висок процент на ново-заразени, всички заведения за хранене, както и барове, клубове, дискотеки, кръчми и подобни съоръжения трябва да бъдат затворени, като това не се отнася за доставката на храна до дома.
 Ако 7-дневната честота е стабилна и по-малка от 50 ново-заразени за повече от 14 дни, театрите, оперните и концертните зали, кината и подобни съоръжения могат да бъдат отворени, при определени условия, които са различни във всяка федерална провинция.
 Същото важи и за музеите и галериите. При нарастване на числеността на ново-заразените следва да се ограничи кръгът хора, като се въведе предварителна регистрация.
 Провеждането на събития на открито или закрито е разрешено, при ограничен брой хора и с подходящи хигиенни концепции, като правилата се определят от местните власти.
 Правилата са дейността на детските градини и училищата се определят от федералните провинции. Когато има присъствени занятия е необходимо учениците и учителите да бъдат тествани минимум два пъти седмично.
 Считано от 1 юли работодателите вече не са задължени да дават възможност на служителите си да работят от вкъщи; могат да го правят доброволно. Работодателите трябва да предлагат редовни самотестове или бързи тестове на всички служители, които не работят изключително от вкъщи, по принцип поне два пъти седмично. За да се намали допълнително броят на пътниците по време на обичайния трафик в час пик, от компаниите се изисква да използват гъвкаво работно време, когато е възможно, така че броят на пътниците в началото и в края на работния ден да бъде възможно най-изравнен.
 В домовете за възрастни и пр. на жителите им първо им бе предоставена възможност за ваксиниране. Повечето от тях и медицинският персонал вече са получили и втората си доза ваксина. Въпреки това все още се препоръчва предпазливост. В много домове все още има изискване за тестване и носене на маска от посетителите. Съоръженията могат да предоставят информация за приложимите разпоредби - включително за евентуално ограничавания във времето за посещение.
 За персонала на домове за възрастни, когато влизат в контакт с жителите, е задължително носенето на маска на FFP2, както и неколкократно тестване през седмицата. Федералното правителство подкрепя домовете за пенсиониране и възрастни хора, както и мобилните услуги с медицински защитни маски и като поема разходите за бързите антигенни тестове. Редовни тестове се правят и при екипите, предоставящи мобилни медицински грижи и услуги.
Ако честотата на заразяване за последните 7 дни във федерална провинция или регион в три последователни дни надвиши 100 на 100 000 души, на втория работен ден автоматично влиза в сила т.нар. „аварийна спирачка“, включваща следните правила:
 Личните контакти трябва отново да бъдат ограничени до един човек извън домакинството като не се броят деца на възраст до 14 години.
 Вечерен час между 22.00 – 05.00 часа с ограничен брой причини за излизане навън.
 В обществения транспорт, включително таксита, е задължително носенето на FFP2 или сравнима маска. Освен това в превозното средство трябва да се возят не повече от половината от редовния брой пътници.
 Спорт на открито през деня самостоятелно, по двойки или само със собственото домакинство. Изключения има за професионални спортисти, но професионалните спортни срещи се провеждат без зрители. До 5 деца под 14 години могат да тренират безконтактно навън.
 Не се разрешават нощувки с туристическа цел.
 Федералното правителство може да приеме допълнителни мерки или изключения със съгласието на Бундестага и Бундесрата.
 Зоологически градини и ботанически градини на открито - достъпни при представяне на отрицателен тест и FFP-2 маска;
 Театри, опери, кина (освен тези на открито), музеи, изложби, клубове – затворени;
 Гастрономията– затворена.
Доколкото вътрешните мерки се определят от отделните федерални провинции, препоръчваме гражданите да се информират предварително за разпоредбите на федералната провинция, в която ще пребивават. Списък с препратки към съответните уеб-сайтове, е наличен на:
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198
Подробно описание на правилата е налично и на: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/4-bevschg-faq.html
Моля да се има предвид, че предстоят актуализации на всички германски уеб-сайтове.

 

 

Държави

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Ситуационен център

02 948 2404 [email protected]

Консулски отношения

02 948 2365 [email protected]

Следвайте ни

в социалните мрежи

Приемна за граждани

02 948 2018 Понеделник - петък от 09:00 до 17:30 ч.

Полезни съвети

Рискове за сигурността

Риск за сигурността, различен от познатите в България, съществува при всяко напускане на страната. Запознайте се с наличната информация за пътуващи – обща и за всяка конкретна дестинация, относно евентуалните рискове, които биха поставили под заплаха Вашето имущество, свобода на придвижване, здраве, а в екстремни случаи и Вашия живот. При планирането на пътуването и по време на пребиваването си зад граница, освен наличните тук и в задграничните представителства на България и държавите-членки на Европейския съюз данни, препоръчваме да следите редовно и информацията на местните медии за обстановката в държавите и местата по маршрута на пътуване.

Предупреждение за пътуване

Министерството на външните работи на Република България по правило публикува предупреждения за въздържане от пътуване само за районите, в които се водят военни действия (ситуация на война или Гражданска война в дадена страна), където съществува реална обща заплаха за живота.

Поведение при кризисни ситуации

В случай на кризисни ситуации - природни бедствия, възникване на военни конфликти, терористични актове, политически размирици и др., следва незабавно да се свържете с най-близкото българско задгранично представителство. При липсата на такова, можете да се свържете с представителството на ЕС или на държава-членка на ЕС, което да предостави, в рамките на възможностите си, защита, съдействие и помощ на българските граждани.

Важни данни в случай на нужда

Когато изпаднете в нужда по време на пребиваването си в чужбина, за да Ви бъде оказана по-експедитивно помощта, от която се нуждаете, е необходимо да можете да предоставите следните основни данни:

  • номер на паспорта, издаден на (дата) и валиден до (дата).
  • пътна застраховка - номер на полицата
  • кръвна група
  • Лица за контакт, които да бъдат уведомени (име, адрес, телефон, e-mail)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация