Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Коронавирусът – как да пътуваме

Назад

Германия

Актуализирано на 27.08.2021 г.

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

Считано от 1 юли 2021 г., българските граждани пътуват във всички държави от ЕС, вкл. Лихтенщайн, Швейцария, Исландия и Норвегия с единен цифров сертификат, който се издава от Националната здравно-информационна система.
За повече информация https://www.mfa.bg/bg/situationcenter/30308

 

1   Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани:

 

От 01.08.2021 г. общовалидно за ВСИЧКИ ПРИСТИГАЩИ в Германия е, че лицата, навършили 12 години, трябва да носят със себе си отрицателен тест за корона-вирус, свидетелство за оздравяване или свидетелство за извършена пълна ваксинация - независимо откъде пристигат, вида транспортно средство, и дали пристигат с пътническа компания или със собствен превоз (автомобил).


Признавани видове тестове и свидетелства:
o    PCR, Антигенен тест, на немски, английски или френски език. При представяне на PCR тест, пробата трябва да е взета не по-късно от 72 часа преди пристигането, а при антигенния тест - не по-късно от 48 часа преди пристигането в Германия. При пристигане от зона с вирусна вариация антигенният тест трябва да е направен най-много 24 часа преди пристигането в Германия. Тестове за антитела НЕ СЕ признават.
o    Медицинското свидетелство за оздравяване от коронавируса: положителен резултат от PCR-тест от преди най-малко 28 дни, но не по-стар от 6 месеца преди пристигането в Германия.
o    Ваксини: признават се ваксините, посочени на уебсайта на PEI: https://www.pei.de/impfstoffe/covid-19, като трябва да са минали поне 14 дни от пълната ваксинация (поставени една, или две дози, според вида ваксина; ако лицето е преболедувало и има поставена една доза, също се зачита.). Ваксината трябва да е вписана в жълтата карта за ваксинация на СЗО или в Цифров COVID сертификат на ЕС.
o    Приемат се свидетелства за пълна ваксинация или за оздравяване на немски, английски, френски, италиански или испански език – на хартия, или в цифрова форма. Снимки на свидетелствата НЕ СЕ приемат, изисква се представяне на издадените оригинални документи - както на хартия, така и в цифрова форма.


Проверки за наличие на отрицателен тест за коронавирус, свидетелство за оздравяване или свидетелство за извършена пълна ваксинация при граничния контрол:
o    При пътуване със самолет – при качване в самолета и при граничната проверка;
o    При пътуване със собствен превоз – при влизане в Германия на случаен принцип.
o    Проверки на пътуващите с жп-транспорт са възможни по време на пътуването.
Изключения се предвиждат за често-пътуващите трансгранични пътници, и за онези, които предприемат кратки пътувания към Германия от пограничните зони на съседни страни. Лицата в тези случаи са задължени да представят отрицателен тест за корона-вирус, само ако пристигат от рискови зони; останалите – ако не са ваксинирани и не са оздравели, следва да се тестват два пъти седмично, а не за всяко пътуване. Последният актуален тест е добре да се носи със себе си. 

***

Преди пристигането в Германия от „високо-рискови зони“ и „зони с вирусни мутации“ задължително трябва да се направи дигитална регистрация, чрез онлайн-портала: https://www.einreiseanmeldung.de/#/. Там се качва и информацията относно наличието на отрицателен тест за ковид и свидетелствата за оздравяване или за ваксиниране. Това не важи за транзитно преминаващите през Германия.
Федералното Министерство на вътрешните работи предупреждава за измамни уеб-сайтове за дигитална регистрация, които взимат неправомерни такси. Дигиталната регистрация чрез онлайн-платформата https://www.einreiseanmeldung.de/#/ е безплатна.


При влизане от „зони с вирусни вариации“ (напр. текущо - Бразилия и Уругвай) тест следва да представят всички лица на 12 години, независимо дали са ваксинирани. 


Пристигане от „зони с вирусни вариации“: В сила е забрана за директни пътнически превози от зони с вирусни вариации към Германия, независимо от вида превозно средство, в т.ч. самолет, автобус, влак, кораб. Лицата, които искат да влязат в Германия самостоятелно, т.е. без транспортна компания, подлежат на ограничения за влизане, като решението дали да бъдат допуснати в Германия, става по време на граничния контрол. Изключения от ограниченията за влизане са възможни в няколко случая, които трябва да бъдат подходящо обосновани – с доказателствени документи и пр. Такива са напр.: 1) при превоз на лица с местожителство и право на пребиваване в Германия, при условие че превозвачът уведоми Федералния щаб на полицията най-малко три дни преди планираното влизане; 2) при превоз на лица, които в Германия се прехвърлят от един на друг полет в международна транзитна зона на търговско летище; лица, които са със системно-релевантна професия; 3) и др. > BMI - Bevölkerungsschutz - Welche Ausnahmen vom Beförderungsverbot und den Einreisebeschränkungen- aus Virusvarianten-Gebieten gibt es? (bund.de)


Съответната причина за изключение трябва да бъде достоверна и документирана. В случай на влизане на партньори от едно и също домакинство, които не са сключили брак, трябва да се попълни „декларация за връзка“, която може да бъде изтеглена от тук: : Erklärung zur Beziehung (bund.de), както и да се докаже общото домакинство, например чрез договор за наем, вписване в личен документ / паспорт, удостоверение за регистрация, сметки за потребление (ток, газ, вода, интернет, телефон). В случаите на влизане по спешни хуманитарни причини, достоверността на влизането може да бъде потвърдена с удостоверение от консулска служба.


***


ПРИСТИГАЩИТЕ В ГЕРМАНИЯ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОТ БЪЛГАРИЯ И ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ следва да се осведомяват в предварителен порядък дали Германия е включила страната, от която пристигат в категорията „зони с висок риск“ или „зони с вирусни вариации“:
   - Списък на държавите по категории се актуализира от Института „Робърт Кох“ на: https://www.rki.de/risikogebiete.
   - Отговори на често задавани въпроси на немски и английски език:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende-englisch.html
    - Кратка брошура на Федералното МЗ относно правилата за пристигащите в Германия лица на български език може да бъде изтеглена от:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/merkblatt-dea.html?fbclid=IwAR2W9XX4YnK5FpFmFN_ANBr0yfNqMvjOMMbZGuM3uh7hzmP-DLzLRE4Rtao
   - ФМЗ предоставя информация за коронавируса в WhatsApp: за целта трябва да се запази номера +49 151 62875183 и да се напише съобщение „Старт.“.
ВАЖНО! Всяка федерална провинция сама урежда въпросите, свързани с карантината и може да предприема действия за затягане на мерките, в зависимост от развитието на епидемиологичната ситуация на местно ниво. 
   - Правилата и мерките срещу корона-вируса на отделните федерални провинции са налични на официалните им уеб-сайтове. За пълен списък, моля вж. тук: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198
   - При въпроси относно правилата за карантина, моля обръщайте се директно към отговорната за Вас германска здравна власт, чрез търсачката: https://tools.rki.de/plztool/
 

2.    Наличие/липса на задължителна карантина за български граждани, възможности за освобождаване от карантина:

Към момента за граждани, влизащи от България (като нерискова зона) не се прилага карантина.
Ако в рамките на първите 10 дни от пристигане в Германия бъдат проявени симптоми на ковид (проблеми с дишането, ново-появила се кашлица, висока температура или загуба на обоняние), гражданите са задължени да уведомят местните им здравни власти или личния си лекар. Търсачка за местните здравни власти: https://tools.rki.de/plztool/


***

При пристигане от „зони с висок риск“ важи правилото лицата, които не са ваксинирани или не са прекарали заболяването, веднага да влязат в 10-дневна карантина. Карантината им може да бъде предсрочно прекратена най-рано след 5-ия ден, след като бъде направен PCR-тест, чийто резултат е отрицателен. За деца под 12 годишна възраст, които не са преболедували от корона-вирус, карантината се отменя след 5-ия ден от пристигането в Германия автоматично.
След пристигане от „зони с вирусни вариации“ се прилага  задължителна 14-дневна карантина, без право на отмяна.
Карантината приключва автоматично веднага когато съответната зона, от която е пристигането, бъде премахната от списъка с рискови и пр. зони, на www.rki.de/risikogebiete .
Освободени са и транзитно преминаващите през Германия, които напускат страната по най-бързия начин;


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Влизането в карантина е за собствена сметка. Компетентният орган може да прави проверки до изтичането на срока на карантината. Нарушенията могат да бъдат преследвани като административно нарушение, с глоба до 25 000 евро.
За най-близкия център за тестване може да бъде получена информация на телефонен номер 116 117 или на адрес: www.116117.de .За директно запазване на час за тестване, за поставяне на ваксина, или търсене на други лекарски кабинети, може да се използва: https://eterminservice.de/terminservice 
Подробна информация за тестови центрове на най-големите летища в Германия може да се намери на електронната страница на Общогерманския автомобилен клуб (ADAC): https://www.adac.de/news/corona-test-flughafen/

 

3.    Транзитно преминаване /PRC тест/антигенен тест/свободно /до колко часа/ транзитни коридори:

Към момента няма данни за ограничения в движението и не са организирани транзитни коридори, като въпросът е в компетенциите на федералните провинции по германската граница.
Не всички международни летища в Германия имат международни транзитни зони. В допълнение, по всяко време могат да възникнат отмяна на полети и закъснения. Смяната на терминал също може да наложи преминаването през граничен пункт. Следователно може да се стигне до ситуация, при която да се наложи влизане в Германия, дори и пътуването да е планирано като само с прекачване.
Пътниците са призовани да носят със себе си отрицателен тест за корона-вирус или доказателство за ваксинация/оздравяване преди предприемане на пътуването си, и въпреки чисто транзитната връзка през Германия.

 

4.    Въведени ограничения/забрани за вносителите/износителите на стоки и услуги:
   

Няма такива.


5.    Граничен режим/отворени/затворени граници/летище/:

- Границите са отворени при спазване на условията за влизане, вж. Каре № 1.
- В сила е забрана за директни пътнически превози от страни с вирусни вариации към Германия, независимо от вида превозно средство, в т.ч. самолет, автобус, влак, кораб, с някои изключения. За повече    подробности, виж. Каре № 1.
Правилата за пътуване и влизане в Германия, и възможните изключения, могат да се проверяват на уеб-страницата на Ф МВР: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html#doc13738352bodyText3

 

6.    Вътрешни мерки /полицейски час/забранен вътрешен транспорт:

Няма данни за въведени полицейски часове или забранен вътрешен транспорт.

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/FAQs_Reise/Corona-Einreiseregeln_August_2021_Update.pdf

Merkblatt und Informationen zur digitalen Einreise (bundesgesundheitsministerium.de)

COVID-19 - Auswärtiges Amt (auswaertiges-amt.de)

BMI - Bevölkerungsschutz - Coronavirus (bund.de)

Corona Tests für Reisende | Zusammen gegen Corona

Fragen und Antworten zur Einreise nach Deutschland (bundesgesundheitsministerium.de)

Coronavirus: Das sind die geltenden Regeln und Einschränkungen (bundesregierung.de)

 

 

Държави

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Ситуационен център

02 948 2404 [email protected]

Консулски отношения

02 948 2365 [email protected]

Следвайте ни

в социалните мрежи

Приемна за граждани

02 948 2018 Понеделник - петък от 09:00 до 17:30 ч.

Полезни съвети

Рискове за сигурността

Риск за сигурността, различен от познатите в България, съществува при всяко напускане на страната. Запознайте се с наличната информация за пътуващи – обща и за всяка конкретна дестинация, относно евентуалните рискове, които биха поставили под заплаха Вашето имущество, свобода на придвижване, здраве, а в екстремни случаи и Вашия живот. При планирането на пътуването и по време на пребиваването си зад граница, освен наличните тук и в задграничните представителства на България и държавите-членки на Европейския съюз данни, препоръчваме да следите редовно и информацията на местните медии за обстановката в държавите и местата по маршрута на пътуване.

Предупреждение за пътуване

Министерството на външните работи на Република България по правило публикува предупреждения за въздържане от пътуване само за районите, в които се водят военни действия (ситуация на война или Гражданска война в дадена страна), където съществува реална обща заплаха за живота.

Поведение при кризисни ситуации

В случай на кризисни ситуации - природни бедствия, възникване на военни конфликти, терористични актове, политически размирици и др., следва незабавно да се свържете с най-близкото българско задгранично представителство. При липсата на такова, можете да се свържете с представителството на ЕС или на държава-членка на ЕС, което да предостави, в рамките на възможностите си, защита, съдействие и помощ на българските граждани.

Важни данни в случай на нужда

Когато изпаднете в нужда по време на пребиваването си в чужбина, за да Ви бъде оказана по-експедитивно помощта, от която се нуждаете, е необходимо да можете да предоставите следните основни данни:

  • номер на паспорта, издаден на (дата) и валиден до (дата).
  • пътна застраховка - номер на полицата
  • кръвна група
  • Лица за контакт, които да бъдат уведомени (име, адрес, телефон, e-mail)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация